25600808_1 25600808_2 25600808_3 25600808_4 25600808_5 25600808_6 25600808_7 25600808_8 25600808_9 25600808_10 25600808_11 25600808_12 25600808_13 25600808_14 25600808_15 25600808_16 25600808_17 flash gallery lightboxby VisualLightBox.com v5.7
๘ สิงหาคม ๒๕๖๐ เมื่อ ๘ ส.ค. ๖๐ ผบ.พัน.ปสอ.สส.ทหาร เป็นประธาน ในการตรวจสภาพความพร้อมรบ ของกำลังพล ร้อย.ฉก.ปสอ.ฯ
เพื่อเตรียมการออกปฏิบัติการสงครามอิเล็กทรอนิกส์ (ขั้นปฏิบัติการนอกพื้นที่) ครั้งที่ ๒ ประจำปี ๒๕๖๐ ณ ลานอเนกประสงค์ พัน.ส.บก.ทท. สส.ทหาร การปฏิบัติเป็นไปด้วยความเรียบร้อย