เนื้อหาหลัก

๒๙ พ.ย.๖๐ พล.ท. สุทัศน์ จิตโสภา จก.สส.ทหาร และคณะฯ ร่วมรับประทานอาหารกลางวัน พร้อมทั้งมอบไอศกรีมเป็นขวัญกำลังใจแก่ทหารใหม่ ณ โรงประกอบเลี้ยง พัน.ส.ฯ