เนื้อหาหลัก

เมื่อ 19 มี.ค.61 พล.ท.สุทัศน์ จิตต์โสภา จก.สส.ทหาร ได้กรุณามอบนโยบายในการปฏิบัติงานให้กับผู้ได้รับการบรรจุบุคคลพลเรือนเป็นพนักงานราชการทดลองปฏิบัติงาน จำนวน 18 คน ณ ห้องมุ่งทางธรรม สส.ทหาร