[x] ปิดหน้าต่างนี้
Powered by ATOMYMAXSITE

  

Username :
Password :
[ สมัครสมาชิก ] [ ลืมรหัสผ่าน ]
  
ที่
รายการประกาศผลจัดซื้อจัดจ้าง
ลงวันที่
ดาวน์โหลด
หมวด
ไฟล์แนบ
1 จ้างก่อสร้างรั้วคอนกรีต สน.ทท.ขอนแก่น ตามโครงการดำรงขีดความสามารถสถานีโทรคมนาคมทหาร และสถานีดาวเทียมภาคพื้น ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๐ จำนวน ๑ งาน( อ่าน : 3 ) 21 มิ.ย.60 13 ประกาศผลจัดซื้อจัดจ้าง
2 จ้างปรับปรุงอุปกรณ์ประกอบจานสายอากาศ( อ่าน : 8 ) 12 มิ.ย.60 19 ประกาศผลจัดซื้อจัดจ้าง
3 จัดซื้อวิทยุเชื่อมโยงปลายทาง และอุปกรณ์ประกอบระบบ( อ่าน : 13 ) 28 เม.ย.60 28 ประกาศผลจัดซื้อจัดจ้าง
4 จัดซื้อเครื่องตรวจวัดความถี่ (spectrum analyzer)( อ่าน : 16 ) 26 เม.ย.60 23 ประกาศผลจัดซื้อจัดจ้าง
5 จัดซื้อพร้อมติดตั้งระบบสารสนเทศเพื่อการบริหาร บก.ทท. ตามโครงการเพิ่มประสิทธิภาพระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ บก.ทท.( อ่าน : 11 ) 30 มี.ค.60 26 ประกาศผลจัดซื้อจัดจ้าง
6 จ้างซ่อมแซมเรือนแถวชั้นนายสิบ สส.ทหาร (พื้นที่ทุ่งสีกัน)( อ่าน : 23 ) 6 มี.ค.60 26 ประกาศผลจัดซื้อจัดจ้าง
7 จ้างซ่อมบำรุงระบบไฟฟ้าอาคาร ร้อย.ปสอ.พัน.ปสอ.สส.ทหาร จำนวน 1 งาน( อ่าน : 13 ) 24 ก.พ.60 27 ประกาศผลจัดซื้อจัดจ้าง
8 จ้างเหมาปรับปรุงซ่อมแซมห้องน้ำ ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศทหาร จำนวน 1 งาน( อ่าน : 16 ) 24 ก.พ.60 21 ประกาศผลจัดซื้อจัดจ้าง
9 จัดซื้อชิ้นส่วนซ่อมบำรุงชุดวิทยุ NERA Evolution ( อ่าน : 17 ) 8 ก.พ.60 23 ประกาศผลจัดซื้อจัดจ้าง
10 จัดซื้อชิ้นส่วนซ่อมบำรุงระบบชุมสายโทรศัพท์ ตามโครงการส่งกำลังและซ่อมบำรุง สส.ทหาร( อ่าน : 25 ) 7 ก.พ.60 48 ประกาศผลจัดซื้อจัดจ้าง
11 จัดซื้อชิ้นส่วนซ่อมบำรุงอุปกรณ์รวมช่องสัญญาณ MPLS ตามโครงการส่งกำลังและซ่อมบำรุง สส.ทหาร ( อ่าน : 26 ) 6 ก.พ.60 33 ประกาศผลจัดซื้อจัดจ้าง
12 จัดซื้อเครื่องมือตรวจวัดและเครื่องมือซ่อมบำรุงระบบเคเบิลใยแก้วนำแสง ตามโครงการส่งกำลังและซ่อมบำรุง สส.ทหาร( อ่าน : 20 ) 6 ก.พ.60 36 ประกาศผลจัดซื้อจัดจ้าง
13 จัดซื้อชิ้นส่วนซ่อมบำรุงระบบควบคุมบังคับบัญชา ตามโครงการส่งกำลังบำรุงระบบสื่อสารข้อมูลทหาร( อ่าน : 16 ) 3 ก.พ.60 28 ประกาศผลจัดซื้อจัดจ้าง
14 จัดซื้อชิ้นส่วนซ่อมบำรุงระบบไฟฟ้าสำรอง ปี 60( อ่าน : 16 ) 3 ก.พ.60 21 ประกาศผลจัดซื้อจัดจ้าง
15 จ้างปรับปรุงระบบสภาพแวดล้อมห้องพัฒนาระบบงาน( อ่าน : 7 ) 31 ม.ค.60 13 ประกาศผลจัดซื้อจัดจ้าง
16 จัดซื้อชิ้นส่วนซ่อมบำรุงระบบวิทยุเชื่อมโยงทางวิทยุ( อ่าน : 9 ) 31 ม.ค.60 14 ประกาศผลจัดซื้อจัดจ้าง
17 จัดซื้อชิ้นส่วนซ่อมบำรุงชุดวิทยุ SAF ย่านความถี่ 5 GHz และ 7 GHz ตามโครงการส่งกำลังและซ่อมบำรุง สส.ทหาร( อ่าน : 5 ) 31 ม.ค.60 10 ประกาศผลจัดซื้อจัดจ้าง
18 จัดซื้อเครื่องมือตรวจวัดและเครื่องมือซ่อมบำรุงระบบควบคุมบังคับบัญชา ตามโครงการส่งกำลังบำรุงระบบสื่อสารข้อมูลทหาร ( อ่าน : 15 ) 26 ม.ค.60 25 ประกาศผลจัดซื้อจัดจ้าง
19 จัดซื้อเครื่องมือสำรองหรือทดแทนระบบชุมสายโทรศัพท์ ตามโครงการส่งกำลังและซ่อมบำรุง สส.ทหาร( อ่าน : 10 ) 26 ม.ค.60 29 ประกาศผลจัดซื้อจัดจ้าง
20 จัดซื้อเครื่องมือสำรองหรือทดแทนระบบไฟฟ้าสำรอง ตามโครงการส่งกำลังและซ่อมบำรุง สส.ทหาร( อ่าน : 12 ) 24 ม.ค.60 24 ประกาศผลจัดซื้อจัดจ้าง
21 จัดซื้อเครื่องมือสำรองหรือทดแทนระบบวิทยุเชื่อมโยง แบบ IP ตามโครงการส่งกำลังบำรุงระบบสื่อสารข้อมูลทหาร ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๐( อ่าน : 11 ) 23 ม.ค.60 29 ประกาศผลจัดซื้อจัดจ้าง
22 จัดซื้อชิ้นส่วนซ่อมบำรุงระบบควบคุมอุณหภูมิ ตามโครงการส่งกำลังบำรุงระบบสื่อสารข้อมูลทหาร( อ่าน : 7 ) 23 ม.ค.60 16 ประกาศผลจัดซื้อจัดจ้าง
23 จัดซื้อเครื่องมือสำรองหรือทดแทนระบบวิทยุเชื่อมโยง แบบ Backhaul ตามโครงการส่งกำลังและซ่อมบำรุง สส.ทหาร( อ่าน : 6 ) 23 ม.ค.60 25 ประกาศผลจัดซื้อจัดจ้าง
24 จัดซื้อชิ้นส่วนซ่อมบำรุงระบบสื่อสารผ่านดาวเทียม ตามโครงการส่งกำลังและซ่อมบำรุง สส.ทหาร( อ่าน : 7 ) 20 ม.ค.60 18 ประกาศผลจัดซื้อจัดจ้าง
25 จัดซื้อชิ้นส่วนซ่อมบำรุงระบบคอมพิวเตอร์และเครือข่าย( อ่าน : 9 ) 6 ม.ค.60 18 ประกาศผลจัดซื้อจัดจ้าง
26 จัดซื้อชิ้นส่วนซ่อมบำรุงระบบเคเบิลใยแก้วนำแสง( อ่าน : 11 ) 5 ม.ค.60 25 ประกาศผลจัดซื้อจัดจ้าง
27 จ้างเหมาปรับปรุงซ่อมแซมอาคาร แผนกซ่อมบำรุงระบบโทรคมนาคมทหาร( อ่าน : 12 ) 23 พ.ย.59 18 ประกาศผลจัดซื้อจัดจ้าง
28 จ้างเหมาซ่อมแซมและปรับปรุงศูนย์ทดสอบสัญญาณและฝึกอบรมเขาหมอน( อ่าน : 9 ) 2 ธ.ค.59 8 ประกาศผลจัดซื้อจัดจ้าง
29 จ้างปรับปรุงสายไฟฟ้าแรงสูงและติดตั้งอุปกรณ์ไฟฟ้า สส.ทหาร( อ่าน : 13 ) 2 ธ.ค.59 13 ประกาศผลจัดซื้อจัดจ้าง
30 จัดซื้อวัสดุก่อสร้าง( อ่าน : 50 ) 23 ส.ค.59 61 ประกาศผลจัดซื้อจัดจ้าง
31 จัดซื้อครุภัณฑ์สายสื่อสาร จำนวน 25 รายการ( อ่าน : 66 ) 25 ก.ค.59 71 ประกาศผลจัดซื้อจัดจ้าง
32 จัดซื้อเครื่องแต่งกายข้าราชการ จำนวน 4 รายการ( อ่าน : 53 ) 22 มิ.ย.59 24 ประกาศผลจัดซื้อจัดจ้าง
33 จัดซื้อเครื่องมือซ่อมบำรุงยานพาหนะ จำนวน 12 รายการ( อ่าน : 442 ) 17 พ.ค.59 45 ประกาศผลจัดซื้อจัดจ้าง
34 จัดซื้อระบบสารสนเทศและอุปกรณ์ประกอบพร้อมการติดตั้ง งานขยายขีดความสามารถการบริหารจัดการ ศูนย์คอมพิวเตอร์ บก.ทท. ตามโครงการเพิ่มประสิทธิภาพระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ บก.ทท. ประจำปีงบประมาณ ๒๕๕๙( อ่าน : 49 ) 25 มี.ค.59 69 ประกาศผลจัดซื้อจัดจ้าง
35 จัดซื้อพร้อมติดตั้งระบบงานขยายขีดความสามารถระบบเครือข่ายและรักษาความปลอดภัยสารสนเทศ บก.ทท. ตามโครงการเพ่ิมประสิทธิภาพระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ บก.ทท. ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2559( อ่าน : 36 ) 17 มี.ค.59 71 ประกาศผลจัดซื้อจัดจ้าง
36 จัดซื้อเครื่องมือสำรองหรือทดแทนระบบวิทยุเชื่อมโยง ตามโครงการส่งกำลังบำรุงระบบสื่อสารข้อมูลทหาร ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๕๙( อ่าน : 48 ) 25 ม.ค.59 84 ประกาศผลจัดซื้อจัดจ้าง
37 จัดซื้อเครื่องมือสำรองหรือทดแทนระบบไฟฟ้าสำรอง( อ่าน : 38 ) 15 ม.ค.59 50 ประกาศผลจัดซื้อจัดจ้าง
38 จัดซื้อชิ้นส่วนซ่อมบำรุงระบบชุมสายโทรศัพท์( อ่าน : 49 ) 25 ธ.ค.58 57 ประกาศผลจัดซื้อจัดจ้าง
39 จัดซื้อชิ้นส่วนซ่อมบำรุงระบบควบคุมบังคับบัญชา โครงการส่งกำลังบำรุงระบบสื่อสารข้อมูลทหาร ประจำปีงบประมาณ 2559( อ่าน : 57 ) 25 ธ.ค.58 48 ประกาศผลจัดซื้อจัดจ้าง
40 จัดซื้อครุภัณฑ์สายยุทธโยธา( อ่าน : 29 ) 24 ธ.ค.58 52 ประกาศผลจัดซื้อจัดจ้าง
41 จัดซื้อครุภัณฑ์สำนักงาน( อ่าน : 43 ) 23 ธ.ค.58 65 ประกาศผลจัดซื้อจัดจ้าง
42 จ้างปรับปรุงซ่อมแซมสิ่งก่อสร้างภายใน อาคาร 3 ชั้น 1 บก.ทท.( อ่าน : 23 ) 24 ธ.ค.58 17 ประกาศผลจัดซื้อจัดจ้าง
43 จัดซื้อชิ้นส่วนซ่อมบำรุงระบบวิทยุเชื่อมโยง Ericsson MINILINK TN( อ่าน : 41 ) 21 ธ.ค.58 25 ประกาศผลจัดซื้อจัดจ้าง
44 จัดซื้อชิ้นส่วนซ่อมบำรุงระบบวิทยุเชื่อมโยงชุดวิทยุ SAF ประจำปีงบประมาณ 2559( อ่าน : 36 ) 18 ธ.ค.58 35 ประกาศผลจัดซื้อจัดจ้าง
45 จัดซื้อชิ้นส่วนซ่อมบำรุงระบบวิทยุเชื่อมโยง NERA Evolution( อ่าน : 40 ) 18 ธ.ค.58 29 ประกาศผลจัดซื้อจัดจ้าง
46 จัดซื้อชิ้นส่วนซ่อมบำรุงอุปกรณ์รวมช่องสัญญาณ OSN-1500( อ่าน : 31 ) 11 ธ.ค.58 18 ประกาศผลจัดซื้อจัดจ้าง
47 จัดซื้อวัสดุอุปกรณ์ซ่อมหมวกรองใน และสายรัดคาง( อ่าน : 32 ) 4 ธ.ค.58 13 ประกาศผลจัดซื้อจัดจ้าง
48 จัดซื้อชิ้นส่วนซ่อมบำรุงอุปกรณ์รวมช่องสัญญาณ MPLS( อ่าน : 24 ) 4 ธ.ค.58 29 ประกาศผลจัดซื้อจัดจ้าง
49 จัดซื้อชิ้นส่วนซ่อมบำรุงอุปกรณ์รวมช่องสัญญาณ UMUX-1500( อ่าน : 28 ) 4 ธ.ค.58 25 ประกาศผลจัดซื้อจัดจ้าง
50 จ้างปรับปรุงอาคาร บก.สส.ทหาร( อ่าน : 29 ) 1 ธ.ค.58 67 ประกาศผลจัดซื้อจัดจ้าง
51 จ้างปรับปรุงโรงจอดรถ บก.สส.ทหาร( อ่าน : 31 ) 1 ธ.ค.58 18 ประกาศผลจัดซื้อจัดจ้าง
52 จัดซื้อเครื่องมือสำรองหรือทดแทนระบบควบคุมบังคับบัญชา( อ่าน : 42 ) 1 ธ.ค.58 31 ประกาศผลจัดซื้อจัดจ้าง
53 จ้างบริการอินเทอร์เน็ต ศูนย์คอมพิวเตอร์ บก.ทท. สำรอง( อ่าน : 32 ) 27 พ.ย.58 22 ประกาศผลจัดซื้อจัดจ้าง
54 จ้างก่อสร้างอาคารปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่ประจำแผนกปฏิบัติการโทรคมนาคมที่ 1 สน.ทท.กำแพงแสน( อ่าน : 29 ) 26 พ.ย.58 15 ประกาศผลจัดซื้อจัดจ้าง
55 จัดซื้อเครื่องมือตรวจวัดและเครื่องมือซ่อมบำรุงระบบวิทยุเชื่อมโยง ตามโครงการส่งกำลังบำรุงระบบสื่อสารข้อมูลทหาร ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๕๙( อ่าน : 21 ) 26 พ.ย.58 37 ประกาศผลจัดซื้อจัดจ้าง
56 จัดซื้อชิ้นส่วนซ่อมบำรุงชุดวิทยุ Marconi MDRS 155 EC( อ่าน : 28 ) 25 พ.ย.58 35 ประกาศผลจัดซื้อจัดจ้าง
57 จัดซื้อชิ้นส่วนซ่อมบำรุงระบบเคเบิลใยแก้วนำแสง( อ่าน : 30 ) 11 พ.ย.58 29 ประกาศผลจัดซื้อจัดจ้าง
58 จัดซื้อชิ้นส่วนซ่อมบำรุงระบบสื่อสารผ่านดาวเทียม( อ่าน : 48 ) 11 พ.ย.58 24 ประกาศผลจัดซื้อจัดจ้าง
59 จัดซื้อชิ้นส่วนซ่อมบำรุงระบบคอมพิวเตอร์และเครือข่าย ( อ่าน : 37 ) 10 พ.ย.58 45 ประกาศผลจัดซื้อจัดจ้าง
60 จ้างบริการอินเตอร์เน็ต ศูนย์คอมพิวเตอร์ บก.ทท.สำรอง งบประมาณปี 59( อ่าน : 29 ) 9 พ.ย.58 54 ประกาศผลจัดซื้อจัดจ้าง
61 จัดซื้อแบตเตอรี่เครื่องมือสื่อสารและยานพาหนะ( อ่าน : 29 ) 9 พ.ย.58 26 ประกาศผลจัดซื้อจัดจ้าง
62 จัดซื้อชิ้นส่วนซ่อมระบบสื่อสารวิทยุ( อ่าน : 31 ) 5 พ.ย.58 26 ประกาศผลจัดซื้อจัดจ้าง
63 จัดซื้อเครื่องมือสำรองหรือทดแทนระบบชุมสายโทรศัพท์ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๕๙( อ่าน : 34 ) 26 ต.ค.58 34 ประกาศผลจัดซื้อจัดจ้าง
64 เครื่องมือตรวจวัดและเครื่องมือซ่อมบำรุงระบบเคเบิลใยแก้วนำแสง โครงการส่งกำลังบำรุงระบบสื่อสารข้อมูลทหาร ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๕๙ ( อ่าน : 34 ) 26 ต.ค.58 42 ประกาศผลจัดซื้อจัดจ้าง
65 จัดซื้อชิ้นส่วนซ่อมระบบรวมช่องสัญญาณ จำนวน 1 งาน (3 ผนวก) ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)( อ่าน : 53 ) 16 ก.ค.58 78 ประกาศผลจัดซื้อจัดจ้าง
66 จัดซื้อชิ้นส่วนซ่อมระบบควบคุมบังคับบัญชา C4I โครงการส่งกำลังบำรุงระบบสื่อสารข้อมูลทหาร โดยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)( อ่าน : 58 ) 13 ก.ค.58 52 ประกาศผลจัดซื้อจัดจ้าง
67 จัดซื้อครุภัณฑ์ รายการ การจัดทำสื่อทัศนะสนับสนุนภารกิจ บก.ทท. โดยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)( อ่าน : 58 ) 13 ก.ค.58 48 ประกาศผลจัดซื้อจัดจ้าง
68 จัดซื้อครุภัณฑ์สายพลาธิการโดยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)( อ่าน : 44 ) 10 ก.ค.58 31 ประกาศผลจัดซื้อจัดจ้าง
69 จัดซื้ออุปกรณ์และซอฟแวร์การรักษาความมั่นคงปลอดภัยด้านสารสนเทศ บก.ทท.( อ่าน : 50 ) 9 ก.ค.58 51 ประกาศผลจัดซื้อจัดจ้าง
70 จัดซื้อเครื่องแต่งกายข้าราชการที่ปฏิบัติงานขึ้นควบคุมทางยุทธการ กกล.ป้องกันชายแดน จำนวน ๔ รายการ ( อ่าน : 41 ) 7 ก.ค.58 31 ประกาศผลจัดซื้อจัดจ้าง
71 ประกวดราคาซื้อสิ่งอุปรณ์ สายสื่อสาร (คอมพิวเตอร์) เพื่อใช้ปฏิบัติงานทั่วไป ด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์( อ่าน : 60 ) 30 มิ.ย.58 48 ประกาศผลจัดซื้อจัดจ้าง
72 ประกวดราคาจัดซื้อพร้อมติดตั้งสิ่งอุปกรณ์สายสื่อสาร ด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์( อ่าน : 52 ) 16 มิ.ย.58 74 ประกาศผลจัดซื้อจัดจ้าง
73 จัดซื้อชิ้นส่วนซ่อมระบบวิทยุไมโครเวฟ (Alcatel 9647 LSY) ( อ่าน : 60 ) 25 พ.ค.58 58 ประกาศผลจัดซื้อจัดจ้าง
74 จัดซื้อชิ้นส่วนซ่อมระบบวิทยุเชื่อมโยง ด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ ( อ่าน : 50 ) 14 พ.ค.58 45 ประกาศผลจัดซื้อจัดจ้าง
75 จัดซื้อชิ้นส่วนซ่อมระบบคอมพิวเตอร์และเครือข่าย ด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ ( อ่าน : 58 ) 8 พ.ค.58 45 ประกาศผลจัดซื้อจัดจ้าง
76 จัดซื้อสิ่งอุปกรณ์สายสรรพาวุธ ( อ่าน : 54 ) 7 พ.ค.58 33 ประกาศผลจัดซื้อจัดจ้าง
77 จัดซื้อยุทโธปกรณ์พิเศษสายสื่อสาร จำนวน 4 รายการ ( อ่าน : 59 ) 7 พ.ค.58 44 ประกาศผลจัดซื้อจัดจ้าง
78 จัดซื้อแบตเตอรี่เครื่องมือสื่อสาร และยานพาหนะ ด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ ( อ่าน : 52 ) 30 เม.ย.58 33 ประกาศผลจัดซื้อจัดจ้าง
79 จัดซื้อรถบรรทุกน้ำ และรถจักรยานยนต์ ด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ ( อ่าน : 57 ) 28 เม.ย.58 30 ประกาศผลจัดซื้อจัดจ้าง
80 จ้างซ่อมแซมและปรับปรุงอาคารปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่โทรคมนาคมทหารในพื้นที่ภาคใต้ตอนล่าง ( อ่าน : 68 ) 28 เม.ย.58 39 ประกาศผลจัดซื้อจัดจ้าง
81 จัดซื้อสิ่งอุปกรณ์สายพลาธิการ ( อ่าน : 52 ) 24 เม.ย.58 44 ประกาศผลจัดซื้อจัดจ้าง
82 จัดซื้อสิ่งอุปกรณ์สายสื่อสาร จำนวน ๓ รายการ ( อ่าน : 50 ) 17 เม.ย.58 67 ประกาศผลจัดซื้อจัดจ้าง
83 จัดซื้อชิ้นส่วนซ่อมเครื่องควบคุมอุณหภูมิ ( อ่าน : 44 ) 10 เม.ย.58 56 ประกาศผลจัดซื้อจัดจ้าง
84 จัดซื้อชิ้นส่วนซ่อมระบบชุมสายโทรศัพท์และเคเบิลใยแก้วนำแสง ( อ่าน : 53 ) 10 เม.ย.58 59 ประกาศผลจัดซื้อจัดจ้าง
85 จัดซื้อชิ้นส่วนซ่อมยานพาหนะ จำนวน 54 รายการ ( อ่าน : 49 ) 19 มี.ค.58 50 ประกาศผลจัดซื้อจัดจ้าง
86 จัดซื้อชิ้นส่วนซ่อมระบบสื่อสารผ่านดาวเทียม ( อ่าน : 46 ) 16 มี.ค.58 64 ประกาศผลจัดซื้อจัดจ้าง
87 ประกวดราคาจัดซื้อชิ้นส่วนซ่อมระบบวิทยุไมโครเวฟ จำนวน 2 งาน ( อ่าน : 56 ) 9 มี.ค.58 71 ประกาศผลจัดซื้อจัดจ้าง
88 จัดซื้อรถซ่อมบำรุงเคลื่อนที่ พร้อมเครื่องมือระดับสนับสนุนโดยตรง จำนวน ๔ คัน ด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ ( อ่าน : 66 ) 6 มี.ค.58 65 ประกาศผลจัดซื้อจัดจ้าง
89 จ้างซ่อมแซมและปรับปรุงอาคารปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่ประจำสถานีโทรคมนาคมทหาร ในพื้นที่ภาคอีสานใต้ ด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ ( อ่าน : 55 ) 6 มี.ค.58 50 ประกาศผลจัดซื้อจัดจ้าง
90 จ้างซ่อมแซมและปรับปรุงอาคารปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่ประจำสถานีโทรคมนาคมทหาร ในพื้นที่ภาคเหนือตอนล่าง ด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ ( อ่าน : 47 ) 6 มี.ค.58 44 ประกาศผลจัดซื้อจัดจ้าง
91 จัดซื้อเครื่องมือซ่อมบำรุงระบบเคเบิลใยแก้วนำแสง ( อ่าน : 57 ) 11 ก.พ.58 73 ประกาศผลจัดซื้อจัดจ้าง
92 จัดซื้อชิ้นส่วนซ่อมระบบบริหารจัดการเครือข่ายโทรคมนาคม (NMS) ( อ่าน : 49 ) 4 ก.พ.58 56 ประกาศผลจัดซื้อจัดจ้าง
93 จัดซื้อชิ้นส่วนซ่อมระบบสื่อสารวิทยุ ( อ่าน : 42 ) 3 ก.พ.58 77 ประกาศผลจัดซื้อจัดจ้าง
94 จัดซื้อชิ้นส่วนซ่อมระบบเครื่องมือสงครามอิเล็กทรอนิกส์ ( อ่าน : 41 ) 28 ม.ค.58 62 ประกาศผลจัดซื้อจัดจ้าง
95 จ้างซ่อมแซมและปรับปรุงอาคารปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่โทรคมนาคมทหารในพื้นที่ภาคตะวันออก ( อ่าน : 55 ) 26 ม.ค.58 361 ประกาศผลจัดซื้อจัดจ้าง
96 จัดซื้อเก้าอี้สำหรับคอมพิวเตอร์ ( อ่าน : 36 ) 20 ม.ค.58 50 ประกาศผลจัดซื้อจัดจ้าง
97 จัดซื้อยางรถยนต์ และยางรถจักรยานยนต์ ( อ่าน : 46 ) 15 ม.ค.58 57 ประกาศผลจัดซื้อจัดจ้าง
98 จ้างซ่อมแซมและปรับปรุงอาคารปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่ประจำสถานีโทรคมนาคมทหาร และ สน.ทท.บก.ทท. (ภาคกลาง) ( อ่าน : 41 ) 12 ม.ค.58 51 ประกาศผลจัดซื้อจัดจ้าง
99 จ้างซ่อมแซมและปรับปรุงอาคารปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่โทรคมนาคมทหารในพื้นที่ภาคเหนือตอนบน ( อ่าน : 47 ) 12 ม.ค.58 52 ประกาศผลจัดซื้อจัดจ้าง
100 จ้างซ่อมแซมปรับปรุงอาคารโรงเลี้ยง และอุปกรณ์ประกอบอาคาร ( อ่าน : 55 ) 9 ม.ค.58 46 ประกาศผลจัดซื้อจัดจ้าง
101 จัดซื้อชิ้นส่วนซ่อมระบบนำเสนอภาพและเสียง ( อ่าน : 41 ) 9 ม.ค.58 56 ประกาศผลจัดซื้อจัดจ้าง
102 จัดซื้อเครื่องมือซ่อมและตรวจวัดระบบทางสายและวิทยุถ่ายทอด ( อ่าน : 47 ) 29 ธ.ค.57 61 ประกาศผลจัดซื้อจัดจ้าง
103 จัดซื้อเครื่องมือในการจัดทำเอกสารประกอบการฝึกอบรมของ ศฝทส.ฯ( อ่าน : 41 ) 26 ธ.ค.57 52 ประกาศผลจัดซื้อจัดจ้าง
104 จัดซื้อชิ้นส่วนซ่อมเครื่องกำเนิดไฟฟ้า( อ่าน : 37 ) 26 ธ.ค.57 70 ประกาศผลจัดซื้อจัดจ้าง
105 ประกาศสอบราคาจัดซื้อเครื่องมือซ่อมและตรวจวัดระบบสื่อสารวิทยุ( อ่าน : 59 ) 22 ธ.ค.57 60 ประกาศผลจัดซื้อจัดจ้าง
106 จัดซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ 6 รายการ ( อ่าน : 63 ) 18 ธ.ค.57 53 ประกาศผลจัดซื้อจัดจ้าง
107 จ้างซ่อมแซมและปรับปรุงอาคารปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่โทรคมนาคมทหารในพื้นที่ภาคตะวันตก ( อ่าน : 45 ) 17 ธ.ค.57 62 ประกาศผลจัดซื้อจัดจ้าง
108 จัดซื้อเครื่องมือประจำโรงซ่อมรถยนต์ จำนวน 30 รายการ ( อ่าน : 45 ) 16 ธ.ค.57 52 ประกาศผลจัดซื้อจัดจ้าง
109 จัดซื้อพร้อมติดตั้งหอเสาอากาศ Guyed Wire ( อ่าน : 54 ) 12 ธ.ค.57 62 ประกาศผลจัดซื้อจัดจ้าง
110 จ้างปรับปรุงระบบปั๊มน้ำประจำอาคาร บก.สส.ทหาร( อ่าน : 46 ) 24 พ.ย.57 54 ประกาศผลจัดซื้อจัดจ้าง
111 เช่าเครื่องถ่ายเอกสาร จำนวน 3 เครื่อง ( อ่าน : 57 ) 11 พ.ย.57 74 ประกาศผลจัดซื้อจัดจ้าง
112 จัดซื้อครุภัณฑ์สายพลาธิการ ประจำปีงบประมาณ 2557 จำนวน 22 รายการ ( อ่าน : 69 ) 24 ก.ย.57 79 ประกาศผลจัดซื้อจัดจ้าง
113 จัดหารถยนต์บรรทุกน้ำอเนกประสงค์ ประจำสถานีโทรคมนาคมทหาร ขนาด 6,000 ลิตร( อ่าน : 68 ) 18 ก.ย.57 66 ประกาศผลจัดซื้อจัดจ้าง
114 จัดซื้อชิ้นส่วนซ่อมรถจักรยานยนต์ จำนวน ๔๘ คัน ( อ่าน : 42 ) 17 ก.ย.57 58 ประกาศผลจัดซื้อจัดจ้าง
115 จัดซื้อชิ้นส่วนซ่อมยานพาหนะ จำนวน ๘ คัน (ฮัมวี่)( อ่าน : 88 ) 4 ก.ย.57 77 ประกาศผลจัดซื้อจัดจ้าง
116 จ้างซ่อมยานพาหนะแบบบรรทุกขนาดใหญ่ (รถลากจูงช่วยรบ) หมายเลขทะเบียน กห 65071 ( อ่าน : 77 ) 4 ก.ย.57 47 ประกาศผลจัดซื้อจัดจ้าง
117 จัดซื้อครุภัณฑ์ตามแผนการปฏิบัติงานและใช้จ่ายงบประมาณรายการ การพัฒนาขีดความสามารถในการพัฒนาระบบงานอุปกรณ์สื่อสารเคลื่อนที่ (Mobile Device)( อ่าน : 92 ) 27 ส.ค.57 94 ประกาศผลจัดซื้อจัดจ้าง
118 จ้างซ่อมยานพาหนะ จำนวน 2 คัน( อ่าน : 77 ) 25 ส.ค.57 62 ประกาศผลจัดซื้อจัดจ้าง
119 จัดซื้อยุทโธปกรณ์พิเศษสายสื่อสาร จำนวน 3 รายการ ( อ่าน : 101 ) 21 ส.ค.57 71 ประกาศผลจัดซื้อจัดจ้าง
120 จัดซื้อและติดตั้งอุปกรณ์เพื่อการฝึกอบรมของห้องสัมนาย่อย ห้องประชุมหน่วย และห้องอเนกประสงค์( อ่าน : 82 ) 21 ส.ค.57 65 ประกาศผลจัดซื้อจัดจ้าง
121 จัดซื้อสิ่งอุปกรณ์สายสื่อสารในการจัดทำสื่อทัศนะสนับสนุนภารกิจ บก.ทท.( อ่าน : 82 ) 21 ส.ค.57 71 ประกาศผลจัดซื้อจัดจ้าง
122 จัดซื้อยุทโธปกรณ์พิเศษสายสื่อสาร จำนวน 145 ชุด( อ่าน : 68 ) 20 ส.ค.57 66 ประกาศผลจัดซื้อจัดจ้าง
123 จัดซื้อยุทโธปกรณ์พิเศษสายสื่อสาร จำนวน 3 รายการ( อ่าน : 76 ) 20 ส.ค.57 80 ประกาศผลจัดซื้อจัดจ้าง
124 จัดซื้อวัสดุก่อสร้าง เพื่อซ่อมแซมรั้ว พื้นที่ บก.สส.ทหาร จำนวน 12 รายการ( อ่าน : 72 ) 18 ส.ค.57 66 ประกาศผลจัดซื้อจัดจ้าง
125 จัดซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์และอุปกรณ์ประกอบของงานพัฒนาระบบห้องสมุดพร้อมการติดตั้งระบบห้องสมุดอิเล็กทรอนิกส์ (E-Library) ( อ่าน : 70 ) 15 ส.ค.57 76 ประกาศผลจัดซื้อจัดจ้าง
126 จ้างก่อสร้างอาคารที่พักเจ้าหน้าที่ สถานีโทรคมนาคมทหารนครศรีธรรมราช( อ่าน : 65 ) 29 ก.ค.57 60 ประกาศผลจัดซื้อจัดจ้าง
127 จัดซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ จำนวน 5 รายการ( อ่าน : 92 ) 2 ก.ค.57 108 ประกาศผลจัดซื้อจัดจ้าง
128 จัดซื้อครุภัณฑ์สายยุทธโยธา ปี 2557 จำนวน 3 รายการ( อ่าน : 81 ) 26 มิ.ย.57 89 ประกาศผลจัดซื้อจัดจ้าง
129 จัดซื้อยางรถยนต์ ( อ่าน : 148 ) 29 พ.ค.57 92 ประกาศผลจัดซื้อจัดจ้าง
130 จัดซื้อวัสดุสำนักงาน, วัสดุคอมพิวเตอร์, วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ และ วัสดุงานบ้านงานครัว รวม 4 ผนวก ( อ่าน : 144 ) 26 พ.ค.57 103 ประกาศผลจัดซื้อจัดจ้าง
131 จัดซื้อวิทยุ VHF/FM แบบมือถือ และ เครื่องรับ – ส่งวิทยุ HF/SS Bแบบเคลื่อนที่พร้อมอุปกรณ์( อ่าน : 112 ) 7 พ.ค.57 139 ประกาศผลจัดซื้อจัดจ้าง
132 จัดซื้อวัสดุอุปกรณ์สนับสนุนการซ่อมบำรุง( อ่าน : 106 ) 30 เม.ย.57 87 ประกาศผลจัดซื้อจัดจ้าง
133 จัดซื้อสิ่งอุปกรณ์สำนักงานประจำสถานีโทรคมนาคมทหาร ( อ่าน : 214 ) 30 เม.ย.57 146 ประกาศผลจัดซื้อจัดจ้าง
134 จัดซื้อตู้เครื่องมือและแหล่งจ่ายกระแสไฟฟ้า( อ่าน : 105 ) 30 เม.ย.57 99 ประกาศผลจัดซื้อจัดจ้าง
135 จ้างก่อสร้างอาคารปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่ สถานีโทรคมนาคมทหารกำแพงแสน( อ่าน : 104 ) 21 เม.ย.57 101 ประกาศผลจัดซื้อจัดจ้าง
136 จัดซื้อรถซ่อมบำรุงเคลื่อนที่พร้อมเครื่องมือระดับสนับสนุนโดยตรง( อ่าน : 95 ) 18 เม.ย.57 91 ประกาศผลจัดซื้อจัดจ้าง
137 จัดซื้อเครื่องหาพิกัดด้วยดาวเทียม GPS จำนวน 60 ชุด( อ่าน : 105 ) 18 เม.ย.57 123 ประกาศผลจัดซื้อจัดจ้าง
138 จัดซื้อชิ้นส่วนซ่อมอุปกรณ์ระบบสื่อสัญญาณความเร็วสูง (Alcatel 9647 LSY)( อ่าน : 102 ) 10 เม.ย.57 98 ประกาศผลจัดซื้อจัดจ้าง
139 จัดซื้อครุภัณฑ์สายพลาธิการ จำนวน 6 รายการ( อ่าน : 97 ) 9 เม.ย.57 109 ประกาศผลจัดซื้อจัดจ้าง
140 จ้างปรับปรุงระบบรักษาความปลอดภัยปมระบบสื่อสารข้อมูลทหาร ( อ่าน : 172 ) 8 เม.ย.57 84 ประกาศผลจัดซื้อจัดจ้าง
141 จัดซื้อแบตเตอรี่เครื่องมือสื่อสาร ( อ่าน : 114 ) 28 มี.ค.57 107 ประกาศผลจัดซื้อจัดจ้าง
142 จ้างปรับปรุงระบบงานซ่อมบำรุง( อ่าน : 83 ) 26 มี.ค.57 97 ประกาศผลจัดซื้อจัดจ้าง
143 จ้างซ่อมปรับปรุงชุดดักรับและเฝ้าฟังพร้อมเครื่องกำเนิดไฟฟ้า ( อ่าน : 103 ) 25 มี.ค.57 89 ประกาศผลจัดซื้อจัดจ้าง
144 จัดซื้อเครื่องมือตรวจวัดอิเล็กทรอนิกส์ 3 รายการ ( อ่าน : 105 ) 25 มี.ค.57 97 ประกาศผลจัดซื้อจัดจ้าง
145 จ้างซ่อมอุปกรณ์ระบบสื่อสัญญาณความเร็วสูง (mini-Link) ( อ่าน : 100 ) 24 มี.ค.57 92 ประกาศผลจัดซื้อจัดจ้าง
146 จัดซื้อชิ้นส่วนซ่อมระบบทางสาย จำนวน 2 รายการ ( อ่าน : 108 ) 19 มี.ค.57 95 ประกาศผลจัดซื้อจัดจ้าง
147 จ้างปรับปรุงชุดเครื่องเสียงเคลื่อนที่( อ่าน : 95 ) 14 มี.ค.57 103 ประกาศผลจัดซื้อจัดจ้าง
148 จัดซื้อแบตเตอรี่เครื่องมือสื่อสารและยานพาหนะ จำนวน 17 รายการ ( อ่าน : 121 ) 28 ก.พ.57 102 ประกาศผลจัดซื้อจัดจ้าง
149 จัดซื้อระบบสารสนเทศและอุปกรณ์ประกอบพร้อมการติดตั้ง จำนวน 3 งาน ( อ่าน : 139 ) 4 มี.ค.57 98 ประกาศผลจัดซื้อจัดจ้าง
150 จัดซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์และอุปกรณ์ประกอบของงานพัฒนาระบบห้องสมุดพร้อมการติดตั้งระบบห้องสมุดอิเล็กทรอนิกส์ (E-Library) จำนวน 10 รายการ ( อ่าน : 157 ) 30 ม.ค.57 119 ประกาศผลจัดซื้อจัดจ้าง
151 จัดซื้อครุภัณฑ์สายสื่อสาร จำนวน 22 รายการ ( อ่าน : 157 ) 26 ก.พ.57 129 ประกาศผลจัดซื้อจัดจ้าง
152 จัดซื้อวัสดุก่อสร้าง จำนวน 25 รายการ ( อ่าน : 226 ) 29 ม.ค.57 131 ประกาศผลจัดซื้อจัดจ้าง
153 จัดซื้อชิ้นส่วนซ่อมเครื่องกำเนิดไฟฟ้า จำนวน 3 รายการ ( อ่าน : 249 ) 29 ม.ค.57 124 ประกาศผลจัดซื้อจัดจ้าง
154 จ้างปรับปรุงพื้นที่พักผ่อนสำหรับผู้เข้ารับการฝึกอบรม จำนวน 1 งาน ( อ่าน : 240 ) 23 ม.ค.57 114 ประกาศผลจัดซื้อจัดจ้าง
155 จ้างซ่อมแซมปรับปรุงอาคารโรงจอดรถ สำนักงานกองร้อย โรงนอนทหาร จำนวน 1 งาน ( อ่าน : 238 ) 21 ม.ค.57 119 ประกาศผลจัดซื้อจัดจ้าง
156 จัดซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ จำนวน 5 รายการ ( อ่าน : 251 ) 21 ม.ค.57 124 ประกาศผลจัดซื้อจัดจ้าง
157 จัดซื้อเครื่องโทรศัพท์ จำนวน 1 รายการ( อ่าน : 123 ) 18 ธ.ค.56 143 ประกาศผลจัดซื้อจัดจ้าง
158 จ้างบำรุงรักษาซ่อมระบบสายสัญญาณ และระบบรักษาความปลอดภัยสารสนเทศ บก.ทท. ( อ่าน : 330 ) 18 ธ.ค.56 161 ประกาศผลจัดซื้อจัดจ้าง
159 จ้างซ่อมแซมอาคารเครื่องมือสื่อสารและแหล่งจ่ายกระแสไฟฟ้า ประจำสถานีโทรคมนาคมทหาร แผนกปฏิบัติการโทรคมนาคมที่ 2 ภาคอีสานใต้( อ่าน : 139 ) 11 ธ.ค.56 120 ประกาศผลจัดซื้อจัดจ้าง
160 จ้างซ่อมแซมอาคารเครื่องมือสื่อสารและแหล่งจ่ายกระแสไฟฟ้า ประจำสถานีโทรคมนาคมทหาร แผนกปฏิบัติการโทรคมนาคมที่ 4 ภาคใต้ตอนกลาง( อ่าน : 138 ) 11 ธ.ค.56 127 ประกาศผลจัดซื้อจัดจ้าง
161 จ้างซ่อมแซมอาคารเครื่องมือสื่อสารและแหล่งจ่ายกระแสไฟฟ้า ประจำสถานีโทรคมนาคมทหาร แผนกปฏิบัติการโทรคมนาคมที่ 1 ภาคกลางและตะวันออก( อ่าน : 143 ) 11 ธ.ค.56 148 ประกาศผลจัดซื้อจัดจ้าง
162 จ้างซ่อมแซมอาคารเครื่องมือสื่อสารและแหล่งจ่ายกระแสไฟฟ้า ประจำสถานีโทรคมนาคมทหาร แผนกปฏิบัติการโทรคมนาคมที่ 3 ภาคเหนือตอนล่าง ( อ่าน : 123 ) 11 ธ.ค.56 141 ประกาศผลจัดซื้อจัดจ้าง
163 จ้างซ่อมแซมอาคารเครื่องมือสื่อสารและแหล่งจ่ายกระแสไฟฟ้า ประจำสถานีโทรคมนาคมทหาร แผนกปฏิบัติการโทรคมนาคมที่ 3 ภาคเหนือตอนบน( อ่าน : 120 ) 11 ธ.ค.56 123 ประกาศผลจัดซื้อจัดจ้าง
164 จ้างซ่อมแซมอาคารเครื่องมือสื่อสารและแหล่งจ่ายกระแสไฟฟ้า ประจำสถานีโทรคมนาคมทหาร แผนกปฏิบัติการโทรคมนาคมที่ 2 ภาคอีสานตอนเหนือ( อ่าน : 121 ) 11 ธ.ค.56 110 ประกาศผลจัดซื้อจัดจ้าง
165 จ้างซ่อมแซมอาคารเครื่องมือสื่อสารและแหล่งจ่ายกระแสไฟฟ้า ประจำสถานีโทรคมนาคมทหาร แผนกปฏิบัติการโทรคมนาคมที่ 1 ภาคตะวันตก( อ่าน : 115 ) 6 ธ.ค.56 112 ประกาศผลจัดซื้อจัดจ้าง
166 จ้างซ่อมแซมอาคารเครื่องมือสื่อสารและแหล่งจ่ายกระแสไฟฟ้า ประจำ สน.ทท.ปทท.4 ภาคใต้ตอนบน( อ่าน : 114 ) 4 ธ.ค.56 112 ประกาศผลจัดซื้อจัดจ้าง
167 จ้างซ่อมแซมอาคารเครื่องมือสื่อสารและแหล่งจ่ายกระแสไฟฟ้า ประจำ สน.ทท.ปทท.4 ภาคใต้ตอนล่าง( อ่าน : 110 ) 4 ธ.ค.56 110 ประกาศผลจัดซื้อจัดจ้าง
168 จัดซื้อชิ้นส่วนซ่อมชุดวิทยุสื่อสารข้อมูลผ่านระบบโทรคมนาคมความเร็วสูง (SAF)( อ่าน : 106 ) 4 ธ.ค.56 110 ประกาศผลจัดซื้อจัดจ้าง
169 จัดซื้อชิ้นส่วนซ่อมอุปกรณ์ระบบสื่อสัญญาณความเร็วสูง (NERA EVOLUTION)( อ่าน : 108 ) 29 ต.ค.56 121 ประกาศผลจัดซื้อจัดจ้าง
170 จ้างซ่อมยุทโธปกรณ์ระบบควบคุมบังคับบัญชา( อ่าน : 100 ) 28 ต.ค.56 117 ประกาศผลจัดซื้อจัดจ้าง
171 จัดซื้อวัสดุก่อสร้าง จำนวน 4 รายการ ( อ่าน : 308 ) 26 พ.ย.56 121 ประกาศผลจัดซื้อจัดจ้าง
172 จัดซื้อชุดประกอบเลี้ยงประจำสถานีโทรคมนาคมทหารในส่วนภูมิภาคทั่วประเทศ ( อ่าน : 298 ) 21 พ.ย.56 115 ประกาศผลจัดซื้อจัดจ้าง
173 จัดซื้อเครื่องมือซ่อมเครื่องกำเนิดไฟฟ้า ( อ่าน : 303 ) 21 พ.ย.56 120 ประกาศผลจัดซื้อจัดจ้าง
174 จัดซื้อชิ้นส่วนซ่อมอุปกรณ์เครื่องมือสงครามอิเล็กทรอนิกส์ จำนวน 3 รายการ ( อ่าน : 234 ) 13 พ.ย.56 141 ประกาศผลจัดซื้อจัดจ้าง
175 จัดซื้อวัสดุอุปกรณ์สนับสนุนการซ่อมคอมพิวเตอร์และเครือข่าย( อ่าน : 205 ) 4 พ.ย.56 165 ประกาศผลจัดซื้อจัดจ้าง
176 จ้างซ่อมรถยนต์บรรทุกน้ำ จำนวน 1 คัน (สน.ทท.เขาหมอน) ( อ่าน : 327 ) 26 ก.ย.56 134 ประกาศผลจัดซื้อจัดจ้าง
177 จัดซื้อสิ่งอุปกรณ์สายสื่อสาร จำนวน 5 รายการ ( อ่าน : 328 ) 26 ก.ย.56 152 ประกาศผลจัดซื้อจัดจ้าง
178 จ้างซ่อมรถยนต์บรรทุก ขนาด 2 ๑/๒ ตัน (รถบรรทุกน้ำ) จำนวน 1 คัน ( อ่าน : 365 ) 19 ก.ย.56 153 ประกาศผลจัดซื้อจัดจ้าง
179 จัดซื้อสิ่งอุปกรณ์สายสื่อสาร ตามโครงการพัฒนา พัน.ส.บก.ทท.สส.ทหาร ( อ่าน : 346 ) 6 ก.ย.56 195 ประกาศผลจัดซื้อจัดจ้าง
180 จัดซื้อพร้อมติดตั้งระบบสารสนเทศให้กับอาคาร สนพ.ยบ.ทหาร แห่งใหม่ ( อ่าน : 374 ) 28 ส.ค.56 212 ประกาศผลจัดซื้อจัดจ้าง
181 จัดซื้อพร้อมติดตั้งระบบเชื่อมโยงการสื่อสารทหารยุทธวิธี ( อ่าน : 1060 ) 1 ส.ค.56 185 ประกาศผลจัดซื้อจัดจ้าง
182 จ้างรื้อถอนและติดตั้งเครื่องควบคุมอุณหภูมิ (ครั้งที่ 3) ( อ่าน : 498 ) 16 ก.ค.56 206 ประกาศผลจัดซื้อจัดจ้าง
183 จ้างซ่อมยานพาหนะ จำนวน 2 คัน ( อ่าน : 970 ) 11 ก.ค.56 193 ประกาศผลจัดซื้อจัดจ้าง
184 จัดซื้อพร้อมติดตั้งระบบโทรศัพท์ให้กับอาคาร สนพ.ยบ.ทหาร แห่งใหม่ ( อ่าน : 513 ) 11 ก.ค.56 168 ประกาศผลจัดซื้อจัดจ้าง
185 จัดซื้ออุปกรณ์เพื่อการฝึกศึกษาและวิจัยระบบส่งกำลังบำรุง ตามโครงการพัฒนาระบบส่งกำลังและซ่อมบำรุงเครื่องมือสื่อสาร ประจำปีงบประมาณ 2556 ( อ่าน : 598 ) 11 ก.ค.56 187 ประกาศผลจัดซื้อจัดจ้าง
186 จัดซื้อระบบสารสนเทศและอุปกรณ์ประกอบพร้อมการติดตั้ง ( อ่าน : 386 ) 11 ก.ค.56 193 ประกาศผลจัดซื้อจัดจ้าง
187 จัดซื้อเครื่องแต่งกายข้าราชการที่ปฏิบัติงานขึ้นควบคุมทางยุทธการ กกล.ป้องกันชายแดน ( อ่าน : 359 ) 2 ก.ค.56 162 ประกาศผลจัดซื้อจัดจ้าง
188 จัดซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ จำนวน 4 รายการ ( อ่าน : 353 ) 24 มิ.ย.56 202 ประกาศผลจัดซื้อจัดจ้าง
189 จัดซื้อชุดรบกวนความถี่วิทยุเคลื่อนที่ ย่านความถี่ VHF/UHF พร้อมติดตั้งบนยานพาหนะ ( อ่าน : 444 ) 23 พ.ค.56 324 ประกาศผลจัดซื้อจัดจ้าง
190 จ้างปรับปรุงชุดวิทยุเชื่อมโยง ( อ่าน : 588 ) 15 พ.ค.56 264 ประกาศผลจัดซื้อจัดจ้าง
191 จัดซื้อพร้อมติดตั้งเพื่อปรับปรุงระบบเครือข่ายระบบโทรคมนาคม พร้อมอุปกรณ์ประกอบ ( อ่าน : 465 ) 24 เม.ย.56 204 ประกาศผลจัดซื้อจัดจ้าง
192 จ้างซ่อมปรับปรุงชุดดักรับและเฝ้าฟังปฏิบัติการสงครามอิเล็กทรอนิกส์ ( อ่าน : 293 ) 3 พ.ค.56 223 ประกาศผลจัดซื้อจัดจ้าง
193 จัดซื้อยางรถยนต์และยางรถจักรยานยนต์ ( อ่าน : 251 ) 3 พ.ค.56 226 ประกาศผลจัดซื้อจัดจ้าง
194 จัดซื้อพร้อมติดตั้งเพื่อปรับปรุงระบบชุมสายโทรศัพท์ พร้อมอุปกรณ์ประกอบ ( อ่าน : 459 ) 29 เม.ย.56 288 ประกาศผลจัดซื้อจัดจ้าง
195 จ้างปรับปรุงฐานรากเสาโทรคมนาคม สน.ทท.ตะพานหิน ( อ่าน : 269 ) 29 เม.ย.56 217 ประกาศผลจัดซื้อจัดจ้าง
196 จ้างปรับปรุงฐานรากเสาโทรคมนาคม สน.ทท.กงไกรลาศ ( อ่าน : 279 ) 25 เม.ย.56 241 ประกาศผลจัดซื้อจัดจ้าง
197 จัดซื้อแบตเตอรี่เครื่องมือสื่อสารและยานพาหนะ ( อ่าน : 311 ) 28 มี.ค.56 298 ประกาศผลจัดซื้อจัดจ้าง
198 จัดซื้ออุปกรณ์ประมวลผลระบบควบคุมปฏิบัติการสงครามอิเล็กทรอนิกส์ ( อ่าน : 280 ) 25 มี.ค.56 252 ประกาศผลจัดซื้อจัดจ้าง
199 จัดซื้อชิ้นส่วนซ่อมและอุปกรณ์ระบบควบคุมบังคับบัญชา C4I ( อ่าน : 329 ) 15 มี.ค.56 255 ประกาศผลจัดซื้อจัดจ้าง
200 จ้างซ่อมยานพาหนะ จำนวน 2 คัน ( อ่าน : 280 ) 12 มี.ค.56 238 ประกาศผลจัดซื้อจัดจ้าง
201 จัดซื้อชิ้นส่วนซ่อมวิทยุ HF/VHF ( อ่าน : 420 ) 8 มี.ค.56 267 ประกาศผลจัดซื้อจัดจ้าง
202 จ้างปรับปรุงข่ายสายระบบโทรคมนาคมทหาร ( อ่าน : 290 ) 6 มี.ค.56 239 ประกาศผลจัดซื้อจัดจ้าง
203 จ้างซ่อมปรับปรุงเครื่องมือปฏิบัติการสงครามอิเล็กทรอนิกส์ ประจำสถานีปฏิบัติการสงครามอิเล็กทรอนิกส์ จังหวัดเชียงราย ( อ่าน : 328 ) 5 มี.ค.56 180 ประกาศผลจัดซื้อจัดจ้าง
204 จัดซื้อชิ้นส่วนซ่อมเครื่องควบคุมอุณหภูมิ ( อ่าน : 293 ) 5 มี.ค.56 247 ประกาศผลจัดซื้อจัดจ้าง
205 จัดซื้อครุภัณฑ์สายสื่อสาร ( อ่าน : 254 ) 22 ก.พ.56 294 ประกาศผลจัดซื้อจัดจ้าง
206 จัดซื้อชิ้นส่วนซ่อมอุปกรณ์สื่อสารข้อมูลผ่านดาวเทียมสถานีแม่ข่ายและชิ้นส่วนซ่อมอุปกรณ์ระบบสื่อสัญญาณความเร็วสูง (Interlink NL 2005A) ( อ่าน : 297 ) 21 ก.พ.56 211 ประกาศผลจัดซื้อจัดจ้าง
207 จัดซื้อชิ้นส่วนซ่อมอุปกรณ์ประบบสื่อสารความเร็วสูง (ALCATEL 9647 LSY) ( อ่าน : 247 ) 21 ก.พ.56 226 ประกาศผลจัดซื้อจัดจ้าง
208 จ้างปรับปรุงระบบรักษาความปลอดภัยปมระบบสื่อสารข้อมูลทหาร ( อ่าน : 288 ) 19 ก.พ.56 251 ประกาศผลจัดซื้อจัดจ้าง
209 จัดซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์แม่ข่าย ( อ่าน : 472 ) 18 ก.พ.56 199 ประกาศผลจัดซื้อจัดจ้าง
210 จัดซื้อชิ้นส่วนซ่อมอุปกรณ์ระบบสื่อสารความเร็วสูง (NERA EVOLUTION) ( อ่าน : 437 ) 14 ก.พ.56 225 ประกาศผลจัดซื้อจัดจ้าง
211 จ้างบำรุงรักษาและซ่อมระบบดูแลรักษาความปลดภัยเครือข่าย กองบัญชาการกองทัพไทย ( อ่าน : 318 ) 14 ก.พ.56 243 ประกาศผลจัดซื้อจัดจ้าง
212 จ้างบำรุงรักษาและซ่อมอุปกรณ์เครือข่ายสารสนเทศ พื้นที่ บก.ทท.(แจ้งวัฒนะ) ( อ่าน : 406 ) 13 ก.พ.56 277 ประกาศผลจัดซื้อจัดจ้าง
213 จัดซื้อเครื่องอ่านภาพ (Scanner) ( อ่าน : 430 ) 13 ก.พ.56 209 ประกาศผลจัดซื้อจัดจ้าง
214 จัดซื้ออุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์และอุปกรณ์ซ่อมสาย ( อ่าน : 296 ) 13 ก.พ.56 257 ประกาศผลจัดซื้อจัดจ้าง
215 จัดซื้อชิ้นส่วนซ่อมเครื่องขยายเสียง ( อ่าน : 238 ) 12 ก.พ.56 249 ประกาศผลจัดซื้อจัดจ้าง
216 จัดซื้อชิ้นส่วนอุปกรณ์เชื่อมต่อข้อมูลระบบชุมสายโทรศัพท์ และชิ้นส่วนซ่อมชุดวิทยุสื่อสารข้อมูล (SAF) ( อ่าน : 298 ) 12 ก.พ.56 270 ประกาศผลจัดซื้อจัดจ้าง
217 จัดซื้อชิ้นส่วนซ่อมเครื่องกำเนิดไฟฟ้า ( อ่าน : 292 ) 11 ก.พ.56 227 ประกาศผลจัดซื้อจัดจ้าง
218 จัดซื้อชิ้นส่วนอุปกรณ์ปรับปรุงระบบสารสนเทศ ( อ่าน : 200 ) 1 ก.พ.56 248 ประกาศผลจัดซื้อจัดจ้าง
219 จัดซื้อเครืองมือซ่อมบำรุงเครื่องควบคุมอุณหภูมิ ( อ่าน : 257 ) 30 ม.ค.56 244 ประกาศผลจัดซื้อจัดจ้าง
220 จัดซื้อเครื่องมือซ่อมบำรุงระบบโทรคมนาคม ( อ่าน : 213 ) 16 ม.ค.56 270 ประกาศผลจัดซื้อจัดจ้าง
221 จัดซื้อชิ้นส่วนซ่อมระบบสื่อสารข้อมูล ( อ่าน : 398 ) 16 ม.ค.56 293 ประกาศผลจัดซื้อจัดจ้าง
222 จัดซื้อชิ้นส่วนซ่อมอุปกรณ์จัดช่องสัญญาณ UMUX 1500 ( อ่าน : 471 ) 8 ม.ค.56 252 ประกาศผลจัดซื้อจัดจ้าง
223 จัดซื้อวัสดุสำนักงาน ( อ่าน : 442 ) 2 ม.ค.55 252 ประกาศผลจัดซื้อจัดจ้าง
224 จ้างก่อสร้างอาคารที่พักเจ้าหน้าที่ สน.ทท.จันทบุรี ( อ่าน : 343 ) 27 ธ.ค.55 231 ประกาศผลจัดซื้อจัดจ้าง
225 จ้างก่อสร้างอาคารที่พักเจ้าหน้าที่ สน.ทท.สุรินทร์ ( อ่าน : 403 ) 27 ธ.ค.55 286 ประกาศผลจัดซื้อจัดจ้าง
226 จ้างก่อสร้างอาคารที่พักเจ้าหน้าที่ สน.ทท.เทพสตรีศรีสุนทร ( อ่าน : 320 ) 27 ธ.ค.55 250 ประกาศผลจัดซื้อจัดจ้าง
227 จ้างก่อสร้างอาคารที่พักเจ้าหน้าที่ สถานีโทรคมนาคมทหาร กาญจนบุรี ( อ่าน : 418 ) 25 ธ.ค.55 257 ประกาศผลจัดซื้อจัดจ้าง
228 จ้างซ่อมแซมปรับปรุง สถานีโทรคมนาคมทหาร คีรีรัฐนิคม ( อ่าน : 365 ) 24 ธ.ค.55 230 ประกาศผลจัดซื้อจัดจ้าง
229 จ้างซ่อมแซมปรับปรุง สถานีโทรคมนาคมทหาร ควนพนางตุง และสถานีโทรคมนาคมทหาร ท่าเชียด ( อ่าน : 367 ) 24 ธ.ค.55 263 ประกาศผลจัดซื้อจัดจ้าง
230 จ้างซ่อมแซมปรับปรุง สถานีโทรคมนาคมทหาร ชุมพร ( อ่าน : 305 ) 24 ธ.ค.55 242 ประกาศผลจัดซื้อจัดจ้าง
231 จ้างซ่อมอุปกรณ์สื่อสารระบบโทรคมนาคมทหาร ( อ่าน : 445 ) 17 ธ.ค.55 279 ประกาศผลจัดซื้อจัดจ้าง
232 จ้างปรับปรุงชุดวิทยุเชื่อมโยง ( อ่าน : 465 ) 14 ธ.ค.55 292 ประกาศผลจัดซื้อจัดจ้าง
233 จัดซื้อชุดดักรับและหาทิศวิทยุเคลื่อน ย่านความถี่ VHF/UHF พร้อมติดตั้งบนยานพาหนะ ( อ่าน : 272 ) 6 ธ.ค.55 232 ประกาศผลจัดซื้อจัดจ้าง
234 จัดเครื่องมือและชิ้นส่วนซ่อม จำนวน 7 งาน ( อ่าน : 414 ) 9 ต.ค.55 347 ประกาศผลจัดซื้อจัดจ้าง
235 จัดซื้อกล้องถ่ายภาพนิ่ง (แบบดิจิตอล) พร้อมอุปกรณ์ประกอบ และเครื่องพิมพ์บัตรประจำตัวข้าราชการ รวม 2 รายการ ( อ่าน : 451 ) 25 ก.ย.55 251 ประกาศผลจัดซื้อจัดจ้าง
236 จัดซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์ พร้อมอุปกรณ์ ( อ่าน : 386 ) 25 ก.ย.55 267 ประกาศผลจัดซื้อจัดจ้าง
237 จ้างปรับปรุงชุดเครื่องขยายเสียงสำหรับงานพิธีฯ จำนวน 1 งาน ( อ่าน : 295 ) 20 ก.ย.55 283 ประกาศผลจัดซื้อจัดจ้าง
238 จัดซื้อชิ้นส่วนซ่อมอุปกรณ์ระบบสื่อสัญญาณความเร็วสูง (NERA EVOLUTION), ชิ้นส่วนซ่อมอุปกรณ์จัดช่องสัญญาณ Tejas, ชิ้นส่วนซ่อมชุดวิทยุสื่อสารระบบโทรคมนาคมความเร็วสูง (SAF)และชิ้นส่วนซ่อมอุปกรณ์ระบบสื่อสัญญาณ ( อ่าน : 490 ) 17 ก.ย.55 318 ประกาศผลจัดซื้อจัดจ้าง
239 จัดซื้อชิ้นส่วนซ่อมและอุปกรณ์ระบบควบคุมบังคับบัญชา C4I ( อ่าน : 443 ) 17 ก.ย.55 278 ประกาศผลจัดซื้อจัดจ้าง
240 สอบราคาจ้างซ่อมปรับปรุงระบบส่งกำลัง สส.ทหาร ( อ่าน : 375 ) 13 ก.ย.55 273 ประกาศผลจัดซื้อจัดจ้าง
241 จัดซื้ออุปกรณ์ระบบชุมสายโทรศัพท์และจัดซื้อพร้อมติดตั้งชุดอุปกรณ์ประกอบ Hypalon Radome ( อ่าน : 428 ) 12 ก.ย.55 281 ประกาศผลจัดซื้อจัดจ้าง
242 จัดซื้อชิ้นส่วนซ่อมระบบสื่อสารข้อมูล ( อ่าน : 445 ) 30 ส.ค.55 271 ประกาศผลจัดซื้อจัดจ้าง
243 จัดซื้ออุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์และอุปกรณ์ซ่อมสาย ( อ่าน : 318 ) 30 ส.ค.55 237 ประกาศผลจัดซื้อจัดจ้าง
244 จ้างปรับปรุงระบบรักษาความปลอดภัยปมโทรคมนาคม ( อ่าน : 294 ) 24 ส.ค.55 237 ประกาศผลจัดซื้อจัดจ้าง
245 จัดซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ ( อ่าน : 357 ) 21 ส.ค.55 243 ประกาศผลจัดซื้อจัดจ้าง
246 จ้างปรับปรุงระบบจ่ายไฟฟ้าสำรอง จำนวน 1 งาน ( อ่าน : 343 ) 21 ส.ค.55 257 ประกาศผลจัดซื้อจัดจ้าง
247 จ้างปรับปรุงระบบปรับอากาศ จำนวน 1 งาน ( อ่าน : 388 ) 16 ส.ค.55 259 ประกาศผลจัดซื้อจัดจ้าง
248 จ้างปรับปรุงระบบควบคุมไฟฟ้า จำนวน 1 งาน ( อ่าน : 357 ) 16 ส.ค.55 273 ประกาศผลจัดซื้อจัดจ้าง
249 จัดซื้อระบบทีวีวงจรปิด จำนวน 1 ระบบ ( อ่าน : 305 ) 14 ส.ค.55 272 ประกาศผลจัดซื้อจัดจ้าง
250 จัดซื้อแบตเตอรี่ จำนวน 20 รายการ ( อ่าน : 403 ) 14 ส.ค.55 281 ประกาศผลจัดซื้อจัดจ้าง
251 จัดซื้อพร้อมติดตั้งระบบรักษาความปลอดภัย กองบัญชาการกองทัพไทย ( อ่าน : 290 ) 8 ส.ค.55 279 ประกาศผลจัดซื้อจัดจ้าง
252 จัดซื้อพร้อมติดตั้งระบบสื่อสารโทรคมนาคมเชื่อมต่อ และบูรณาการระบบโทรคมนาคมทหารกับเครือข่ายการสื่อสารภาครัฐและเอกชน และปรับปรุงสถานีดาวเทียมภาคพื้นดิน ( อ่าน : 422 ) 31 ก.ค.55 316 ประกาศผลจัดซื้อจัดจ้าง
253 จัดซื้อพร้อมติดตั้งระบบสารสนเทศ โครงการเพิ่มประสิทธิภาพระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ บก.กองทัพไทย ( อ่าน : 587 ) 31 ก.ค.55 262 ประกาศผลจัดซื้อจัดจ้าง
254 จัดซื้อครุภัณฑ์ สาย ส. ( อ่าน : 466 ) 5 ก.ค.55 355 ประกาศผลจัดซื้อจัดจ้าง
255 จัดซื้อเครื่องอุปกรณ์ระบบฐานข้อมูลที่ดินอิเล็กทรอนิกส์ ( อ่าน : 453 ) 15 มิ.ย.55 244 ประกาศผลจัดซื้อจัดจ้าง
256 จ้างเหมาปรับปรุงและฟื้นฟูหน่วยด้านก่อสร้างและสาธารณูปโภค ( อ่าน : 377 ) 23 พ.ค.55 285 ประกาศผลจัดซื้อจัดจ้าง
257 จัดซื้อระบบตรวจการณ์และรักษาความปลอดภัยของกองกำลังรักษาสันติภาพ ( อ่าน : 466 ) 1 มี.ค.55 346 ประกาศผลจัดซื้อจัดจ้าง
258 จัดซื้อยุทโธปกรณ์พิเศษด้านการสื่อสารสนับสนุนศูนย์ปฏิบัติการต่อสู้เพื่อเอาชนะยาเสพติดกองทัพไทย ( อ่าน : 493 ) 3 ต.ค.54 312 ประกาศผลจัดซื้อจัดจ้าง
259 จัดซื้อระบบสื่อสารผ่านดาวเทียมเคลื่อนที่ย่านความถี่ Ku-Band ( อ่าน : 806 ) 22 ก.ย.54 342 ประกาศผลจัดซื้อจัดจ้าง
260 จัดซื้อพร้อมติดตั้งระบบข้อมูลอิเล็กทรอนิกส์เพื่อการซ่อมบำรุง ( อ่าน : 460 ) 22 ก.ย.54 327 ประกาศผลจัดซื้อจัดจ้าง
261 จัดซื้อพร้อมติดตั้งระบบเครือข่ายสื่อสัญญาณความเร็วสูง พร้อมอุปกรณ์ประกอบ จำนวน 4 สถานี ( อ่าน : 569 ) 16 ก.ย.54 347 ประกาศผลจัดซื้อจัดจ้าง
262 จัดซื้อพร้อมติดตั้งปรับปรุงระบบสื่อสารข้อมูลสำหรับการแลกเปลี่ยนข้อมูลการป้องกันภัยทางอากาศอัตโนมัติ ( อ่าน : 493 ) 14 ก.ย.54 293 ประกาศผลจัดซื้อจัดจ้าง
263 จัดซื้อชิ้นส่วนซ่อม (องค์ประกอบ,อุปกรณ์) ระบบสื่อสารข้อมูล ( อ่าน : 599 ) 9 ก.ย.54 301 ประกาศผลจัดซื้อจัดจ้าง
264 จัดซื้อเครื่องมือสื่อสารสำหรับผู้ใช้งานและชิ้นส่วนซ่อมเครื่องควบคุมอุณหภูมิ ( อ่าน : 467 ) 6 ก.ย.54 316 ประกาศผลจัดซื้อจัดจ้าง
265 จัดซื้อระบบวิทยุมือถือชนิดดิจิตอล ( อ่าน : 496 ) 2 ก.ย.54 296 ประกาศผลจัดซื้อจัดจ้าง
266 จ้างปรับปรุงระบบสารสนเทศเพื่อการบริหารการเงินและการบัญชี ( อ่าน : 459 ) 18 ส.ค.54 298 ประกาศผลจัดซื้อจัดจ้าง
267 จัดซื้อชิ้นส่วนซ่อมระบบควบคุมบังคับบัญชา C4I ตามโครงการพัฒนาระบบสื่อสารข้อมูลทหาร ( อ่าน : 548 ) 22 ก.ค.54 296 ประกาศผลจัดซื้อจัดจ้าง
268 จัดซื้อชิ้นส่วนซ่อมระบบชุมสายโทรศัพท์ (Soft Switch) ( อ่าน : 594 ) 24 พ.ค.54 304 ประกาศผลจัดซื้อจัดจ้าง
269 จัดซื้อชิ้นส่วนซ่อมเครื่องควบคุมอุณหภูมิ,ชิ้นส่วนซ่อมเครื่องกำเนินดไฟฟ้า,แบตเตอรี่,ชิ้นส่วนซ่อมยานพาหนะ และยางรถยนต์ ( อ่าน : 559 ) 24 พ.ค.54 329 ประกาศผลจัดซื้อจัดจ้าง
270 จัดซื้อชิ้นส่วนซ่อมชุดวิทยุเชื่อมโยง (SAF) และ จัดซื้อพร้อมติดตั้งชุดอุปกรณ์ประกอบ Hypalon Radome ( อ่าน : 417 ) 23 พ.ค.54 270 ประกาศผลจัดซื้อจัดจ้าง
271 จัดซื้อชิ้นส่วนซ่อมระบบสื่อสารผ่านดาวเทียม (MFTDMA) ( อ่าน : 376 ) 23 พ.ค.54 259 ประกาศผลจัดซื้อจัดจ้าง
272 จัดซื้อเครื่องมือซ่อมบำรุง และอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ ( อ่าน : 450 ) 18 พ.ค.54 288 ประกาศผลจัดซื้อจัดจ้าง
273 จัดซื้อชิ้นส่วนซ่อมอุปกรณ์ระบบสื่อสัญญาณความเร็วสูง ( อ่าน : 397 ) 18 พ.ค.54 277 ประกาศผลจัดซื้อจัดจ้าง
274 จ้างซ่อมเครื่องมือสื่อสาร (ชุดวิทยุ NERA INTERLINK และชุดวิทยุเชื่อมโยง CTM-250) ( อ่าน : 751 ) 4 พ.ค.54 333 ประกาศผลจัดซื้อจัดจ้าง
275 จัดซื้อเครื่องมือสื่อสารสำหรับผู้ใช้งานและชิ้นส่วนซ่อมเครื่องควบคุมอุณหภูมิ ( อ่าน : 355 ) 26 เม.ย.54 301 ประกาศผลจัดซื้อจัดจ้าง
276 จัดซื้อชื้นส่วนซ่อมอุปกรณ์จัดช่องสัญญาณ ( อ่าน : 370 ) 26 เม.ย.54 233 ประกาศผลจัดซื้อจัดจ้าง
277 ประกาศรายชื่อผู้ชนะการประกวดราคาจัดซื้อพร้อมติดตั้งระบบสื่อสัญญาณความเร็วสูง พร้อมอุปกรณ์ประกอบ จำนวน 8 รายการ ( อ่าน : 437 ) 11 ก.พ.54 374 ประกาศผลจัดซื้อจัดจ้าง
278 จัดซื้อพร้อมติดตั้งระบบอุปกรณ์งานปรับปรุงและติดตั้งระบบสื่อสารผ่านสายใยแก้วนำแสง ตามโครงการพัฒนาระบบโทรคมนาคมประจำปีงบประมาณ๒๕๕๒ ( อ่าน : 449 ) 20 ธ.ค.53 316 ประกาศผลจัดซื้อจัดจ้าง
279 ประกาศผลผู้ชนะการประกวดราคาจ้างปรับปรุงระบบเครื่อข่ายสารสนเทศ กองบัญชาการกองทัพไทย ตามโครงการพัฒนาระบบเครื่อขายสารสนเทศ และศูนย์คอมพิวเตอร์ กองบัญชาการกองทัพไทย ประจำปีงบประมาณ ๒๕๕๒ จำนวน ๑ งาน ( อ่าน : 479 ) 7 ธ.ค.53 383 ประกาศผลจัดซื้อจัดจ้าง
280 ประกาศผลผู้ชนะการประกวดราคาจัดซื้อสิ่งอุปกรณ์ระบบควบคุมบัญจับบัญชา C4I จำนวน ๓ ระบบ ด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ ( อ่าน : 421 ) 15 พ.ย.53 318 ประกาศผลจัดซื้อจัดจ้าง
281 ประกาศผลผู้ชนะการจัดซื้อพร้อมติดตั้งอุปกรณ์ระบบโสตทัศนูปกรณ์ (เสียง แสง และภาพ) และกล้องวงจรปิด( อ่าน : 396 ) 9 พ.ย.53 255 ประกาศผลจัดซื้อจัดจ้าง
282 ประกาศประกวดราคาผู้ชนะการจัดประกวดราคาจัดซื้อชิ้นส่วนซ่อมระบบสื่อสารข้อมูล( อ่าน : 516 ) 27 ต.ค.53 284 ประกาศผลจัดซื้อจัดจ้าง
283 ประกาศผลผู้ชนะการประกวดราคาการจัดซื้อชิ้นส่วนซ่อมระบบควบคุมบังคับบัญชา C4I และชิ้นส่วนซ่อมอุปกรณ์รวมช่องสัญญาณ( อ่าน : 427 ) 26 ต.ค.53 320 ประกาศผลจัดซื้อจัดจ้าง


กำลังแสดงหน้าที่ 1/5 ->
<< 1 2 3 4 5 >>  
... ผู้ดูแลระบบ - bootoojang44@hotmail.com ...
แผนกกรรมวิธีข้อมูล กองวิทยาการ สำนักแผนและอำนวยการสื่อสาร
Based on : Maxsite1.10 Modified to AtomyMaxsite 1.50