๓๑ สิงหาคม ๒๕๖๐
ชุดซ่อม ปทท.2 สย.สุรินทร์ รายงานผลการปฏิบัติงาน ปรับปรุงข่ายงานนำร่อง กกล.สุรนารี ที่ฐานสามแยก และพื้นที่ข้างเคียง ดังนี้
- ทำการเก็บความเรียบร้อยของงาน
- ทำการติดตั้ง โทรศัพท์ ip phone ที่ ฉก.2 ,ทกย.วัดหนองคันนา ,ฐานปราสาทตาเมือนธม และฐานสามแยก หน่วยละ 1 เลขหมาย สามารถใช้งานได้เรียบร้อย

๓๑ สิงหาคม ๒๕๖๐
คณะ นทน.หลักสูตรปฐมนิเทศน์นายทหารใหม่ รุ่นที่ 25
ได้มาดูงานที่ สน.ทท.ศทท. ดังนี้
1. บรรยายระบบโดยรวมที่ ห้องควบคุมระบบ
2. ระบบวิทยุเชื่อมโยงไร้สาย
3. ระบบมัลติเพล็กซ์ทั้งหมด
4. ระบบชุมสายโทรศัพท์
เสร็จภารกิจเดินทางกลับเมื่อ 311200 ส.ค.60

๓๑ สิงหาคม ๒๕๖๐
ปทท.1 ขอรายงานการปฏิบัติงานของ ชุดซ่อม ปทท.1 และชุดซ่อม ปทท.1 (สย.เขาอีโต้) รายละเอียดดังนี้
1. เมื่อ 310800 ส.ค.60 ชุดซ่อม ปทท.1 สนธิกำลังกับ ชุดซ่อม ปทท.1 (สย.เขาอีโต้)ดำเนินการลากสาย F/O จาก ช.พัฒนา สนภ.1 ไปยัง สนภ.1 นทพ. แล้วเสร็จเมื่อ 311600 ส.ค. 60
2.ทำการตัดถ่ายวงจร จากวิทยุ ceragon มายัง ระบบ f/o ทดสอบระบบการสื่อสาร ที่ ศฝภ.นทพ. สามารถใช้งานได้ การดำเนินการเสร็จเรียบร้อย เมื่อ 311730 ส.ค. 60 เดินทางกลับ เมื่อ 311800 ส.ค.60

๓๑ สิงหาคม ๒๕๖๐
ชุดเฉพาะกิจงานเคเบิ้ล ชุดที่ ๑
การปฏิบัติงาน ดังนี้
- ทุ่งสีกัน 3 ชั้นนายร้อย อาคาร 4,6,8 และ 23 ทำการเปลี่ยน Splitter ปรับ Booster
จูนโทรทัศน์ให้กับผู้พักอาศัย สามารถใช้งานได้ปกติ พรุ่งนี้จะเข้าดำเนินการต่อที่ ทุ่งสีกัน 3 อาคารชั้นนายร้อย

๓๑ สิงหาคม ๒๕๖๐
พัน.ปสอ.ฯ ได้ดำเนินการปรับปรุงพัฒนาเขตสุขาภิบาลบริเวณหน้าบก.สส.ทหาร และถนนแถว1 รอบๆ bike lane ตลอดแนว ตามสั่งการ ของผู้บังคับบัญชาอย่างต่อเนื่อง ผลการปฏิบัติเป็นไปด้วยความเรียบร้อย

๓๑ สิงหาคม ๒๕๖๐
พัน.ส.บก.ทท.สส.ทหาร ดำเนินการทาสีรั้วกำแพง บริเวณด้านหลังปั๊มน้ำมันสวัสดิการ สส.ทหาร และซ่อมแซมรั้วกำแพงที่ชำรุด ด้านหลังโรงรถ ร้อย.ปถท.พัน.ส.ฯ

๓๑ สิงหาคม ๒๕๖๐
ศทท.ฯ ขอรายงานผลการปฏิบัติงานเคเบิ้ลทีวี ชุุดที่ ๒ ดังนี้
ทุ่งสีกัน ๔ อาคารชั้นนายร้อย จำนวน ๕ อาคาร ได้ทำการเปลี่ยน Spilter ที่ชำรุด ปรับ Booster
ให้ได้ค่ามาตรฐาน และเปลี่ยน Booster ทดแทนของเดิมที่ชำรุด รายละเอียดตามภาพ ผลการปฎิบัติเป็นไปด้วยความเรียบร้อย

๓๑ สิงหาคม ๒๕๖๐
กบก.ฯ ดำเนินการเปลี่ยนหลังคาโรงจอดรถจักรยานยนต์ หลัง บก.สส.ทหาร เสร็จเรียบร้อยแล้วค่ะ

๓๑ สิงหาคม ๒๕๖๐
คณะ นทน. หลักสูตรปฐมนิเทศน์นายทหารใหม่ รุ่นที่ 25 เข้าเยี่ยมชมและดูงานสถานนีโทรคมนาคม ศทท.สส.ทหาร โดยมีข้าราชการ ศทท.ฯ ให้การต้อนรับ

๓๑ สิงหาคม ๒๕๖๐
กฝอ.สส.ทหาร ดำเนินการทดสอบสมรรถภาพร่างกายข้าราชการ กฝอ.สส.ทหาร ครั้งที่ ๖ ประจำปี ๒๕๖๐

๓๐ สิงหาคม ๒๕๖๐
ปทท.๑ ขอรายงานการปฏิบัติงานของ ชุดซ่อม ปทท.๑ และชุดซ่อม ปทท.๑ (สย.เขาอีโต้) รายละเอียดดังนี้
๑. เมื่อ ๓๐ ส.ค. ๖๐ ชุดซ่อม ปทท.๑ สนธิกำลังกับ ชุดซ่อม ปทท.๑ (สย.เขาอีโต้)ดำเนินการลากสาย F/O จาก ช.พัฒนา สนภ.1 ไปยัง ศฝภ.นทพ. พร้อมทำการรั้งตึงเก็บสายย้อนกลับมายัง ช.พัฒนา เสร็จเมื่อ ๓๐๑๘๓๐ ส.ค. ๖๐
๒. ส่วนเนื้องานที่เหลือ จะเริ่มดำเนินการต่อไปใน ๓๑๐๘๓๐ ส.ค. ๖๐
๓. รายละเอียดการดำเนินการจะแจ้งให้ทราบต่อไป (ติดปัญหาบริเวณแนวป่า ทำให้ล่าช้า)

๓๐ สิงหาคม ๒๕๖๐
กบก.ฯ ได้ดำเนินการรื้อหลังคาที่จอดรถจักรยานยนต์ บริเวณ หลัง บก.สส.ทหาร เพื่อเปลี่ยนเป็นแผ่นแมทัลชีทใหม่ ผลการปฏิบัติเป็นไปด้วยความเรียบร้อย

๓๐ สิงหาคม ๒๕๖๐
รายงานผลการปฏิบัติงานเคเบิ้ลทีวี ชุุดที่ 2 วันที่ 30 สฺ.ค.60 ดังนี้
ทุ่งสีกัน 4 อาคารชั้นประทวน และอาคารชั้นนายพัน จำนวน 7 อาคาร ได้ทำการเปลี่ยน Spilter ที่ชำรุด ปรับ Booster
ให้ได้ค่ามาตรฐาน และเปลี่ยนสายนำสัญญาณ RG 6 ทดแทนของเดิมที่นำสัญญาณไม่ดี รายละเอียดตามภาพ ผลการปฎิบัติเป็นไปด้วยความเรียบร้อย

๓๐ สิงหาคม ๒๕๖๐
ชุดเฉพาะกิจงานเคเบิ้ล ชุดที่ 1 การปฏิบัติงาน วันที่ 30 ส.ค.60
- ทุ่งสีกัน 3 ( อาคาร 15 - 22 ใช้งานได้ปกติ )
พรุ่งนี้จะเข้าดำเนินการต่อที่ ทุ่งสีกัน 3 อาคารชั้นนายร้อย

๓๐ สิงหาคม ๒๕๖๐
ข้าราชการ ศทท.ฯ ฝึกทบทวนบุคคลท่ามือเปล่า (แบบใหม่) ณ ลานรวมพลหน้าอาคาร ศทท.ฯ

๒๙ สิงหาคม ๒๕๖๐
กฝอ.สส.ทหาร ดำเนินการทดสอบสมรรถภาพร่างกายข้าราชการ กฝอ.สส.ทหาร ครั้งที่ ๖ ประจำปี ๒๕๖๐

๒๙ สิงหาคม ๒๕๖๐
การประชุมติดตามความคืบหน้าโครงการจัดซื้อพร้อมติดตั้งกล้องวงจรปิด ณ ห้องประชุม ศทท.ฯ โดยมี ผอ.ศทท.สส.ทหาร เป็นประธานการประชุม

๒๘ สิงหาคม ๒๕๖๐
รอง ผอ.สผอ. ตรวจเยี่ยมการปฏิบัติงาน ณ พื้นที่ ฉก.2 จว.สุรินทร์ และเป็นผู้แทน จก.สส.ทหาร มอบเงินบำรุงขวัญและอาหารพิเศษ ขอขอบคุณท่าน จก.สส.ทหาร

๒๘ สิงหาคม ๒๕๖๐
พัน.ส.บก.ทท.สส.ทหาร ดำเนินการทาสีรั้วกั้นคลองน้ำ บริเวณด้านข้างสนามเทนนิส ยาวไปถึงเครื่องสูบน้ำ ซึ่งวันนี้ได้ดำเนินการไปแล้วประมาณ 50 %

๒๘ สิงหาคม ๒๕๖๐
กบกฯ ได้ดำเนินการทำความสะอาดบ้านรับรอง , ทำความสะอาด บก.สส.ทหาร, ทาสีจานดาวเทียม, ทาสีรั้วด้านหลัง บก กรม ผลการปฏิบัติ เป็นไปด้วยความเรียบร้อย

๒๘ สิงหาคม ๒๕๖๐
พล.ต.สุเมธ นิลมัย ผอ.สผอ.สส.ทหาร ได้ให้เกียรติเป็นประธานในพิธีปิดการปฐมนิเทศนายสิบใหม่ สส.ทหาร
ประจำปี 2560 พร้อมทั้งมอบประกาศนียบัตรแก่ผู้เข้ารับการอบรม โดยมี หน.นขต.สส.ทหาร เข้าร่วมแสดงความยินดีในครั้งนี้

๒๘ สิงหาคม ๒๕๖๐
กรมการสื่อสารทหาร กองบัญชาการกองทัพไทย โดย ผู้อำนวยการกองกำลังพล กรมการสื่อสารทหาร กองบัญชาการกองทัพไทย เป็นประธานในพิธีเปิด
การทดสอบสมรรถภาพร่างกายข้าราชการกรมการสื่อสารทหาร ครั้งที่ 6 ประจำปี 2560 จัดขึ้น ณ ลานอเนกประสงค์ กองพันทหารสื่อสารกองบัญชาการกองทัพไทย

๒๖ สิงหาคม ๒๕๖๐
พัน.ปสอ.ฯ ได้ดำเนินการปูทางเท้าหน้ากองรักษาการณ์จุดตรวจช่องทาง 1 บก.สส.ทหาร ทั้งสองฝั่ง ผลการปฏิบัติขณะนี้อยู่ระหว่างการกำลังดำเนินการ

๒๖ สิงหาคม ๒๕๖๐
พัน.ปสอ.ฯ ได้ดำเนินการเขียนป้ายชื่อประจำตำแหน่งที่จอดรถที่ของผู้บังคับบัญชา ณ โรงจอดรถ บก.กรม.ฯ ผลการปฏิบัติดำเนินการเสร็จเรียบร้อย

๒๕ สิงหาคม ๒๕๖๐
พัน.ส.บก.ทท.สส.ทหาร ดำเนินการซ่อมแก้ไขและ เปลี่ยนหลอดไฟส่องสว่าง บริเวณถนนแถว ๑ ซึ่งไฟส่องสว่างถนนแถว 1ชำรุดหลายจุด การปฎิบัติเป็นไปด้วยความเรียบร้อยและปลอดภัย

๒๕ สิงหาคม ๒๕๖๐
ศทท.สส.ทหาร ดำเนินการทำ Big Cleaning Day ในพื้นที่ความรับผิดชอบของหน่วย ตามคำสั่ง จก.สส.ทหาร

๒๔ สิงหาคม ๒๕๖๐
กบก.ฯ ได้จัดกำลังพลลอกผักตบชวาในพื้นที่รับผิดชอบ ผลการปฏิบัติเป็นไปด้วยความเรียบร้อย

๒๔ สิงหาคม ๒๕๖๐
พัน.ส.ฯ ดำเดินการจัดระเบียบสายสัญญาณตามแนวเสาไฟฟ้า ตัดแต่งกิ่งไม้ กำจัดขยะ ทำความสะอาดตามแนวเขตสุขาภิบาล และพื้นที่รับผิดชอบ การปฏิบัติเรียบร้อย

๒๔ สิงหาคม ๒๕๖๐
พัน.ส.บก.ทท.สส.ทหาร ดำเนินการทาสีรั้ว บริเวณร้านค้าสวัสดิการสื่อสารทหาร ซึ่งได้ดำเนินการต่อจากเมื่อวาน และได้ดำเนินการทาสีสนามเทนนิส การปฎิบัติเป็นไปด้วยความเรียบร้อย

๒๔ สิงหาคม ๒๕๖๐
พัน.ปสอ.สส.ทหาร ได้ดำเนินการทำ Big Cleaning Day ในพื้นที่เขตสุขาภิบาลที่รับผิดชอบ โดยการปรับปรุงภูมิทัศน์ ตัดหญ้า ทำความสะอาด
ในสถานที่ทำงาน และพื้นที่เส้นทางที่ ผบช. ที่จะผ่านมาขึ้น ฮ. (ผท.ทหาร) ผลการปฏิบัติดำเนินการเรียบร้อย และจะดำเนินการทำความสะอาดตามเส้นทางที่ ผบช.ผ่านอีกครั้งในวันถัดไป

๒๔ สิงหาคม ๒๕๖๐
พัน.ปสอ.สส.ทหาร ได้ดำเนินกบก.ฯ ตัดหญ้าหน้า บก.สส.ทหาร และทาสีและปรับปรุงห้องอาหารหลัง บก.สส.ทหาร และจัดตั้งห้อง CCTV

๒๔ สิงหาคม ๒๕๖๐
กบก.ฯ ดำเนินการปรับปรุงห้องน้ำ บก.สส.ทหาร

๒๔ สิงหาคม ๒๕๖๐
พัน.ปสอ.ฯ ได้ตรวจความพร้อมและชี้แจงการปฏิบัติ ฉก.รปภ.ฯ รอรับการเพิ่มเติมกำลังจาก ศทท.ฯ และ พัน.ส.ฯ

๒๔ สิงหาคม ๒๕๖๐
ศทท.สส.ทหาร ดำเนินการทำ Big Cleaning Day ในพื้นที่ความรับผิดชอบของหน่วย ตามคำสั่ง จก.สส.ทหาร

๒๔ สิงหาคม ๒๕๖๐
พลตรี เทวัญ สมบุญโต รองเจ้ากรมการสื่อสารทหาร กองบัญชาการกองทัพไทย เป็นประธานในพิธีเปิด การทดสอบสมรรถภาพร่างกายข้าราชการกรมการสื่อสารทหาร
ครั้งที่ ๖ ประจำปี ๒๕๖๐ ซึ่งในวันนี้เป็นส่วนของข้าราชการทหารชั้นประทวน การทดสอบสมรรถภาพร่างกายจัดขึ้น ณ ลานอเนกประสงค์ กองพันทหารสื่อสาร
กองบัญชาการกองทัพไทย การปฏิบัติเป็นไปด้วยความเรียบร้อย

๒๓ สิงหาคม ๒๕๖๐
พัน.ปสอ.สส.ทหาร ได้ดำเนินการทาสีขอบถนนหน้ากองรักษาการช่องทาง @ บก.สส.ทหาร ทั้งบริเวณขอบถนนหน้ากองรักษาการช่องทาง ๑ ทั้งสองฝั่ง
และขอบถนนบริเวณด้านนอกรั้วทางเข้า-ออก รักษาการช่อง ๑ ติดกับถนนสรงประภา ผลการปฏิบัติได้ดำเนินการทาสีเสร็จเรียบร้อยแล้ว

๒๓ สิงหาคม ๒๕๖๐
พล.ต.เทวัญ สมบุญโต รอง จก.สส.ทหาร กรุณาเป็นประธานในพิธี เปิดกิจกรรมอมรมศิลธรรมประจำดือน สิงหาคม ๒๕๖๐
ให้กับกำลังพล สส.ทหาร รับฟังการบรรยายธรรมจากพระคุณเจ้า และรับมอบวัตถุมงคลเหรียญหลวงปู่สรวงจากพระคุณเจ้า
แจกให้กับกำลังพลที่เข้าฟังบรรยายธรรมในครั้งนี้ ณ ห้องมุ่งทางธรรม บก.สส.ทหาร การปฏิบัติเป็นไปด้วยความเรียบร้อย

๒๓ สิงหาคม ๒๕๖๐
ชุด สน.พัน.ปสอ.ฯ ประจำสถานีส่วนภูมิภาค ได้ทำการฝึกทบทวนบุคคลท่ามือเปล่า ลักษณะใหม่ (ท่ายกอก) และ การทำความเคารพ ให้กับกำลังพล พัน.ปสอ.ฯ ที่ปฏิบัติราชการอยู่ประจำสถานี ณ สถานีส่วนภูมิภาค พัน.ปสอ.ฯ ครับ ผลการปฏิบัติเป็นไปด้วยความเรียบร้อย

๒๓ สิงหาคม ๒๕๖๐
การฝึกอบรมประจำสัปดาห์ (ผลัดที่ ๑  ครั้งที่ ๖ ) ในปีงบประมาณ ๒๕๖๐ พื้นที่ สส.ทหาร (ทุ่งสีกัน) ณ ลานเอนกประสงค์ กองพันทหารสื่อสารกองบัญชาการกองทัพไทย

๒๒ สิงหาคม ๒๕๖๐
กบก.ฯ ดำเนินการทาสีรี้ว, ทาสีจานดาวเทียม และติดตั้งเสาไฟตรงหอพระพิฆเนศ

๒๒ สิงหาคม ๒๕๖๐
โดย พัน.ส.ฯ ดำเนินการทาสีรั้วกำแพง บริเวณด้านหน้าวินมอเตอร์ไซค์รับจ้าง จนถึงหน้าสระว่ายน้ำ การปฏิบัติเรียบร้อย

๒๒ สิงหาคม ๒๕๖๐
พัน.ปสอ.สส.ทหาร ดำเนินการทาสีกำแพง บริเวณทางเข้าช่องทาง ๔ ตลอดแนวแล้วเสร็จเป็นที่เรียบร้อย

๒๑ สิงหาคม ๒๕๖๐
พัน.ปสอ.สส.ทหาร ดำเนินการปรับปรุงภูมิทัศน์ พื้นที่ สส.ทหาร ดังนี้
๑.ปรับพื้นที่เตรียมการปูกระเบื้องทางเท้าบริเวณหน้า บก.สส.ทหาร จนถึงช่องทาง ๑
๒.ดำเนินทาสีกำแพงบริเวณ Bike Lane ตลอดแนว บ้านพัก แถว ๑ ซึ่งในวันนี้ดำเนินเรียบร้อยตลอดแนวแล้ว

๒๑ สิงหาคม ๒๕๖๐
กองพันทหารสื่อสาร จัดกำลังพลซึ่งเป็นทหารกองประจำการ ร่วมบำเพ็ญประโยชน์ ณ ชุมชนซอยโชติวัฒน์ เขตบางซื่อ กรุงเทพมหานคร การปฏิบัติเป็นไปด้วยความเรียบร้อย

๒๑ สิงหาคม ๒๕๖๐
กบก.ฯ ระบายผ้าพระบรมฉายาลักษณ์, พ่นสีจานดาวเทียมและทาสีรั้วรอบ บก.สส.ทหาร

๒๑ สิงหาคม ๒๕๖๐
พัน.ส.ฯ ดำเนินการทาสีรั้วกำแพง โซน ๑ ติดกับถนน ตรวจการณ์ (Bike lane)
ตั้งแต่หน้า บก.พัน.ส.ฯ จนถึง หน้า ร้อย.ปสล.พัน.ส.ฯ โซน ๒ ตั้งแต่ช่องทาง ๔ จนถึงแถว ๔ การปฏิบัติเรียบร้อย

๒๑ สิงหาคม ๒๕๖๐
พัน.ส.ฯ ดำเนินการซ่อมแซมบ้านพักของกำลังพล ที่ประสบเหตุวาตภัย (แถว 2)
เพื่อบรรเทาความเดือดร้อนขั้นต้นได้เปลี่ยนกระเบื้องหลังคาที่เสียหายจากเหตุดังกล่าวผลการปฏิบัติเรียบร้อย

๒๑ สิงหาคม ๒๕๖๐
พลตรี เทวัญ สมบุญโต รองเจ้ากรมการสื่อสารทหาร กองบัญชาการกองทัพไทย เป็นประธานในพิธีทดสอบสมรรถภาพร่างกายข้าราชการกรมการสื่อสารทหาร ครั้งที่ ๖
ซึ่งในวันนี้เป็นส่วนของข้าราชการชั้นสัญญาบัตร การทดสอบร่างกาย จัดขึ้นที่ลานอเนกประสงค์ กองพันทหารสื่อสารกองบัญชาการกองทัพไทย

๒๐ สิงหาคม ๒๕๖๐
กบก.ฯ ดำเนินการปรับปรุงทางเดินหน้ากรมฯ กับร้านขายข้างหลัง บก.สส.ทหาร

๑๘ สิงหาคม ๒๕๖๐
พลตรี เทวัญ สมบุญโต รอง จก.สส.ทหาร (๑) ได้กรุณามาพบปะผู้เข้ารับการอบรมหลักสูตรการปฐมนิเทศนายสิบใหม่ สส.ทหาร ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๐
ณ ห้องฝึกอบรม ร้อย.ปสพ.พัน.ส.ฯ

๑๘ สิงหาคม ๒๕๖๐
เมื่อวันที่ ๑๗ ส.ค. ๖๐ พัน.ปสอ.ฯ ได้จัดกำลังพลนายสิบและทหารกองประจำการ ร่วมบำเพ็ญประโยชน์ ที่ซอยศาลธนบุรี ๑๗ แขวงบางหว้า เขตภาษีเจริญ กรุงเทพมหานคร การปฏิบัติเป็นไปด้วยความเรียบร้อย

๑๕ สิงหาคม ๒๕๖๐
เมื่อวันที่ ๑๕ ส.ค. ๖๐ กบก.ฯ จัดกำลังพลปรับปรุงศาลาองค์พระและปลูกต้นไม้ด้านหน้า บก.สส.ทหาร ให้เกิดความสวยงาม

๑๕ สิงหาคม ๒๕๖๐
พัน.ส.ฯ จัด กพ.ทหารกองประจำการ จำนวน ๕๐ นาย ร่วมบำเพ็ญประโยชน์กิจกรรมปลูกต้นไม้ และขุดลอกคูคลอง คลองตาเร่ง เขตบึงกุ่ม กรุงเทพฯ การปฏิบัติเป็นไปด้วยความเรียบร้อย

๑๕ สิงหาคม ๒๕๖๐
เมื่อ ๑๕ ส.ค.๖๐ พัน.ปสอ.สส.ทหาร ได้ดำเนินการปรับปรุงภูมิทัศน์ และทาสีรั้วกำแพงบริเวณแถว 1 ในเขตสุขาภิบาลพื้นที่รับผิดชอบ และปรับปรุง
บริเวณหน้ากองรักษาการณ์ ช่องทาง 1 บก.สส.ทหาร เพื่อเตรียมการต้อนรับผู้บังคับบัญชาระดับสูง ที่จะมาตรวจเยี่ยมฯ และเปิดถนนตรวจการณ์(Bike Lan)

๑๕ สิงหาคม ๒๕๖๐
เมื่อวันที่ ๑๕ ส.ค. ๖๐ เวลา ๐๙๐๐ พัน.ปสอ.ฯ ได้ทำการฝึกทบทวนบุคคลท่ามือเปล่า ลักษณะใหม่ (ยกอก) , ท่าถอดหมวกและสวมหมวก ให้กับกำลังพล พัน.ปสอ.ฯ ปฏิบัติเป็นไปด้วยความเรียบร้อย

๑๔ สิงหาคม ๒๕๖๐
พัน.ส.ฯ จัด กพ.ทหารกองประจำการ จำนวน ๕๐ นาย ร่วมบำเพ็ญประโยชน์กิจกรรลูกต้นไม้ และขุดลอกคูคลอง ที่ โรงเรียนวังเล็กวิทยานุสรณ์ ลำรางตายิ้ม จากคลองประเวศถึงคลองพังพวย เขตมีนบุรี กรุงเทพ การปฏิบัติเป็นไปด้วยความเรียบร้อย

๑๔ สิงหาคม ๒๕๖๐
กรมการสื่อสารทหาร จัดกำลังพล ๕ นาย เข้าร่วมการฝึกในโครงการสนธิระบบสื่อสารนานาชาติ (MCIP) รหัสการฝึก PE17 ในห้วง ๑๔-๒๕ ส.ค. ๖๐
ณ ประเทศสหรัฐอเมริกา

๑๒ สิงหาคม ๒๕๖๐
เมื่อวันเสาร์ที่ ๑๒ ส.ค. ๖๐ เวลา ๑๗๓๐ นายทหารสัญญาบัตร สส.ทหาร จำนวน ๒ นาย เข้าเฝ้าฯ รับเสด็จ ในพระราชพิธีเฉลิมพระชนมพรรษา
สมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินีนาถ ในรัชกาลที่ ๙ ณ พระอุโบสถวัดพระศรีรัตนศาสดาราม ในพระบรมมหาราชวัง

๑๑ สิงหาคม ๒๕๖๐
วันนี้เวลา ๑๓๓๐ ผอ.กคพ.ฯ รอง ผอ.ฯ ผช.กคพ.ฯ พร้อมข้าราชการ กคพ.ฯร่วมทำกิจกรรม 5 ส . ณ คลังเก็บ สป. ศทท.ฯ

๑๑ สิงหาคม ๒๕๖๐
กรมการสื่อสารทหาร กองบัญชาการกองทัพไทย จัดกิจกรรมเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินีนาถ ในรัชกาลที่ ๙
เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา ๘๕ พรรษา ๑๒ สิงหาคม ๒๕๖๐ โดยมี พล.ต.เทวัญ สมบุญโต รอง จก.สส.ทหาร เป็นประธานในพิธีวางพานพุ่ม
พร้อมด้วยหัวหน้าหน่วยขึ้นตรง และข้าราชการกรมการสื่อสารทหารเข้าร่วมพิธีในครั้งนี้ ณ มุ่งทางธรรม บก.สส.ทหาร การปฏิบัติเป็นไปด้วยความเรียบร้อย

๑๑ สิงหาคม ๒๕๖๐
กรมการสื่อสารทหาร กองบัญชาการกองทัพไทย จัดกิจกรรมเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินีนาถ ในรัชกาลที่ ๙
เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา ๘๕ พรรษา ๑๒ สิงหาคม ๒๕๖๐ โดยมี พล.ต.เทวัญ สมบุญโต รอง จก.สส.ทหาร เป็นประธานในพิธีเจริญพระพุทธมนต์
พระสงฆ์จำนวน ๑๐ รูป พร้อมด้วยหัวหน้าหน่วยขึ้นตรง สส.ทหาร และข้าราชการเข้าร่วมพิธีในครั้งนี้ ณ ห้องรวมพล บก.สส.ทหาร การปฏิบัติเป็นไปด้วยความเรียบร้อย

๑๑ สิงหาคม ๒๕๖๐
เมื่อ ๑๑ ส.ค. ๖๐ เวลา ๐๘๓๐ - ๑๐๓๐ พ.อ. สุรเดช เคารพครู ผอ.กคพ.ฯ ได้เป็นผู้แทน จก.สส.ทหาร เข้าร่วมพิธีถวายพานพุ่มราชสักการะ
เนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนพรรษา ๘๕ พรรษา สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนารถ ในรัชกาลที่ ๙ ของหน่วย นปอ. ณ วัดคลองบ้านใหม่

๑๑ สิงหาคม ๒๕๖๐
ผอ.ศทท.สส.ทหาร ได้กรุณามอบทุนการศึกษาของ พล.อ. ไพรัช โพธิ์อุบล (อดีต จก.สส.ทหาร) ให้แก่บุตรข้าราชการ ศทท.ฯ ณ ห้อง ผอ.ศทท.สส.ทหาร

๑๐ สิงหาคม ๒๕๖๐
พัน.ส.ฯ ได้ดำเนินการทำความสะอาดปรับปรุง ซ่อมแซมและทาสี ป้อมยามรักษาการณ์หน้าช่องทาง บก.สส.ทหาร ให้ดูสวยงามใช้งานได้เป็นปกติ การปฏิบัติเป็นไปด้วยความเรียบร้อย

๑๐ สิงหาคม ๒๕๖๐ 
เมื่อวันที่ ๑๐ ส.ค. ๖๐ เวลา ๑๔๐๐-๑๖๓๐ อาสาสมัครป้องกันภัยฝ่ายพลเรือน ได้มาบรรยายให้ความรู้
เรื่องการใช้น้ำยาดับเพลิง ให้แก่กำลังพล สส.ทหาร ณ อาคาร กคพ.ฯ โดยมี พ.อ.สุรเดช เคารพครู เป็นประธานร่วมฟังบรรยาย

๑๐ สิงหาคม ๒๕๖๐
เมื่อวันที่ ๒๗ ก.ค. ๖๐ พล.ต. ณัฎฐ์พัชร์ ชาตวัฒนานนท์ ผอ.ศทท. ฯ ได้กรุณามาตรวจเยี่ยม สน.ทท.ศทท. และดำริให้ปรับปรุงพัฒนาอาคารบ้านพักประจำสถานี
โดยให้งบประมาณในการปรับปรุง เพื่อใช้เป็นที่พักอาศัย ลดภาระค่าใช้จ่ายของนายสิบบรรจุใหม่ และให้เป็นขวัญกำลังใจการปฏิบัติงาน การดำเนินการตั้งแต่ ๓–๑๐ ส.ค. ๖๐ แล้วเสร็จเรียบร้อย

๑๐ สิงหาคม ๒๕๖๐ 
เมื่อ ๑๐ ส.ค. ๖๐ เวลา ๐๘๓๐ - ๑๑๐๐ น. พ.อ. ชุติพนธ์ อภิญ ได้นำกำลังพล กบก.ฯ พัฒนาเขตสุขาภิบาล และบำเพ็ญประโยชน์ วัดเทพนิมิตย์
เพื่อถวายเป็นพระราชกุศล แด่สมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินีนาถ ในรัชกาลที่ ๙ เนื่องในวโรกาส เฉลิมพระชนมพรรษา ๘๕ พรรษา วันที่ ๑๒ ส.ค. ๖๐


๑๐ สิงหาคม ๒๕๖๐ 
เมื่อ ๑๐ ส.ค. ๖๐ เวลา ๐๘๓๐ - ๑๑๐๐ พ.อ.ชัยฤทธิ์ วันนู ผบ.พัน.ปสอ.สส.ทหาร ได้นำกำลังพล พัน.ปสอ.ฯ พัฒนาเขตสุขาภิบาล และบำเพ็ญสาธารณประโยชน์
ณ วัดสายอำพันธ์เอมสาร เพื่อถวายเป็นพระราชกุศล แด่สมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินีนาถ ในรัชกาลที่ 9 เนื่องในวโรกาสเฉลิมพระชนมพรรษา ๘๕ พรรษา
วันที่ ๑๒ ส.ค. ๖๐

๑๐ สิงหาคม ๒๕๖๐ 
กำลังพล พัน.ส.ฯ ร่วมทำกิจกรรมบำเพ็ญสาธารณะประโยชน์ พัฒนาทำความสะอาด เก็บกวดสิ่งปฏิกูล ตัดหญ้า ตัดแต่งกิ่งไม้ วัดพรหมรังษี เขตดอนเมือง กรุงเทพฯ

๑๐ สิงหาคม ๒๕๖๐ 
พ.อ.อธิย์รัช ธวัชกิตติอนันต์ ผบ.พัน.ส.ฯ ได้กรุณาเป็นประธานในพิธีประดับเครื่องหมายชั้นยศ
ให้กับนายทหารชั้นประทวน ที่ได้รับยศสูงขึ้น จำนวน ๒ นาย พิธีจัดขึ้น ณ สนง.ผบ.พัน.ส.ฯ โดยมี หน.นขต.พัน.ส.ฯ ร่วมแสดงความยินดี

๙ สิงหาคม ๒๕๖๐
เมื่อวันพุธที่ ๙ ส.ค. ๖๐ เวลา ๐๘๓๐ กำลังพล สส.ทหาร จำนวน 30 นาย เข้าร่วมกิจกรรมนิทรรศการเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเจ้าลูกเธอ
เจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์อัครราชกุมารี ณ บริเวณห้องโถงชั้น 1 อาคารผู้ป่วยนอก โรงพยาบาลจุฬาภรณ์ เขตหลักสี่ ก.ท. เมื่อวันพุธที่ ๙ ส.ค. ๖๐ เวลา ๐๘๓๐

๙ สิงหาคม ๒๕๖๐ 
พ.ต. ธนินท์ศักดิ์ เพ็ชรแสน ได้ให้เกียรติเป็นวิทยากรในการอบรม แนะนำวิธีลดใช้ และอนุรักษ์พลังงาน ให้แก่กำลังพล สส.ทหาร ณ ห้องมุ่งทางธรรม บก.สส.ทหาร

๙ สิงหาคม ๒๕๖๐
การฝึกอบรมประจำสัปดาห์ (ผลัดที่ ๒) ในปีงบประมาณ ๒๕๖๐ พื้นที่ สส.ทหาร (ทุ่งสีกัน)
ณ ลานเอนกประสงค์ กองพันทหารสื่อสารกองบัญชาการกองทัพไทยผอ.ศทท.สส.ทหาร เป็นผู้แทน

๙ สิงหาคม ๒๕๖๐ 
พล.ต.เทวัญ สมบุญโต รอง.จก.สส.ทหาร (๑) ได้ให้เกียรติเป็นประธานในพิธีประดับเครื่องหมายยศให้แก่ นายทหารชั้นสัญญาบัตร
ที่ได้รับยศสูงขึ้น จำนวน ๓ นาย โดยมี หน.นขต.สส.ทหาร ร่วมแสดงความยินดีในครั้งนี้ พิธีจัดขึ้น ณ อเนกประสงค์ บก.สส.ทหาร

๘ สิงหาคม ๒๕๖๐
กบก.ฯ ได้นำกำลังพล ทำความสะอาด บริเวณหลัง บก.สส.ทหาร ผลการปฏิบัติเรียบร้อย

๘ สิงหาคม ๒๕๖๐ 
เมื่อ ๘ ส.ค. ๒๕๖๐ พัน.ปสอ.ฯ ได้ดำเนินการปรับปรุงภูมิทัศน์ในเขตพื้นที่สุขาภิบาลและดำเนินการตีเส้นจราจร
ณ จุดตรวจช่องทาง 4 ตามสั่งการของท่าน จก.สส.ทหาร ผลการปฏิบัติเรียบร้อย

๘ สิงหาคม ๒๕๖๐ 
กบก.ฯ ได้นำกำลังพล จัดเตรียมอุปกรณ์ในการจัดทำรั้วรอบศาลาองค์พระ และศาลาพระพิฆเนศ บริเวณหน้า บก.สส.ทหาร

๘ สิงหาคม ๒๕๖๐
เมื่อ ๘ ส.ค. ๖๐ การฝึกราชวัลลภเริงระบำ (Hop To The Bodies Slams) โดย พัน.ส.ฯ เพื่อใช้แสดงสำหรับรับการตรวจเยี่ยมของ สน.บก.ทท.
สำหรับวันนี้เป็นการฝึกในกลุ่มที่ ๗ ของบทที่ ๑ การฝึกเป็นไปด้วยความเรียบร้อย ผบ.พัน.ปสอ.สส.ทหาร เป็นประธาน ในการตรวจสภาพความพร้อมรบ
ของกำลังพล ร้อย.ฉก.ปสอ.ฯ เพื่อเตรียมการออกปฏิบัติการสงครามอิเล็กทรอนิกส์ (ขั้นปฏิบัติการนอกพื้นที่) ครั้งที่ ๒ ประจำปี ๒๕๖๐ ณ ลานอเนกประสงค์
พัน.ส.บก.ทท. สส.ทหาร การปฏิบัติเป็นไปด้วยความเรียบร้อย

๘ สิงหาคม ๒๕๖๐ 
เมื่อ ๘ ส.ค. ๖๐ ผบ.พัน.ปสอ.สส.ทหาร เป็นประธาน ในการตรวจสภาพความพร้อมรบ ของกำลังพล ร้อย.ฉก.ปสอ.ฯ
เพื่อเตรียมการออกปฏิบัติการสงครามอิเล็กทรอนิกส์ (ขั้นปฏิบัติการนอกพื้นที่) ครั้งที่ ๒ ประจำปี ๒๕๖๐ ณ ลานอเนกประสงค์
พัน.ส.บก.ทท. สส.ทหาร การปฏิบัติเป็นไปด้วยความเรียบร้อย

๘ สิงหาคม ๒๕๖๐ 
กบก.ฯ ได้จัดกำลังพลไปตรวจรับรถพยาบาล พร้อมอุปกรณ์สายแพทย์ ประจำรถพยาบาล
จำนวน ๒๓ รายการ ที่ กองการขนส่ง ยบ.ทหาร ผลการปฏิบัติเป็นไปด้วยความเรียบร้อย

๘ สิงหาคม ๒๕๖๐ 
พัน.ส.ฯ ทำการฝึกทบทวนบุคคลท่ามือเปล่า ลักษณะใหม่ (ยกอก) ให้กับกำลังพล การปฏิบัติเป็นไปด้วยความเรียบร้อย

๗ สิงหาคม ๒๕๖๐ 
ผอ.ศทท.สส.ทหาร เป็นผู้แทน ผบ.ทสส. พร้อมด้วยข้าราชการ สส.ทหาร จำนวน 4 นาย ไปเฝ้าฯ ในพระพิธีธรรมสวดพระอภิธรรมพระบรมศพ พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช ณ พระที่นั่งดุสิตมหาปราสาท ในพระบรมมหาราชวัง เมื่อวันจันทร์ที่ ๗ ส.ค. ๒๕๖๐

๗ สิงหาคม ๒๕๖๐ 
พัน.ส.ฯ ดำเนินการซ่อมแซมบานพับหน้าต่างที่ชำรุด บริเวณโรงเลี้ยง พัน.ส.ฯ ให้ใช้งานได้ตามเดิม การปฏิบัติเป็นไปด้วยความเรียบร้อย

๗ สิงหาคม ๒๕๖๐  
พัน.ส.ฯ ดำเนินการทำความสะอาด เก็บเศษไม้และตัดหญ้า บริเวณเขตสุขาภิบาล พื้นที่บ้านพัก (แถว2 ที่ได้รับการปรับปรุงใหม่) การปฏิบัติเป็นไปด้วยความเรียบร้อย

๖ สิงหาคม ๒๕๖๐  
พัน.ส.ฯ ดำเนินการจัดระเบียบ เก็บสายสายโทรศัพท์ บริเวณบ้านพัก(แถว2) ให้ดูเรียบร้อยสวยงาม การปฏิบัติเป็นไปด้วยความเรียบร้อย

๖ สิงหาคม ๒๕๖๐   
พัน.ส.ฯ จัดทำโรงรถเพิ่มเติม(หลังคาสูง)สำหรับจอดรถบัส เนื่องจากโรงรถของ พัน.ส.ฯ ที่มีอยู่มีความสูงไม่เพียงพอสำหรับในการจอดรถบัส
จึงได้จัดสร้างขึ้นใหม่ บริเวณข้างสถานีบริการน้ำมันเชื้อเพลิง พัน.ส.ฯ การจัดสร้างได้แล้วเสร็จเป็นที่เรียบร้อยครับ

๖ สิงหาคม ๒๕๖๐   
พัน.ส.ฯ ดำเนินการปรับปรุงภูมิทัศน์ บริเวณเขตสุขาภิบาล ตามแนวถนนตรวจการณ์(Bike lane)และพื้นที่รับผิดชอบ(เพิ่มเติม)
เพื่อเตรียมการต้อนรับ ผบ.ทสส. ในพิธีเปิดถนนตรวจการณ์ (Bike lane) ในห้วง ส.ค. ๖๐ ผลการปฏิบัติเป็นไปด้วยความเรียบร้อย

๕ สิงหาคม ๒๕๖๐   
พัน.ส.ฯ ดำเนินการจัดทำและติดตั้งเหล็กรางน้ำ บริเวณลานจอดรถหลัง กองรักษาการณ์ ช่องทาง 4
เพื่อบรรเทาความเดือดร้อนของกำลังพล ที่นำรถเข้าไปจอด ในระหว่างประสานกับบริษัทที่รับเหมา การดำเนินการเป็นไปด้วยความเรียบร้อย

๕ สิงหาคม ๒๕๖๐  
พัน.ส.ฯ ดำเนินการปรับปรุงศาลาปรัมพิธีลานเอนกประสงค์ พัน.ส.ฯ เพื่อให้มีความสง่างามในงานพิธีต่างๆ
ที่มีผู้บังคับบัญชาระดับสูงเข้าร่วมพิธี ผลการปฏิบัติเป็นไปด้วยความเรียบร้อย

๕ สิงหาคม ๒๕๖๐  
พัน.ส.ฯ ดำเนินการปรับปรุง(ทาสี)ที่จอดรถด้านข้างอาคาร บก.สส.ทหาร ทดแทนสีเดิมที่หมดสภาพและหลุดลอก ผลการปฏิบัติเป็นไปด้วยความเรียบร้อย

๕ สิงหาคม ๒๕๖๐  
พัน.ส.ฯ ดำเนินการปรับปรุงภูมิทัศน์ บริเวณเขตสุขาภิบาล ตามแนวถนนตรวจการณ์(Bike lane)
เพื่อเตรียมการต้อนรับ ผบ.ทสส. ในพิธีเปิดถนนตรวจการณ์(Bike lane) ในห้วง ส.ค. 60 ผลการปฏิบัติเป็นไปด้วยความเรียบร้อย

๔ สิงหาคม ๒๕๖๐  
รอง ผอ.ศทท.สส.ทหาร เป็นประธานในการบรรยายพิเศษให้ความรู้กับคณะกรรมการตรวจรับพัสดุ/ตรวจการจ้าง และผู้ควบคุมงานประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2560
โดย อ.มณเฑียร เจริญผล รองผู้ว่าการตรวจเงินแผ่นดิน และ น.อ.ศิลป์ชัย มานิกบุตร รอง ผอ.กบก.สบส.กบ.ทหาร ณ ห้องมุ่งทางธรรม บก.สส.ทหาร

๓ สิงหาคม ๒๕๖๐  
ผอ.ศทท.สส.ทหาร ทดสอบอุปกรณ์และตรวจรับ งานตรวจรับกล้องวงจรปิด 30 ล้าน บริเวณลานรวมพลหน้าอาคาร ศทท.ฯ

๓ สิงหาคม ๒๕๖๐  
พ.อ. ทรงคุน พัทศุระพงษ์ ผอ.กฝอ.สส.ทหาร ได้กรุณากำกับ ดูแลการฝึกทบทวนบุคคลท่ามือเปล่า ลักษณะใหม่ (ยกอก)
ให้กับกำลังพล กฝอ.สส.ทหาร กิจกรรมจัดขึ้น ณ บริเวณหน้าลิฟท์ ชั้น 3 อาคาร 7 บก.ทท. การปฏิบัติเป็นไปด้วยความเรียบร้อย

๓ สิงหาคม ๒๕๖๐ 
พลอากาศตรี ทรงพล พรหมวา รองจ้ากรมการสื่อสารทหาร ได้กรุณาเป็นประธานในพิธีประดับเครื่องหมายยศให้กับนายทหารสัญญาบัตร
ที่ได้รับเลื่อนยศสูงขึ้น จำนวน ๓ นาย โดยมี หน.นขต.สส.ทหาร ร่วมแสดงความยินดีในครั้งนี้ด้วย พิธีจัดขึ้น ณ ห้องเอนกประสงค์ บก.สส.ทหาร

๒ สิงหาคม ๒๕๖๐ 
ข้าราชการ ศทท.ฯ เข้าร่วมการฝึกทบทวนบุคคลท่ามือเปล่า ลักษณะท่าทางใหม่ ณ บริเวณลานรวมพล บก.สส.ทหาร

๑ สิงหาคม ๒๕๖๐ 
เมื่อ ๐๑ สิงหาคม ๒๕๖๐ คณะ สสท.ทร. ขออนุญาตนำเจ้าหน้าที่ กทค.สปก.สสท.ทร. เข้าเยี่ยมชมระบบโครงข่ายเครื่องมือสื่อสาร
และการเชื่อมต่อช่องสัญญานระบบโทรคมนาคมทหาร ณ สน.ทท.ศทท.ฯ เพื่อนำไปเป็นข้อมูลในการประสานการปฏิบัติงานร่วมกัน

๑ สิงหาคม ๒๕๖๐ 
เมื่อ ๐๑ สิงหาคม ๒๕๖๐ พัน.ปสอ.สส.ทหาร ทำการฝึกทบทวนกำลังพล ในลักษณะท่าทางแบบใหม่ ทุกวันอังคาร ตามนโยบายผู้บังคับบัญชา