เนื้อหาหลัก

เมื่อ เม..๖๑  พล..สุทัศน์ จิตต์โสภา จก.สส.ทหาร เป็นประธานในพิธีเจริญพระพุทธมนต์ และพิธีสรงน้ำพระพุทธรูป  ในงานวันสงกรานต์สืบสานประเพณีไทย   บก.สส.ทหาร   โดยมีข้าราชการ กรมการสื่อสารทหาร และ ชมรมแม่บ้าน เข้าร่วมงาน และในโอกาสนี้ จก.สส.ทหาร ได้กรุณาให้พรกับกำลังพล ในวันสงกรานต์ซึ่งถือเป็นวันปีใหม่ของไทย