[x] ปิดหน้าต่างนี้
Powered by ATOMYMAXSITE

  

Username :
Password :
[ สมัครสมาชิก ] [ ลืมรหัสผ่าน ]
  
ที่
รายการประกาศผู้ไม่มีผลประโยชน์ร่วมกัน
ลงวันที่
ดาวน์โหลด
หมวด
ไฟล์แนบ
1 จัดซื้อเครื่องตรวจวัดความถี่ (spectrum analyzer)( อ่าน : 11 ) 21 มี.ค.60 33 ประกาศผู้ไม่มีผลประโยชน์ร่วมกัน
2 จ้างซ่อมบำรุงระบบไฟฟ้าอาคาร ร้อย.ปสอ.พัน.ปสอ.สส.ทหาร จำนวน 1 งาน( อ่าน : 10 ) 31 ม.ค.60 11 ประกาศผู้ไม่มีผลประโยชน์ร่วมกัน
3 จัดซื้อชิ้นส่วนซ่อมบำรุงระบบไฟฟ้าสำรอง ปี 60( อ่าน : 13 ) 31 ม.ค.60 8 ประกาศผู้ไม่มีผลประโยชน์ร่วมกัน
4 จัดซื้อชิ้นส่วนซ่อมบำรุงระบบไฟฟ้าสำรอง ปี 60( อ่าน : 10 ) 13 ม.ค.60 14 ประกาศผู้ไม่มีผลประโยชน์ร่วมกัน
5 จ้างปรับปรุงซ่อมแซมอาคาร บก.กซบร.ศทท.สส.ทหาร ปี 60( อ่าน : 11 ) 12 ม.ค.60 11 ประกาศผู้ไม่มีผลประโยชน์ร่วมกัน
6 จัดซื้อชิ้นส่วนซ่อมบำรุงระบบวิทยุเชื่อมโยง( อ่าน : 11 ) 12 ม.ค.59 13 ประกาศผู้ไม่มีผลประโยชน์ร่วมกัน
7 จัดซื้อเครื่องมือตรวจวัดและเครื่องมือซ่อมบำรุงระบบควบคุมบังคับบัญชา ตามโครงการส่งกำลังบำรุงระบบสื่อสารข้อมูลทหาร ( อ่าน : 8 ) 11 ม.ค.60 13 ประกาศผู้ไม่มีผลประโยชน์ร่วมกัน
8 จ้างปรับปรุงระบบสภาพแวดล้อมห้องพัฒนาระบบงาน( อ่าน : 13 ) 10 ม.ค.60 7 ประกาศผู้ไม่มีผลประโยชน์ร่วมกัน
9 จัดซื้อเครื่องมือสำรองหรือทดแทนระบบไฟฟ้าสำรอง ตามโครงการส่งกำลังและซ่อมบำรุง สส.ทหาร( อ่าน : 22 ) 10 ธ.ค.59 17 ประกาศผู้ไม่มีผลประโยชน์ร่วมกัน
10 จัดซื้อเครื่องมือตรวจวัดและเครื่องมือซ่อมบำรุงระบบควบคุมบังคับบัญชา( อ่าน : 12 ) 6 ม.ค.60 10 ประกาศผู้ไม่มีผลประโยชน์ร่วมกัน
11 จัดซื้อชิ้นส่วนซ่อมบำรุงระบบควบคุมอุณหภูมิ( อ่าน : 13 ) 6 ม.ค.60 10 ประกาศผู้ไม่มีผลประโยชน์ร่วมกัน
12 จัดซื้อชิ้นส่วนซ่อมบำรุงระบบสื่อสารผ่านดาวเทียม( อ่าน : 12 ) 6 ม.ค.60 32 ประกาศผู้ไม่มีผลประโยชน์ร่วมกัน
13 จัดซื้อเครื่องมือสำรองหรือทดแทนระบบวิทยุเชื่อมโยง แบบ Backhaul( อ่าน : 8 ) 6 ม.ค.60 8 ประกาศผู้ไม่มีผลประโยชน์ร่วมกัน
14 จัดซื้อชิ้นส่วนซ่อมบำรุงระบบคอมพิวเตอร์และเครือข่าย ตามโครงการส่งกำลังบำรุงระบบสื่อสารข้อมูลทหาร ( อ่าน : 10 ) 28 ธ.ค.59 33 ประกาศผู้ไม่มีผลประโยชน์ร่วมกัน
15 จัดซื้อชิ้นส่วนซ่อมบำรุงระบบเคเบิลใยแก้วนำแสง ตามโครงการส่งกำลังบำรุงระบบสื่อสารข้อมูลทหาร ( อ่าน : 18 ) 27 ธ.ค.59 15 ประกาศผู้ไม่มีผลประโยชน์ร่วมกัน
16 จัดซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ จำนวน 5 รายการ( อ่าน : 13 ) 15 ธ.ค.59 5 ประกาศผู้ไม่มีผลประโยชน์ร่วมกัน
17 จัดซื้อครุภัณฑ์สายแพทย์ ปี 60 จำนวน 19 รายการ( อ่าน : 17 ) 2 ธ.ค.59 14 ประกาศผู้ไม่มีผลประโยชน์ร่วมกัน
18 จัดซื้อครุภัณฑ์สายแพทย์ ปี 59 จำนวน 6 รายการ( อ่าน : 13 ) 29 พ.ย.59 7 ประกาศผู้ไม่มีผลประโยชน์ร่วมกัน
19 จ้างเหมาเทพื้นคอนกรีตเสริมเหล็กที่จอดรถด้านหลังแหล่งชุมนุมข้าราชการ สส.ทหาร( อ่าน : 14 ) 15 พ.ย.59 11 ประกาศผู้ไม่มีผลประโยชน์ร่วมกัน
20 จ้างเหมาเทพื้นคอนกรีตเสริมเหล็กที่จอดรถด้านหน้าแหล่งชุมนุมข้าราชการ สส.ทหาร( อ่าน : 13 ) 15 พ.ย.59 22 ประกาศผู้ไม่มีผลประโยชน์ร่วมกัน
21 จ้างปรับปรุงพื้นที่และห้องน้ำโรงอาหารสวัสดิการ สส.ทหาร( อ่าน : 13 ) 15 พ.ย.59 27 ประกาศผู้ไม่มีผลประโยชน์ร่วมกัน
22 จ้างปรับปรุงถนนพื้นที่ สส.ทหาร( อ่าน : 18 ) 15 พ.ย.59 16 ประกาศผู้ไม่มีผลประโยชน์ร่วมกัน
23 จ้างปรับปรุงสายไฟฟ้าแรงสูงและติดตั้งอุปกรณ์ไฟฟ้า สส.ทหาร( อ่าน : 13 ) 14 พ.ย.59 10 ประกาศผู้ไม่มีผลประโยชน์ร่วมกัน
24 จ้างเหมาซ่อมแซมและปรับปรุงศูนย์ทดสอบสัญญาณและฝึกอบรมเขาหมอน( อ่าน : 10 ) 14 พ.ย.59 11 ประกาศผู้ไม่มีผลประโยชน์ร่วมกัน
25 จ้างเหมาปรับปรุงซ่อมแซมอาคาร แผนกซ่อมบำรุงระบบโทรคมนาคมทหาร( อ่าน : 27 ) 14 พ.ย.59 6 ประกาศผู้ไม่มีผลประโยชน์ร่วมกัน
26 จ้างก่อสร้างโรงจอดรถยนต์ จำนวน 1 งาน ( อ่าน : 24 ) 12 ต.ค.59 31 ประกาศผู้ไม่มีผลประโยชน์ร่วมกัน
27 จัดซื้อเครื่องแต่งกายข้าราชการ จำนวน 4 รายการ( อ่าน : 13 ) 13 มิ.ย.59 14 ประกาศผู้ไม่มีผลประโยชน์ร่วมกัน
28 จัดซื้อเครื่องมือซ่อมบำรุงยานพาหนะ จำนวน 12 รายการ( อ่าน : 17 ) 8 มี.ค.59 20 ประกาศผู้ไม่มีผลประโยชน์ร่วมกัน
29 จ้างรื้อฉนวนกันความร้อนและทำระบบกันซึมอาคาร บก.ศทท.ฯ จำนวน 1 งาน( อ่าน : 15 ) 22 ธ.ค.58 32 ประกาศผู้ไม่มีผลประโยชน์ร่วมกัน
30 จัดซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ จำนวน 5 รายการ( อ่าน : 26 ) 14 ธ.ค.58 21 ประกาศผู้ไม่มีผลประโยชน์ร่วมกัน
31 จัดซื้อพร้อมติดตั้งสิ่งอุปกรณ์สายสื่อสาร เพื่อปรับปรุงห้องประชุม สส.ทหาร( อ่าน : 28 ) 14 ธ.ค.58 24 ประกาศผู้ไม่มีผลประโยชน์ร่วมกัน
32 จ้างซ่อมแซมและปรับปรุงอาคารปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่ประจำสถานีโทรคมนาคมทหารในพื้นที่ภาคใต้ตอนบน( อ่าน : 20 ) 14 ธ.ค.58 18 ประกาศผู้ไม่มีผลประโยชน์ร่วมกัน
33 จัดซื้อเครื่องมือสำรองหรือทดแทนระบบไฟฟ้าสำรอง ( อ่าน : 26 ) 9 ธ.ค.58 28 ประกาศผู้ไม่มีผลประโยชน์ร่วมกัน
34 จ้างปรับปรุงซ่อมแซมสิ่งก่อสร้างภายใน อาคาร 3 ชั้น 1 บก.ทท.( อ่าน : 23 ) 4 ธ.ค.58 18 ประกาศผู้ไม่มีผลประโยชน์ร่วมกัน
35 จัดซื้อชิ้นส่วนซ่อมบำรุงระบบวิทยุเชื่อมโยง Ericsson MINILINK TN( อ่าน : 12 ) 25 พ.ย.58 16 ประกาศผู้ไม่มีผลประโยชน์ร่วมกัน
36 จัดซื้อวัสดุก่อสร้าง จำนวน 19 รายการ( อ่าน : 18 ) 20 พ.ย.58 7 ประกาศผู้ไม่มีผลประโยชน์ร่วมกัน
37 จัดซื้อวัสดุก่อสร้าง ( อ่าน : 18 ) 19 พ.ย.58 17 ประกาศผู้ไม่มีผลประโยชน์ร่วมกัน
38 จ้างปรับปรุงโรงจอดรถ บก.สส.ทหาร( อ่าน : 26 ) 18 พ.ย.58 19 ประกาศผู้ไม่มีผลประโยชน์ร่วมกัน
39 จ้างปรับปรุงอาคาร บก.สส.ทหาร( อ่าน : 9 ) 17 พ.ย.58 14 ประกาศผู้ไม่มีผลประโยชน์ร่วมกัน
40 จัดซื้อชิ้นส่วนซ่อมบำรุงอุปกรณ์รวมช่องสัญญาณ MPLS( อ่าน : 25 ) 18 พ.ย.58 31 ประกาศผู้ไม่มีผลประโยชน์ร่วมกัน
41 จัดซื้อชิ้นส่วนซ่อมบำรุงระบบไฟฟ้าสำรอง( อ่าน : 10 ) 11 พ.ย.58 24 ประกาศผู้ไม่มีผลประโยชน์ร่วมกัน
42 จัดซื้อชิ้นส่วนซ่อมบำรุงอุปกรณ์รวมช่องสัญญาณ OSN-1500( อ่าน : 21 ) 11 พ.ย.58 22 ประกาศผู้ไม่มีผลประโยชน์ร่วมกัน
43 จ้างก่อสร้างอาคารปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่ประจำแผนกปฏิบัติการโทรคมนาคมที่ 1 สน.ทท.กำแพงแสน( อ่าน : 23 ) 11 พ.ย.58 10 ประกาศผู้ไม่มีผลประโยชน์ร่วมกัน
44 จัดซื้อวัสดุอุปกรณ์ซ่อมหมวกรองใน และสายรัดคาง( อ่าน : 18 ) 10 พ.ย.58 11 ประกาศผู้ไม่มีผลประโยชน์ร่วมกัน
45 จัดซื้อชิ้นส่วนซ่อมบำรุงระบบเคเบิลใยแก้วนำแสง( อ่าน : 24 ) 3 พ.ย.58 37 ประกาศผู้ไม่มีผลประโยชน์ร่วมกัน
46 จัดซื้อชิ้นส่วนซ่อมบำรุงชุดวิทยุ Marconi MDRS 155 EC ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2559( อ่าน : 25 ) 3 พ.ย.58 25 ประกาศผู้ไม่มีผลประโยชน์ร่วมกัน
47 จัดซื้อชิ้นส่วนซ่อมบำรุงระบบสื่อสารผ่านดาวเทียม( อ่าน : 27 ) 28 ต.ค.58 9 ประกาศผู้ไม่มีผลประโยชน์ร่วมกัน
48 จ้างบริการอินเตอร์เน็ต ศูนย์คอมพิวเตอร์ บก.ทท.สำรอง งบประมาณปี 59 ( อ่าน : 17 ) 20 ต.ค.58 20 ประกาศผู้ไม่มีผลประโยชน์ร่วมกัน
49 สอบราคาจัดซื้อชิ้นส่วนซ่อมระบบสื่อสารวิทยุ( อ่าน : 11 ) 16 ต.ค.58 21 ประกาศผู้ไม่มีผลประโยชน์ร่วมกัน
50 จัดซื้อเครื่องมือตรวจวัดและเครื่องมือซ่อมบำรุงระบบเคเบิลใยแก้วนำแสง ประจำปีงบประมาณ 2559( อ่าน : 17 ) 16 ต.ค.58 33 ประกาศผู้ไม่มีผลประโยชน์ร่วมกัน
51 จัดซื้อเครื่องมือตรวจวัดและเครื่องมือซ่อมบำรุงระบบเคเบิลใยแก้วนำแสง ประจำปีงบประมาณ 2559( อ่าน : 17 ) 16 ต.ค. 18 ประกาศผู้ไม่มีผลประโยชน์ร่วมกัน
52 จัดซื้อแบตเตอรี่เครื่องมือสื่อสารและยานพาหนะ ( อ่าน : 9 ) 13 ต.ค.58 22 ประกาศผู้ไม่มีผลประโยชน์ร่วมกัน


กำลังแสดงหน้าที่ 1/5 ->
<< 1 2 3 4 5 >>  
... ผู้ดูแลระบบ - bootoojang44@hotmail.com ...
แผนกกรรมวิธีข้อมูล กองวิทยาการ สำนักแผนและอำนวยการสื่อสาร
Based on : Maxsite1.10 Modified to AtomyMaxsite 1.50