25600811_1 25600811_2 25600811_3 25600811_4 25600811_5 25600811_6 25600811_7 25600811_8 25600811_9 25600811_10 25600811_11 25600811_12 25600811_13 25600811_14 25600811_15 25600811_16 25600811_17 25600811_18 25600811_19 25600811_20 flash gallery lightboxby VisualLightBox.com v5.7
๑๑ สิงหาคม ๒๕๖๐ กรมการสื่อสารทหาร กองบัญชาการกองทัพไทย จัดกิจกรรมเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินีนาถ ในรัชกาลที่ ๙
เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา ๘๕ พรรษา ๑๒ สิงหาคม ๒๕๖๐ โดยมี พล.ต.เทวัญ สมบุญโต รอง จก.สส.ทหาร เป็นประธานในพิธีเจริญพระพุทธมนต์
พระสงฆ์ จำนวน ๑๐ รูป พร้อมด้วย หัวหน้าหน่วยขึ้นตรง สส.ทหาร และข้าราชการเข้าร่วมพิธีในครั้งนี้ ณ ห้องรวมพล บก.สส.ทหาร การปฏิบัติเป็นไปด้วยความเรียบร้อย