เนื้อหาหลัก

20 มี.ค.61 พล.ท. สุทัศน์ จิตต์โสภา จก.สส.ทหาร ให้การต้อนรับ พล.ร.ท.พงศกร กุวานนท์ จก.สสท.ทร เนื่องในโอกาสเยี่ยมคำนับ จก.สส.ทหาร และร่วมหารือแนวทางการพัฒนาด้านการสื่อสารและสารสนเทศร่วมกัน ณ ห้องรับรอง บก.สส.ทหาร