25600829_1 25600829_2 25600829_3 25600829_4 25600829_5 25600829_6 25600829_7 25600829_8 flash gallery lightboxby VisualLightBox.com v5.7
๒๙ สิงหาคม ๒๕๖๐ การประชุมติดตามความคืบหน้าโครงการจัดซื้อพร้อมติดตั้งกล้องวงจรปิด ณ ห้องประชุม ศทท.ฯ โดยมี ผอ.ศทท.สส.ทหาร เป็นประธานการประชุม