25600831_1 25600831_2 25600831_3 25600831_4 25600831_5 25600831_6 25600831_7 25600831_8 25600831_9 25600831_10 25600831_11 25600831_12 25600831_13 25600831_14 25600831_15 flash gallery lightboxby VisualLightBox.com v5.7
๓๑ สิงหาคม ๒๕๖๐ ชุดเฉพาะกิจงานเคเบิ้ล ชุดที่ ๑
การปฏิบัติงาน ดังนี้
- ทุ่งสีกัน 3 ชั้นนายร้อย อาคาร 4,6,8 และ 23 ทำการเปลี่ยน Splitter ปรับ Booster
จูนโทรทัศน์ให้กับผู้พักอาศัย สามารถใช้งานได้ปกติ พรุ่งนี้จะเข้าดำเนินการต่อที่ ทุ่งสีกัน 3 อาคารชั้นนายร้อย