[x] ปิดหน้าต่างนี้
Powered by ATOMYMAXSITE

  

Username :
Password :
[ สมัครสมาชิก ] [ ลืมรหัสผ่าน ]
  
ที่
รายการประกาศยกเลิกจัดซื้อจัดจ้าง
ลงวันที่
ดาวน์โหลด
หมวด
ไฟล์แนบ
1 จ้างบริการบำรุงรักษาและซ่อมระบบสารสนเทศ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๐ ( อ่าน : 43 ) 31 มี.ค.60 4 ประกาศยกเลิกจัดซื้อจัดจ้าง
2 จ้างบริการบำรุงรักษาและซ่อมระบบดูแลรักษาความปลอดภัยเครือข่าย บก.ทท.ปี 60( อ่าน : 40 ) 31 มี.ค.60 10 ประกาศยกเลิกจัดซื้อจัดจ้าง
3 จัดซื้อแบตเตอรี่เครื่องมือสื่อสารและยานพาหนะ ประจำปี 60 จำนวน 21 รายการ( อ่าน : 41 ) 31 มี.ค.60 4 ประกาศยกเลิกจัดซื้อจัดจ้าง
4 จัดซื้อชิ้นส่วนซ่อมบำรุงระบบไฟฟ้าสำรอง ปี 60( อ่าน : 47 ) 24 ม.ค.60 27 ประกาศยกเลิกจัดซื้อจัดจ้าง
5 จัดซื้อชิ้นส่วนซ่อมบำรุงระบบบริหารจัดการเครือข่ายโทรคมนาคม (NMS) ตามโครงการส่งกำลังและซ่อมบำรุง สส.ทหาร( อ่าน : 64 ) 23 ม.ค.60 35 ประกาศยกเลิกจัดซื้อจัดจ้าง
6 จ้างซ่อมแซมและปรับปรุงอาคารปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่ประจำสถานีโทรคมนาคมทหารในพื้นที่ภาคใต้ตอนกลาง (E-bidding)( อ่าน : 68 ) 15 ม.ค.59 31 ประกาศยกเลิกจัดซื้อจัดจ้าง
7 จัดซื้อครุภัณฑ์สายพลาธิการ( อ่าน : 54 ) 15 ม.ค.59 23 ประกาศยกเลิกจัดซื้อจัดจ้าง
8 จัดซื้อครุภัณฑ์สายขนส่ง จำนวน 4 รายการ( อ่าน : 66 ) 15 ม.ค.59 34 ประกาศยกเลิกจัดซื้อจัดจ้าง
9 จัดซื้อครุภัณฑ์สายพลาธิการ( อ่าน : 49 ) 5 ม.ค.59 24 ประกาศยกเลิกจัดซื้อจัดจ้าง
10 จัดซื้อครุภัณฑ์สายสื่อสาร จำนวน 2 รายการ( อ่าน : 64 ) 30 ธ.ค.58 51 ประกาศยกเลิกจัดซื้อจัดจ้าง
11 จัดซื้อเครื่องมือสำรองหรือทดแทนระบบวิทยุเชื่อมโยง ตามโครงการส่งกำลังบำรุงระบบสื่อสารข้อมูลทหาร ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๕๙( อ่าน : 31 ) 23 ธ.ค.58 37 ประกาศยกเลิกจัดซื้อจัดจ้าง
12 จัดซื้อระบบสารสนเทศและอุปกรณ์ประกอบพร้อมการติดตั้งงานขยายขีดความสามารถการบริหารจัดการ ศูนย์คอมพิวเตอร์ กองบัญชาการกองทัพไทย( อ่าน : 38 ) 1 ธ.ค.58 49 ประกาศยกเลิกจัดซื้อจัดจ้าง
13 จัดซื้อชิ้นส่วนซ่อมระบบรวมช่องสัญญาณ จำนวน 1 งาน (3 ผนวก) ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)( อ่าน : 54 ) 15 ก.ค.58 36 ประกาศยกเลิกจัดซื้อจัดจ้าง
14 จ้างปรับปรุงซ่อมแซมอาคารพร้อมสิ่งอำนวยความสะดวกของอาคารศูนย์การโทรคมนาคมทหารและอาคารบริวาร ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)( อ่าน : 56 ) 10 ก.ค.58 40 ประกาศยกเลิกจัดซื้อจัดจ้าง
15 ประกวดราคาจัดซื้อชิ้นส่วนซ่อมระบบวิทยุไมโครเวฟ (ผนวก ก) ( อ่าน : 311 ) 2 มี.ค.58 60 ประกาศยกเลิกจัดซื้อจัดจ้าง
16 จัดหารถยนต์บรรทุกน้ำอเนกประสงค์ ประจำสถานีโทรคมนาคมทหาร ขนาด 6,000 ลิตร (ครั้งที่ 2)( อ่าน : 114 ) 30 ก.ค.57 76 ประกาศยกเลิกจัดซื้อจัดจ้าง
17 จัดซื้อครุภัณฑ์สายพลาธิการ ประจำปีงบประมาณ 2557 จำนวน 22 รายการ( อ่าน : 120 ) 17 ก.ค.57 91 ประกาศยกเลิกจัดซื้อจัดจ้าง
18 จัดซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์และอุปกรณ์ประกอบของงานพัฒนาระบบห้องสมุดพร้อมการติดตั้งระบบห้องสมุดอิเล็กทรอนิกส์ (E-Library) ( อ่าน : 345 ) 15 ก.ค.57 89 ประกาศยกเลิกจัดซื้อจัดจ้าง
19 จัดหารถยนต์บรรทุกน้ำอเนกประสงค์ ประจำสถานีโทรคมนาคมทหาร ขนาด 6,000 ลิตร( อ่าน : 149 ) 2 พ.ค.57 102 ประกาศยกเลิกจัดซื้อจัดจ้าง
20 จัดซื้อชิ้นส่วนซ่อมเครื่องกำเนิดไฟฟ้า ( อ่าน : 650 ) 20 ธ.ค.56 145 ประกาศยกเลิกจัดซื้อจัดจ้าง
21 จัดซื้อชิ้นส่วนซ่อมเครื่องกำเนิดไฟฟ้า จำนวน 3 รายการ ( อ่าน : 742 ) 25 ต.ค.56 163 ประกาศยกเลิกจัดซื้อจัดจ้าง
22 จ้างซ่อมรถยนต์บรรทุกน้ำ จำนวน 1 คัน (สน.ทท.นครศรีธรรมราช) ( อ่าน : 817 ) 24 ก.ย.56 157 ประกาศยกเลิกจัดซื้อจัดจ้าง
23 จัดซื้ออุปกรณ์เพื่อการฝึกศึกษาและวิจัยระบบส่งกำลังบำรุง ตามโครงการพัฒนาระบบส่งกำลังและซ่อมบำรุงเครื่องมือสื่อสาร ประจำปีงบประมาณ 2556 ( อ่าน : 796 ) 22 พ.ค.56 288 ประกาศยกเลิกจัดซื้อจัดจ้าง
24 จ้างรื้อถอนและติดตั้งเครื่องควบคุมอุณหภูมิ ( อ่าน : 1372 ) 28 มี.ค.56 244 ประกาศยกเลิกจัดซื้อจัดจ้าง
25 จ้างก่อสร้างระบบป้องกันอุทกภัย สถานีโทรคมนาคมทหาร ศูนย์การโทรคมนาคมทหาร ( อ่าน : 785 ) 26 ก.พ.56 249 ประกาศยกเลิกจัดซื้อจัดจ้าง
26 จ้างรื้อถอนและติดตั้งเครื่องควบคุมอุณหภูมิ ( อ่าน : 828 ) 1 ก.พ.56 257 ประกาศยกเลิกจัดซื้อจัดจ้าง
27 จัดซื้ออุปกรณ์ประมวลผลระบบควบคุมปฏิบัติการสงครามอิเล็กทรอนิกส์ ( อ่าน : 1358 ) 22 ม.ค.56 275 ประกาศยกเลิกจัดซื้อจัดจ้าง
28 จัดซื้อชิ้นส่วนซ่อมวิทยุ HF/VHF ( อ่าน : 1331 ) 21 ม.ค.56 289 ประกาศยกเลิกจัดซื้อจัดจ้าง
29 จ้างก่อสร้างระบบป้องกันอุทกภัย สถานีโทรคมนาคมทหาร ศูนย์การโทรคมนาคมทหาร ( อ่าน : 732 ) 28 ธ.ค.55 283 ประกาศยกเลิกจัดซื้อจัดจ้าง
30 จัดซื้อชิ้นส่วนอุปกรณ์ปรับปรุงระบบสารสนเทศ( อ่าน : 466 ) 11 ธ.ค.55 315 ประกาศยกเลิกจัดซื้อจัดจ้าง
31 จัดซื้อชิ้นส่วนซ่อมอุปกรณ์จัดช่องสัญญาณ (UMUX 1500X( อ่าน : 440 ) 30 พ.ย.55 263 ประกาศยกเลิกจัดซื้อจัดจ้าง
32 ยกเลิกการประกวดราคาด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ เรื่อง จัดซื้อสิ่งอุปกรณ์สายสื่อสาร ตามโครงการพัฒนา พัน.ส.บก.ทท.สส.ทหาร( อ่าน : 624 ) 1 ต.ค.2555 334 ประกาศยกเลิกจัดซื้อจัดจ้าง
33 จ้างซ่อมปรับปรุงระบบส่งกำลัง สส.ทหาร จำนวน 1 งาน ( อ่าน : 545 ) 14 ส.ค.55 317 ประกาศยกเลิกจัดซื้อจัดจ้าง
34 จัดซื้อชิ้นส่วนซ่อมและอุปกรณ์ระบบควบคุมบังคับบัญชา C4I ( อ่าน : 516 ) 10 ส.ค.55 292 ประกาศยกเลิกจัดซื้อจัดจ้าง
35 จัดซื้อยาและเวชภัณฑ์ทางการแพทย์ ( อ่าน : 497 ) 5 ก.ค.55 349 ประกาศยกเลิกจัดซื้อจัดจ้าง
36 จ้างปรับปรุงระบบควบคุมไฟฟ้า จำนวน 1 งาน ( อ่าน : 543 ) 26 มิ.ย.55 315 ประกาศยกเลิกจัดซื้อจัดจ้าง
37 จัดซื้อเครื่อง รับ-ส่ง วิทยุแบบมือถือระบบ VHF/FM พร้อมอุปกรณ์ ขนาด 5 วัตต์ ( อ่าน : 637 ) 22 มิ.ย.55 367 ประกาศยกเลิกจัดซื้อจัดจ้าง
38 จัดซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์พร้อมอุปกรณ์ จำนวน 9 รายการ ( อ่าน : 700 ) 22 มิ.ย.55 316 ประกาศยกเลิกจัดซื้อจัดจ้าง
39 จัดซื้อระบบทีวีวงจรปิด จำนวน 1 ระบบ ( อ่าน : 667 ) 22 มิ.ย.55 333 ประกาศยกเลิกจัดซื้อจัดจ้าง
40 สอบราคาจ้างปรับปรุงฐานรากหอเสาอากาศ สถานีโทรคมนาคม ตะพานหิน ( อ่าน : 570 ) 14 มิ.ย.55 336 ประกาศยกเลิกจัดซื้อจัดจ้าง
41 สอบราคาจ้างปรับปรุงฐานรากหอเสาอากาศ สถานีโทรคมนาคม กงไกรลาศ ( อ่าน : 595 ) 14 มิ.ย.55 337 ประกาศยกเลิกจัดซื้อจัดจ้าง
42 จัดซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน ๓๗ รายการ ( อ่าน : 502 ) 18 ส.ค.54 340 ประกาศยกเลิกจัดซื้อจัดจ้าง
43 ยกเลิกประกาศประกวดราคาจัดซื้อระบบวิทยุมือถือชนิดดิจิตอล ( อ่าน : 614 ) 14 ก.ค.54 370 ประกาศยกเลิกจัดซื้อจัดจ้าง
44 จัดซื้อเครื่องมือสื่อสารสำหรับผู้ใช้งานและชิ้นส่วนซ่อมเครื่องควบคุมอุณหภูมิ ( อ่าน : 520 ) 16 มิ.ย.54 329 ประกาศยกเลิกจัดซื้อจัดจ้าง
45 จัดซื้อพร้อมติดตั้งระบบข้อมูลอิเล็กทรอนิกส์เพื่อการซ่อมบำรุง ( อ่าน : 567 ) 14 มิ.ย.54 348 ประกาศยกเลิกจัดซื้อจัดจ้าง
46 จัดซื้อชิ้นส่วนซ่อมเครื่องควบคุมอุณหภูมิ,ชิ้นส่วนซ่อมเครื่องกำเนินดไฟฟ้า,แบตเตอรี่,ชิ้นส่วนซ่อมยานพาหนะ และยางรถยนต์ ( อ่าน : 664 ) 18 พ.ค.54 308 ประกาศยกเลิกจัดซื้อจัดจ้าง
47 จัดซื้อชิ้นส่วนซ่อม (องค์ประกอบ, อุปกรณ์) ระบบสื่อสารข้อมูล ( อ่าน : 738 ) 11 พ.ค.54 346 ประกาศยกเลิกจัดซื้อจัดจ้าง
48 ประกาศประกวดราคาจัดซื้อพร้อมติดตั้งอุปกรณ์ ระบบโสตทัศนูปกรณ์ (เสียง แสง และ ภาพ) และกล้องวงจรปิด โครงการศูนย์การศึกษายุทธศาสตร์กองทัพไทย เฉลิมพระเกียรติ ๘๐ พรรษา ประจำปีงบประมาณ ๒๕๕๓ ( อ่าน : 633 ) 13 ธ.ค. 53 401 ประกาศยกเลิกจัดซื้อจัดจ้าง
49 ยกเลิกประกาศประกวดราคา จัดซื้อครุภัณฑ์สายสื่อสาร ประจำปีงบประมาณ ๒๕๕๓( อ่าน : 590 ) 8 ธ.ค. 53 386 ประกาศยกเลิกจัดซื้อจัดจ้าง
50 ประกาศยกเลิกประกวดราคาจัดซื้อพร้อมติดตั้งระบบกล้องวงจรปิดและไม้กั้นประตู ประจำปีงบประมาณ ๒๕๕๓เพิ่มเติม จำนวน ๑ ระบบ ( อ่าน : 580 ) 07 ธ.ค.53 386 ประกาศยกเลิกจัดซื้อจัดจ้าง


กำลังแสดงหน้าที่ 1/5 ->
<< 1 2 3 4 5 >>  
... ผู้ดูแลระบบ - bootoojang44@hotmail.com ...
แผนกกรรมวิธีข้อมูล กองวิทยาการ สำนักแผนและอำนวยการสื่อสาร
Based on : Maxsite1.10 Modified to AtomyMaxsite 1.50