เนื้อหาหลัก

28 ธ.ค.60 จนท.กซบร.ศทท.ฯ ดำเนินการจัดระเบียบสาย เคเบิลฯ รอบบริเวณพื้นที่ประกอบพิธีสวนสนามฯ ตั้งแต่ หน้าแผนกการแพทย์ กบก.ฯ ถึง บริเวณข้าง ร้อย.ปถท.ฯ