25600823_1 25600823_2 25600823_3 25600823_4 25600823_5 25600823_6 25600823_7 25600823_8 25600823_9 25600823_10 flash gallery lightboxby VisualLightBox.com v5.7
๒๓ สิงหาคม ๒๕๖๐ พัน.ปสอ.สส.ทหาร ได้ดำเนินการทาสีขอบถนนหน้ากองรักษาการช่องทาง @ บก.สส.ทหาร ทั้งบริเวณขอบถนนหน้ากองรักษาการช่องทาง 1 ทั้งสองฝั่ง
และขอบถนนบริเวณด้านนอกรั้วทางเข้า-ออก รักษาการช่อง ๑ ติดกับถนนสรงประภา ผลการปฏิบัติได้ดำเนินการทาสีเสร็จเรียบร้อยแล้วค