เนื้อหาหลัก

มื่อ 27 มี.ค.61 พล.ท.สุทัศน์ จิตต์โสภา จก.สส.ทหาร ได้กรุณาเป็นประธานประดับเครื่องหมายยศนายทหารสัญญาบัตรใหม่ จำนวน นาย 9 นาย และให้โอวาทเพื่อเป็นแนวทางในการรับราชการ ณ ห้องทำงาน จก.สส.ทหาร