26500809_1 26500809_2 26500809_3 26500809_4 26500809_5 26500809_6 26500809_7 26500809_8 flash gallery lightboxby VisualLightBox.com v5.7
๙ สิงหาคม ๒๕๖๐ พล.ต.เทวัญ สมบุญโต รอง.จก.สส.ทหาร (๑) ได้ให้เกียรติเป็นประธานในพิธีประดับเครื่องหมายยศให้แก่
นายทหารชั้นสัญญาบัตรที่ได้รับยศสูงขึ้น จำนวน ๓ นาย โดยมี หน.นขต.สส.ทหาร ร่วมแสดงความยินดีในครั้งนี้ พิธีจัดขึ้น ณ อเนกประสงค์ บก.สส.ทหาร