๓๐ มิถุนายน ๒๕๖๐
พลโท สุทัศน์ จิตต์โสภา จก.สส.ทหาร ได้กรุณาเป็นประธานในพิธีประดับเครื่องหมายยศ ให้กับนายทหารชั้นประทวน ที่ได้รับยศสูงขึ้นเป็นนายทหารสัญญาบัตร จำนวน ๒ นาย โดยมี หน.นขต.สส.ทหาร เข้าร่วมแสดงความยินดีในครั้งนี้ พิธีจัดขึ้น ณ สนง.จก.สส.ทหาร

๒๙ มิถุนายน ๒๕๖๐
พลโท สุทัศน์ จิตต์โสภา เจ้ากรมการสื่อสารทหาร ร่วมชมการฝึกทดสอบแผนเผชิญเหตุ 2560 การฝึกการบริหารวิกฤตการณ์ระดับชาติ “C-MEX 17” โดยมี ผู้บัญชาการทหารสูงสุด ผู้บัญชาการทหารบก และผู้บังคับบัญชาชั้นสูงองกองทัพร่วมชมการฝึกฯ ในครั้งนี้ด้วย ที่บริษัท ทางด่วนและรถไฟฟ้ากรุงเทพ จำกัด (มหาชน) เขตห้วยขวาง กรุงเทพมหานคร

๒๓ มิถุนายน ๒๕๖๐
พลโท สุทัศน์ จิตต์โสภา เจ้ากรมการสื่อสารทหาร พร้อมคณะเข้าตรวจเยี่ยมการฝึกเบื้องสูงเพื่อสนับสนุนภารกิจ การฝึกรวมกองทัพไทยด้านการช่วยเหลือ ทางมนุษยธรรมบรรเทาสาธารณะภัย(HADR) ประจำปี ๒๕๖๐ ณ พื้นที่ จังหวัดระยอง

๒๒ มิถุนายน ๖๐
พลโท สุทัศน์ จิตต์โสภา เจ้ากรมการสื่อสารทหาร พร้อมคณะเข้าตรวจเยี่ยมการฝึกเบื้องสูงเพื่อสนับสนุนภารกิจ การฝึกรวมกองทัพไทยด้านการช่วยเหลือทางมนุษยธรรมบรรเทาสาธารณะภัย(HADR) ประจำปี ๒๕๖๐ ณ พื้นที่ จังหวัดระยอง

๑๙ มิถุนายน ๖๐
พลโท สุทัศน์ จิตต์โสภา เจ้ากรมการสื่อสารทหาร ได้กรุณาเป็นประธานในการประชุม นขต.สส.ทหาร ประจำเดือน มิ.ย. ๖๐ โดยมี หน.นขต.สส.ทหาร เข้าร่วมการประชุมในครั้งนี้ โดยการประชุม จัดขึ้น ณ ห้องมุ่งทางธรรม บก.สส.ทหาร
๐๖ มิถุนายน ๖๐
พลโท สุทัศน์ จิตต์โสภา เจ้ากรมการสื่อสารทหาร เป็นประธานในพิธีประดับเครื่องหมายยศให้กับข้าราชการชั้นสัญญาบัตร จำนวน ๑ นาย ณ สำนักงานเจ้ากรมการสื่อสารทหาร
๐๒ มิถุนายน ๒๕๖๐
พลโท สุทัศน์ จิตต์โสภา เจ้ากรมการสื่อสารทหาร ได้ให้เกียรติต้อนรับคณะผู้สื่อข่าวจากสถานีวิทยุโทรทัศน์แห่งประเทศไทย (NBT) ที่ได้เข้ามาทำข่าวกิจกรรมประดิษฐ์ดอกไม้จันทน์ เพื่อถวายเป็นพระราชกุศล ในพระราชพิธีถวายเพลิงพระบรมศพ พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช อีกทั้งได้พบปะและร่วมกิจกรรมประดิษฐ์ดอกไม้จันทน์ กับกำลังพลและประชาชนที่เข้าร่วมกิจกรรมในครั้งนี้ กิจกรรมจัดขึ้น ณ แหล่งชุมนุมข้าราชการ สส.ทหาร