เนื้อหาหลัก

    ๒๐ ธ.ค.๖๐ พล.ท. สุทัศน์ จิตต์โสภา จก.สส.ทหาร ทำการต้อนรับ พล.อ.ธารไชยยันต์ ศรีสุวรรณ ผบ.ทสส. ตามดำริให้จัด "การทดสอบสมรรถภาพร่างกายนายทหารชั้นนายพลของ บก.ทท.ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๑ ไตรมาส ๑" โดยใช้พื้นที่กรมการสื่อสารทหารในการจัดกิจกรรม

และได้มีกิจกรรมเพิ่มเติม ดังนี้
   - ผบ.ทสส.พร้อมคณะ และนายทหารชั้นนายพล ร่วมปลูกต้นไม้ในพื้นที่ สส.ทหาร (สนามหญ้าหน้า บก.สส.ทหาร/BIKE LANE)
   - ผบ.ทสส.พร้อมคณะ มอบห้องพักให้กับกำลังพลจำนวน 2 นาย ณ อาคารสวัสดิการ บก.ทท. พื้นที่ทุ่งสีกัน ๔ (อาคารสร้างใหม่)
   - ผบ.ทสส.พร้อมคณะ ตรวจเยี่ยมการก่อสร้างอาคารต่างๆ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๖๑-๖๒
   - ผบ.ทสส.พร้อมคณะ ตรวจเยี่ยมศูนย์การเรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียง บก.ทท. - ผบ.ทสส.พร้อมคณะ ตรวจเยี่ยม (BIKE LANE) ตลอดเส้นทาง