[x] ปิดหน้าต่างนี้
Powered by ATOMYMAXSITE

  

Username :
Password :
[ สมัครสมาชิก ] [ ลืมรหัสผ่าน ]
  
ที่
รายการประกาศจัดซื้อจัดจ้าง
ลงวันที่
ดาวน์โหลด
หมวด
ไฟล์แนบ
1 จ้างปรับปรุงระบบไฟฟ้าหอเสาอากาศ ในพื้นที่ภาคใต้( อ่าน : 16 ) 4 ก.ค.60 39 ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง
2 จัดซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์ สำหรับสำนักงาน จำนวน 163 ชุด ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) ( อ่าน : 14 ) 22 มิ.ย.60 24 ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง
3 จ้างปรับปรุงอุปกรณ์ประกอบจานสายอากาศ( อ่าน : 39 ) 16 พ.ค.60 62 ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง
4 จัดซื้อแบตเตอรี่เครื่องมือสื่อสารและยานพาหนะ ประจำปี 60 จำนวน 21 รายการ( อ่าน : 52 ) 8 มี.ค.60 76 ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง
5 จัดซื้อวิทยุเชื่อมโยงปลายทาง และอุปกรณ์ประกอบระบบ( อ่าน : 32 ) 3 มี.ค.60 71 ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง
6 จ้างบริการบำรุงรักษาและซ่อมระบบสารสนเทศ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๐ (ครั้งที่ 2)-1( อ่าน : 34 ) 22 ก.พ.60 53 ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง
7 จ้างบริการบำรุงรักษาและซ่อมระบบสารสนเทศ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๐ (ครั้งที่ 2)-2( อ่าน : 33 ) 22 ก.พ.60 51 ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง
8 จัดซื้อยางรถยนต์ ปี 60 จำนวน 24 รายการ( อ่าน : 45 ) 21 ก.พ.60 124 ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง
9 จัดซื้อครุภัณฑ์สายสื่อสาร ปี 60( อ่าน : 66 ) 7 ก.พ.60 83 ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง
10 จ้างบริการบำรุงรักษาและซ่อมระบบดูแลรักษาความปลอดภัยเครือข่าย บก.ทท.ปี 60( อ่าน : 61 ) 6 ก.พ.60 75 ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง
11 จัดซื้อพร้อมติดตั้งระบบสารสนเทศเพื่อการบริหาร บก.ทท. ตามโครงการเพิ่มประสิทธิภาพระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ บก.ทท.( อ่าน : 78 ) 26 ม.ค.60 100 ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง
12 จัดซื้อชิ้นส่วนซ่อมบำรุงระบบควบคุมบังคับบัญชา ตามโครงการส่งกำลังบำรุงระบบสื่อสารข้อมูลทหาร( อ่าน : 48 ) 11 ม.ค.60 80 ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง
13 จัดซื้อชิ้นส่วนซ่อมบำรุงชุดวิทยุ NERA Evolution ( อ่าน : 48 ) 5 ม.ค.60 81 ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง
14 จัดซื้อชิ้นส่วนซ่อมบำรุงระบบชุมสายโทรศัพท์ ตามโครงการส่งกำลังและซ่อมบำรุง สส.ทหาร( อ่าน : 19 ) 9 ม.ค.60 45 ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง
15 จัดซื้อชิ้นส่วนซ่อมบำรุงอุปกรณ์รวมช่องสัญญาณ MPLS ตามโครงการส่งกำลังและซ่อมบำรุง สส.ทหาร ( อ่าน : 26 ) 9 ม.ค.60 36 ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง
16 จัดซื้อเครื่องมือตรวจวัดและเครื่องมือซ่อมบำรุงระบบเคเบิลใยแก้วนำแสง ตามโครงการส่งกำลังและซ่อมบำรุง สส.ทหาร( อ่าน : 31 ) 9 ม.ค.60 58 ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง
17 จัดซื้อชิ้นส่วนซ่อมบำรุงชุดวิทยุ SAF ย่านความถี่ 5 GHz และ 7 GHz ตามโครงการส่งกำลังและซ่อมบำรุง สส.ทหาร( อ่าน : 33 ) 26 ธ.ค.59 49 ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง
18 จ้างเหมาปรับปรุงซ่อมแซมห้องน้ำ ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศทหาร จำนวน 1 งาน ( อ่าน : 23 ) 23 ธ.ค.59 28 ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง
19 จัดซื้อเครื่องมือสำรองหรือทดแทนระบบวิทยุเชื่อมโยง แบบ IP ตามโครงการส่งกำลังบำรุงระบบสื่อสารข้อมูลทหาร ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๐( อ่าน : 47 ) 22 ธ.ค.59 49 ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง
20 จ้างบริการบำรุงรักษาและซ่อมระบบสารสนเทศ ตามโครงการเพิ่มประสิทธิภาพระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ บก.ทท. ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๐ ( อ่าน : 66 ) 18 พ.ย.59 143 ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง
21 จ้างบริการบำรุงรักษาและซ่อมระบบคอมพิวเตอร์ และอุปกรณ์ประกอบของศูนย์คอมพิวเตอร์ บก.ทท.ปี 60 (2 )( อ่าน : 41 ) 14 พ.ย.59 51 ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง
22 จ้างบริการบำรุงรักษาและซ่อมระบบคอมพิวเตอร์ และอุปกรณ์ประกอบของศูนย์คอมพิวเตอร์ บก.ทท.ปี 60 (1 )( อ่าน : 39 ) 14 พ.ย.59 59 ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง
23 จัดซื้อครุภัณฑ์สายสื่อสาร ปี 60 จำนวน 13 รายการ( อ่าน : 72 ) 14 พ.ย.59 109 ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง
24 จ้างบริการบำรุงรักษาและซ่อมระบบดูแลรักษาความปลอดภัยเครือข่าย บก.ทท.ปี 60( อ่าน : 47 ) 10 พ.ย.59 65 ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง
25 จัดซื้อครุภัณฑ์สายพลาธิการ ปี 60 จำนวน 20 รายการ ( อ่าน : 61 ) 31 ต.ค.59 59 ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง
26 จ้างซ่อมแซมเรือนแถวชั้นนายสิบ สส.ทหาร (พื้นที่ทุ่งสีกัน) โดยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) ( อ่าน : 40 ) 20 ต.ค.59 47 ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง
27 จ้างเหมาก่อสร้างโรงจอดรถยนต์ กคพ.สส.ทหาร ประจำปีงบประมาณ 2560( อ่าน : 48 ) 30 ก.ย.59 52 ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง
28 จ้างซ่อมแซมอาคารสวัสดิการ สส.ทหาร อาคารเรือนแถวชั้นนายสิบ ( อ่าน : 94 ) 11 ก.ค.59 78 ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง
29 จ้างปรับปรุงอาคารเพื่อยกระดับชีวิตทหารกองประจำการ บก.ทท. ( อ่าน : 85 ) 13 มิ.ย.59 86 ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง
30 งานจัดซื้อพร้อมติดตั้งครุภัณฑ์สายสื่อสาร ตามโครงการพัฒนา พัน.ส.บก.ทท.สส.ทหาร ( อ่าน : 100 ) 28 เม.ย.59 120 ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง
31 จัดซื้อครุภัณฑ์สายสื่อสาร จำนวน 16 รายการ ( อ่าน : 117 ) 28 เม.ย.59 58 ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง
32 จัดซื้อครุภัณฑ์สายสื่อสาร จำนวน 16 รายการ( อ่าน : 77 ) 10 มี.ค.59 79 ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง
33 จัดซื้อครุภัณฑ์สายพลาธิการ( อ่าน : 62 ) 7 ม.ค.59 106 ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง
34 จัดซื้อครุภัณฑ์สายสื่อสาร จำนวน 2 รายการ( อ่าน : 93 ) 30 ธ.ค.58 98 ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง
35 จัดซื้อเครื่องมือสำรองหรือทดแทนระบบวิทยุเชื่อมโยง ตามโครงการส่งกำลังบำรุงระบบสื่อสารข้อมูลทหาร ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๕๙( อ่าน : 78 ) 24 ธ.ค.58 72 ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง
36 จัดซื้อพร้อมติดตั้งครุภัณฑ์สายสื่อสาร ตามโครงการพัฒนา กองพันทหารสื่อสาร กองบัญชาการกองทัพไทย กรมการสื่อสารทหาร ปี 59( อ่าน : 68 ) 22 ธ.ค.58 105 ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง
37 จ้างซ่อมแซมและปรับปรุงอาคารปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่ประจำสถานีโทรคมนาคมทหารในพื้นที่ภาคใต้ตอนกลาง (E-bidding)( อ่าน : 57 ) 14 ธ.ค.58 47 ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง
38 จัดซื้อระบบสารสนเทศและอุปกรณ์ประกอบพร้อมการติดตั้งงานขยายขีดความสามารถการบริหารจัดการ ศูนย์คอมพิวเตอร์ กองบัญชาการกองทัพไทย( อ่าน : 90 ) 1 ธ.ค.58 109 ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง
39 จัดซื้อครุภัณฑ์สายสื่อสาร( อ่าน : 91 ) 23 พ.ย.58 111 ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง
40 จัดซื้อครุภัณฑ์สายพลาธิการ( อ่าน : 57 ) 23 พ.ย.58 82 ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง
41 จัดซื้อยางรถยนต์ จำนวน 17 รายการ( อ่าน : 47 ) 23 พ.ย.58 55 ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง
42 จัดซื้อชิ้นส่วนซ่อมระบบควบคุมบังคับบัญชา ( อ่าน : 85 ) 19 พ.ย.58 124 ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง
43 จัดซื้อชิ้นส่วนซ่อมบำรุงระบบวิทยุเชื่อมโยง NERA Evolution (E-bidding)( อ่าน : 32 ) 18 พ.ย.58 74 ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง
44 จัดซื้อชิ้นส่วนซ่อมบำรุงระบบวิทยุเชื่อมโยงชุดวิทยุ SAF ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๕๙( อ่าน : 40 ) 18 พ.ย.58 52 ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง
45 จัดซื้อชิ้นส่วนซ่อมบำรุงระบบชุมสายโทรศัพท์( อ่าน : 50 ) 18 พ.ย.58 63 ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง
46 จัดซื้อพร้อมติดตั้งระบบงานขยายขีดความสามารถการบริหารจัดการศูนย์คอมพิวเตอร์ บก.ทท. ตามโครงการเพิ่มประสิทธิภาพระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ บก.ทท. ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2559( อ่าน : 54 ) 26 ต.ค.58 86 ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง
47 จัดซื้อเครื่องมือสำรองหรือทดแทนระบบวิทยุเชื่อมโยง ตามโครงการส่งกำลังบำรุงระบบสื่อสารข้อมูลทหาร ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๕๙( อ่าน : 61 ) 26 ต.ค.58 75 ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง
48 จัดซื้อเครื่องมือสำรองหรือทดแทนระบบควบคุมบังคับบัญชา (E-bidding)( อ่าน : 53 ) 22 ต.ค.58 59 ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง
49 จัดหาเครื่องมือตรวจวัดและเครื่องมือซ่อมบำรุงระบบวิทยุเชื่อมโยง โครงการส่งกำลังบำรุงระบบสื่อสารข้อมูลทหาร ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๕๙ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)( อ่าน : 55 ) 21 ต.ค.58 66 ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง
50 จ้างบริการบำรุงรักษาและซ่อมระบบเครือข่ายและอุปกรณ์เครือข่ายสารสนเทศ บก.ทท. (E-bidding)( อ่าน : 41 ) 20 ต.ค.58 58 ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง
51 จ้างบริการบำรุงรักษาและซ่อมระบบคอมพิวเตอร์และอุปกรณ์ประกอบ ศูนย์คอมพิวเตอร์ บก.ทท. (E-bidding) ( อ่าน : 60 ) 20 ต.ค.58 63 ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง
52 จ้างบำรุงรักษาและซ่อมระบบดูแลรักษาความปลอดภัยเครือข่าย บก.ทท. (E-bidding)( อ่าน : 52 ) 20 ต.ค.58 41 ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง
53 จัดซื้อพร้อมติดตั้งระบบงานขยาย ขีดความสามารถระบบเครือข่ายและรักษาความปลอดภัยสารสนเทศ บก.ทท. ตามโครงการเพิ่มประสิทธิภาพระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ บก.ทท. ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๕๙( อ่าน : 94 ) 8 ต.ค.58 110 ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง
54 จัดซื้อชิ้นส่วนซ่อมบำรุงระบบคอมพิวเตอร์และเครือข่าย (E-bidding)( อ่าน : 68 ) 30 ก.ย.58 60 ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง
55 จัดซื้อเครื่องมือสำรองหรือทดแทนระบบชุมสายโทรศัพท์ (e-bidding) ( อ่าน : 253 ) 29 ก.ย.58 41 ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง
56 จัดซื้อชิ้นส่วนซ่อมระบบควบคุมบังคับบัญชา C4I โครงการส่งกำลังบำรุงระบบสื่อสารข้อมูลทหาร โดยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)( อ่าน : 94 ) 1 ก.ค.58 122 ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง
57 จัดซื้อระบบสำนักงานอัตโนมัติ โครงการพัฒนาระบบควบคุมบังคับบัญชา C4I โดยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) ( อ่าน : 61 ) 30 มิ.ย.58 70 ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง
58 จัดซื้อครุภัณฑ์สายพลาธิการโดยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) (มีบัญชีราคากลาง (ราคาอ้างอิง) แนบท้าย) ( อ่าน : 56 ) 30 มิ.ย.58 44 ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง
59 จัดซื้อครุภัณฑ์ รายการ การจัดทำสื่อทัศนะสนับสนุนภารกิจ บก.ทท. โดยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) (มีบัญชีราคากลาง (ราคาอ้างอิง) แนบท้าย) ( อ่าน : 77 ) 30 มิ.ย.58 60 ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง
60 จ้างปรับปรุงซ่อมแซมอาคารพร้อมสิ่งอำนวยความสะดวกของอาคารศูนย์การโทรคมนาคมทหารและอาคารบริวาร ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) (มีบัญชีราคากลาง (ราคาอ้างอิง) แนบท้าย) ( อ่าน : 64 ) 30 มิ.ย.58 53 ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง
61 จัดซื้อชิ้นส่วนซ่อมระบบรวมช่องสัญญาณ จำนวน 1 งาน (3 ผนวก) ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) (มีบัญชีราคากลาง (ราคาอ้างอิง) แนบท้าย)( อ่าน : 74 ) 26 มิ.ย.58 84 ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง
62 จัดซื้อวิทยุเพื่อสนับสนุนการเชื่อมโยงเครือข่าย (ประกาศราคากลาง (ราคาอ้างอิง) ( อ่าน : 62 ) 8 พ.ค.58 58 ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง
63 ประกวดราคา จัดซื้ออุปกรณ์และซอฟแวร์การรักษาความมั่นคงปลอดภัยด้านสารสนเทศ บก.ทท. ด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ (มีบัญชีราคากลาง (ราคาอ้างอิง) แนบท้าย) ( อ่าน : 145 ) 27 มี.ค.58 152 ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง
64 ประกวดราคา จัดซื้อสิ่งอุปกรณ์สายสรรพาวุธ ด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ (มีบัญชีราคากลาง (ราคาอ้างอิง) แนบท้าย) ( อ่าน : 72 ) 23 มี.ค.58 70 ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง
65 ประกวดราคา จัดซื้อสิ่งอุปกรณ์สายพลาธิการ ด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ (มีบัญชีราคากลาง (ราคาอ้างอิง) แนบท้าย) ( อ่าน : 87 ) 23 มี.ค.58 58 ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง
66 ประกวดราคา จัดซื้อสิ่งอุปกรณ์สายขนส่ง ด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ (มีบัญชีราคากลาง (ราคาอ้างอิง) แนบท้าย) ( อ่าน : 77 ) 23 มี.ค.58 54 ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง
67 ประกวดราคา จัดซื้อพร้อมติดตั้งสิ่งอุปกรณ์สายสื่อสาร ด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ (มีบัญชีราคากลาง (ราคาอ้างอิง) แนบท้าย) ( อ่าน : 98 ) 23 มี.ค.58 125 ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง
68 ประกวดราคา จัดซื้อสิ่งอุปรณ์ สายสื่อสาร (คอมพิวเตอร์) เพื่อใช้ปฏิบัติงานทั่วไป ด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ (มีบัญชีราคากลาง (ราคาอ้างอิง) แนบท้าย) ( อ่าน : 99 ) 18 มี.ค.58 100 ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง
69 ประกวดราคาจัดซื้อชิ้นส่วนซ่อมระบบคอมพิวเตอร์และเครือข่าย ด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ (มีบัญชีราคากลาง (ราคาอ้างอิง) แนบท้าย) ( อ่าน : 66 ) 18 มี.ค.58 73 ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง
70 ประกวดราคา จัดซื้อชิ้นส่วนซ่อมระบบวิทยุเชื่อมโยง ด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ (มีบัญชีราคากลาง (ราคาอ้างอิง) แนบท้าย) ( อ่าน : 77 ) 9 มี.ค.58 85 ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง
71 จัดซื้อแบตเตอรี่เครื่องมือสื่อสาร และยานพาหนะ ด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ (มีบัญชีราคากลาง (ราคาอ้างอิง) แนบท้าย) ( อ่าน : 74 ) 6 มี.ค.58 91 ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง
72 ประกวดราคา จัดซื้อชิ้นส่วนซ่อมเครื่องควบคุมอุณหภูมิ ด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ (มีบัญชีราคากลาง (ราคาอ้างอิง) แนบท้าย) ( อ่าน : 73 ) 25 ก.พ.58 71 ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง
73 ประกวดราคา จัดซื้อชิ้นส่วนซ่อมระบบชุมสายโทรศัพท์และเคเบิลใยแก้วนำแสง ด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ (มีบัญชีราคากลาง (ราคาอ้างอิง) แนบท้าย ( อ่าน : 58 ) 25 ก.พ.58 82 ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง
74 จ้างปรับปรุงชุดเครื่องขยายเสียงงานพิธี (มีบัญชีราคากลาง (ราคาอ้างอิง) แนบท้าย) ( อ่าน : 50 ) 24 ก.พ.58 61 ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง
75 จัดซื้อชิ้นส่วนซ่อมระบบสื่อสารผ่านดาวเทียม (มีบัญชีราคากลาง (ราคาอ้างอิง) แนบท้าย) ( อ่าน : 60 ) 4 ก.พ.58 91 ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง
76 ประกวดราคาจ้างซ่อมแซมและปรับปรุงอาคารปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่ประจำสถานีโทรคมนาคมทหาร ในพื้นที่ภาคใต้ตอนกลาง ด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ (มีบัญชีราคากลาง (ราคาอ้างอิง) แนบท้าย) ( อ่าน : 51 ) 22 ม.ค.58 74 ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง
77 ประกวดราคาจ้างซ่อมแซมและปรับปรุงอาคารปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่ประจำสถานีโทรคมนาคมทหาร ในพื้นที่ภาคเหนือตอนล่าง ด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ (มีบัญชีราคากลาง (ราคาอ้างอิง) แนบท้าย) ( อ่าน : 43 ) 21 ม.ค.58 61 ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง
78 ประกวดราคาจ้างปรับปรุงชุดวิทยุเชื่อมโยง แบบ FODU (366 Mbps , HSB) ด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ (มีบัญชีราคากลาง (ราคาอ้างอิง) แนบท้าย) ( อ่าน : 47 ) 21 ม.ค.58 54 ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง
79 ประกวดราคาจ้างซ่อมแซมและปรับปรุงอาคารปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่ประจำสถานีโทรคมนาคมทหาร ในพื้นที่ภาคอีสานใต้ ด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ (มีบัญชีราคากลาง (ราคาอ้างอิง) แนบท้าย) ( อ่าน : 48 ) 20 ม.ค.58 70 ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง
80 ประกวดราคาจัดซื้อรถซ่อมบำรุงเคลื่อนที่ พร้อมเครื่องมือระดับสนับสนุนโดยตรง จำนวน ๔ คัน ด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ (มีบัญชีราคากลาง (ราคาอ้างอิง) แนบท้าย) ( อ่าน : 72 ) 5 ม.ค.58 92 ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง
81 ประกวดราคาจัดซื้อชิ้นส่วนซ่อมระบบวิทยุไมโครเวฟ จำนวน 2 งาน (มีบัญชีราคากลาง (ราคาอ้างอิง) แนบท้าย) ( อ่าน : 79 ) 29 ธ.ค.57 82 ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง
82 ประกวดราคาซื้อเครื่องมือซ่อมบำรุงระบบเคเบิลใยแก้วนำแสง( อ่าน : 80 ) 22 ธ.ค.57 84 ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง
83 จัดซื้อยางรถยนต์ และยางรถจักรยานยนต์ (มีบัญชีราคากลาง(ราคาอ้างอิง)แนบท้าย) ( อ่าน : 75 ) 3 ธ.ค.57 77 ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง
84 จัดซื้อครุภัณฑ์สายพลาธิการ ประจำปีงบประมาณ 2557 จำนวน 22 รายการ (มีบัญชีราคากลาง (ราคาอ้างอิง) แนบท้าย) ( อ่าน : 132 ) 29 ส.ค.57 137 ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง
85 จัดหารถยนต์บรรทุกน้ำอเนกประสงค์ ประจำสถานีโทรคมนาคมทหาร ขนาด 6,000 ลิตร (ครั้งที่ 3) (มีบัญชีราคากลางแนบท้าย)( อ่าน : 109 ) 15 ส.ค.57 94 ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง
86 ประกาศผู้ไม่มีผลประโยชน์ร่วมกัน : จัดซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์และอุปกรณ์ประกอบของงานพัฒนาระบบห้องสมุดพร้อมการติดตั้งระบบห้องสมุดอิเล็กทรอนิกส์ (E-Library) ( อ่าน : 125 ) 29 ก.ค.57 122 ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง
87 จัดซื้อและติดตั้งอุปกรณ์เพื่อการฝึกอบรมของห้องสัมนาย่อย ห้องประชุมหน่วย และห้องอเนกประสงค์ ( อ่าน : 157 ) 16 ก.ค.57 123 ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง
88 จัดหารถยนต์บรรทุกน้ำอเนกประสงค์ ประจำสถานีโทรคมนาคมทหาร ขนาด 6,000 ลิตร (ครั้งที่ 2) (มีบัญชีราคากลางแนบท้าย) ( อ่าน : 100 ) 15 ก.ค.57 94 ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง
89 ประกาศรายชื่อผู้ไม่มีผลประโยชน์ร่วมกัน : จ้างก่อสร้างอาคารที่พักเจ้าหน้าที่ สถานีโทรคมนาคมทหารนครศรีธรรมราช( อ่าน : 104 ) 8 ก.ค.57 98 ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง
90 ประกาศรายชื่อผู้ไม่มีผลประโยชน์ร่วมกัน : จัดซื้อยุทโธปกรณ์พิเศษสายสื่อสาร ( อ่าน : 137 ) 7 ก.ค.57 119 ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง
91 ประกาศรายชื่อผู้ไม่มีผลประโยชน์ร่วมกัน : จ้างซ่อมระบบบำบัดน้ำเสียอาคาร สส.ทหาร( อ่าน : 99 ) 4 ก.ค.57 72 ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง
92 ประกาศรายชื่อผู้ไม่มีผลประโยชน์ร่วมกัน : จัดซื้อยุทโธปกรณ์พิเศษสายสื่อสาร จำนวน 3 รายการ( อ่าน : 104 ) 4 ก.ค.57 87 ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง
93 ประกาศรายชื่อผู้ไม่มีผลประโยชน์ร่วมกัน : จัดซื้อยุทโธปกรณ์พิเศษสายสื่อสาร จำนวน 145 ชุด( อ่าน : 91 ) 2 ก.ค.57 86 ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง
94 จัดซื้อครุภัณฑ์สายพลาธิการ ประจำปีงบประมาณ 2557 จำนวน 22 รายการ( อ่าน : 137 ) 24 มิ.ย.57 111 ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง
95 จัดซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ จำนวน 5 รายการ (มีตารางแสดงวงเงินงบประมาณ (ราคาอ้างอิง) แนบท้าย) ( อ่าน : 135 ) 5 มิ.ย.57 162 ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง
96 จัดซื้อครุภัณฑ์สายยุทธโยธา ปี 2557 จำนวน 3 รายการ (ประกาศผู้ไม่มีผลประโยชน์ร่วมกัน) ( อ่าน : 106 ) 4 มิ.ย.57 104 ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง
97 จัดซื้อและติดตั้งอุปกรณ์เพื่อการฝึกอบรมของห้องสัมนาย่อย ห้องประชุมหน่วย และห้องอเนกประสงค์ (มีบัญชีราคากลาง (ราคาอ้างอิง) แนบท้าย) ( อ่าน : 154 ) 29 พ.ค.57 102 ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง
98 จัดซื้อพร้อมติดตั้งเพื่อปรับปรุงเครือข่ายระบบโทรคมนาคมทหาร พร้อมอุปกรณ์ประกอบ (ตารางแสดงวงเงินงบประมาณ)( อ่าน : 140 ) 27 ก.พ.57 172 ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง
99 จัดซื้อพร้อมติดตั้งกล้องวงจรปิด จำนวน ๑๖ ชุด (ตารางแสดงวงเงินงบประมาณ)( อ่าน : 167 ) 2 พ.ค.57 163 ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง
100 จัดซื้อรถซ่อมบำรุงเคลื่อนที่พร้อมเครื่องมือระดับสนับสนุนโดยตรง (ตารางแสดงวงเงินงบประมาณ)( อ่าน : 143 ) 26 ก.พ.57 111 ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง
101 จัดซื้อพร้อมติดตั้งเพื่อปรับปรุงเครือข่ายระบบโทรคมนาคมทหาร พร้อมอุปกรณ์ประกอบ (ตารางแสดงวงเงินงบประมาณ)( อ่าน : 126 ) 3 ม.ค.57 134 ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง
102 จัดซื้อชิ้นส่วนซ่อมอุปกรณ์ระบบสื่อสัญญาณความเร็วสูง (Alcatel 9647 LSY) (ตารางแสดงวงเงินงบประมาณ)( อ่าน : 149 ) 30 ม.ค.57 118 ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง
103 จัดซื้อรั้วไร้สาย ตามโครงการเสริมสร้างความมั่นคงระบบป้องกันชายแดนประจำปีงบประมาณ ๒๕๕๗( อ่าน : 225 ) 13 มี.ค.57 168 ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง
104 จัดซื้อแบตเตอรี่เครื่องมือสื่อสารและยานพาหนะ 17 รายการ (ตารางแสดงวงเงินงบประมาณ)( อ่าน : 144 ) 30 ม.ค.57 160 ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง
105 จัดซื้อชิ้นส่วนซ่อมเครื่องควบคุมอุณหภูมิ จำนวน 126 รายการ ( อ่าน : 276 ) 6 มี.ค.57 145 ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง
106 จัดหารถยนต์บรรทุกน้ำอเนกประสงค์ ประจำสถานีโทรคมนาคมทหาร ขนาด 6,000 ลิตร ( อ่าน : 963 ) 4 มี.ค.57 103 ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง
107 จัดซื้อวัสดุอุปกรณ์สนับสนุนการซ่อมบำรุง จำนวน 3 รายการ ( อ่าน : 269 ) 3 มี.ค.57 140 ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง
108 จัดซื้อสิ่งอุปกรณ์สำนักงานประจำสถานีโทรคมนาคมทหาร ( อ่าน : 963 ) 3 มี.ค.57 141 ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง
109 จัดซื้อตู้เครื่องมือและแหล่งจ่ายกระแสไฟฟ้า ( อ่าน : 191 ) 28 ก.พ.57 129 ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง
110 จัดซื้อเครื่องมือตรวจวัดอิเล็กทรอนิกส์ 3 รายการ (ประกาศรายชื่อผู้ไม่มีผลประโยชน์ร่วมกัน) ( อ่าน : 904 ) 26 ก.พ.57 117 ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง
111 จัดซื้อรถซ่อมบำรุงเคลื่อนที่พร้อมเครื่องมือระดับสนับสนุนโดยตรง ( อ่าน : 191 ) 26 ก.พ.57 110 ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง
112 จัดซื้อครุภัณฑ์สายพลาธิการ จำนวน 6 รายการ ( อ่าน : 272 ) 17 ก.พ.57 149 ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง
113 จัดซื้อเครื่องมือตรวจวัดอิเล็กทรอนิกส์ จำนวน 3 รายการ ( อ่าน : 346 ) 10 ก.พ.57 148 ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง
114 จัดซื้อแบตเตอรี่เครื่องมือสื่อสารและยานพาหนะ โดยวิธีกรณีพิเศษ จาก โรงงานแบตเตอรี่ทหาร (ตารางแสดงวงเงินงบประมาณ) ( อ่าน : 231 ) 2 ม.ค.57 163 ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง
115 จัดซื้อชิ้นส่วนซ่อมอุปกรณ์ระบบสื่อสัญญาณความเร็วสูง (Alcatel 9647 LSY) ( อ่าน : 287 ) 30 ม.ค.57 141 ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง
116 จัดซื้อยางรถยนต์ ( อ่าน : 258 ) 21 ม.ค.57 152 ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง
117 จ้างซ่อมปรับปรุงชุดดักรับและเฝ้าฟังพร้อมเครื่องกำเนิดไฟฟ้า ( อ่าน : 243 ) 21 ม.ค.57 128 ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง
118 จ้างปรับปรุงระบบรักษาความปลอดภัยปมระบบสื่อสารข้อมูลทหาร ( อ่าน : 233 ) 21 ม.ค.57 132 ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง
119 จ้างซ่อมอุปกรณ์ระบบสื่อสัญญาณความเร็วสูง (mini-Link) ( อ่าน : 288 ) 21 ม.ค.57 135 ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง
120 จ้างปรับปรุงชุดเครื่องเสียงเคลื่อนที่ ( อ่าน : 224 ) 21 ม.ค.57 132 ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง
121 จัดซื้อแบตเตอรี่เครื่องมือสื่อสาร จำนวน 1 งาน ( อ่าน : 259 ) 21 ม.ค.57 172 ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง
122 จ้างปรับปรุงระบบซ่อมบำรุง ( อ่าน : 176 ) 21 ม.ค.57 124 ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง
123 จัดซื้อชิ้นส่วนซ่อมระบบทางสาย จำนวน 2 รายการ ( อ่าน : 184 ) 21 ม.ค.57 146 ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง
124 จัดซื้อระบบสารสนเทศและอุปกรณ์ประกอบพร้อมการติดตั้ง จำนวน 3 งาน ( อ่าน : 432 ) 1 พ.ย.56 281 ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง
125 จัดซื้อพร้อมติดตั้งระบบสารสนเทศ ให้ กับ สนพ.ยบ.ทหาร แห่งใหม่ ( อ่าน : 849 ) 11 ก.ค.56 437 ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง
126 จ้างรื้อถอนและติดตั้งเครื่องควบคุมอุณหภูมิ (ครั้งที่ 3) ( อ่าน : 658 ) 7 มิ.ย.56 277 ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง
127 จัดซื้อพร้อมติดตั้งงานขยายเครือข่ายโทรคมนาคมทหารประจำที่ต่อไปยังหน่วยกองกำลังป้องกันชายแดน ( อ่าน : 688 ) 21 พ.ค.56 302 ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง
128 จัดซื้อพร้อมติดตั้งระบบเชื่อมโยงการสื่อสารทางยุทธวิธี ( อ่าน : 749 ) 26 เม.ย.56 357 ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง
129 จัดซื้อระบบสารสนเทศและอุปกรณ์ประกอบพร้อมการติดตั้ง ( อ่าน : 775 ) 25 เม.ย.56 340 ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง
130 จัดซื้อยางรถยนต์และยางรถจักรยานยนต์ (ครั้งที่ 2) ( อ่าน : 685 ) 18 มี.ค.56 311 ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง
131 จ้างซ่อมปรับปรุงชุดดักรับและเฝ้าฟังปฏิบัติการสงครามอิเล็กทรอนิกส์ ( อ่าน : 727 ) 11 มี.ค.56 318 ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง
132 จ้างรื้อถอนและติดตั้งเครื่องควบคุมอุณหภูมิ ( อ่าน : 1370 ) 26 ก.พ.56 288 ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง
133 จัดซื้อชุดรบกวนความถี่วิทยุเคลื่อนที่ ย่านความถี่ VHF/UHF พร้อมติดตั้งบนยานพาหนะ ( อ่าน : 925 ) 14 ก.พ.56 334 ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง
134 จัดซื้อแบตเตอรี่เครื่องมือสื่อสารและยานพาหนะ ( อ่าน : 609 ) 13 ก.พ.56 330 ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง
135 จ้างก่อสร้างระบบป้องกันอุทกภัย สถานีโทรคมนาคมทหาร ศูนย์การโทรคมนาคมทหาร ( อ่าน : 515 ) 4 ก.พ.56 246 ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง
136 จ้างปรับปรุงชุดวิทยุเชื่อมโยง ( อ่าน : 569 ) 1 ก.พ.56 315 ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง
137 จัดซื้อชิ้นส่วนซ่อมและอุปกรณ์ระบบควบคุมบังคับบัญชา C4I ( อ่าน : 392 ) 29 ม.ค.56 322 ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง
138 จัดซื้อพร้อมติดตั้งเพื่อปรับปรุงระบบชุมสายโทรศัพท์ พร้อมอุปกรณ์ประกอบ ( อ่าน : 582 ) 23 ม.ค.56 344 ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง
139 งานจ้างปรับปรุงข่ายสายระบบโทรคมนาคมทหาร ( อ่าน : 435 ) 17 ม.ค.56 244 ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง
140 จ้างรื้อถอนและติดตั้งเครื่องควบคุมอุณหภูมิ ( อ่าน : 479 ) 16 ม.ค.56 281 ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง
141 จัดซื้อพร้อมติดตั้งเพื่อปรับปรุงระบบเครือข่ายระบบโทรคมนาคมทหาร พร้อมอุปกรณ์ประกอบ ( อ่าน : 399 ) 15 ม.ค.56 361 ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง
142 จ้างซ่อมปรับปรุงเครื่องมือปฏิบัติการสงครามอิเล็กทรอนิกส์ ประจำสถานีปฏิบัติการสงครามอิเล็กทรอนิกส์ จังหวัดเชียงราย ( อ่าน : 329 ) 15 ม.ค.56 237 ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง
143 จัดซื้ออุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์และอุปกรณ์ซ่อมสาย ( อ่าน : 384 ) 10 ม.ค.56 304 ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง
144 จัดซื้อชิ้นส่วนซ่อมเครื่องควบคุมอุณหภูมิ ( อ่าน : 394 ) 10 ม.ค.56 248 ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง
145 จัดซื้อชิ้นส่วนซ่อมอุปกรณ์สื่อสารข้อมูลผ่านดาวเทียมสถานีแม่ข่ายและชิ้นส่วนซ่อมอุปกรณ์ระบบสื่อสัญญาณความเร็วสูง (Interlink NL 2005A) ( อ่าน : 787 ) 8 ม.ค.56 299 ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง
146 จัดซื้อชิ้นส่วนซ่อมอุปกรณ์ระบบสื่อสารความเร็วสูง (NERA EVOLUTION) ( อ่าน : 859 ) 27 ธ.ค.55 344 ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง
147 จัดซื้อชิ้นส่วนซ่อมอุปกรณ์ประบบสื่อสารความเร็วสูง (ALCATEL 9647 LSY) ( อ่าน : 306 ) 27 ธ.ค.55 294 ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง
148 จ้างบำรุงรักษาและซ่อมระบบดูแลรักษาความปลดภัยเครือข่าย กองบัญชาการกองทัพไทย ( อ่าน : 423 ) 27 ธ.ค.55 327 ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง
149 จัดซื้อชิ้นส่วนอุปกรณ์เชื่อมต่อข้อมูลระบบชุมสายโทรศัพท์ และชิ้นส่วนซ่อมชุดวิทยุสื่อสารข้อมูล (SAF) ( อ่าน : 572 ) 24 ธ.ค.55 301 ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง
150 จ้างบำรุงรักษาและซ่อมอุปกรณ์เครือข่ายสารสนเทศ พื้นที่ บก.ทท.(แจ้งวัฒนะ)( อ่าน : 339 ) 24 ธ.ค.55 332 ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง
151 จ้างปรับปรุงระบบรักษาความปลอดภัยปมระบบสื่อสารข้อมูลทหาร( อ่าน : 259 ) 18 ธ.ค.55 316 ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง
152 จัดซื้อชิ้นส่วนซ่อมระบบสื่อสารข้อมูล( อ่าน : 355 ) 4 ธ.ค.55 333 ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง
153 จ้างก่อสร้างระบบป้องกันอุทกภัย สถานีโทรคมนาคมทหาร ศูนย์การโทรคมนาคมทหาร( อ่าน : 285 ) 3 ธ.ค.55 233 ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง
154 จัดซื้อสิ่งอุปกรณ์สายสื่อสาร ตามโครงการพัฒนา พัน.ส.บก.ทท.สส.ทหาร ( อ่าน : 632 ) 15 ต.ค.55 482 ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง
155 จัดซื้อชุดดักรับและหาทิศวิทยุเคลื่อนที่ ย่านความถี่ VHF UHF พร้อมติดตั้งบนยานพาหนะ ( อ่าน : 615 ) 10 ก.ย.55 341 ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง
156 จัดซื้อพร้อมติดตั้งยุทโธปกรณ์ จำนวน 7 งาน ( อ่าน : 464 ) 30 ส.ค.55 282 ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง
157 จ้างปรับปรุงชุดวิทยุเชื่อมโยง ( อ่าน : 642 ) 23 ส.ค.55 282 ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง
158 จัดเครื่องมือและชิ้นส่วนซ่อม จำนวน 7 งาน ( อ่าน : 490 ) 23 ส.ค.55 502 ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง
159 จัดซื้อชิ้นส่วนซ่อมและอุปกรณ์ระบบควบคุมบังคับบัญชา C4I ( อ่าน : 534 ) 16 ส.ค.55 297 ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง
160 จ้างปรับปรุงชุดเครื่องขยายเสียงสำหรับงานพิธีฯ จำนวน 1 งาน ( อ่าน : 519 ) 14 ส.ค.55 277 ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง
161 จ้างรื้อถอนและติดตั้งเครื่องควบคุมอุณหภูมิ, จ้างซ่อมอุปกรณ์สื่อสารโทรคมนาคม และ อุปกรณ์ขยายสัญญาณผ่านดาวเทียม ( อ่าน : 538 ) 6 ส.ค.55 344 ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง
162 จัดซื้ออุปกรณ์ระบบชุมสายโทรศัพท์และจัดซื้อพร้อมติดตั้งชุดอุปกรณ์ประกอบ Hypalon Radome ( อ่าน : 593 ) 6 ส.ค.55 357 ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง
163 จัดซื้อชิ้นส่วนซ่อมอุปกรณ์ระบบสื่อสัญญาณความเร็วสูง (NERA EVOLUTION), ชิ้นส่วนซ่อมอุปกรณ์จัดช่องสัญญาณ Tejas, ชิ้นส่วนซ่อมชุดวิทยุสื่อสารระบบโทรคมนาคมความเร็วสูง (SAF)และชิ้นส่วนซ่อมอุปกรณ์ระบบสื่อสัญญ ( อ่าน : 1012 ) 25 ก.ค.55 353 ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง
164 จัดซื้ออุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์และอุปกรณ์ซ่อมสาย ( อ่าน : 467 ) 20 ก.ค.55 296 ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง
165 จัดซื้อชิ้นส่วนซ่อมและอุปกรณ์ระบบควบคุมบังคับบัญชา C4I ( อ่าน : 463 ) 23 ก.ค.55 346 ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง
166 จัดซื้อชิ้นส่วนซ่อมระบบสื่อสารข้อมูล ( อ่าน : 556 ) 19 ก.ค.55 300 ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง
167 จ้างปรับปรุงระบบรักษาความปลอดภัยปมโทรคมนาคม ( อ่าน : 441 ) 16 ก.ค.55 305 ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง
168 จัดซื้อพร้อมติดตั้งระบบรักษาความปลอดภัย กองบัญชาการกองทัพไทย ( อ่าน : 567 ) 5 มิ.ย.55 359 ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง
169 จัดซื้อพร้อมติดตั้งระบบสื่อสารโทรคมนาคมเชื่อมต่อและบูรณาการระบบโทรคมนาคมทหารกับเครือข่ายการสื่อสารภาครัฐและเอกชน และปรับปรุงสถานีดาวเทียมภาคพื้นดิน ( อ่าน : 554 ) 30 พ.ค.55 313 ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง
170 จัดซื้อพร้อมติดตั้งระบบสารสนเทศ โครงการเพิ่มประสิทธิภาพระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ ( อ่าน : 569 ) 30 พ.ค.55 326 ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง
171 ประกวดราคาจ้างเหมาปรับปรุงและฟื้นฟูหน่วย ด้านก่อสร้างและสาธารณูปโภค ( อ่าน : 523 ) 26 เม.ย.55 509 ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง
172 จัดซื้อระบบตรวจการณ์และรักษาความปลอดภัยของกองกำลังรักษาสันติภาพ ( อ่าน : 521 ) 3 ต.ค.54 387 ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง
173 จัดซื้อยุทโธปกรณ์พิเศษด้านการสื่อสารสนับสนุนศูนย์ปฏิบัติการต่อสู้เพื่อเอาชนะยาเสพติดกองทัพไทย ( อ่าน : 587 ) 24 ส.ค.54 402 ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง
174 จัดซื้อระบบสื่อสารผ่านดาวเทียมเคลื่อนที่ย่านความถี่ Ku-Band ( อ่าน : 881 ) 9 ส.ค.54 390 ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง
175 จัดซื้อพร้อมติดตั้งระบบข้อมูลอิเล็กทรอนิกส์เพื่อการซ่อมบำรุง ( อ่าน : 655 ) 5 ส.ค.54 360 ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง
176 จัดซื้อชิ้นส่วนซ่อม (องค์ประกอบ,อุปกรณ์) ระบบสื่อสารข้อมูล ( อ่าน : 772 ) 2 ส.ค.54 418 ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง
177 จัดซื้อเครื่องมือสื่อสารสำหรับผู้ใช้งานและชิ้นส่วนซ่อมเครื่องควบคุมอุณหภูมิ ( อ่าน : 549 ) 29 ก.ค.54 350 ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง
178 จัดซื้อพร้อมติดตั้งปรับปรุงระบบสื่อสารข้อมูลสำหรับการแลกเปลี่ยนข้อมูลการป้องกันภัยทางอากาศอัตโนมัติ ( อ่าน : 602 ) 22 ก.ค.54 390 ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง
179 จัดซื้อระบบวิทยุมือถือชนิดดิจิตอล (ครั้งที่ 2) ( อ่าน : 619 ) 19 ก.ค.54 445 ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง
180 จัดซื้อระบบวิทยุมือถือชนิดดิจิตอล ( อ่าน : 552 ) 12 ก.ค.54 408 ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง
181 จ้างปรับปรุงระบบสารสนเทศเพื่อการบริหารการเงินและการบัญชี ( อ่าน : 581 ) 5 ก.ค.54 322 ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง
182 ประกวดราคาจัดซื้อพร้อมติดตั้งอุปกรณ์ระบบเครือข่ายสื่อสัญญาณความเร็วสูง พร้อมอุปกรณ์ประกอบ ( อ่าน : 434 ) 20 มิ.ย.54 289 ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง
183 ประกวดราคาจัดซื้อชิ้นส่วนซ่อมระบบควบคุมบังคับบัญชา C4I ( อ่าน : 393 ) 7 มิ.ย.54 348 ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง
184 จัดซื้อพร้อมติดตั้งระบบข้อมูลอิเล็กทรอนิกส์เพื่อการซ่อมบำรุง ( อ่าน : 397 ) 9 พ.ค.54 285 ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง
185 ประกวดราคาจัดซื้อชิ้นส่วนซ่อมชุดวิทยุเชื่อมโยง ( อ่าน : 431 ) 30 มี.ค.54 307 ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง
186 ประกวดราคาจัดซื้อชิ้นส่วนซ่อมระบบชุมสายโทรศัพท์ ( อ่าน : 386 ) 29 มี.ค.54 385 ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง
187 ประกวดราคาจัดซื้อชิ้นส่วนซ่อมอุปกรณ์ระบบสื่อสัญญาณความเร็วสูง ( อ่าน : 485 ) 25 มี.ค.54 299 ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง
188 ประกวดราคาจัดซื้อชิ้นส่วนซ่อมระบบสื่อสารผ่านดาวเทียม (MFTDMA) ( อ่าน : 485 ) 21 มี.ค.54 424 ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง
189 ประกวดราคาจัดซื้อเครื่องมือซ่อมบำรุง และอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ ( อ่าน : 452 ) 21 มี.ค.54 381 ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง
190 ประกวดราคาจ้างซ่อมเครื่องมือสื่อสาร ( อ่าน : 400 ) 18 มี.ค.54 295 ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง
191 ประกวดราคาจัดซื้อชิ้นส่วนซ่อมเครื่องควบคุมอุณหภูมิ,ชิ้นส่วนซ่อมเครื่องกำเนิดไฟฟ้า,แบตเตอรี่,ชิ้นส่วนซ่อมยานพาหนะ และ ยางรถยนต์ ( อ่าน : 597 ) 18 มี.ค.54 352 ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง
192 ประกวดราคาจัดซื้อชิ้นส่วนซ่อม (องค์ประกอบ, อุปกรณ์) ระบบสื่อสารข้อมูล ( อ่าน : 517 ) 15 มี.ค.54 391 ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง
193 ประกวดราคาจัดซื้อชิ้นส่วนซ่อมอุปกรณ์จัดช่องสัญญาณ จำนวน 2 กลุ่ม ( อ่าน : 436 ) 14 มี.ค.54 264 ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง
194 ประกวดราคาจัดซื้อเครื่องมือสื่อสารสำหรับผู้ใช้งานและชิ้นส่วนซ่อมเครื่องควบคุมอุณหภูมิ ( อ่าน : 425 ) 2 มี.ค.54 269 ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง
195 ประกาศประกวดราคาซื้อ เพื่อดำเนินการจัดหาครุภัณฑ์สายสื่อสาร( อ่าน : 504 ) 8 พ.ย.53 395 ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง
196 ประกวดราคาซื้อประกาศประกวดราคาการจัดซื้อพร้อมติดตั้งระบบกล้องวงจรปิดและไม้กั้นประตู วงเงิน 21,818,958.50.- บาท( อ่าน : 427 ) 18 ต.ค.53 323 ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง


กำลังแสดงหน้าที่ 1/5 ->
<< 1 2 3 4 5 >>  
... ผู้ดูแลระบบ - bootoojang44@hotmail.com ...
แผนกกรรมวิธีข้อมูล กองวิทยาการ สำนักแผนและอำนวยการสื่อสาร
Based on : Maxsite1.10 Modified to AtomyMaxsite 1.50