[x] ปิดหน้าต่างนี้
Powered by ATOMYMAXSITE

  

Username :
Password :
[ สมัครสมาชิก ] [ ลืมรหัสผ่าน ]
  
ที่
รายการประกาศจัดซื้อจัดจ้าง
ลงวันที่
ดาวน์โหลด
หมวด
ไฟล์แนบ
1 จัดซื้อครุภัณฑ์สายวิทยาศาสตร์ จำนวน 1 รายการ( อ่าน : 63 ) 17 ส.ค.60 87 ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง
2 จัดซื้อยางรถยนต์ ปี 60 ( อ่าน : 49 ) 11 ก.ค.60 53 ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง
3 จ้างปรับปรุงระบบไฟฟ้าหอเสาอากาศ ในพื้นที่ภาคใต้( อ่าน : 73 ) 4 ก.ค.60 89 ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง
4 จัดซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์ สำหรับสำนักงาน จำนวน 163 ชุด ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) ( อ่าน : 77 ) 22 มิ.ย.60 48 ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง
5 จ้างปรับปรุงอุปกรณ์ประกอบจานสายอากาศ( อ่าน : 95 ) 16 พ.ค.60 103 ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง
6 จัดซื้อแบตเตอรี่เครื่องมือสื่อสารและยานพาหนะ ประจำปี 60 จำนวน 21 รายการ( อ่าน : 97 ) 8 มี.ค.60 103 ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง
7 จัดซื้อวิทยุเชื่อมโยงปลายทาง และอุปกรณ์ประกอบระบบ( อ่าน : 73 ) 3 มี.ค.60 90 ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง
8 จ้างบริการบำรุงรักษาและซ่อมระบบสารสนเทศ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๐ (ครั้งที่ 2)-1( อ่าน : 79 ) 22 ก.พ.60 76 ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง
9 จ้างบริการบำรุงรักษาและซ่อมระบบสารสนเทศ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๐ (ครั้งที่ 2)-2( อ่าน : 70 ) 22 ก.พ.60 70 ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง
10 จัดซื้อยางรถยนต์ ปี 60 จำนวน 24 รายการ( อ่าน : 84 ) 21 ก.พ.60 136 ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง
11 จัดซื้อครุภัณฑ์สายสื่อสาร ปี 60( อ่าน : 99 ) 7 ก.พ.60 109 ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง
12 จ้างบริการบำรุงรักษาและซ่อมระบบดูแลรักษาความปลอดภัยเครือข่าย บก.ทท.ปี 60( อ่าน : 91 ) 6 ก.พ.60 109 ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง
13 จัดซื้อพร้อมติดตั้งระบบสารสนเทศเพื่อการบริหาร บก.ทท. ตามโครงการเพิ่มประสิทธิภาพระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ บก.ทท.( อ่าน : 116 ) 26 ม.ค.60 137 ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง
14 จัดซื้อชิ้นส่วนซ่อมบำรุงระบบควบคุมบังคับบัญชา ตามโครงการส่งกำลังบำรุงระบบสื่อสารข้อมูลทหาร( อ่าน : 80 ) 11 ม.ค.60 107 ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง
15 จัดซื้อชิ้นส่วนซ่อมบำรุงชุดวิทยุ NERA Evolution ( อ่าน : 59 ) 5 ม.ค.60 92 ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง
16 จัดซื้อชิ้นส่วนซ่อมบำรุงระบบชุมสายโทรศัพท์ ตามโครงการส่งกำลังและซ่อมบำรุง สส.ทหาร( อ่าน : 28 ) 9 ม.ค.60 55 ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง
17 จัดซื้อชิ้นส่วนซ่อมบำรุงอุปกรณ์รวมช่องสัญญาณ MPLS ตามโครงการส่งกำลังและซ่อมบำรุง สส.ทหาร ( อ่าน : 53 ) 9 ม.ค.60 65 ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง
18 จัดซื้อเครื่องมือตรวจวัดและเครื่องมือซ่อมบำรุงระบบเคเบิลใยแก้วนำแสง ตามโครงการส่งกำลังและซ่อมบำรุง สส.ทหาร( อ่าน : 60 ) 9 ม.ค.60 86 ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง
19 จัดซื้อชิ้นส่วนซ่อมบำรุงชุดวิทยุ SAF ย่านความถี่ 5 GHz และ 7 GHz ตามโครงการส่งกำลังและซ่อมบำรุง สส.ทหาร( อ่าน : 47 ) 26 ธ.ค.59 66 ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง
20 จ้างเหมาปรับปรุงซ่อมแซมห้องน้ำ ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศทหาร จำนวน 1 งาน ( อ่าน : 34 ) 23 ธ.ค.59 40 ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง
21 จัดซื้อเครื่องมือสำรองหรือทดแทนระบบวิทยุเชื่อมโยง แบบ IP ตามโครงการส่งกำลังบำรุงระบบสื่อสารข้อมูลทหาร ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๐( อ่าน : 56 ) 22 ธ.ค.59 57 ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง
22 จ้างบริการบำรุงรักษาและซ่อมระบบสารสนเทศ ตามโครงการเพิ่มประสิทธิภาพระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ บก.ทท. ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๐ ( อ่าน : 80 ) 18 พ.ย.59 157 ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง
23 จ้างบริการบำรุงรักษาและซ่อมระบบคอมพิวเตอร์ และอุปกรณ์ประกอบของศูนย์คอมพิวเตอร์ บก.ทท.ปี 60 (2 )( อ่าน : 55 ) 14 พ.ย.59 62 ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง
24 จ้างบริการบำรุงรักษาและซ่อมระบบคอมพิวเตอร์ และอุปกรณ์ประกอบของศูนย์คอมพิวเตอร์ บก.ทท.ปี 60 (1 )( อ่าน : 53 ) 14 พ.ย.59 66 ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง
25 จัดซื้อครุภัณฑ์สายสื่อสาร ปี 60 จำนวน 13 รายการ( อ่าน : 83 ) 14 พ.ย.59 153 ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง
26 จ้างบริการบำรุงรักษาและซ่อมระบบดูแลรักษาความปลอดภัยเครือข่าย บก.ทท.ปี 60( อ่าน : 64 ) 10 พ.ย.59 77 ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง
27 จัดซื้อครุภัณฑ์สายพลาธิการ ปี 60 จำนวน 20 รายการ ( อ่าน : 78 ) 31 ต.ค.59 71 ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง
28 จ้างซ่อมแซมเรือนแถวชั้นนายสิบ สส.ทหาร (พื้นที่ทุ่งสีกัน) โดยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) ( อ่าน : 60 ) 20 ต.ค.59 59 ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง
29 จ้างเหมาก่อสร้างโรงจอดรถยนต์ กคพ.สส.ทหาร ประจำปีงบประมาณ 2560( อ่าน : 72 ) 30 ก.ย.59 64 ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง
30 จ้างซ่อมแซมอาคารสวัสดิการ สส.ทหาร อาคารเรือนแถวชั้นนายสิบ ( อ่าน : 126 ) 11 ก.ค.59 93 ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง
31 จ้างปรับปรุงอาคารเพื่อยกระดับชีวิตทหารกองประจำการ บก.ทท. ( อ่าน : 101 ) 13 มิ.ย.59 97 ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง
32 งานจัดซื้อพร้อมติดตั้งครุภัณฑ์สายสื่อสาร ตามโครงการพัฒนา พัน.ส.บก.ทท.สส.ทหาร ( อ่าน : 119 ) 28 เม.ย.59 135 ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง
33 จัดซื้อครุภัณฑ์สายสื่อสาร จำนวน 16 รายการ ( อ่าน : 151 ) 28 เม.ย.59 66 ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง
34 จัดซื้อครุภัณฑ์สายสื่อสาร จำนวน 16 รายการ( อ่าน : 92 ) 10 มี.ค.59 91 ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง
35 จัดซื้อครุภัณฑ์สายพลาธิการ( อ่าน : 71 ) 7 ม.ค.59 113 ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง
36 จัดซื้อครุภัณฑ์สายสื่อสาร จำนวน 2 รายการ( อ่าน : 100 ) 30 ธ.ค.58 102 ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง
37 จัดซื้อเครื่องมือสำรองหรือทดแทนระบบวิทยุเชื่อมโยง ตามโครงการส่งกำลังบำรุงระบบสื่อสารข้อมูลทหาร ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๕๙( อ่าน : 90 ) 24 ธ.ค.58 82 ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง
38 จัดซื้อพร้อมติดตั้งครุภัณฑ์สายสื่อสาร ตามโครงการพัฒนา กองพันทหารสื่อสาร กองบัญชาการกองทัพไทย กรมการสื่อสารทหาร ปี 59( อ่าน : 77 ) 22 ธ.ค.58 112 ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง
39 จ้างซ่อมแซมและปรับปรุงอาคารปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่ประจำสถานีโทรคมนาคมทหารในพื้นที่ภาคใต้ตอนกลาง (E-bidding)( อ่าน : 61 ) 14 ธ.ค.58 51 ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง
40 จัดซื้อระบบสารสนเทศและอุปกรณ์ประกอบพร้อมการติดตั้งงานขยายขีดความสามารถการบริหารจัดการ ศูนย์คอมพิวเตอร์ กองบัญชาการกองทัพไทย( อ่าน : 97 ) 1 ธ.ค.58 114 ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง
41 จัดซื้อครุภัณฑ์สายสื่อสาร( อ่าน : 100 ) 23 พ.ย.58 128 ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง
42 จัดซื้อครุภัณฑ์สายพลาธิการ( อ่าน : 63 ) 23 พ.ย.58 86 ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง
43 จัดซื้อยางรถยนต์ จำนวน 17 รายการ( อ่าน : 52 ) 23 พ.ย.58 60 ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง
44 จัดซื้อชิ้นส่วนซ่อมระบบควบคุมบังคับบัญชา ( อ่าน : 95 ) 19 พ.ย.58 134 ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง
45 จัดซื้อชิ้นส่วนซ่อมบำรุงระบบวิทยุเชื่อมโยง NERA Evolution (E-bidding)( อ่าน : 37 ) 18 พ.ย.58 101 ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง
46 จัดซื้อชิ้นส่วนซ่อมบำรุงระบบวิทยุเชื่อมโยงชุดวิทยุ SAF ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๕๙( อ่าน : 43 ) 18 พ.ย.58 58 ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง
47 จัดซื้อชิ้นส่วนซ่อมบำรุงระบบชุมสายโทรศัพท์( อ่าน : 56 ) 18 พ.ย.58 68 ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง
48 จัดซื้อพร้อมติดตั้งระบบงานขยายขีดความสามารถการบริหารจัดการศูนย์คอมพิวเตอร์ บก.ทท. ตามโครงการเพิ่มประสิทธิภาพระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ บก.ทท. ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2559( อ่าน : 59 ) 26 ต.ค.58 94 ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง
49 จัดซื้อเครื่องมือสำรองหรือทดแทนระบบวิทยุเชื่อมโยง ตามโครงการส่งกำลังบำรุงระบบสื่อสารข้อมูลทหาร ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๕๙( อ่าน : 69 ) 26 ต.ค.58 83 ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง
50 จัดซื้อเครื่องมือสำรองหรือทดแทนระบบควบคุมบังคับบัญชา (E-bidding)( อ่าน : 56 ) 22 ต.ค.58 65 ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง
51 จัดหาเครื่องมือตรวจวัดและเครื่องมือซ่อมบำรุงระบบวิทยุเชื่อมโยง โครงการส่งกำลังบำรุงระบบสื่อสารข้อมูลทหาร ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๕๙ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)( อ่าน : 63 ) 21 ต.ค.58 71 ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง
52 จ้างบริการบำรุงรักษาและซ่อมระบบเครือข่ายและอุปกรณ์เครือข่ายสารสนเทศ บก.ทท. (E-bidding)( อ่าน : 48 ) 20 ต.ค.58 62 ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง
53 จ้างบริการบำรุงรักษาและซ่อมระบบคอมพิวเตอร์และอุปกรณ์ประกอบ ศูนย์คอมพิวเตอร์ บก.ทท. (E-bidding) ( อ่าน : 66 ) 20 ต.ค.58 71 ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง
54 จ้างบำรุงรักษาและซ่อมระบบดูแลรักษาความปลอดภัยเครือข่าย บก.ทท. (E-bidding)( อ่าน : 60 ) 20 ต.ค.58 48 ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง
55 จัดซื้อพร้อมติดตั้งระบบงานขยาย ขีดความสามารถระบบเครือข่ายและรักษาความปลอดภัยสารสนเทศ บก.ทท. ตามโครงการเพิ่มประสิทธิภาพระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ บก.ทท. ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๕๙( อ่าน : 105 ) 8 ต.ค.58 122 ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง
56 จัดซื้อชิ้นส่วนซ่อมบำรุงระบบคอมพิวเตอร์และเครือข่าย (E-bidding)( อ่าน : 77 ) 30 ก.ย.58 70 ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง
57 จัดซื้อเครื่องมือสำรองหรือทดแทนระบบชุมสายโทรศัพท์ (e-bidding) ( อ่าน : 260 ) 29 ก.ย.58 46 ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง
58 จัดซื้อชิ้นส่วนซ่อมระบบควบคุมบังคับบัญชา C4I โครงการส่งกำลังบำรุงระบบสื่อสารข้อมูลทหาร โดยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)( อ่าน : 110 ) 1 ก.ค.58 141 ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง
59 จัดซื้อระบบสำนักงานอัตโนมัติ โครงการพัฒนาระบบควบคุมบังคับบัญชา C4I โดยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) ( อ่าน : 67 ) 30 มิ.ย.58 78 ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง
60 จัดซื้อครุภัณฑ์สายพลาธิการโดยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) (มีบัญชีราคากลาง (ราคาอ้างอิง) แนบท้าย) ( อ่าน : 67 ) 30 มิ.ย.58 57 ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง
61 จัดซื้อครุภัณฑ์ รายการ การจัดทำสื่อทัศนะสนับสนุนภารกิจ บก.ทท. โดยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) (มีบัญชีราคากลาง (ราคาอ้างอิง) แนบท้าย) ( อ่าน : 84 ) 30 มิ.ย.58 68 ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง
62 จ้างปรับปรุงซ่อมแซมอาคารพร้อมสิ่งอำนวยความสะดวกของอาคารศูนย์การโทรคมนาคมทหารและอาคารบริวาร ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) (มีบัญชีราคากลาง (ราคาอ้างอิง) แนบท้าย) ( อ่าน : 72 ) 30 มิ.ย.58 68 ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง
63 จัดซื้อชิ้นส่วนซ่อมระบบรวมช่องสัญญาณ จำนวน 1 งาน (3 ผนวก) ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) (มีบัญชีราคากลาง (ราคาอ้างอิง) แนบท้าย)( อ่าน : 81 ) 26 มิ.ย.58 96 ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง
64 จัดซื้อวิทยุเพื่อสนับสนุนการเชื่อมโยงเครือข่าย (ประกาศราคากลาง (ราคาอ้างอิง) ( อ่าน : 77 ) 8 พ.ค.58 71 ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง
65 ประกวดราคา จัดซื้ออุปกรณ์และซอฟแวร์การรักษาความมั่นคงปลอดภัยด้านสารสนเทศ บก.ทท. ด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ (มีบัญชีราคากลาง (ราคาอ้างอิง) แนบท้าย) ( อ่าน : 150 ) 27 มี.ค.58 157 ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง
66 ประกวดราคา จัดซื้อสิ่งอุปกรณ์สายสรรพาวุธ ด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ (มีบัญชีราคากลาง (ราคาอ้างอิง) แนบท้าย) ( อ่าน : 79 ) 23 มี.ค.58 75 ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง
67 ประกวดราคา จัดซื้อสิ่งอุปกรณ์สายพลาธิการ ด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ (มีบัญชีราคากลาง (ราคาอ้างอิง) แนบท้าย) ( อ่าน : 92 ) 23 มี.ค.58 72 ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง
68 ประกวดราคา จัดซื้อสิ่งอุปกรณ์สายขนส่ง ด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ (มีบัญชีราคากลาง (ราคาอ้างอิง) แนบท้าย) ( อ่าน : 91 ) 23 มี.ค.58 62 ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง
69 ประกวดราคา จัดซื้อพร้อมติดตั้งสิ่งอุปกรณ์สายสื่อสาร ด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ (มีบัญชีราคากลาง (ราคาอ้างอิง) แนบท้าย) ( อ่าน : 106 ) 23 มี.ค.58 130 ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง
70 ประกวดราคา จัดซื้อสิ่งอุปรณ์ สายสื่อสาร (คอมพิวเตอร์) เพื่อใช้ปฏิบัติงานทั่วไป ด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ (มีบัญชีราคากลาง (ราคาอ้างอิง) แนบท้าย) ( อ่าน : 106 ) 18 มี.ค.58 105 ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง
71 ประกวดราคาจัดซื้อชิ้นส่วนซ่อมระบบคอมพิวเตอร์และเครือข่าย ด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ (มีบัญชีราคากลาง (ราคาอ้างอิง) แนบท้าย) ( อ่าน : 68 ) 18 มี.ค.58 77 ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง
72 ประกวดราคา จัดซื้อชิ้นส่วนซ่อมระบบวิทยุเชื่อมโยง ด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ (มีบัญชีราคากลาง (ราคาอ้างอิง) แนบท้าย) ( อ่าน : 82 ) 9 มี.ค.58 94 ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง
73 จัดซื้อแบตเตอรี่เครื่องมือสื่อสาร และยานพาหนะ ด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ (มีบัญชีราคากลาง (ราคาอ้างอิง) แนบท้าย) ( อ่าน : 80 ) 6 มี.ค.58 98 ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง
74 ประกวดราคา จัดซื้อชิ้นส่วนซ่อมเครื่องควบคุมอุณหภูมิ ด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ (มีบัญชีราคากลาง (ราคาอ้างอิง) แนบท้าย) ( อ่าน : 80 ) 25 ก.พ.58 75 ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง
75 ประกวดราคา จัดซื้อชิ้นส่วนซ่อมระบบชุมสายโทรศัพท์และเคเบิลใยแก้วนำแสง ด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ (มีบัญชีราคากลาง (ราคาอ้างอิง) แนบท้าย ( อ่าน : 63 ) 25 ก.พ.58 94 ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง
76 จ้างปรับปรุงชุดเครื่องขยายเสียงงานพิธี (มีบัญชีราคากลาง (ราคาอ้างอิง) แนบท้าย) ( อ่าน : 60 ) 24 ก.พ.58 72 ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง
77 จัดซื้อชิ้นส่วนซ่อมระบบสื่อสารผ่านดาวเทียม (มีบัญชีราคากลาง (ราคาอ้างอิง) แนบท้าย) ( อ่าน : 66 ) 4 ก.พ.58 102 ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง
78 ประกวดราคาจ้างซ่อมแซมและปรับปรุงอาคารปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่ประจำสถานีโทรคมนาคมทหาร ในพื้นที่ภาคใต้ตอนกลาง ด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ (มีบัญชีราคากลาง (ราคาอ้างอิง) แนบท้าย) ( อ่าน : 63 ) 22 ม.ค.58 86 ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง
79 ประกวดราคาจ้างซ่อมแซมและปรับปรุงอาคารปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่ประจำสถานีโทรคมนาคมทหาร ในพื้นที่ภาคเหนือตอนล่าง ด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ (มีบัญชีราคากลาง (ราคาอ้างอิง) แนบท้าย) ( อ่าน : 49 ) 21 ม.ค.58 71 ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง
80 ประกวดราคาจ้างปรับปรุงชุดวิทยุเชื่อมโยง แบบ FODU (366 Mbps , HSB) ด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ (มีบัญชีราคากลาง (ราคาอ้างอิง) แนบท้าย) ( อ่าน : 51 ) 21 ม.ค.58 58 ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง
81 ประกวดราคาจ้างซ่อมแซมและปรับปรุงอาคารปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่ประจำสถานีโทรคมนาคมทหาร ในพื้นที่ภาคอีสานใต้ ด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ (มีบัญชีราคากลาง (ราคาอ้างอิง) แนบท้าย) ( อ่าน : 54 ) 20 ม.ค.58 74 ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง
82 ประกวดราคาจัดซื้อรถซ่อมบำรุงเคลื่อนที่ พร้อมเครื่องมือระดับสนับสนุนโดยตรง จำนวน ๔ คัน ด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ (มีบัญชีราคากลาง (ราคาอ้างอิง) แนบท้าย) ( อ่าน : 79 ) 5 ม.ค.58 96 ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง
83 ประกวดราคาจัดซื้อชิ้นส่วนซ่อมระบบวิทยุไมโครเวฟ จำนวน 2 งาน (มีบัญชีราคากลาง (ราคาอ้างอิง) แนบท้าย) ( อ่าน : 84 ) 29 ธ.ค.57 131 ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง
84 ประกวดราคาซื้อเครื่องมือซ่อมบำรุงระบบเคเบิลใยแก้วนำแสง( อ่าน : 84 ) 22 ธ.ค.57 89 ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง
85 จัดซื้อยางรถยนต์ และยางรถจักรยานยนต์ (มีบัญชีราคากลาง(ราคาอ้างอิง)แนบท้าย) ( อ่าน : 78 ) 3 ธ.ค.57 82 ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง
86 จัดซื้อครุภัณฑ์สายพลาธิการ ประจำปีงบประมาณ 2557 จำนวน 22 รายการ (มีบัญชีราคากลาง (ราคาอ้างอิง) แนบท้าย) ( อ่าน : 138 ) 29 ส.ค.57 141 ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง
87 จัดหารถยนต์บรรทุกน้ำอเนกประสงค์ ประจำสถานีโทรคมนาคมทหาร ขนาด 6,000 ลิตร (ครั้งที่ 3) (มีบัญชีราคากลางแนบท้าย)( อ่าน : 112 ) 15 ส.ค.57 97 ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง
88 ประกาศผู้ไม่มีผลประโยชน์ร่วมกัน : จัดซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์และอุปกรณ์ประกอบของงานพัฒนาระบบห้องสมุดพร้อมการติดตั้งระบบห้องสมุดอิเล็กทรอนิกส์ (E-Library) ( อ่าน : 132 ) 29 ก.ค.57 127 ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง
89 จัดซื้อและติดตั้งอุปกรณ์เพื่อการฝึกอบรมของห้องสัมนาย่อย ห้องประชุมหน่วย และห้องอเนกประสงค์ ( อ่าน : 162 ) 16 ก.ค.57 127 ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง
90 จัดหารถยนต์บรรทุกน้ำอเนกประสงค์ ประจำสถานีโทรคมนาคมทหาร ขนาด 6,000 ลิตร (ครั้งที่ 2) (มีบัญชีราคากลางแนบท้าย) ( อ่าน : 104 ) 15 ก.ค.57 101 ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง
91 ประกาศรายชื่อผู้ไม่มีผลประโยชน์ร่วมกัน : จ้างก่อสร้างอาคารที่พักเจ้าหน้าที่ สถานีโทรคมนาคมทหารนครศรีธรรมราช( อ่าน : 112 ) 8 ก.ค.57 104 ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง
92 ประกาศรายชื่อผู้ไม่มีผลประโยชน์ร่วมกัน : จัดซื้อยุทโธปกรณ์พิเศษสายสื่อสาร ( อ่าน : 143 ) 7 ก.ค.57 125 ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง
93 ประกาศรายชื่อผู้ไม่มีผลประโยชน์ร่วมกัน : จ้างซ่อมระบบบำบัดน้ำเสียอาคาร สส.ทหาร( อ่าน : 105 ) 4 ก.ค.57 78 ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง
94 ประกาศรายชื่อผู้ไม่มีผลประโยชน์ร่วมกัน : จัดซื้อยุทโธปกรณ์พิเศษสายสื่อสาร จำนวน 3 รายการ( อ่าน : 115 ) 4 ก.ค.57 94 ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง
95 ประกาศรายชื่อผู้ไม่มีผลประโยชน์ร่วมกัน : จัดซื้อยุทโธปกรณ์พิเศษสายสื่อสาร จำนวน 145 ชุด( อ่าน : 105 ) 2 ก.ค.57 92 ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง
96 จัดซื้อครุภัณฑ์สายพลาธิการ ประจำปีงบประมาณ 2557 จำนวน 22 รายการ( อ่าน : 141 ) 24 มิ.ย.57 115 ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง
97 จัดซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ จำนวน 5 รายการ (มีตารางแสดงวงเงินงบประมาณ (ราคาอ้างอิง) แนบท้าย) ( อ่าน : 148 ) 5 มิ.ย.57 171 ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง
98 จัดซื้อครุภัณฑ์สายยุทธโยธา ปี 2557 จำนวน 3 รายการ (ประกาศผู้ไม่มีผลประโยชน์ร่วมกัน) ( อ่าน : 113 ) 4 มิ.ย.57 109 ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง
99 จัดซื้อและติดตั้งอุปกรณ์เพื่อการฝึกอบรมของห้องสัมนาย่อย ห้องประชุมหน่วย และห้องอเนกประสงค์ (มีบัญชีราคากลาง (ราคาอ้างอิง) แนบท้าย) ( อ่าน : 160 ) 29 พ.ค.57 108 ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง
100 จัดซื้อพร้อมติดตั้งเพื่อปรับปรุงเครือข่ายระบบโทรคมนาคมทหาร พร้อมอุปกรณ์ประกอบ (ตารางแสดงวงเงินงบประมาณ)( อ่าน : 150 ) 27 ก.พ.57 186 ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง
101 จัดซื้อพร้อมติดตั้งกล้องวงจรปิด จำนวน ๑๖ ชุด (ตารางแสดงวงเงินงบประมาณ)( อ่าน : 177 ) 2 พ.ค.57 170 ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง
102 จัดซื้อรถซ่อมบำรุงเคลื่อนที่พร้อมเครื่องมือระดับสนับสนุนโดยตรง (ตารางแสดงวงเงินงบประมาณ)( อ่าน : 152 ) 26 ก.พ.57 119 ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง
103 จัดซื้อพร้อมติดตั้งเพื่อปรับปรุงเครือข่ายระบบโทรคมนาคมทหาร พร้อมอุปกรณ์ประกอบ (ตารางแสดงวงเงินงบประมาณ)( อ่าน : 131 ) 3 ม.ค.57 136 ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง
104 จัดซื้อชิ้นส่วนซ่อมอุปกรณ์ระบบสื่อสัญญาณความเร็วสูง (Alcatel 9647 LSY) (ตารางแสดงวงเงินงบประมาณ)( อ่าน : 155 ) 30 ม.ค.57 124 ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง
105 จัดซื้อรั้วไร้สาย ตามโครงการเสริมสร้างความมั่นคงระบบป้องกันชายแดนประจำปีงบประมาณ ๒๕๕๗( อ่าน : 230 ) 13 มี.ค.57 175 ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง
106 จัดซื้อแบตเตอรี่เครื่องมือสื่อสารและยานพาหนะ 17 รายการ (ตารางแสดงวงเงินงบประมาณ)( อ่าน : 150 ) 30 ม.ค.57 171 ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง
107 จัดซื้อชิ้นส่วนซ่อมเครื่องควบคุมอุณหภูมิ จำนวน 126 รายการ ( อ่าน : 284 ) 6 มี.ค.57 150 ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง
108 จัดหารถยนต์บรรทุกน้ำอเนกประสงค์ ประจำสถานีโทรคมนาคมทหาร ขนาด 6,000 ลิตร ( อ่าน : 970 ) 4 มี.ค.57 107 ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง
109 จัดซื้อวัสดุอุปกรณ์สนับสนุนการซ่อมบำรุง จำนวน 3 รายการ ( อ่าน : 274 ) 3 มี.ค.57 145 ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง
110 จัดซื้อสิ่งอุปกรณ์สำนักงานประจำสถานีโทรคมนาคมทหาร ( อ่าน : 966 ) 3 มี.ค.57 148 ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง
111 จัดซื้อตู้เครื่องมือและแหล่งจ่ายกระแสไฟฟ้า ( อ่าน : 196 ) 28 ก.พ.57 136 ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง
112 จัดซื้อเครื่องมือตรวจวัดอิเล็กทรอนิกส์ 3 รายการ (ประกาศรายชื่อผู้ไม่มีผลประโยชน์ร่วมกัน) ( อ่าน : 910 ) 26 ก.พ.57 124 ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง
113 จัดซื้อรถซ่อมบำรุงเคลื่อนที่พร้อมเครื่องมือระดับสนับสนุนโดยตรง ( อ่าน : 198 ) 26 ก.พ.57 119 ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง
114 จัดซื้อครุภัณฑ์สายพลาธิการ จำนวน 6 รายการ ( อ่าน : 279 ) 17 ก.พ.57 155 ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง
115 จัดซื้อเครื่องมือตรวจวัดอิเล็กทรอนิกส์ จำนวน 3 รายการ ( อ่าน : 351 ) 10 ก.พ.57 154 ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง
116 จัดซื้อแบตเตอรี่เครื่องมือสื่อสารและยานพาหนะ โดยวิธีกรณีพิเศษ จาก โรงงานแบตเตอรี่ทหาร (ตารางแสดงวงเงินงบประมาณ) ( อ่าน : 234 ) 2 ม.ค.57 172 ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง
117 จัดซื้อชิ้นส่วนซ่อมอุปกรณ์ระบบสื่อสัญญาณความเร็วสูง (Alcatel 9647 LSY) ( อ่าน : 291 ) 30 ม.ค.57 147 ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง
118 จัดซื้อยางรถยนต์ ( อ่าน : 267 ) 21 ม.ค.57 159 ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง
119 จ้างซ่อมปรับปรุงชุดดักรับและเฝ้าฟังพร้อมเครื่องกำเนิดไฟฟ้า ( อ่าน : 247 ) 21 ม.ค.57 132 ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง
120 จ้างปรับปรุงระบบรักษาความปลอดภัยปมระบบสื่อสารข้อมูลทหาร ( อ่าน : 243 ) 21 ม.ค.57 143 ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง
121 จ้างซ่อมอุปกรณ์ระบบสื่อสัญญาณความเร็วสูง (mini-Link) ( อ่าน : 291 ) 21 ม.ค.57 140 ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง
122 จ้างปรับปรุงชุดเครื่องเสียงเคลื่อนที่ ( อ่าน : 229 ) 21 ม.ค.57 139 ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง
123 จัดซื้อแบตเตอรี่เครื่องมือสื่อสาร จำนวน 1 งาน ( อ่าน : 266 ) 21 ม.ค.57 179 ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง
124 จ้างปรับปรุงระบบซ่อมบำรุง ( อ่าน : 179 ) 21 ม.ค.57 131 ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง
125 จัดซื้อชิ้นส่วนซ่อมระบบทางสาย จำนวน 2 รายการ ( อ่าน : 187 ) 21 ม.ค.57 153 ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง
126 จัดซื้อระบบสารสนเทศและอุปกรณ์ประกอบพร้อมการติดตั้ง จำนวน 3 งาน ( อ่าน : 436 ) 1 พ.ย.56 285 ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง
127 จัดซื้อพร้อมติดตั้งระบบสารสนเทศ ให้ กับ สนพ.ยบ.ทหาร แห่งใหม่ ( อ่าน : 857 ) 11 ก.ค.56 442 ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง
128 จ้างรื้อถอนและติดตั้งเครื่องควบคุมอุณหภูมิ (ครั้งที่ 3) ( อ่าน : 665 ) 7 มิ.ย.56 288 ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง
129 จัดซื้อพร้อมติดตั้งงานขยายเครือข่ายโทรคมนาคมทหารประจำที่ต่อไปยังหน่วยกองกำลังป้องกันชายแดน ( อ่าน : 696 ) 21 พ.ค.56 309 ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง
130 จัดซื้อพร้อมติดตั้งระบบเชื่อมโยงการสื่อสารทางยุทธวิธี ( อ่าน : 755 ) 26 เม.ย.56 362 ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง
131 จัดซื้อระบบสารสนเทศและอุปกรณ์ประกอบพร้อมการติดตั้ง ( อ่าน : 784 ) 25 เม.ย.56 345 ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง
132 จัดซื้อยางรถยนต์และยางรถจักรยานยนต์ (ครั้งที่ 2) ( อ่าน : 693 ) 18 มี.ค.56 318 ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง
133 จ้างซ่อมปรับปรุงชุดดักรับและเฝ้าฟังปฏิบัติการสงครามอิเล็กทรอนิกส์ ( อ่าน : 735 ) 11 มี.ค.56 328 ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง
134 จ้างรื้อถอนและติดตั้งเครื่องควบคุมอุณหภูมิ ( อ่าน : 1376 ) 26 ก.พ.56 298 ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง
135 จัดซื้อชุดรบกวนความถี่วิทยุเคลื่อนที่ ย่านความถี่ VHF/UHF พร้อมติดตั้งบนยานพาหนะ ( อ่าน : 929 ) 14 ก.พ.56 339 ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง
136 จัดซื้อแบตเตอรี่เครื่องมือสื่อสารและยานพาหนะ ( อ่าน : 614 ) 13 ก.พ.56 336 ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง
137 จ้างก่อสร้างระบบป้องกันอุทกภัย สถานีโทรคมนาคมทหาร ศูนย์การโทรคมนาคมทหาร ( อ่าน : 520 ) 4 ก.พ.56 253 ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง
138 จ้างปรับปรุงชุดวิทยุเชื่อมโยง ( อ่าน : 575 ) 1 ก.พ.56 319 ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง
139 จัดซื้อชิ้นส่วนซ่อมและอุปกรณ์ระบบควบคุมบังคับบัญชา C4I ( อ่าน : 396 ) 29 ม.ค.56 327 ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง
140 จัดซื้อพร้อมติดตั้งเพื่อปรับปรุงระบบชุมสายโทรศัพท์ พร้อมอุปกรณ์ประกอบ ( อ่าน : 590 ) 23 ม.ค.56 350 ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง
141 งานจ้างปรับปรุงข่ายสายระบบโทรคมนาคมทหาร ( อ่าน : 440 ) 17 ม.ค.56 249 ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง
142 จ้างรื้อถอนและติดตั้งเครื่องควบคุมอุณหภูมิ ( อ่าน : 484 ) 16 ม.ค.56 285 ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง
143 จัดซื้อพร้อมติดตั้งเพื่อปรับปรุงระบบเครือข่ายระบบโทรคมนาคมทหาร พร้อมอุปกรณ์ประกอบ ( อ่าน : 406 ) 15 ม.ค.56 373 ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง
144 จ้างซ่อมปรับปรุงเครื่องมือปฏิบัติการสงครามอิเล็กทรอนิกส์ ประจำสถานีปฏิบัติการสงครามอิเล็กทรอนิกส์ จังหวัดเชียงราย ( อ่าน : 335 ) 15 ม.ค.56 244 ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง
145 จัดซื้ออุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์และอุปกรณ์ซ่อมสาย ( อ่าน : 391 ) 10 ม.ค.56 309 ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง
146 จัดซื้อชิ้นส่วนซ่อมเครื่องควบคุมอุณหภูมิ ( อ่าน : 400 ) 10 ม.ค.56 252 ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง
147 จัดซื้อชิ้นส่วนซ่อมอุปกรณ์สื่อสารข้อมูลผ่านดาวเทียมสถานีแม่ข่ายและชิ้นส่วนซ่อมอุปกรณ์ระบบสื่อสัญญาณความเร็วสูง (Interlink NL 2005A) ( อ่าน : 793 ) 8 ม.ค.56 305 ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง
148 จัดซื้อชิ้นส่วนซ่อมอุปกรณ์ระบบสื่อสารความเร็วสูง (NERA EVOLUTION) ( อ่าน : 867 ) 27 ธ.ค.55 349 ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง
149 จัดซื้อชิ้นส่วนซ่อมอุปกรณ์ประบบสื่อสารความเร็วสูง (ALCATEL 9647 LSY) ( อ่าน : 312 ) 27 ธ.ค.55 300 ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง
150 จ้างบำรุงรักษาและซ่อมระบบดูแลรักษาความปลดภัยเครือข่าย กองบัญชาการกองทัพไทย ( อ่าน : 431 ) 27 ธ.ค.55 335 ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง
151 จัดซื้อชิ้นส่วนอุปกรณ์เชื่อมต่อข้อมูลระบบชุมสายโทรศัพท์ และชิ้นส่วนซ่อมชุดวิทยุสื่อสารข้อมูล (SAF) ( อ่าน : 580 ) 24 ธ.ค.55 305 ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง
152 จ้างบำรุงรักษาและซ่อมอุปกรณ์เครือข่ายสารสนเทศ พื้นที่ บก.ทท.(แจ้งวัฒนะ)( อ่าน : 344 ) 24 ธ.ค.55 335 ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง
153 จ้างปรับปรุงระบบรักษาความปลอดภัยปมระบบสื่อสารข้อมูลทหาร( อ่าน : 265 ) 18 ธ.ค.55 323 ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง
154 จัดซื้อชิ้นส่วนซ่อมระบบสื่อสารข้อมูล( อ่าน : 365 ) 4 ธ.ค.55 338 ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง
155 จ้างก่อสร้างระบบป้องกันอุทกภัย สถานีโทรคมนาคมทหาร ศูนย์การโทรคมนาคมทหาร( อ่าน : 294 ) 3 ธ.ค.55 237 ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง
156 จัดซื้อสิ่งอุปกรณ์สายสื่อสาร ตามโครงการพัฒนา พัน.ส.บก.ทท.สส.ทหาร ( อ่าน : 637 ) 15 ต.ค.55 488 ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง
157 จัดซื้อชุดดักรับและหาทิศวิทยุเคลื่อนที่ ย่านความถี่ VHF UHF พร้อมติดตั้งบนยานพาหนะ ( อ่าน : 621 ) 10 ก.ย.55 347 ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง
158 จัดซื้อพร้อมติดตั้งยุทโธปกรณ์ จำนวน 7 งาน ( อ่าน : 468 ) 30 ส.ค.55 284 ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง
159 จ้างปรับปรุงชุดวิทยุเชื่อมโยง ( อ่าน : 648 ) 23 ส.ค.55 288 ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง
160 จัดเครื่องมือและชิ้นส่วนซ่อม จำนวน 7 งาน ( อ่าน : 496 ) 23 ส.ค.55 512 ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง
161 จัดซื้อชิ้นส่วนซ่อมและอุปกรณ์ระบบควบคุมบังคับบัญชา C4I ( อ่าน : 537 ) 16 ส.ค.55 302 ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง
162 จ้างปรับปรุงชุดเครื่องขยายเสียงสำหรับงานพิธีฯ จำนวน 1 งาน ( อ่าน : 524 ) 14 ส.ค.55 294 ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง
163 จ้างรื้อถอนและติดตั้งเครื่องควบคุมอุณหภูมิ, จ้างซ่อมอุปกรณ์สื่อสารโทรคมนาคม และ อุปกรณ์ขยายสัญญาณผ่านดาวเทียม ( อ่าน : 547 ) 6 ส.ค.55 357 ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง
164 จัดซื้ออุปกรณ์ระบบชุมสายโทรศัพท์และจัดซื้อพร้อมติดตั้งชุดอุปกรณ์ประกอบ Hypalon Radome ( อ่าน : 599 ) 6 ส.ค.55 364 ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง
165 จัดซื้อชิ้นส่วนซ่อมอุปกรณ์ระบบสื่อสัญญาณความเร็วสูง (NERA EVOLUTION), ชิ้นส่วนซ่อมอุปกรณ์จัดช่องสัญญาณ Tejas, ชิ้นส่วนซ่อมชุดวิทยุสื่อสารระบบโทรคมนาคมความเร็วสูง (SAF)และชิ้นส่วนซ่อมอุปกรณ์ระบบสื่อสัญญ ( อ่าน : 1017 ) 25 ก.ค.55 359 ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง
166 จัดซื้ออุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์และอุปกรณ์ซ่อมสาย ( อ่าน : 477 ) 20 ก.ค.55 312 ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง
167 จัดซื้อชิ้นส่วนซ่อมและอุปกรณ์ระบบควบคุมบังคับบัญชา C4I ( อ่าน : 466 ) 23 ก.ค.55 352 ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง
168 จัดซื้อชิ้นส่วนซ่อมระบบสื่อสารข้อมูล ( อ่าน : 562 ) 19 ก.ค.55 305 ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง
169 จ้างปรับปรุงระบบรักษาความปลอดภัยปมโทรคมนาคม ( อ่าน : 452 ) 16 ก.ค.55 315 ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง
170 จัดซื้อพร้อมติดตั้งระบบรักษาความปลอดภัย กองบัญชาการกองทัพไทย ( อ่าน : 574 ) 5 มิ.ย.55 363 ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง
171 จัดซื้อพร้อมติดตั้งระบบสื่อสารโทรคมนาคมเชื่อมต่อและบูรณาการระบบโทรคมนาคมทหารกับเครือข่ายการสื่อสารภาครัฐและเอกชน และปรับปรุงสถานีดาวเทียมภาคพื้นดิน ( อ่าน : 561 ) 30 พ.ค.55 318 ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง
172 จัดซื้อพร้อมติดตั้งระบบสารสนเทศ โครงการเพิ่มประสิทธิภาพระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ ( อ่าน : 574 ) 30 พ.ค.55 332 ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง
173 ประกวดราคาจ้างเหมาปรับปรุงและฟื้นฟูหน่วย ด้านก่อสร้างและสาธารณูปโภค ( อ่าน : 528 ) 26 เม.ย.55 516 ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง
174 จัดซื้อระบบตรวจการณ์และรักษาความปลอดภัยของกองกำลังรักษาสันติภาพ ( อ่าน : 524 ) 3 ต.ค.54 392 ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง
175 จัดซื้อยุทโธปกรณ์พิเศษด้านการสื่อสารสนับสนุนศูนย์ปฏิบัติการต่อสู้เพื่อเอาชนะยาเสพติดกองทัพไทย ( อ่าน : 591 ) 24 ส.ค.54 412 ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง
176 จัดซื้อระบบสื่อสารผ่านดาวเทียมเคลื่อนที่ย่านความถี่ Ku-Band ( อ่าน : 889 ) 9 ส.ค.54 395 ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง
177 จัดซื้อพร้อมติดตั้งระบบข้อมูลอิเล็กทรอนิกส์เพื่อการซ่อมบำรุง ( อ่าน : 659 ) 5 ส.ค.54 364 ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง
178 จัดซื้อชิ้นส่วนซ่อม (องค์ประกอบ,อุปกรณ์) ระบบสื่อสารข้อมูล ( อ่าน : 777 ) 2 ส.ค.54 424 ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง
179 จัดซื้อเครื่องมือสื่อสารสำหรับผู้ใช้งานและชิ้นส่วนซ่อมเครื่องควบคุมอุณหภูมิ ( อ่าน : 556 ) 29 ก.ค.54 353 ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง
180 จัดซื้อพร้อมติดตั้งปรับปรุงระบบสื่อสารข้อมูลสำหรับการแลกเปลี่ยนข้อมูลการป้องกันภัยทางอากาศอัตโนมัติ ( อ่าน : 607 ) 22 ก.ค.54 396 ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง
181 จัดซื้อระบบวิทยุมือถือชนิดดิจิตอล (ครั้งที่ 2) ( อ่าน : 621 ) 19 ก.ค.54 450 ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง
182 จัดซื้อระบบวิทยุมือถือชนิดดิจิตอล ( อ่าน : 557 ) 12 ก.ค.54 416 ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง
183 จ้างปรับปรุงระบบสารสนเทศเพื่อการบริหารการเงินและการบัญชี ( อ่าน : 586 ) 5 ก.ค.54 327 ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง
184 ประกวดราคาจัดซื้อพร้อมติดตั้งอุปกรณ์ระบบเครือข่ายสื่อสัญญาณความเร็วสูง พร้อมอุปกรณ์ประกอบ ( อ่าน : 439 ) 20 มิ.ย.54 293 ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง
185 ประกวดราคาจัดซื้อชิ้นส่วนซ่อมระบบควบคุมบังคับบัญชา C4I ( อ่าน : 401 ) 7 มิ.ย.54 360 ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง
186 จัดซื้อพร้อมติดตั้งระบบข้อมูลอิเล็กทรอนิกส์เพื่อการซ่อมบำรุง ( อ่าน : 405 ) 9 พ.ค.54 293 ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง
187 ประกวดราคาจัดซื้อชิ้นส่วนซ่อมชุดวิทยุเชื่อมโยง ( อ่าน : 437 ) 30 มี.ค.54 310 ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง
188 ประกวดราคาจัดซื้อชิ้นส่วนซ่อมระบบชุมสายโทรศัพท์ ( อ่าน : 391 ) 29 มี.ค.54 391 ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง
189 ประกวดราคาจัดซื้อชิ้นส่วนซ่อมอุปกรณ์ระบบสื่อสัญญาณความเร็วสูง ( อ่าน : 490 ) 25 มี.ค.54 303 ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง
190 ประกวดราคาจัดซื้อชิ้นส่วนซ่อมระบบสื่อสารผ่านดาวเทียม (MFTDMA) ( อ่าน : 496 ) 21 มี.ค.54 434 ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง
191 ประกวดราคาจัดซื้อเครื่องมือซ่อมบำรุง และอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ ( อ่าน : 459 ) 21 มี.ค.54 388 ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง
192 ประกวดราคาจ้างซ่อมเครื่องมือสื่อสาร ( อ่าน : 406 ) 18 มี.ค.54 305 ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง
193 ประกวดราคาจัดซื้อชิ้นส่วนซ่อมเครื่องควบคุมอุณหภูมิ,ชิ้นส่วนซ่อมเครื่องกำเนิดไฟฟ้า,แบตเตอรี่,ชิ้นส่วนซ่อมยานพาหนะ และ ยางรถยนต์ ( อ่าน : 602 ) 18 มี.ค.54 360 ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง
194 ประกวดราคาจัดซื้อชิ้นส่วนซ่อม (องค์ประกอบ, อุปกรณ์) ระบบสื่อสารข้อมูล ( อ่าน : 522 ) 15 มี.ค.54 394 ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง
195 ประกวดราคาจัดซื้อชิ้นส่วนซ่อมอุปกรณ์จัดช่องสัญญาณ จำนวน 2 กลุ่ม ( อ่าน : 442 ) 14 มี.ค.54 276 ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง
196 ประกวดราคาจัดซื้อเครื่องมือสื่อสารสำหรับผู้ใช้งานและชิ้นส่วนซ่อมเครื่องควบคุมอุณหภูมิ ( อ่าน : 428 ) 2 มี.ค.54 272 ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง
197 ประกาศประกวดราคาซื้อ เพื่อดำเนินการจัดหาครุภัณฑ์สายสื่อสาร( อ่าน : 508 ) 8 พ.ย.53 403 ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง
198 ประกวดราคาซื้อประกาศประกวดราคาการจัดซื้อพร้อมติดตั้งระบบกล้องวงจรปิดและไม้กั้นประตู วงเงิน 21,818,958.50.- บาท( อ่าน : 436 ) 18 ต.ค.53 337 ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง


กำลังแสดงหน้าที่ 1/5 ->
<< 1 2 3 4 5 >>  
... ผู้ดูแลระบบ - bootoojang44@hotmail.com ...
แผนกกรรมวิธีข้อมูล กองวิทยาการ สำนักแผนและอำนวยการสื่อสาร
Based on : Maxsite1.10 Modified to AtomyMaxsite 1.50