[x] ปิดหน้าต่างนี้
Powered by ATOMYMAXSITE

  

Username :
Password :
[ สมัครสมาชิก ] [ ลืมรหัสผ่าน ]
  
ที่
รายการประกาศยกเลิกจัดซื้อจัดจ้าง
ลงวันที่
ดาวน์โหลด
หมวด
ไฟล์แนบ
1 จ้างบริการบำรุงรักษาและซ่อมระบบสารสนเทศ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๐ ( อ่าน : 8 ) 31 มี.ค.60 1 ประกาศยกเลิกจัดซื้อจัดจ้าง
2 จ้างบริการบำรุงรักษาและซ่อมระบบดูแลรักษาความปลอดภัยเครือข่าย บก.ทท.ปี 60( อ่าน : 6 ) 31 มี.ค.60 5 ประกาศยกเลิกจัดซื้อจัดจ้าง
3 จัดซื้อแบตเตอรี่เครื่องมือสื่อสารและยานพาหนะ ประจำปี 60 จำนวน 21 รายการ( อ่าน : 5 ) 31 มี.ค.60 1 ประกาศยกเลิกจัดซื้อจัดจ้าง
4 จัดซื้อชิ้นส่วนซ่อมบำรุงระบบไฟฟ้าสำรอง ปี 60( อ่าน : 13 ) 24 ม.ค.60 17 ประกาศยกเลิกจัดซื้อจัดจ้าง
5 จัดซื้อชิ้นส่วนซ่อมบำรุงระบบบริหารจัดการเครือข่ายโทรคมนาคม (NMS) ตามโครงการส่งกำลังและซ่อมบำรุง สส.ทหาร( อ่าน : 24 ) 23 ม.ค.60 27 ประกาศยกเลิกจัดซื้อจัดจ้าง
6 จ้างซ่อมแซมและปรับปรุงอาคารปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่ประจำสถานีโทรคมนาคมทหารในพื้นที่ภาคใต้ตอนกลาง (E-bidding)( อ่าน : 29 ) 15 ม.ค.59 21 ประกาศยกเลิกจัดซื้อจัดจ้าง
7 จัดซื้อครุภัณฑ์สายพลาธิการ( อ่าน : 25 ) 15 ม.ค.59 16 ประกาศยกเลิกจัดซื้อจัดจ้าง
8 จัดซื้อครุภัณฑ์สายขนส่ง จำนวน 4 รายการ( อ่าน : 31 ) 15 ม.ค.59 26 ประกาศยกเลิกจัดซื้อจัดจ้าง
9 จัดซื้อครุภัณฑ์สายพลาธิการ( อ่าน : 22 ) 5 ม.ค.59 17 ประกาศยกเลิกจัดซื้อจัดจ้าง
10 จัดซื้อครุภัณฑ์สายสื่อสาร จำนวน 2 รายการ( อ่าน : 33 ) 30 ธ.ค.58 42 ประกาศยกเลิกจัดซื้อจัดจ้าง
11 จัดซื้อเครื่องมือสำรองหรือทดแทนระบบวิทยุเชื่อมโยง ตามโครงการส่งกำลังบำรุงระบบสื่อสารข้อมูลทหาร ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๕๙( อ่าน : 28 ) 23 ธ.ค.58 34 ประกาศยกเลิกจัดซื้อจัดจ้าง
12 จัดซื้อระบบสารสนเทศและอุปกรณ์ประกอบพร้อมการติดตั้งงานขยายขีดความสามารถการบริหารจัดการ ศูนย์คอมพิวเตอร์ กองบัญชาการกองทัพไทย( อ่าน : 34 ) 1 ธ.ค.58 45 ประกาศยกเลิกจัดซื้อจัดจ้าง
13 จัดซื้อชิ้นส่วนซ่อมระบบรวมช่องสัญญาณ จำนวน 1 งาน (3 ผนวก) ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)( อ่าน : 41 ) 15 ก.ค.58 33 ประกาศยกเลิกจัดซื้อจัดจ้าง
14 จ้างปรับปรุงซ่อมแซมอาคารพร้อมสิ่งอำนวยความสะดวกของอาคารศูนย์การโทรคมนาคมทหารและอาคารบริวาร ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)( อ่าน : 41 ) 10 ก.ค.58 36 ประกาศยกเลิกจัดซื้อจัดจ้าง
15 ประกวดราคาจัดซื้อชิ้นส่วนซ่อมระบบวิทยุไมโครเวฟ (ผนวก ก) ( อ่าน : 301 ) 2 มี.ค.58 53 ประกาศยกเลิกจัดซื้อจัดจ้าง
16 จัดหารถยนต์บรรทุกน้ำอเนกประสงค์ ประจำสถานีโทรคมนาคมทหาร ขนาด 6,000 ลิตร (ครั้งที่ 2)( อ่าน : 109 ) 30 ก.ค.57 70 ประกาศยกเลิกจัดซื้อจัดจ้าง
17 จัดซื้อครุภัณฑ์สายพลาธิการ ประจำปีงบประมาณ 2557 จำนวน 22 รายการ( อ่าน : 113 ) 17 ก.ค.57 87 ประกาศยกเลิกจัดซื้อจัดจ้าง
18 จัดซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์และอุปกรณ์ประกอบของงานพัฒนาระบบห้องสมุดพร้อมการติดตั้งระบบห้องสมุดอิเล็กทรอนิกส์ (E-Library) ( อ่าน : 341 ) 15 ก.ค.57 81 ประกาศยกเลิกจัดซื้อจัดจ้าง
19 จัดหารถยนต์บรรทุกน้ำอเนกประสงค์ ประจำสถานีโทรคมนาคมทหาร ขนาด 6,000 ลิตร( อ่าน : 144 ) 2 พ.ค.57 97 ประกาศยกเลิกจัดซื้อจัดจ้าง
20 จัดซื้อชิ้นส่วนซ่อมเครื่องกำเนิดไฟฟ้า ( อ่าน : 647 ) 20 ธ.ค.56 138 ประกาศยกเลิกจัดซื้อจัดจ้าง
21 จัดซื้อชิ้นส่วนซ่อมเครื่องกำเนิดไฟฟ้า จำนวน 3 รายการ ( อ่าน : 736 ) 25 ต.ค.56 158 ประกาศยกเลิกจัดซื้อจัดจ้าง
22 จ้างซ่อมรถยนต์บรรทุกน้ำ จำนวน 1 คัน (สน.ทท.นครศรีธรรมราช) ( อ่าน : 812 ) 24 ก.ย.56 149 ประกาศยกเลิกจัดซื้อจัดจ้าง
23 จัดซื้ออุปกรณ์เพื่อการฝึกศึกษาและวิจัยระบบส่งกำลังบำรุง ตามโครงการพัฒนาระบบส่งกำลังและซ่อมบำรุงเครื่องมือสื่อสาร ประจำปีงบประมาณ 2556 ( อ่าน : 791 ) 22 พ.ค.56 282 ประกาศยกเลิกจัดซื้อจัดจ้าง
24 จ้างรื้อถอนและติดตั้งเครื่องควบคุมอุณหภูมิ ( อ่าน : 1368 ) 28 มี.ค.56 239 ประกาศยกเลิกจัดซื้อจัดจ้าง
25 จ้างก่อสร้างระบบป้องกันอุทกภัย สถานีโทรคมนาคมทหาร ศูนย์การโทรคมนาคมทหาร ( อ่าน : 782 ) 26 ก.พ.56 243 ประกาศยกเลิกจัดซื้อจัดจ้าง
26 จ้างรื้อถอนและติดตั้งเครื่องควบคุมอุณหภูมิ ( อ่าน : 822 ) 1 ก.พ.56 251 ประกาศยกเลิกจัดซื้อจัดจ้าง
27 จัดซื้ออุปกรณ์ประมวลผลระบบควบคุมปฏิบัติการสงครามอิเล็กทรอนิกส์ ( อ่าน : 1353 ) 22 ม.ค.56 271 ประกาศยกเลิกจัดซื้อจัดจ้าง
28 จัดซื้อชิ้นส่วนซ่อมวิทยุ HF/VHF ( อ่าน : 1324 ) 21 ม.ค.56 283 ประกาศยกเลิกจัดซื้อจัดจ้าง
29 จ้างก่อสร้างระบบป้องกันอุทกภัย สถานีโทรคมนาคมทหาร ศูนย์การโทรคมนาคมทหาร ( อ่าน : 728 ) 28 ธ.ค.55 275 ประกาศยกเลิกจัดซื้อจัดจ้าง
30 จัดซื้อชิ้นส่วนอุปกรณ์ปรับปรุงระบบสารสนเทศ( อ่าน : 456 ) 11 ธ.ค.55 307 ประกาศยกเลิกจัดซื้อจัดจ้าง
31 จัดซื้อชิ้นส่วนซ่อมอุปกรณ์จัดช่องสัญญาณ (UMUX 1500X( อ่าน : 436 ) 30 พ.ย.55 259 ประกาศยกเลิกจัดซื้อจัดจ้าง
32 ยกเลิกการประกวดราคาด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ เรื่อง จัดซื้อสิ่งอุปกรณ์สายสื่อสาร ตามโครงการพัฒนา พัน.ส.บก.ทท.สส.ทหาร( อ่าน : 617 ) 1 ต.ค.2555 329 ประกาศยกเลิกจัดซื้อจัดจ้าง
33 จ้างซ่อมปรับปรุงระบบส่งกำลัง สส.ทหาร จำนวน 1 งาน ( อ่าน : 538 ) 14 ส.ค.55 311 ประกาศยกเลิกจัดซื้อจัดจ้าง
34 จัดซื้อชิ้นส่วนซ่อมและอุปกรณ์ระบบควบคุมบังคับบัญชา C4I ( อ่าน : 510 ) 10 ส.ค.55 286 ประกาศยกเลิกจัดซื้อจัดจ้าง
35 จัดซื้อยาและเวชภัณฑ์ทางการแพทย์ ( อ่าน : 491 ) 5 ก.ค.55 345 ประกาศยกเลิกจัดซื้อจัดจ้าง
36 จ้างปรับปรุงระบบควบคุมไฟฟ้า จำนวน 1 งาน ( อ่าน : 540 ) 26 มิ.ย.55 310 ประกาศยกเลิกจัดซื้อจัดจ้าง
37 จัดซื้อเครื่อง รับ-ส่ง วิทยุแบบมือถือระบบ VHF/FM พร้อมอุปกรณ์ ขนาด 5 วัตต์ ( อ่าน : 632 ) 22 มิ.ย.55 362 ประกาศยกเลิกจัดซื้อจัดจ้าง
38 จัดซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์พร้อมอุปกรณ์ จำนวน 9 รายการ ( อ่าน : 695 ) 22 มิ.ย.55 310 ประกาศยกเลิกจัดซื้อจัดจ้าง
39 จัดซื้อระบบทีวีวงจรปิด จำนวน 1 ระบบ ( อ่าน : 661 ) 22 มิ.ย.55 329 ประกาศยกเลิกจัดซื้อจัดจ้าง
40 สอบราคาจ้างปรับปรุงฐานรากหอเสาอากาศ สถานีโทรคมนาคม ตะพานหิน ( อ่าน : 566 ) 14 มิ.ย.55 331 ประกาศยกเลิกจัดซื้อจัดจ้าง
41 สอบราคาจ้างปรับปรุงฐานรากหอเสาอากาศ สถานีโทรคมนาคม กงไกรลาศ ( อ่าน : 589 ) 14 มิ.ย.55 329 ประกาศยกเลิกจัดซื้อจัดจ้าง
42 จัดซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน ๓๗ รายการ ( อ่าน : 495 ) 18 ส.ค.54 333 ประกาศยกเลิกจัดซื้อจัดจ้าง
43 ยกเลิกประกาศประกวดราคาจัดซื้อระบบวิทยุมือถือชนิดดิจิตอล ( อ่าน : 607 ) 14 ก.ค.54 362 ประกาศยกเลิกจัดซื้อจัดจ้าง
44 จัดซื้อเครื่องมือสื่อสารสำหรับผู้ใช้งานและชิ้นส่วนซ่อมเครื่องควบคุมอุณหภูมิ ( อ่าน : 517 ) 16 มิ.ย.54 320 ประกาศยกเลิกจัดซื้อจัดจ้าง
45 จัดซื้อพร้อมติดตั้งระบบข้อมูลอิเล็กทรอนิกส์เพื่อการซ่อมบำรุง ( อ่าน : 563 ) 14 มิ.ย.54 344 ประกาศยกเลิกจัดซื้อจัดจ้าง
46 จัดซื้อชิ้นส่วนซ่อมเครื่องควบคุมอุณหภูมิ,ชิ้นส่วนซ่อมเครื่องกำเนินดไฟฟ้า,แบตเตอรี่,ชิ้นส่วนซ่อมยานพาหนะ และยางรถยนต์ ( อ่าน : 650 ) 18 พ.ค.54 303 ประกาศยกเลิกจัดซื้อจัดจ้าง
47 จัดซื้อชิ้นส่วนซ่อม (องค์ประกอบ, อุปกรณ์) ระบบสื่อสารข้อมูล ( อ่าน : 733 ) 11 พ.ค.54 342 ประกาศยกเลิกจัดซื้อจัดจ้าง
48 ประกาศประกวดราคาจัดซื้อพร้อมติดตั้งอุปกรณ์ ระบบโสตทัศนูปกรณ์ (เสียง แสง และ ภาพ) และกล้องวงจรปิด โครงการศูนย์การศึกษายุทธศาสตร์กองทัพไทย เฉลิมพระเกียรติ ๘๐ พรรษา ประจำปีงบประมาณ ๒๕๕๓ ( อ่าน : 628 ) 13 ธ.ค. 53 396 ประกาศยกเลิกจัดซื้อจัดจ้าง
49 ยกเลิกประกาศประกวดราคา จัดซื้อครุภัณฑ์สายสื่อสาร ประจำปีงบประมาณ ๒๕๕๓( อ่าน : 585 ) 8 ธ.ค. 53 382 ประกาศยกเลิกจัดซื้อจัดจ้าง
50 ประกาศยกเลิกประกวดราคาจัดซื้อพร้อมติดตั้งระบบกล้องวงจรปิดและไม้กั้นประตู ประจำปีงบประมาณ ๒๕๕๓เพิ่มเติม จำนวน ๑ ระบบ ( อ่าน : 577 ) 07 ธ.ค.53 379 ประกาศยกเลิกจัดซื้อจัดจ้าง


กำลังแสดงหน้าที่ 1/5 ->
<< 1 2 3 4 5 >>  
... ผู้ดูแลระบบ - bootoojang44@hotmail.com ...
แผนกกรรมวิธีข้อมูล กองวิทยาการ สำนักแผนและอำนวยการสื่อสาร
Based on : Maxsite1.10 Modified to AtomyMaxsite 1.50