25600828_1 25600828_2 25600828_3 25600828_4 25600828_5 flash gallery lightboxby VisualLightBox.com v5.7
๒๘ สิงหาคม ๒๕๖๐ กบกฯ ได้ดำเนินการทำความสะอาดบ้านรับรอง , ทำความสะอาด บก.สส.ทหาร, ทาสีจานดาวเทียม, ทาสีรั้วด้านหลัง บก กรม ผลการปฏิบัติ เป็นไปด้วยความเรียบร้อย