[x] ปิดหน้าต่างนี้
Powered by ATOMYMAXSITE

  

Username :
Password :
[ สมัครสมาชิก ] [ ลืมรหัสผ่าน ]
  
ที่
รายการสอบราคา
ลงวันที่
ดาวน์โหลด
หมวด
ไฟล์แนบ
1 จัดซื้อเครื่องแต่งกายข้าราชการ จำนวน 6 รายการ( อ่าน : 36 ) 9 ส.ค.60 14 สอบราคา
2 จ้างก่อสร้างรั้วลวดหนาม สน.ทท.ท่าม่วง ตามโครงการดำรงขีดความสามารถสถานีโทรคมนาคมทหาร และสถานีดาวเทียมภาคพื้น ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๐ จำนวน ๑ งาน ( อ่าน : 39 ) 4 เม.ย.60 26 สอบราคา
3 จ้างก่อสร้างรั้วคอนกรีต สน.ทท.ขอนแก่น ตามโครงการดำรงขีดความสามารถสถานีโทรคมนาคมทหาร และสถานีดาวเทียมภาคพื้น ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๐ จำนวน ๑ งาน( อ่าน : 41 ) 4 เม.ย.60 23 สอบราคา
4 จ้างซ่อมแซมและปรับปรุงอาคารปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่ประจำสถานีโทรคมนาคมทหาร ขนาด ๖X๑๒ เมตร และ ๘X๑๖ เมตร ในพื้นที่ ปทท.1 ตามโครงการดำรงขีดความสามารถสถานีโทรคมนาคมทหาร และสถานีดาวเทียมภาคพื้น ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕60 ( อ่าน : 40 ) 4 เม.ย.60 17 สอบราคา
5 จ้างซ่อมแซมและปรับปรุงอาคารปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่ประจำสถานีโทรคมนาคมทหาร ขนาด ๖X๑๒ เมตร และ ๘X๑๖ เมตร ในพื้นที่ ปทท.4 ตามโครงการดำรงขีดความสามารถสถานีโทรคมนาคมทหาร และสถานีดาวเทียมภาคพื้น ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๐( อ่าน : 41 ) 4 เม.ย.60 25 สอบราคา
6 จ้างก่อสร้างรั้วคอนกรีต สน.ทท.ตะพานหิน ตามโครงการดำรงขีดความสามารถสถานีโทรคมนาคมทหาร และสถานีดาวเทียมภาคพื้น ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๐ ( อ่าน : 38 ) 4 เม.ย.60 22 สอบราคา
7 จ้างปรับปรุงระบบไฟฟ้าหอเสาอากาศ ในพื้นที่ภาคอีสาน ตามโครงการดำรงขีดความสามารถสถานีโทรคมนาคมทหาร และสถานีดาวเทียมภาคพื้น ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๐( อ่าน : 50 ) 3 เม.ย.60 25 สอบราคา
8 จ้างซ่อมแซมและปรับปรุงอาคารปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่ประจำสถานีโทรคมนาคมทหาร ขนาด ๖X๑๒ เมตร และ ๘X๑๖ เมตร ในพื้นที่ ปทท.2 ตามโครงการดำรงขีดความสามารถสถานีโทรคมนาคมทหาร และสถานีดาวเทียมภาคพื้น ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๐( อ่าน : 37 ) 3 เม.ย.60 23 สอบราคา
9 จ้างซ่อมแซมและปรับปรุงอาคารคลังพัสดุ กองส่งกำลัง ศทท.สส.ทหาร ปี 60( อ่าน : 40 ) 28 มี.ค.60 17 สอบราคา
10 จ้างซ่อมแซมและปรับปรุงอาคารปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่ประจำสถานีโทรคมนาคมทหาร ขนาด ๖X๑๒ เมตร และ ๘X๑๖ เมตร ในพื้นที่ ปทท.3 ตามโครงการดำรงขีดความสามารถสถานีโทรคมนาคมทหาร และสถานีดาวเทียมภาคพื้น ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๐( อ่าน : 42 ) 28 มี.ค.60 21 สอบราคา
11 จัดซื้อชิ้นส่วนซ่อมบำรุงระบบบริหารจัดการเครือข่ายโทรคมนาคม (NMS) ตามโครงการส่งกำลังและซ่อมบำรุง สส.ทหาร( อ่าน : 14 ) 20 มี.ค.60 22 สอบราคา
12 จ้างก่อสร้างรั้วคอนกรีต สน.ทท.กงไกรลาศ ตามโครงการดำรงขีดความสามารถสถานีโทรคมนาคมทหาร และสถานีดาวเทียมภาคพื้น ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๐ จำนวน ๑ งาน( อ่าน : 12 ) 13 มี.ค.60 12 สอบราคา
13 จัดซื้อเครื่องตรวจวัดความถี่ (spectrum analyzer)( อ่าน : 25 ) 7 มี.ค.60 38 สอบราคา
14 จ้างซ่อมบำรุงระบบไฟฟ้าอาคาร ร้อย.ปสอ.พัน.ปสอ.สส.ทหาร จำนวน 1 งาน( อ่าน : 33 ) 20 ม.ค.60 43 สอบราคา
15 จ้างปรับปรุงระบบมัลติมีเดีย ห้องรับรอง ๖๓ บก.ทท. ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๐ ( อ่าน : 31 ) 9 ม.ค.60 43 สอบราคา
16 จัดซื้อชิ้นส่วนซ่อมบำรุงระบบไฟฟ้าสำรอง ปี 60( อ่าน : 50 ) 28 ธ.ค.59 33 สอบราคา
17 จัดซื้อชิ้นส่วนซ่อมบำรุงระบบวิทยุเชื่อมโยงทางยุทธวิธี ตามโครงการส่งกำลังและซ่อมบำรุงระบบสื่อสารข้อมูลทหาร( อ่าน : 23 ) 27 ธ.ค.59 32 สอบราคา
18 จ้างปรับปรุงซ่อมแซมอาคาร กองบัญชาการกองซ่อมบำรุง ศทท.สส.ทหาร ( อ่าน : 23 ) 26 ธ.ค.59 37 สอบราคา
19 จ้างปรับปรุงระบบสภาพแวดล้อมห้องพัฒนาระบบงาน ( อ่าน : 27 ) 23 ธ.ค.59 26 สอบราคา
20 จัดซื้อเครื่องมือสำรองหรือทดแทนระบบชุมสายโทรศัพท์ ตามโครงการส่งกำลังและซ่อมบำรุง สส.ทหาร( อ่าน : 33 ) 22 ธ.ค.59 36 สอบราคา
21 จัดซื้อเครื่องมือสำรองหรือทดแทนระบบวิทยุเชื่อมโยง แบบ Backhaul ตามโครงการส่งกำลังและซ่อมบำรุง สส.ทหาร( อ่าน : 30 ) 21 ธ.ค.59 28 สอบราคา
22 จัดซื้อเครื่องมือสำรองหรือทดแทนระบบไฟฟ้าสำรอง ตามโครงการส่งกำลังและซ่อมบำรุง สส.ทหาร( อ่าน : 29 ) 20 ธ.ค.59 30 สอบราคา
23 จัดซื้อชิ้นส่วนซ่อมบำรุงระบบสื่อสารผ่านดาวเทียม ตามโครงการส่งกำลังและซ่อมบำรุง สส.ทหาร( อ่าน : 26 ) 19 ธ.ค.59 28 สอบราคา
24 จัดซื้อเครื่องมือตรวจวัดและเครื่องมือซ่อมบำรุงระบบควบคุมบังคับบัญชา ตามโครงการส่งกำลังบำรุงระบบสื่อสารข้อมูลทหาร ( อ่าน : 33 ) 19 ธ.ค.59 42 สอบราคา
25 จัดซื้อชิ้นส่วนซ่อมบำรุงระบบควบคุมอุณหภูมิ ตามโครงการส่งกำลังบำรุงระบบสื่อสารข้อมูลทหาร( อ่าน : 23 ) 19 ธ.ค.59 22 สอบราคา
26 จัดซื้อชิ้นส่วนซ่อมบำรุงระบบบริหารจัดการเครือข่ายโทรคมนาคม (NMS) ตามโครงการส่งกำลังและซ่อมบำรุง สส.ทหาร( อ่าน : 30 ) 15 ธ.ค.59 26 สอบราคา
27 จัดซื้อชิ้นส่วนซ่อมบำรุงระบบเคเบิลใยแก้วนำแสง ตามโครงการส่งกำลังบำรุงระบบสื่อสารข้อมูลทหาร ( อ่าน : 29 ) 15 ธ.ค.59 34 สอบราคา
28 จัดซื้อชิ้นส่วนซ่อมบำรุงระบบคอมพิวเตอร์และเครือข่าย ตามโครงการส่งกำลังบำรุงระบบสื่อสารข้อมูลทหาร ( อ่าน : 27 ) 15 ธ.ค.59 29 สอบราคา
29 จัดซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ จำนวน 5 รายการ( อ่าน : 37 ) 1 ธ.ค.59 45 สอบราคา
30 จัดซื้อครุภัณฑ์สายแพทย์ ปี 60 จำนวน 19 รายการ(1)( อ่าน : 40 ) 22 พ.ย.59 41 สอบราคา
31 จัดซื้อครุภัณฑ์สายแพทย์ ปี 60 จำนวน 19 รายการ(2)( อ่าน : 31 ) 22 พ.ย.59 24 สอบราคา
32 จัดซื้อครุภัณฑ์สายแพทย์ ปี 59 จำนวน 6 รายการ( อ่าน : 35 ) 18 พ.ย.59 29 สอบราคา
33 จ้างเหมาเทพื้นคอนกรีตเสริมเหล็กที่จอดรถด้านหลังแหล่งชุมนุมข้าราชการ สส.ทหาร( อ่าน : 42 ) 3 พ.ย.59 36 สอบราคา
34 จ้างเหมาเทพื้นคอนกรีตเสริมเหล็กที่จอดรถด้านหน้าแหล่งชุมนุมข้าราชการ สส.ทหาร( อ่าน : 39 ) 3 พ.ย.59 26 สอบราคา
35 จ้างปรับปรุงพื้นที่และห้องน้ำโรงอาหารสวัสดิการ สส.ทหาร( อ่าน : 40 ) 3 พ.ย.59 34 สอบราคา
36 จ้างซ่อมแซมปรับปรุงพื้นทางเดินรอบอาคาร 3 บก.ทท.( อ่าน : 41 ) 3 พ.ย.59 25 สอบราคา
37 จ้างเหมาเทพื้นคอนกรีตหลังกองรักษาการณ์ช่องทาง 4 สส.ทหาร( อ่าน : 30 ) 2 พ.ย.59 23 สอบราคา
38 จ้างปรับปรุงถนนพื้นที่ สส.ทหาร( อ่าน : 36 ) 1 พ.ย.59 31 สอบราคา
39 จ้างปรับปรุงสายไฟฟ้าแรงสูงและติดตั้งอุปกรณ์ไฟฟ้า สส.ทหาร( อ่าน : 41 ) 1 พ.ย.59 51 สอบราคา
40 จ้างเหมาปรับปรุงซ่อมแซมอาคาร แผนกซ่อมบำรุงระบบโทรคมนาคมทหาร( อ่าน : 27 ) 1 พ.ย.59 29 สอบราคา
41 จ้างเหมาซ่อมแซมและปรับปรุงศูนย์ทดสอบสัญญาณและฝึกอบรมเขาหมอน( อ่าน : 26 ) 1 พ.ย.59 15 สอบราคา
42 จ้างซ่อมชุดวิทยุผ่านดาวเทียมย่าน KU - Band ( อ่าน : 28 ) 28 ต.ค.59 32 สอบราคา
43 จัดซื้อครุภัณฑ์สายยุทธโยธา ปี 60 จำนวน 5 รายการ ( อ่าน : 25 ) 18 ต.ค.59 38 สอบราคา
44 จัดซื้อวัสดุก่อสร้าง จำนวน 37 รายการ ( อ่าน : 82 ) 27 ก.ค.59 64 สอบราคา
45 จัดซื้อเครื่องแต่งกายข้าราชการ จำนวน 4 รายการ ( อ่าน : 69 ) 30 พ.ค.59 43 สอบราคา
46 จัดซื้อแบตเตอรี่ ขนาด ๑๒ โวลต์ ๑๓๐ แอมป์ ในการจัดหายุทโธปกรณ์พิเศษ ( อ่าน : 89 ) 17 พ.ค.59 68 สอบราคา
47 จัดซื้อเครื่องมือซ่อมบำรุงยานพาหนะ จำนวน 12 รายการ( อ่าน : 49 ) 26 ก.พ.59 29 สอบราคา
48 จัดซื้อครุภัณฑ์สายขนส่ง จำนวน 4 รายการ( อ่าน : 28 ) 12 ม.ค.59 24 สอบราคา
49 จ้างรื้อฉนวนกันความร้อนและทำระบบกันซึมอาคาร บก.ศทท.ฯ จำนวน 1 งาน( อ่าน : 41 ) 9 ธ.ค.58 37 สอบราคา
50 จัดซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ จำนวน 5 รายการ ( อ่าน : 48 ) 27 พ.ย.58 36 สอบราคา
51 จ้างซ่อมแซมและปรับปรุงอาคารปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่ประจำสถานีโทรคมนาคมทหารในพื้นที่ภาคใต้ตอนบน( อ่าน : 59 ) 27 พ.ย.58 40 สอบราคา
52 จัดซื้อเครื่องมือสำรองหรือทดแทนระบบไฟฟ้าสำรอง ( อ่าน : 41 ) 26 พ.ย.58 30 สอบราคา
53 จัดซื้อครุภัณฑ์สายพลาธิการ( อ่าน : 44 ) 24 พ.ย.58 39 สอบราคา
54 จัดซื้อครุภัณฑ์สำนักงาน( อ่าน : 36 ) 23 พ.ย.58 37 สอบราคา
55 จ้างปรับปรุงซ่อมแซมสิ่งก่อสร้างภายใน อาคาร 3 ชั้น 1 บก.ทท.( อ่าน : 36 ) 23 พ.ย.58 30 สอบราคา
56 จัดซื้อชิ้นส่วนซ่อมบำรุงระบบวิทยุเชื่อมโยง Ericsson MINILINK TN ประจำปีงบประมาณ 2559( อ่าน : 36 ) 11 พ.ย.58 24 สอบราคา
57 จัดซื้อครุภัณฑ์สายยุทธโยธา ประจำปีงบประมาณ 2559( อ่าน : 38 ) 9 พ.ย.58 36 สอบราคา
58 จัดซื้อวัสดุก่อสร้าง จำนวน 19 รายการ( อ่าน : 35 ) 6 พ.ย.58 18 สอบราคา
59 จ้างปรับปรุงโรงจอดรถ บก.สส.ทหาร( อ่าน : 44 ) 6 พ.ย.58 42 สอบราคา
60 จ้างปรับปรุงอาคาร บก.สส.ทหาร( อ่าน : 31 ) 5 พ.ย.58 30 สอบราคา
61 จัดซื้อชิ้นส่วนซ่อมบำรุงอุปกรณ์รวมช่องสัญญาณ MPLS ( อ่าน : 32 ) 5 พ.ย.58 26 สอบราคา
62 จ้างก่อสร้างอาคารปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่ประจำแผนกปฏิบัติการโทรคมนาคมที่ 1 สน.ทท.กำแพงแสน( อ่าน : 28 ) 30 ต.ค.58 27 สอบราคา
63 จัดซื้อชิ้นส่วนซ่อมบำรุงอุปกรณ์รวมช่องสัญญาณ UMUX-1500( อ่าน : 28 ) 29 ต.ค.58 31 สอบราคา
64 จัดซื้อชิ้นส่วนซ่อมบำรุงอุปกรณ์รวมช่องสัญญาณ OSN-1500( อ่าน : 41 ) 28 ต.ค.58 26 สอบราคา
65 จัดซื้อวัสดุอุปกรณ์ซ่อมหมวกรองใน และสายรัดคาง( อ่าน : 41 ) 27 ต.ค.58 22 สอบราคา
66 จัดซื้อชิ้นส่วนซ่อมบำรุงชุดวิทยุ Marconi MDRS 155 EC ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2559( อ่าน : 32 ) 22 ต.ค.58 26 สอบราคา
67 จัดซื้อชิ้นส่วนซ่อมบำรุงระบบเคเบิลใยแก้วนำแสง( อ่าน : 33 ) 21 ต.ค.58 23 สอบราคา
68 จ้างซ่อมแซมและปรับปรุงอาคารปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่โทรคมนาคมทหาร ในพื้นที่ภาคใต้ตอนล่าง( อ่าน : 34 ) 20 ต.ค.58 22 สอบราคา
69 จ้างซ่อมแซมและปรับปรุงอาคารปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่โทรคมนาคมทหาร ในพื้นที่ภาคอีสานใต้( อ่าน : 37 ) 20 ต.ค.58 40 สอบราคา
70 จ้างซ่อมแซมและปรับปรุงอาคารปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่โทรคมนาคมทหาร ในพื้นที่ภาคอีสานเหนือ ( อ่าน : 34 ) 20 ต.ค.58 27 สอบราคา
71 สอบราคาจัดซื้อชิ้นส่วนซ่อมบำรุงระบบสื่อสารผ่านดาวเทียม( อ่าน : 33 ) 16 ต.ค.58 31 สอบราคา
72 จัดซื้อชิ้นส่วนซ่อมระบบสื่อสารวิทยุ ประจำปีงบประมาณ 2559( อ่าน : 43 ) 30 ก.ย.58 51 สอบราคา
73 จัดซื้อเครื่องมือตรวจวัดและเครื่องมือซ่อมบำรุงระบบเคเบิลใยแก้วนำแสง ประจำปีงบประมาณ 2559( อ่าน : 40 ) 30 ก.ย.58 37 สอบราคา
74 จัดซื้อแบตเตอรี่เครื่องมือสื่อสารและยานพาหนะ ( อ่าน : 46 ) 29 ก.ย.58 29 สอบราคา
75 ประกาศรายชื่อผู้ไม่มีผลประโยชน์ร่วมกัน : จัดซื้อครุภัณฑ์ รายการ การพัฒนาขีดความสามารถในการพัฒนาระบบงานอุปกรณ์สื่อสารเคลื่อนที่ (Mobile Device) จำนวน ๑๕ รายการ ( อ่าน : 87 ) 17 เม.ย.58 90 สอบราคา
76 ประกาศรายชื่อผู้ไม่มีผลประโยชน์ร่วมกัน : จัดซื้อชิ้นส่วนซ่อมระบบวิทยุไมโครเวฟ (Alcatel 9647 LSY) ( อ่าน : 66 ) 8 เม.ย.58 50 สอบราคา
77 ประกาศรายชื่อผู้ไม่มีผลประโยชน์ร่วมกัน : จัดซื้อยุทโธปกรณ์พิเศษสายสื่อสาร จำนวน 4 รายการ ( อ่าน : 93 ) 31 มี.ค.58 71 สอบราคา
78 จัดซื้อครุภัณฑ์ รายการ การพัฒนาขีดความสามารถในการพัฒนาระบบงานอุปกรณ์สื่อสารเคลื่อนที่ (Mobile Device) จำนวน ๑๕ รายการ (มีบัญชีราคากลาง (ราคาอ้างอิง) แนบท้าย) ( อ่าน : 72 ) 31 มี.ค.58 66 สอบราคา
79 จ้างงานบำรุงรักษาและซ่อมบำรุงระบบควบคุมการเข้าถึงการใช้งานและตรวจสอบช่องโหว่เครือข่าย บก.ทท.(มีบัญชีราคากลาง (ราคาอ้างอิง) แนบท้าย) ( อ่าน : 70 ) 26 มี.ค.58 69 สอบราคา
80 จัดซื้อชิ้นส่วนซ่อมระบบวิทยุไมโครเวฟ (Alcatel 9647 LSY) ตามโครงการส่งกำลังบำรุงระบบสื่อสารข้อมูลทหาร (มีบัญชีราคากลาง (ราคาอ้างอิง) แนบท้าย) ( อ่าน : 71 ) 24 มี.ค.58 58 สอบราคา
81 จัดซื้อยุทโธปกรณ์พิเศษสายสื่อสาร จำนวน 4 รายการ (มีบัญชีราคากลาง (ราคาอ้างอิง) แนบท้าย) ( อ่าน : 77 ) 19 มี.ค.58 66 สอบราคา
82 ประกาศรายชื่อผู้ไม่มีผลประโยชน์ร่วมกัน : จัดซื้อชิ้นส่วนซ่อมยานพาหนะ จำนวน 54 รายการ ( อ่าน : 67 ) 18 ก.พ.58 45 สอบราคา
83 ประกาศรายชื่อผู้ไม่มีผลประโยชน์ร่วมกัน : จัดซื้อชิ้นครุภัณฑ์สายสื่อสาร 8 รายการ ( อ่าน : 62 ) 11 ก.พ.58 51 สอบราคา
84 จัดซื้อครุภัณฑ์ สายยุทธโยธา จำนวน 6 รายการ (มีบัญชีราคากลาง (ราคาอ้างอิง) แนบท้าย) ( อ่าน : 70 ) 9 ก.พ.58 56 สอบราคา
85 จัดซื้อชิ้นส่วนซ่อมยานพาหนะ จำนวน 54 รายการ (มีบัญชีราคากลาง (ราคาอ้างอิง) แนบท้าย) ( อ่าน : 53 ) 6 ก.พ.58 51 สอบราคา
86 จัดซื้อครุภัณฑ์ สายสื่อสาร จำนวน 8 รายการ (มีบัญชีราคากลาง (ราคาอ้างอิง) แนบท้าย) ( อ่าน : 47 ) 26 ม.ค.58 62 สอบราคา
87 ประกาศรายชื่อผู้ไม่มีผลประโยชน์ร่วมกัน : จัดซื้อชิ้นส่วนซ่อมระบบสื่อสารวิทยุ ( อ่าน : 62 ) 16 ม.ค.58 58 สอบราคา
88 ประกาศรายชื่อผู้ไม่มีผลประโยชน์ร่วมกัน : จัดซื้อชิ้นส่วนซ่อมระบบควบคุมบังคับบัญชา C4I( อ่าน : 59 ) 14 ม.ค.58 67 สอบราคา
89 ประกาศผู้ไม่มีผลประโยชน์ร่วมกัน : จ้างซ่อมแซมและปรับปรุงอาคารปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่โทรคมนาคมทหารในพื้นที่ภาคใต้ตอนล่าง ( อ่าน : 37 ) 12 ม.ค.58 49 สอบราคา
90 ประกาศรายชื่อผู้ไม่มีผลประโยชน์ร่วมกัน : จัดซื้อสิ่งอุปกรณ์สายสื่อสาร จำนวน ๓ รายการ ( อ่าน : 53 ) 12 ม.ค.58 58 สอบราคา
91 ประกาศรายชื่อผู้ไม่มีผลประโยชน์ร่วมกัน : จัดซื้อชิ้นส่วนซ่อมระบบบริหารจัดการเครือข่ายโทรคมนาคม (NMS) ( อ่าน : 42 ) 12 ม.ค.58 48 สอบราคา
92 ประกาศรายชื่อผู้ไม่มีผลประโยชน์ร่วมกัน : จัดซื้อเครื่องแต่งกายข้าราชการที่ปฏิบัติงานขึ้นควบคุมทางยุทธการ กกล.ป้องกันชายแดน จำนวน ๔ รายการ ( อ่าน : 56 ) 7 ม.ค.58 42 สอบราคา
93 จัดซื้อสิ่งอุปกรณ์สายสื่อสาร จำนวน ๓ รายการ (มีบัญชีราคากลาง (ราคาอ้างอิง) แนบท้าย) ( อ่าน : 61 ) 29 ธ.ค.57 75 สอบราคา
94 ประกาศผู้ไม่มีผลประโยชน์ร่วมกัน : จ้างซ่อมแซมและปรับปรุงอาคารปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่โทรคมนาคมทหารในพื้นที่ภาคตะวันออก ( อ่าน : 52 ) 29 ธ.ค.57 55 สอบราคา
95 จ้างซ่อมแซมและปรับปรุงอาคารปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่โทรคมนาคมทหารในพื้นที่ภาคใต้ตอนล่าง (มีบัญชีราคากลาง (ราคาอ้างอิง) แนบท้าย) ( อ่าน : 53 ) 29 ธ.ค.57 55 สอบราคา
96 จัดซื้อชิ้นส่วนซ่อมระบบบริหารจัดการเครือข่ายโทรคมนาม (NMS) (มีบัญชีราคากลาง (ราคาอ้างอิง) แนบท้าย)( อ่าน : 61 ) 26 ธ.ค.57 61 สอบราคา
97 ประกาศรายชื่อผู้ไม่มีผลประโยชน์ร่วมกัน : จ้างทำรั้วที่ดินในความรับผิดชอบ ของ กรมการสื่อสารทหาร( อ่าน : 47 ) 24 ธ.ค.57 39 สอบราคา
98 ประกาศรายชื่อผู้ไม่มีผลประโยชน์ร่วมกัน : ซื้อครุภัณฑ์ สายสรรพาวุธ จำนวน ๓ รายการ( อ่าน : 41 ) 24 ธ.ค.57 43 สอบราคา
99 ประกาศผู้ไม่มีผลประโยชน์ร่วมกัน : จ้างซ่อมแซมและปรับปรุงอาคารปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่ประจำสถานีโทรคมนาคมทหาร และ สน.ทท.บก.ทท. (ภาคกลาง)( อ่าน : 37 ) 24 ธ.ค.57 38 สอบราคา
100 ประกาศผู้ไม่มีผลประโยชน์ร่วมกัน : จ้างซ่อมแซมและปรับปรุงอาคารปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่โทรคมนาคมทหารในพื้นที่ภาคเหนือตอนบน ( อ่าน : 63 ) 23 ธ.ค.57 44 สอบราคา
101 จัดซื้อเครื่องแต่งกายข้าราชการที่ปฏิบัติงานขึ้นควบคุมทางยุทธการ กกล.ป้องกันชายแดน จำนวน ๔ รายการ (มีบัญชีราคากลาง (ราคาอ้างอิง) แนบท้าย) ( อ่าน : 47 ) 23 ธ.ค.57 48 สอบราคา
102 จัดซื้อชิ้นส่วนซ่อมระบบควบคุมบังคับบัญชา C4I (มีบัญชีราคากลาง (ราคาอ้างอิง) แนบท้าย) ( อ่าน : 59 ) 23 ธ.ค.57 67 สอบราคา
103 จัดซื้อชิ้นส่วนซ่อมระบบเครื่องมือสงครามอิเล็กทรอนิกส์ (มีบัญชีราคากลาง (ราคาอ้างอิง) แนบท้าย) ( อ่าน : 52 ) 19 ธ.ค.57 64 สอบราคา
104 ประกาศผู้ไม่มีผลประโยชน์ร่วมกัน : จ้างซ่อมแซมและปรับปรุงอาคารปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่โทรคมนาคมทหารในพื้นที่ภาคใต้ตอนบน ( อ่าน : 38 ) 17 ธ.ค.57 41 สอบราคา
105 ประกาศผู้ไม่มีผลประโยชน์ร่วมกัน : จ้างซ่อมแซมและปรับปรุงอาคารปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่โทรคมนาคมทหารในพื้นที่ภาคอีสานเหนือ ( อ่าน : 40 ) 17 ธ.ค.57 42 สอบราคา
106 ประกาศรายชื่อผู้ไม่มีผลประโยชน์ร่วมกัน : จัดซื้อชิ้นส่วนซ่อมเครื่องกำเนิดไฟฟ้า ( อ่าน : 56 ) 16 ธ.ค.57 49 สอบราคา
107 จ้างซ่อมแซมและปรับปรุงอาคารปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่โทรคมนาคมทหารในพื้นที่ภาคตะวันออก (มีบัญชีราคากลาง (ราคาอ้างอิง) แนบท้าย) ( อ่าน : 40 ) 16 ธ.ค.57 48 สอบราคา
108 ประกาศรายชื่อผู้ไม่มีผลประโยชน์ร่วมกัน : จัดซื้อเครื่องมือในการจัดทำเอกสารประกอบการฝึกอบรมของ ศฝทส.ฯ ( อ่าน : 39 ) 15 ธ.ค.57 44 สอบราคา
109 ประกาศรายชื่อผู้ไม่มีผลประโยชน์ร่วมกัน : จ้างซ่อมแซมปรับปรุงอาคารโรงเลี้ยง และอุปกรณ์ประกอบอาคาร ( อ่าน : 46 ) 15 ธ.ค.57 39 สอบราคา
110 ประกาศผู้ไม่มีผลประโยชน์ร่วมกัน (สอบราคาจัดซื้อเครื่องมือซ่อมและตรวจวัดระบบทางสายและวิทยุถ่ายทอด)( อ่าน : 47 ) 11 ธ.ค.57 54 สอบราคา
111 ประกาศผู้ไม่มีผลประโยชน์ร่วมกัน (สอบราคาจัดซื้อเครื่องมือซ่อมและตรวจวัดระบบสื่อสารวิทยุ)( อ่าน : 35 ) 11 ธ.ค.57 48 สอบราคา
112 จ้างซ่อมแซมและปรับปรุงอาคารปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่โทรคมนาคมทหารในพื้นที่ภาคเหนือตอนบน (มีบัญชีราคากลาง (ราคาอ้างอิง) แนบท้าย) ( อ่าน : 59 ) 9 ธ.ค.57 60 สอบราคา
113 จ้างซ่อมแซมและปรับปรุงอาคารปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่ประจำสถานีโทรคมนาคมทหาร และ สน.ทท.บก.ทท. (ภาคกลาง) (มีบัญชีราคากลาง (ราคาอ้างอิง) แนบท้าย) ( อ่าน : 60 ) 9 ธ.ค.57 59 สอบราคา
114 จัดซื้อครุภัณฑ์ สายสรรพาวุธ จำนวน ๓ รายการ (มีบัญชีราคากลาง (ราคาอ้างอิง) แนบท้าย) ( อ่าน : 49 ) 9 ธ.ค.57 66 สอบราคา
115 จ้างทำรั้วที่ดินในความรับผิดชอบ ของ กรมการสื่อสารทหาร (มีบัญชีราคากลาง (ราคาอ้างอิง) แนบท้าย) ( อ่าน : 57 ) 9 ธ.ค.57 53 สอบราคา
116 จัดซื้อชิ้นส่วนซ่อมระบบสื่อสารวิทยุ (มีบัญชีราคากลาง(ราคาอ้างอิง)แนบท้าย)( อ่าน : 73 ) 9 ธ.ค.57 84 สอบราคา
117 ประกาศรายชื่อผู้ไม่มีผลประโยชน์ร่วมกัน : จัดซื้อชิ้นส่วนซ่อมอุปกรณ์สื่อสัญญาณความเร็วสูง ( อ่าน : 61 ) 3 ธ.ค.57 54 สอบราคา
118 จ้างซ่อมแซมและปรับปรุงอาคารปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่โทรคมนาคมทหารในพื้นที่ภาคใต้ตอนบน (มีบัญชีราคากลาง (ราคาอ้างอิง) แนบท้าย) ( อ่าน : 47 ) 3 ธ.ค.57 50 สอบราคา
119 จ้างซ่อมแซมและปรับปรุงอาคารปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่โทรคมนาคมทหารในพื้นที่ภาคอีสานเหนือ (มีบัญชีราคากลาง (ราคาอ้างอิง) แนบท้าย) ( อ่าน : 40 ) 3 ธ.ค.57 49 สอบราคา
120 ประกาศรายชื่อผู้ไม่มีผลประโยชน์ร่วมกัน : จัดซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ 6 รายการ ( อ่าน : 54 ) 2 ธ.ค.57 64 สอบราคา
121 ประกาศสอบราคาซื้อชิ้นส่วนซ่อมเครื่องกำเนิดไฟฟ้า จำนวน ๔ รายการ ( อ่าน : 53 ) 2 ธ.ค.57 72 สอบราคา
122 จ้างซ่อมแซมปรับปรุงอาคารโรงเลี้ยง และอุปกรณ์ประกอบอาคาร (มีบัญชีราคากลาง (ราคาอ้างอิง) แนบท้าย) ( อ่าน : 47 ) 1 ธ.ค.57 57 สอบราคา
123 จัดซื้อเครื่องมือในการจัดทำเอกสารประกอบการฝึกอบรมของ ศฝทส.ฯ (มีบัญชีราคากลาง (ราคาอ้างอิง) แนบท้าย) ( อ่าน : 50 ) 1 ธ.ค.57 54 สอบราคา
124 จัดซื้อเครื่องมือซ่อมและตรวจวัดระบบสื่อสารวิทยุ( อ่าน : 51 ) 27 พ.ย.57 82 สอบราคา
125 จัดซื้อเครื่องมือซ่อมและตรวจวัดระบบทางสายและวิทยุถ่ายทอด ประจำปีงบประมาณ 2558( อ่าน : 53 ) 26 พ.ย. 57 60 สอบราคา
126 ประกาศรายชื่อผู้ไม่มีผลประโยชน์ร่วมกัน : จัดซื้อเก้าอี้สำหรับคอมพิวเตอร์ ( อ่าน : 51 ) 26 พ.ย.57 51 สอบราคา
127 ประกาศรายชื่อผู้ไม่มีผลประโยชน์ร่วมกัน : จัดซื้อเครื่องมือประจำโรงซ่อมรถยนต์ จำนวน 30 รายการ ( อ่าน : 42 ) 26 พ.ย.57 58 สอบราคา
128 ประกาศรายชื่อผู้ไม่มีผลประโยชน์ร่วมกัน : จัดซื้อวัสดุก่อสร้าง จำนวน ๑๕ รายการ ( อ่าน : 34 ) 26 พ.ย.57 47 สอบราคา
129 ประกาศรายชื่อผู้ไม่มีผลประโยชน์ร่วมกัน : จัดซื้อพร้อมติดตั้งหอเสาอากาศ Guyed Wire ( อ่าน : 42 ) 24 พ.ย.57 61 สอบราคา
130 ประกาศรายชื่อผู้ไม่มีผลประโยชน์ร่วมกัน : จัดซื้อวัสดุปรับปรุงโรงประกอบเลี้ยง ( อ่าน : 44 ) 24 พ.ย.57 54 สอบราคา
131 จ้างซ่อมแซมและปรับปรุงอาคารปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่โทรคมนาคมทหารในพื้นที่ภาคตะวันตก ( อ่าน : 47 ) 25 พ.ย.57 71 สอบราคา
132 จัดซื้อชิ้นส่วนซ่อมอุปกรณ์สื่อสัญญาณความเร็วสูง (มีบัญชีราคากลาง (ราคาอ้างอิง) แนบท้าย) ( อ่าน : 37 ) 20 พ.ย.57 57 สอบราคา
133 จัดซื้อชิ้นส่วนซ่อมระบบนำเสนอภาพและเสียง (มีบัญชีราคากลาง (ราคาอ้างอิง) แนบท้าย) ( อ่าน : 63 ) 20 พ.ย.57 81 สอบราคา
134 จ้างเติมน้ำยาและผงเคมีดับเพลิง (มีบัญชีราคากลาง (ราคาอ้างอิง) แนบท้าย) ( อ่าน : 52 ) 19 พ.ย.57 59 สอบราคา
135 จัดซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ 6 รายการ (มีบัญชีราคากลาง (ราคาอ้างอิง) แนบท้าย) ( อ่าน : 49 ) 18 พ.ย.57 65 สอบราคา
136 จัดซื้อเครื่องมือประจำโรงซ่อมรถยนต์ จำนวน 30 รายการ (มีบัญชีราคากลาง (ราคาอ้างอิง) แนบท้าย) ( อ่าน : 57 ) 12 พ.ย.57 60 สอบราคา
137 จัดซื้อวัสดุก่อสร้าง จำนวน ๑๕ รายการ (มีบัญชีราคากลาง (ราคาอ้างอิง) แนบท้าย) ( อ่าน : 61 ) 12 พ.ย.57 61 สอบราคา
138 จัดซื้อเก้าอี้สำหรับคอมพิวเตอร์ (มีบัญชีราคากลาง (ราคาอ้างอิง) แนบท้าย)( อ่าน : 51 ) 12 พ.ย.57 66 สอบราคา
139 จัดซื้อวัสดุปรับปรุงโรงประกอบเลี้ยง (มีบัญชีราคากลาง (ราคาอ้างอิง) แนบท้าย) ( อ่าน : 70 ) 10 พ.ย.57 68 สอบราคา
140 จัดซื้อพร้อมติดตั้งหอเสาอากาศ Guyed Wire (มีบัญชีราคากลาง (ราคาอ้างอิง) แนบท้าย) ( อ่าน : 56 ) 10 พ.ย.57 66 สอบราคา
141 ประกาศรายชื่อผู้ไม่มีผลประโยชน์ร่วมกัน : จ้างปรับปรุงระบบปั๊มน้ำประจำอาคาร บก.สส.ทหาร( อ่าน : 56 ) 29 ต.ค.57 52 สอบราคา
142 ประกาศรายชื่อผู้ไม่มีผลประโยชน์ร่วมกัน : เช่าเครื่องถ่ายเอกสาร( อ่าน : 48 ) 29 ต.ค.57 48 สอบราคา
143 เช่าเครื่องถ่ายเอกสาร จำนวน 3 เครื่อง (มีบัญชีราคากลาง (ราคาอ้างอิง) แนบท้าย) ( อ่าน : 74 ) 16 ต.ค.57 74 สอบราคา
144 จ้างปรับปรุงระบบปั๊มน้ำประจำอาคาร บก.สส.ทหาร (มีบัญชีราคากลาง (ราคาอ้างอิง) แนบท้าย) ( อ่าน : 93 ) 15 ต.ค.57 73 สอบราคา
145 จัดซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์และอุปกรณ์ประกอบของงานพัฒนาระบบห้องสมุดพร้อมการติดตั้งระบบห้องสมุดอิเล็กทรอนิกส์ (E-Library)(มีบัญชีราคากลางแนบท้าย)( อ่าน : 97 ) 16 ก.ค.57 68 สอบราคา
146 ประกาศรายชื่อผู้ไม่มีผลประโยชน์ร่วมกัน : จัดซื้อเครื่องแต่งกายข้าราชการ จำนวน 4 รายการ ( อ่าน : 87 ) 27 ส.ค.57 82 สอบราคา
147 จัดซื้อเครื่องแต่งกายข้าราชการ จำนวน 4 รายการ (มีบัญชีราคากลางงแนบท้าย) ( อ่าน : 99 ) 15 ส.ค.57 64 สอบราคา
148 ประกาศรายชื่อผู้ไม่มีผลประโยชน์ร่วมกัน : จัดซื้อชิ้นส่วนซ่อมยานพาหนะ จำนวน ๘ คัน (ฮัมวี่) ( อ่าน : 76 ) 14 ส.ค.57 59 สอบราคา
149 ประกาศรายชื่อผู้ไม่มีผลประโยชน์ร่วมกัน : จัดซื้อชิ้นส่วนซ่อมรถจักรยานยนต์ จำนวน ๔๘ คัน ( อ่าน : 96 ) 14 ส.ค.57 55 สอบราคา
150 จ้างซ่อมยานพาหนะแบบบรรทุกขนาดใหญ่ (รถลากจูงช่วยรบ) หมายเลขทะเบียน กห 65071 (มีบัญชีราคากลางแนบท้าย) ( อ่าน : 112 ) 8 ส.ค.57 64 สอบราคา
151 จัดซื้อครุภัณฑ์ตามแผนการปฏิบัติงานและใช้จ่ายงบประมาณรายการ การพัฒนาขีดความสามารถในการพัฒนาระบบงานอุปกรณ์สื่อสารเคลื่อนที่ (Mobile Device) ( อ่าน : 107 ) 7 ส.ค.57 95 สอบราคา
152 ประกาศผู้ไม่มีผลประโยชน์ร่วมกัน : จัดซื้อวัสดุก่อสร้าง เพื่อซ่อมแซมรั้ว พื้นที่ บก.สส.ทหาร จำนวน 12 รายการ( อ่าน : 75 ) 4 ส.ค.57 71 สอบราคา
153 จัดซื้อสิ่งอุปกรณ์สายสื่อสารในการจัดทำสื่อทัศนะสนับสนุนภารกิจ บก.ทท. (มีบัญชีราคากลางแนบท้าย) ( อ่าน : 103 ) 30 ก.ค.57 91 สอบราคา
154 จัดซื้อชิ้นส่วนซ่อมรถจักรยานยนต์ จำนวน ๔๘ คัน (มีบัญชีราคากลางแนบท้าย)( อ่าน : 75 ) 30 ก.ค.57 76 สอบราคา
155 จัดซื้อชิ้นส่วนซ่อมยานพาหนะ จำนวน ๘ คัน (ฮัมวี่) (มีบัญชีราคากลางแนบท้าย) ( อ่าน : 80 ) 30 ก.ค.57 75 สอบราคา
156 จัดซื้อวัสดุก่อสร้าง เพื่อซ่อมแซมรั้ว พื้นที่ บก.สส.ทหาร จำนวน 12 รายการ (มีบัญชีราคากลางแนบท้าย) ( อ่าน : 71 ) 21 ก.ค.57 66 สอบราคา
157 จ้างซ่อมยานพาหนะ จำนวน 2 คัน (มีบัญชีราคากลางแนบท้าย)( อ่าน : 73 ) 21 ก.ค.57 70 สอบราคา
158 จ้างก่อสร้างอาคารที่พักเจ้าหน้าที่ สถานีโทรคมนาคมทหารนครศรีธรรมราช (มีบัญชีราคากลาง(ราคาอ้างอิง)แนบท้าย)( อ่าน : 65 ) 27 มิ.ย.57 72 สอบราคา
159 จัดซื้อครุภัณฑ์สายยุทธโยธา ปี 2557 จำนวน 3 รายการ (มีบัญชีราคากลาง (ราคาอ้างอิง) แนบท้าย) ( อ่าน : 156 ) 21 พ.ค.57 84 สอบราคา
160 จ้างก่อสร้างอาคารปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่ สถานีโทรคมนาคมทหารกำแพงแสน (ประกาศรายชื่อผู้ไม่มีผลประโยชน์ร่วมกัน)( อ่าน : 116 ) 2 เม.ย.57 76 สอบราคา
161 จัดซื้อวิทยุ VHF/FM แบบมือถือ และ เครื่องรับ – ส่งวิทยุ HF/SS Bแบบเคลื่อนที่พร้อมอุปกรณ์ (ประกาศรายชื่อผู้ไม่มีผลประโยชน์ร่วมกัน)( อ่าน : 116 ) 31 มี.ค.57 84 สอบราคา
162 จัดซื้อครุภัณฑ์สายแพทย์ จำนวน 5 รายการ ( อ่าน : 202 ) 24 มี.ค.57 76 สอบราคา
163 จ้างก่อสร้างอาคารปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่ สถานีโทรคมนาคมทหารกำแพงแสน (มีบัญชีราคากลาง (ราคาอ้างอิง) แนบท้าย) ( อ่าน : 208 ) 21 มี.ค.57 90 สอบราคา
164 จัดซื้อวัสดุสำนักงาน, วัสดุคอมพิวเตอร์, วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ และ วัสดุงานบ้านงานครัว รวม 4 ผนวก ( อ่าน : 218 ) 20 มี.ค.57 96 สอบราคา
165 จัดซื้อเครื่องหาพิกัดด้วยดาวเทียม GPS จำนวน 60 ชุด (มีบัญชีราคากลาง (ราคาอ้างอิง) แนบท้าย) ( อ่าน : 230 ) 20 มี.ค.57 86 สอบราคา
166 จัดซื้อวิทยุ VHF/FM แบบมือถือ และ เครื่องรับ – ส่งวิทยุ HF/SS Bแบบเคลื่อนที่พร้อมอุปกรณ์ (มีบัญชีราคากลาง (ราคาอ้างอิง) แนบท้าย) ( อ่าน : 203 ) 17 มี.ค.57 80 สอบราคา
167 จัดซื้อแบตเตอรี่เครื่องมือสื่อสารและยานพาหนะ จำนวน 17 รายการ (ประกาศรายชื่อผู้ไม่มีผลประโยชน์ร่วมกัน) ( อ่าน : 281 ) 11 ก.พ.57 110 สอบราคา
168 จัดซื้อแบตเตอรี่เครื่องมือสื่อสารและยานพาหนะ จำนวน 17 รายการ ( อ่าน : 318 ) 30 ม.ค.57 119 สอบราคา
169 จัดซื้อวัสดุก่อสร้าง จำนวน 38 รายการ ( อ่าน : 288 ) 30 ม.ค.57 107 สอบราคา
170 จัดซื้อครุภัณฑ์สายสื่อสาร จำนวน 22 รายการ ( อ่าน : 241 ) 24 ม.ค.57 121 สอบราคา
171 จัดซื้อชุดเครื่องเสียงสำหรับห้องประชุม ( อ่าน : 243 ) 21 ม.ค.57 111 สอบราคา
172 จัดซื้อชิ้นส่วนซ่อมเครื่องกำเนิดไฟฟ้า จำนวน 3 รายการ (ครั้งที่ 3) ( อ่าน : 246 ) 9 ม.ค.57 119 สอบราคา
173 จัดซื้อวัสดุก่อสร้าง จำนวน 25 รายการ ( อ่าน : 239 ) 8 ม.ค.57 106 สอบราคา
174 จัดซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์และอุปกรณ์ประกอบของงานพัฒนาระบบห้องสมุดพร้อมการติดตั้งระบบห้องสมุดอิเล็กทรอนิกส์ (E-Library) จำนวน 10 รายการ ( อ่าน : 274 ) 27 ธ.ค.56 128 สอบราคา
175 จัดซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ จำนวน 5 รายการ ( อ่าน : 290 ) 23 ธ.ค.56 139 สอบราคา
176 จ้างปรับปรุงพื้นที่พักผ่อนสำหรับผู้เข้ารับการฝึกอบรม จำนวน 1 งาน ( อ่าน : 296 ) 13 ธ.ค.56 101 สอบราคา
177 จ้างซ่อมแซมปรับปรุงอาคารโรงจอดรถ สำนักงานกองร้อย โรงนอนทหาร จำนวน 1 งาน ( อ่าน : 211 ) 13 ธ.ค.56 97 สอบราคา
178 จัดซื้อชิ้นส่วนซ่อมเครื่องกำเนิดไฟฟ้า จำนวน 3 รายการ (ครั้งที่ 2) ( อ่าน : 200 ) 11 พ.ย.56 143 สอบราคา
179 จ้างบำรุงรักษาซ่อมระบบสายสัญญาณ และระบบรักษาความปลอดภัยสารสนเทศ บก.ทท. ( อ่าน : 263 ) 5 พ.ย.56 132 สอบราคา
180 จ้างซ่อมแซมอาคารเครื่องมือสื่อสารและแหล่งจ่ายกระแสไฟฟ้า ประจำสถานีโทรคมนาคมทหาร แผนกปฏิบัติการโทรคมนาคมที่ 3 ภาคเหนือตอนล่าง ( อ่าน : 264 ) 1 พ.ย.56 117 สอบราคา
181 จ้างซ่อมแซมอาคารเครื่องมือสื่อสารและแหล่งจ่ายกระแสไฟฟ้า ประจำสถานีโทรคมนาคมทหาร แผนกปฏิบัติการโทรคมนาคมที่ 3 ภาคเหนือตอนบน ( อ่าน : 250 ) 1 พ.ย.56 114 สอบราคา
182 จ้างซ่อมแซมอาคารเครื่องมือสื่อสารและแหล่งจ่ายกระแสไฟฟ้า ประจำสถานีโทรคมนาคมทหาร แผนกปฏิบัติการโทรคมนาคมที่ 2 ภาคอีสานตอนเหนือ ( อ่าน : 247 ) 1 พ.ย.56 115 สอบราคา
183 จ้างซ่อมแซมอาคารเครื่องมือสื่อสารและแหล่งจ่ายกระแสไฟฟ้า ประจำสถานีโทรคมนาคมทหาร แผนกปฏิบัติการโทรคมนาคมที่ 2 ภาคอีสานใต้ ( อ่าน : 347 ) 1 พ.ย.56 110 สอบราคา
184 จ้างซ่อมแซมอาคารเครื่องมือสื่อสารและแหล่งจ่ายกระแสไฟฟ้า ประจำสถานีโทรคมนาคมทหาร แผนกปฏิบัติการโทรคมนาคมที่ 4 ภาคใต้ตอนกลาง ( อ่าน : 300 ) 1 พ.ย.56 103 สอบราคา
185 จ้างซ่อมแซมอาคารเครื่องมือสื่อสารและแหล่งจ่ายกระแสไฟฟ้า ประจำสถานีโทรคมนาคมทหาร แผนกปฏิบัติการโทรคมนาคมที่ 1 ภาคกลางและตะวันออก ( อ่าน : 194 ) 1 พ.ย.56 112 สอบราคา
186 จ้างซ่อมแซมอาคารเครื่องมือสื่อสารและแหล่งจ่ายกระแสไฟฟ้า ประจำสถานีโทรคมนาคมทหาร แผนกปฏิบัติการโทรคมนาคมที่ 1 ภาคตะวันตก ( อ่าน : 161 ) 1 พ.ย.56 97 สอบราคา
187 จ้างซ่อมแซมอาคารเครื่องมือสื่อสารและแหล่งจ่ายกระแสไฟฟ้า ประจำ สน.ทท.ปทท.4 ภาคใต้ตอนล่าง จำนวน 8 สถานี ( อ่าน : 187 ) 1 พ.ย.56 110 สอบราคา
188 จ้างซ่อมแซมอาคารเครื่องมือสื่อสารและแหล่งจ่ายกระแสไฟฟ้า ประจำ สน.ทท.ปทท.4 ภาคใต้ตอนบน จำนวน 13 สถานี ( อ่าน : 175 ) 31 ต.ค.56 122 สอบราคา
189 จัดซื้อวัสดุก่อสร้าง จำนวน 4 รายการ ( อ่าน : 146 ) 31 ต.ค.56 119 สอบราคา
190 จัดซื้อเครื่องโทรศัพท์ จำนวน 1 รายการ ( อ่าน : 142 ) 31 ต.ค.56 113 สอบราคา
191 จัดซื้อเครื่องมือซ่อมเครื่องกำเนิดไฟฟ้า ( อ่าน : 200 ) 25 ต.ค.56 142 สอบราคา
192 จัดซื้อชุดประกอบเลี้ยงประจำสถานีโทรคมนาคมทหารในส่วนภูมิภาคทั่วประเทศ ( อ่าน : 174 ) 17 ต.ค.56 121 สอบราคา
193 จัดซื้อชิ้นส่วนซ่อมอุปกรณ์เครื่องมือสงครามอิเล็กทรอนิกส์ จำนวน 3 รายการ ( อ่าน : 208 ) 15 ต.ค.56 158 สอบราคา
194 จัดซื้อวัสดุอุปกรณ์สนับสนุนการซ่อมคอมพิวเตอร์และเครือข่าย ( อ่าน : 252 ) 30 ก.ย.56 177 สอบราคา
195 จัดซื้อชิ้นส่วนซ่อมอุปกรณ์ระบบสื่อสัญญาณความเร็วสูง (NERA EVOLUTION) ( อ่าน : 340 ) 30 ก.ย.56 128 สอบราคา
196 จ้างซ่อมยุทโธปกรณ์ระบบควบคุมบังคับบัญชา ( อ่าน : 202 ) 30 ก.ย.56 138 สอบราคา
197 จัดซื้อชิ้นส่วนซ่อมเครื่องกำเนิดไฟฟ้า จำนวน 3 รายการ ( อ่าน : 171 ) 20 ก.ย.56 116 สอบราคา
198 จัดซื้อสิ่งอุปกรณ์สารสนเทศ จำนวน 6 รายการ ( อ่าน : 168 ) 13 ก.ย.56 126 สอบราคา
199 จัดซื้อสิ่งอุปกรณ์สายสื่อสาร จำนวน 5 รายการ ( อ่าน : 338 ) 11 ก.ย.56 128 สอบราคา
200 จ้างซ่อมรถยนต์บรรทุกน้ำ จำนวน 1 คัน (สน.ทท.เขาหมอน) ( อ่าน : 225 ) 27 ส.ค.56 184 สอบราคา
201 จ้างซ่อมรถยนต์บรรทุกน้ำ จำนวน 1 คัน (สน.ทท.นครศรีธรรมราช) ( อ่าน : 167 ) 23 ส.ค.56 165 สอบราคา
202 จ้างซ่อมรถยนต์บรรทุก ขนาด 2 ๑/๒ ตัน (รถบรรทุกน้ำ) จำนวน 1 คัน ( อ่าน : 205 ) 22 ส.ค.56 119 สอบราคา
203 จ้างซ่อมรถยนต์บรรทุกขนาดใหญ่ จำนวน 3 คัน ( อ่าน : 450 ) 16 ก.ค.56 248 สอบราคา
204 จ้างซ่อมยานพาหนะ จำนวน 2 คัน ( อ่าน : 357 ) 7 มิ.ย.56 235 สอบราคา
205 จัดซื้ออุปกรณ์เพื่อการฝึกศึกษาและวิจัยระบบส่งกำลังบำรุง (ครั้งที่ 2) ( อ่าน : 371 ) 3 มิ.ย.56 240 สอบราคา
206 จัดซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ จำนวน 4 รายการ ( อ่าน : 378 ) 31 พ.ค.56 196 สอบราคา
207 จัดซื้อพร้อมติดตั้งระบบโทรศัพท์ อาคารสำนักงานแพทย์ ( อ่าน : 309 ) 31 พ.ค.56 186 สอบราคา
208 จัดซื้อเครื่องแต่งกายข้าราชการที่ปฏิบัติงานขึ้นควบคุมทางยุทธการ กกล.ป้องกันชายแดน ( อ่าน : 313 ) 30 พ.ค.56 206 สอบราคา
209 จัดซื้ออุปกรณ์เพื่อการฝึกศึกษาและวิจัยระบบส่งกำลังบำรุง ตามโครงการพัฒนาระบบส่งกำลังและซ่อมบำรุงเครื่องมือสื่อสาร ประจำปีงบประมาณ 2556 ( อ่าน : 391 ) 5 เม.ย.56 219 สอบราคา
210 จ้างปรับปรุงฐานรากเสาโทรคมนาคม สน.ทท.ตะพานหิน ( อ่าน : 395 ) 25 มี.ค.56 280 สอบราคา
211 จ้างปรับปรุงฐานรากเสาโทรคมนาคม สน.ทท.กงไกรลาศ ( อ่าน : 683 ) 25 มี.ค.56 355 สอบราคา
212 จัดซื้ออุปกรณ์ประมวลผลระบบควบคุมปฏิบัติการสงครามอิเล็กทรอนิกส์ (ครั้งที่ 2) ( อ่าน : 550 ) 28 ก.พ.56 211 สอบราคา
213 จัดซื้อชิ้นส่วนซ่อมเครื่องขยายเสียง ( อ่าน : 308 ) 10 ม.ค.56 261 สอบราคา
214 จ้างซ่อมยานพาหนะ จำนวน 2 คัน ( อ่าน : 278 ) 14 ก.พ.56 229 สอบราคา
215 จัดซื้อชิ้นส่วนซ่อมวิทยุ HF/VHF ( อ่าน : 369 ) 29 ม.ค.56 208 สอบราคา
216 จัดซื้อครุภัณฑ์สายสื่อสาร ( อ่าน : 347 ) 29 ม.ค.56 219 สอบราคา
217 จัดซื้อเครื่องอ่านภาพ (Scanner) ( อ่าน : 799 ) 17 ม.ค.56 211 สอบราคา
218 จัดซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์แม่ข่าย ( อ่าน : 424 ) 17 ม.ค.56 251 สอบราคา
219 จัดซื้อเครื่องมือซ่อมบำรุเครื่องควบคุมอุณหภูมิ ( อ่าน : 296 ) 2 ม.ค.56 250 สอบราคา
220 จัดซื้อชิ้นส่วนซ่อมวิทยุ HF/VHF ( อ่าน : 472 ) 28 ธ.ค.55 228 สอบราคา
221 จัดซื้ออุปกรณ์ประมวลผลระบบควบคุมปฏิบัติการสงครามอิเล็กทรอนิกส์ ( อ่าน : 370 ) 28 ธ.ค.55 210 สอบราคา
222 จัดซื้อเครื่องมือซ่อมบำรุงระบบโทรคมนาคม ( อ่าน : 425 ) 27 ธ.ค.55 278 สอบราคา
223 จัดซื้อชิ้นส่วนซ่อมเครื่องกำเนิดไฟฟ้า ( อ่าน : 448 ) 26 ธ.ค.55 250 สอบราคา
224 จัดซื้อชิ้นส่วนอุปกรณ์ปรับปรุงระบบสารสนเทศ ( อ่าน : 349 ) 25 ธ.ค.55 250 สอบราคา
225 จัดซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ ( อ่าน : 270 ) 19 ธ.ค.55 211 สอบราคา
226 จัดซื้อชิ้นส่วนซ่อมอุปกรณ์จัดช่องสัญญา (UMUX 1500) ครั้งที่ 2 ( อ่าน : 347 ) 12 ธ.ค.55 274 สอบราคา
227 จ้างก่อสร้างอาคารที่พักเจ้าหน้าที่ สถานีโทรคมนาคมทหาร สุรินทร์( อ่าน : 259 ) 3 ธ.ค.55 294 สอบราคา
228 จ้างก่อสร้างอาคารที่พักเจ้าหน้าที่ สถานีโทรคมนาคมทหาร กาญจนบุรี( อ่าน : 243 ) 3 ธ.ค.55 243 สอบราคา
229 จ้างก่อสร้างอาคารที่พักเจ้าหน้าที่ สถานีโทรคมนาคมทหาร จันทบุรี ( อ่าน : 309 ) 3 ธ.ค.55 340 สอบราคา
230 จ้างก่อสร้างอาคารที่พักเจ้าหน้าที่ สถานีโทรคมนาคมทหาร ค่ายเทพสตรีศรีสุนทร( อ่าน : 215 ) 3 ธ.ค.55 302 สอบราคา
231 จัดซื้อวัสดุสำนักงาน( อ่าน : 206 ) 28 พ.ย.55 242 สอบราคา
232 จัดซื้อชิ้นส่วนอุปกรณ์ปรับปรุงระบบสารสนเทศ ( อ่าน : 307 ) 23 พ.ย.55 282 สอบราคา
233 จ้างซ่อมอุปกรณ์สื่อสารระบบโทรคมนาคมทหาร ( อ่าน : 253 ) 22 พ.ย.55 275 สอบราคา
234 จ้างซ่อมแซมปรับปรุง สถานีโทรคมนาคมทหาร ชุมพร( อ่าน : 235 ) 19 พ.ย.55 284 สอบราคา
235 จ้างซ่อมแซมปรับปรุง สถานีโทรคมนาคมทหาร ควนพนางตุง และสถานีโทรคมนาคมทหาร ท่าเชียด( อ่าน : 270 ) 19 พ.ย.55 281 สอบราคา
236 จ้างซ่อมแซมปรับปรุง สถานีโทรคมนาคมทหาร คีรีรัฐนิคม ( อ่าน : 254 ) 19 พ.ย.55 295 สอบราคา
237 จัดซื้อชิ้นส่วนซ่อมอุปกรณ์จัดช่องสัญญาณ (UMUX 1500)( อ่าน : 298 ) 16 พ.ย.55 303 สอบราคา
238 จ้างทำความสะอาดพื้นที่อาคาร กรมการสื่อสาทหาร กองบัญชาการกองทัพไทย ( อ่าน : 318 ) 7 ก.ย.55 204 สอบราคา
239 จัดซื้อกล้องถ่ายภาพนิ่ง (แบบดิจิตอล) พร้อมอุปกรณ์ประกอบ และเครื่องพิมพ์บัตรประจำตัวข้าราชการ รวม 2 รายการ ( อ่าน : 569 ) 5 ก.ย.55 241 สอบราคา
240 จัดซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์ พร้อมอุปกรณ์ จำนวน 9 รายการ ( อ่าน : 290 ) 5 ก.ย.55 243 สอบราคา
241 จ้างซ่อมปรับปรุงระบบส่งกำลัง สส.ทหาร จำนวน 1 งาน (ครั้งที่ 2) ( อ่าน : 481 ) 20 ส.ค.55 228 สอบราคา
242 จัดซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน 75 รายการ ( อ่าน : 337 ) 1 ส.ค.55 235 สอบราคา
243 จัดซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ จำนวน 37 รายการ ( อ่าน : 359 ) 27 ก.ค.55 286 สอบราคา
244 จ้างปรับปรุงระบบจ่ายไฟฟ้าสำรอง จำนวน 1 งาน ( อ่าน : 439 ) 23 ก.ค.55 271 สอบราคา
245 จ้างปรับปรุงระบบควบคุมไฟฟ้า จำนวน 1 งาน ( อ่าน : 369 ) 23 ก.ค.55 228 สอบราคา
246 จ้างซ่อมยานพาหนะ จำนวน 2 คัน ( อ่าน : 361 ) 23 ก.ค.55 288 สอบราคา
247 จ้างซ่อมปรับปรุงระบบส่งกำลัง สส.ทหาร จำนวน 1 งาน ( อ่าน : 335 ) 19 ก.ค.55 234 สอบราคา
248 จัดซื้อยาและเวชภัณฑ์ทางการแพทย์ (ครั้งที่ 2) ( อ่าน : 290 ) 19 ก.ค.55 223 สอบราคา
249 จ้างปรับปรุงระบบปรับอากาศ จำนวน 1 งาน ( อ่าน : 254 ) 19 ก.ค.55 229 สอบราคา
250 จัดซื้อแบตเตอรี่ ( อ่าน : 352 ) 17 ก.ค.55 231 สอบราคา
251 จัดซื้อเครื่อง รับ-ส่ง วิทยุแบบมือถือระบบ VHF/FM พร้อมอุปกรณ์ จำนวน 50 เครื่อง (ครั้งที่ 2) ( อ่าน : 702 ) 6 ก.ค.55 283 สอบราคา
252 จัดซื้อระบบทีวีวงจรปิด จำนวน 1 ระบบ (ครั้งที่ 2) ( อ่าน : 294 ) 6 ก.ค.55 242 สอบราคา
253 จ้างปรับปรุงระบบควบคุมไฟฟ้า จำนวน 1 งาน ( อ่าน : 329 ) 13 มิ.ย.55 308 สอบราคา
254 จัดซื้อครุภัณฑ์สาย ส. ประจำปีงบประมาณ 2555 ( อ่าน : 326 ) 13 มิ.ย.55 328 สอบราคา
255 จัดซื้อระบบทีวีวงจรปิด จำนวน 1 ระบบ ( อ่าน : 389 ) 11 มิ.ย.55 268 สอบราคา
256 จัดซื้อยาและเวชภัณฑ์ทางการแพทย์ ( อ่าน : 285 ) 8 มิ.ย.55 213 สอบราคา
257 จ้างซ่อมแซมและปรับปรุงกำแพงรั้ว สถานีโทรคมนาคมทหาร ไทรน้อย จังหวัดนนทบุรี ( อ่าน : 287 ) 31 พ.ค.55 286 สอบราคา
258 จ้างซ่อมแซมและปรับปรุงอาคารที่พักเจ้าหน้าที่ สถานีโทรคมนาคมทหาร เทพา จังหวัดสงขลา ( อ่าน : 353 ) 31 พ.ค.55 279 สอบราคา
259 จ้างซ่อมแซมหลังคาและโครงหลังคาอาคารที่พักเจ้าหน้าที่ สถานีโทรคมนาคมทหาร จันทบุรี จังหวัดจันทบุรี ( อ่าน : 475 ) 31 พ.ค.55 249 สอบราคา
260 จ้างซ่อมแซมและปรับปรุงอาคารที่พักเจ้าหน้าที่ และอาคารเครื่องกำเนิดไฟฟ้า สถานีโทรคมนาคมทหาร เขาปกโย๊ะ จังหวัดยะลา ( อ่าน : 364 ) 31 พ.ค.55 286 สอบราคา
261 จ้างปรับปรุงฐานรากหอเสาอากาศ สถานีโทรคมนาคมทหาร ตะพานหิน ( อ่าน : 566 ) 31 พ.ค.55 318 สอบราคา
262 จ้างปรับปรุงฐานรากหอเสาอากาศ สถานีโทรคมนาคมทหาร กงไกรลาศ ( อ่าน : 280 ) 31 พ.ค.55 290 สอบราคา
263 จัดซื้อเครื่อง รับ-ส่ง วิทยุแบบมือถือระบบ VHF/FM พร้อมอุปกรณ์ จำนวน 50 เครื่อง ( อ่าน : 350 ) 28 พ.ค.55 199 สอบราคา
264 จัดซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์พร้อมอุปกรณ์ จำนวน 9 รายการ ( อ่าน : 252 ) 24 พ.ค.55 212 สอบราคา
265 จัดซื้อเครื่อง รับ-ส่ง วิทยุแบบมือถือระบบ VHF/FM พร้อมอุปกรณ์ ขนาด 5 วัตต์ ( อ่าน : 394 ) 17 พ.ค.55 205 สอบราคา
266 จัดซื้อเครื่องอุปกรณ์ระบบฐานข้อมูลที่ดินอิเล็กทรอนิกส์ ( อ่าน : 250 ) 14 พ.ค.55 181 สอบราคา
267 จัดซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ จำนวน 5 รายการ ( อ่าน : 231 ) 14 พ.ค.55 198 สอบราคา
268 จ้างบำรุงรักษาระบบสระว่ายน้ำ พื้นที่ กรมการสื่อสารทหาร กองบัญชาการกองทัพไทย ( อ่าน : 976 ) 5 เม.ย.55 301 สอบราคา
269 จัดซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ จำนวน 5 รายการ ( อ่าน : 383 ) 6 ก.พ.55 254 สอบราคา
270 จ้างซ่อมยานพาหนะ จำนวน 14 คัน ตามโครงการพัฒนาระบบส่งกำลังและซ่อมบำรุงเครื่องมือสื่อสาร ปี 54 ( อ่าน : 623 ) 14 ก.ย.54 336 สอบราคา
271 จ้างซ่อมยานพาหนะ จำนวน 3 คัน ตามโครงการพัฒนาระบบส่งกำลังและซ่อมบำรุงเครื่องมือสื่อสาร ปี 54 ( อ่าน : 331 ) 14 ก.ย.54 222 สอบราคา
272 จ้างซ่อมยานพาหนะ จำนวน 14 คัน ( อ่าน : 319 ) 12 ก.ย.54 320 สอบราคา
273 จ้างซ่อมยานพาหนะ จำนวน 3 คัน โครงการพัฒนาระบบส่งกำลังและซ่อมบำรุงเครื่องมือสื่อสาร ปี 2554 ( อ่าน : 390 ) 6 ก.ย.54 353 สอบราคา
274 จัดซื้อยางรถยนต์ ตามโครงการพัฒนาระบบส่งกำลังและซ่อมบำรุงเครื่องมือสื่อสาร ประจำปี ๒๕๕๔ ( อ่าน : 445 ) 11 ส.ค.54 332 สอบราคา
275 จัดซื้ออุปกรณ์เครื่องมือสื่อสาร สนับสนุนกองบัญชาการตำรวจตระเวนชายแดน ( อ่าน : 497 ) 5 ส.ค.54 303 สอบราคา
276 จ้างซ่อมยานพาหนะ จำนวน ๓ คัน ตามโครงการพัฒนาระบบส่งกำลังและซ่อมบำรุงเครื่องมือสื่อสาร ประจำปี ๒๕๕๔ ( อ่าน : 392 ) 1 ส.ค.54 348 สอบราคา
277 จัดซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน 37 รายการ ( อ่าน : 459 ) 11 ก.ค.54 278 สอบราคา
278 จัดซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ จำนวน 35 รายการ ( อ่าน : 472 ) 11 ก.ค.54 303 สอบราคา
279 จัดซื้อพร้อมติดตั้งระบบการนำเสนอห้องส่วนเสนาธิการร่วม (JOS) ศูนย์บัญชาการทางทหาร กองบัญชาการกองทัพไทย ตามโครงการพัฒนาระบบควบคุมบังคับบัญชา ( C4I ) ปี 2554 ( อ่าน : 9534 ) 29 มิ.ย.54 393 สอบราคา
280 จัดซื้ออุปกรณ์ระบบสื่อสารผ่านดาวเทียม ( อ่าน : 397 ) 28 มิ.ย.54 228 สอบราคา
281 จ้างซ่อมยานพาหนะ จำนวน 3 คัน ตามโครงการพัฒนาระบบส่งกำลังและซ่อมบำรุงเครื่องมือสื่อสาร ปี 2554 ( อ่าน : 362 ) 10 มิ.ย.54 232 สอบราคา
282 จ้างซ่อมยานพาหนะ จำนวน 2 คัน ตามโครงการพัฒนาระบบส่งกำลังและซ่อมบำรุงเครื่องมือสื่อสาร ปี 2554 ( อ่าน : 278 ) 30 พ.ค.54 212 สอบราคา
283 จัดซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ จำนวน 4 รายการ ( อ่าน : 375 ) 9 พ.ค.54 257 สอบราคา
284 สอบราคาจัดซื้อวัสดุไฟฟ้าและวิทยุ ( อ่าน : 314 ) 15 มี.ค.54 286 สอบราคา
285 สอบราคาซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ จำนวน 4 รายการ( อ่าน : 422 ) 28 ธ.ค.53 370 สอบราคา


กำลังแสดงหน้าที่ 1/5 ->
<< 1 2 3 4 5 >>  
... ผู้ดูแลระบบ - bootoojang44@hotmail.com ...
แผนกกรรมวิธีข้อมูล กองวิทยาการ สำนักแผนและอำนวยการสื่อสาร
Based on : Maxsite1.10 Modified to AtomyMaxsite 1.50