เนื้อหาหลัก

๑๖ - ๑๙ ก.พ.๖๑ สส.ทหาร ให้การสนับสนุนสถานที่ในการจัดตั้ง ศูนย์อำนวยการภาคสนามจิตอาสาพัฒนา ในกิจกรรม" จิตอาสาเราทำความดีด้วยหัวใจ"
โดยจัดให้มีการลงทะเบียนจิตอาสา และพิธีรับผ้าพันคอพร้อมหมวก ณ บริเวณห้องมุ่งทางธรรม และ ณ บริเวณหน้า บก.สส.ทหาร