๓๑ สิงหาคมคม ๒๕๖๐
พล.อ.พรพิพัฒน์ เบญญศรี รอง.เสธ.ทหาร (๑) เดินทางเข้าตรวจสอบความคืบหน้า การติดตั้งระบบรักษาความปลอดภัย ภายใน สส.ทหาร. โดยมี พล.ท.สุทัศน์ จิตต์โสภา จก.สส.ทหาร พร้อมทั้งมี หน.นขต.บก.ทท. และ หน.นขต.สส.ทหาร ให้การต้อนรับ ณ อาคาร บก.สส.ทหาร
๓๑ สิงหาคมคม ๒๕๖๐
กรมการสื่อสารทหาร กองบัญชาการกองทัพไทย โดย พลโทสุทัศน์ จิตต์โสภา เจ้ากรมการสื่อสารทหาร กองบัญชาการกองทัพไทย
ให้การตอนรับคณะข้าราชการและ นทน. หลักสูตรปฐมนิเทศนายทหารใหม่ รุ่นที่ ๒๕ จากโรงเรียนทหารสื่อสาร กรมการทหารสื่อสาร กองทัพบก ศึกษาดูงานที่กรมการสื่อสารทหาร
- คณะเข้าฟังบรรยาย ณ ห้องมุ่งทางธรรม บก.สส.ทหาร
- คณะศึกษาดูงาน เครื่องมือสื่อสารของ พัน.ส.ฯ และพัน.ปสอ.ฯ ณ ลานเอนกประสงค์ พัน.ส.ฯ
- คณะศึกษาดูงาน ณ สถานีโทรคมนาคมดอนเมือง (MTC)
การปฏิบัติเป็นไปด้วยความเรียบร้อย
๒๙ สิงหาคมคม ๒๕๖๐
กรมการสื่อสารทหาร กองบัญชาการกองทัพไทย โดย พลโทสุทัศน์ จิตต์โสภา เจ้ากรมการสื่อสารทหาร
เป็นประธานเปิดการประชุม หัวหน้าหน่วยขึ้นตรง กรมการสื่อสารทหารประจำเดือนสิงหาคม ๒๕๖๐ ณ ห้องมุ่งทางธรรม บก.สส.ทหาร
๒๑ สิงหาคมคม ๒๕๖๐
เมื่อวันที่ ๒๑ ส.ค. ๖๐ พลโท สุทัศน์ จิตต์โสภา จก.สส.ทหาร ได้กรุณาเดินทางไปตรวจเยี่ยมพบปะ และให้กำลังใจ
กำลังพลปฏิบัติหน้าที่ ณ สถานีปฏิบัติการสงครามอิเล็กทรอนิกส์ จ.สกลนคร โดยมี พ.อ. ชัยฤทธิ์ วันนู ผบ.พัน.ปสอ.สส.ทหาร ร่วมให้การต้อนรับ
๑๗ สิงหาคมคม ๒๕๖๐
เมื่อวันที่ ๑๗ ส.ค. ๖๐ เวลา ๐๘๐๐ พ.อ.ทรงคุน พัทศุระพงษ์ ผอ.กฝอ.สส.ทหาร นำ น.ส.กัลยกร หิรัญเพิ่ม นักกีฬายิงปืนทีมชาติไทย ประเภท ปืนสั้นหญิง
บุตร ร.อ. สมโชค หิรัญเพิ่ม สังกัด กฝอ.ฯ เข้าพบ พลโทสุทัศน์ จิตต์โสภา เจ้ากรมการสื่อสารทหาร เพื่อรับพรฯ ก่อนเข้าร่วมการแข่งขันซีเกมส์ ณ ประเทศมาเลเซีย
๑๑ สิงหาคมคม ๒๕๖๐
พลโทสุทัศน์ จิตต์โสภา เจ้ากรมการสื่อสารทหาร ร่วมกิจกรรมเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินีนาถ ในรัชกาลที่ ๙
เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา ๘๕ พรรษา ๑๒ สิงหาคม ๒๕๖๐ โดยมี พลเอก สุรพงษ์ สุวรรณอัตถ์ ผู้บัญชาการทหารสูงสุด เป็นประธานในพิธี
๐๓ สิงหาคมคม ๒๕๖๐
พลโทสุทัศน์ จิตต์โสภา เจ้ากรมการสื่อสารทหาร ส่งมอบดอกไม้จันทน์ ให้กับสำนักงานเขตดอนเมือง เพื่อใช้ในพระราชพิธีถวายพระเพลิงพระบรมศพ พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช เมื่อ ๓ สิงหาคม ๒๕๖๐ เวลา ๐๙๓๐ โดยมี นางช่อทิพย์ สิทธิพูล ผู้ช่วยผู้อำนวยการสำนักงานเขตดอนเมือง และคณะ เป็นผู้แทนรับมอบฯ พร้อมด้วย หน.นขต.สส.ทหาร ร่วมส่งมอบดอกไม้จันทน์ ในครั้งนี้ด้วย รวมทั้งสิ้น ๑๐,๐๐๐ ดอก พิธีจัดขึ้น ณ ห้องรับรอง บก.สส.ทหาร

๐๒ สิงหาคมคม ๒๕๖๐
พล.ต.สุเมธ นิลมัย ผอ.สผอ.สส.ทหาร ได้กรุณาเปิดการฝึกทบทวนบุคคลท่ามือเปล่า ลักษณะใหม่ (ยกอก) ให้กับกำลังพล สส.ทหาร โดยมี พล.ท.สุทัศน์ จิตต์โสภา จก.สส.ทหาร , พล.ต.เทวัญ สมบุญโต รอง จก.สส.ทหาร และหัวหน้า นขต.สส.ทหาร ร่วมสังเกตุการณ์ฝึกในครั้งนี้ ได้รับการสนับสนุนครูฝึก จากหน่วยฝึกทหารใหม่ พัน.ส.ฯ กิจกรรมจัดขึ้น ณ ลานรวมพลหน้า บก.สส.ทหาร การปฏิบัติเป็นไปด้วยความเรียบร้อย