25600814_1 flash gallery lightboxby VisualLightBox.com v5.7
๑๔ สิงหาคม ๒๕๖๐ สส.ทหาร จัดกำลังพล ๕ นาย เข้าร่วมการฝึกในโครงการสนธิระบบสื่อสารนานาชาติ (MCIP) รหัสการฝึก PE17 ในห้วง ๑๔-๒๕ ส.ค. ๖๐ ณ ประเทศสหรัฐอเมริกา