25600823_1 25600823_2 25600823_3 25600823_4 25600823_5 25600823_6 25600823_7 25600823_8 25600823_9 25600823_10 25600823_11 25600823_12 25600823_13 flash gallery lightboxby VisualLightBox.com v5.7
๒๓ สิงหาคม ๒๕๖๐ พล.ต.เทวัญ สมบุญโต รอง จก.สส.ทหาร กรุณาเป็นประธานในพิธี เปิดกิจกรรมอมรมศิลธรรมประจำดือน สิงหาคม ๒๕๖๐
ให้กับกำลังพล สส.ทหาร รับฟังการบรรยายธรรมจากพระคุณเจ้า และรับมอบวัตถุมงคลเหรียญหลวงปู่สรวงจากพระคุณเจ้า
แจกให้กับกำลังพลที่เข้าฟังบรรยายธรรมในครั้งนี้ ณ ห้องมุ่งทางธรรม บก.สส.ทหาร การปฏิบัติเป็นไปด้วยความเรียบร้อย