เนื้อหาหลัก

     ๒๒ ธ.ค.๖๐ พล.ท. สุทัศน์ จิตต์โสภา จก.สส.ทหาร ได้กรุณาให้จัดพิธีทำบุญตักบาตร เนื่องในเทศกาลส่งท้ายปีเก่าตอนรับปีใหม่ โดยมี หน.นขต และข้าราชการ
เข้าร่วมพิธี จัดขึ้น ณ หน้าพื้นที่ บก.สส.ทหาร