[x] ปิดหน้าต่างนี้
Powered by ATOMYMAXSITE

  

Username :
Password :
[ สมัครสมาชิก ] [ ลืมรหัสผ่าน ]
  
ที่
รายการประกาศร่างขอบเขตงาน(TOR)
ลงวันที่
ดาวน์โหลด
หมวด
ไฟล์แนบ
1 จัดซื้อครุภัณฑ์สายวิทยาศาสตร์ จำนวน 1 รายการ( อ่าน : 16 ) 4 ส.ค.60 24 ประกาศร่างขอบเขต(TOR)
2 จัดซื้อยางรถยนต์ ปี 60 ( อ่าน : 19 ) 3 ก.ค.60 26 ประกาศร่างขอบเขต(TOR)
3 จ้างปรับปรุงระบบไฟฟ้าหอเสาอากาศ ในพื้นที่ภาคใต้ ( อ่าน : 43 ) 16 มิ.ย.60 27 ประกาศร่างขอบเขต(TOR)
4 จัดซื้อยางรถยนต์ ปี 60 ( อ่าน : 17 ) 14 มิ.ย.60 22 ประกาศร่างขอบเขต(TOR)
5 จัดซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์ สำหรับสำนักงาน จำนวน 163 ชุด ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) ( อ่าน : 22 ) 7 มิ.ย.60 22 ประกาศร่างขอบเขต(TOR)
6 จ้างปรับปรุงระบบไฟฟ้าหอเสาอากาศ ในพื้นที่ภาคใต้ ( อ่าน : 28 ) 6 มิ.ย.60 36 ประกาศร่างขอบเขต(TOR)
7 จัดซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์ สำหรับสำนักงาน จำนวน 163 ชุด ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) ( อ่าน : 44 ) 26 พ.ค.60 25 ประกาศร่างขอบเขต(TOR)
8 จัดซื้อยางรถยนต์ ปี 60( อ่าน : 20 ) 23 พ.ค.60 30 ประกาศร่างขอบเขต(TOR)
9 จัดซื้อครุภัณฑ์สายวิทยาศาสตร์ จำนวน 1 รายการ ( อ่าน : 19 ) 22 พ.ค.60 27 ประกาศร่างขอบเขต(TOR)
10 จ้างปรับปรุงอุปกรณ์ประกอบจานสายอากาศ( อ่าน : 32 ) 3 พ.ค.60 31 ประกาศร่างขอบเขต(TOR)
11 จัดซื้อวิทยุเชื่อมโยงปลายทาง และอุปกรณ์ประกอบระบบ ( อ่าน : 60 ) 23 ก.พ.60 48 ประกาศร่างขอบเขต(TOR)
12 จัดซื้อแบตเตอรี่เครื่องมือสื่อสารและยานพาหนะ ประจำปี 60 จำนวน 21 รายการ ( อ่าน : 39 ) 23 ก.พ.60 33 ประกาศร่างขอบเขต(TOR)
13 จัดซื้อยางรถยนต์ ปี 60 จำนวน 24 รายการ ( อ่าน : 25 ) 7 ก.พ.60 35 ประกาศร่างขอบเขต(TOR)
14 จ้างบริการบำรุงรักษาและซ่อมระบบสารสนเทศ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๐ (ครั้งที่ 2) ( อ่าน : 27 ) 3 ก.พ.60 49 ประกาศร่างขอบเขต(TOR)
15 จัดซื้อครุภัณฑ์สายสื่อสาร ปี 60 (ไฟล์ 3) ( อ่าน : 30 ) 27 ม.ค.60 49 ประกาศร่างขอบเขต(TOR)
16 จัดซื้อครุภัณฑ์สายสื่อสาร ปี 60 (ไฟล์ 2) ( อ่าน : 32 ) 27 ม.ค.60 25 ประกาศร่างขอบเขต(TOR)
17 จัดซื้อครุภัณฑ์สายสื่อสาร ปี 60 (ไฟล์ 1) ( อ่าน : 32 ) 27 ม.ค.60 31 ประกาศร่างขอบเขต(TOR)
18 จ้างบริการบำรุงรักษาและซ่อมระบบดูแลรักษาความปลอดภัยเครือข่าย บก.ทท.ปี 60 ( อ่าน : 33 ) 26 ม.ค.60 28 ประกาศร่างขอบเขต(TOR)
19 จัดซื้อครุภัณฑ์สายสื่อสาร (คอมพิวเตอร์) ปี 60 จำนวน 7 รายการ ( อ่าน : 25 ) 27 ธ.ค.59 51 ประกาศร่างขอบเขต(TOR)
20 จัดซื้อชิ้นส่วนซ่อมบำรุงระบบชุมสายโทรศัพท์ ตามโครงการส่งกำลังและซ่อมบำรุง สส.ทหาร ( อ่าน : 43 ) 26 ธ.ค.59 57 ประกาศร่างขอบเขต(TOR)
21 จัดซื้อเครื่องมือตรวจวัดและเครื่องมือซ่อมบำรุงระบบเคเบิลใยแก้วนำแสง ตามโครงการส่งกำลังและซ่อมบำรุง สส.ทหาร ( อ่าน : 86 ) 26 ธ.ค.59 47 ประกาศร่างขอบเขต(TOR)
22 จัดซื้อชิ้นส่วนซ่อมบำรุงอุปกรณ์รวมช่องสัญญาณ MPLS ตามโครงการส่งกำลังและซ่อมบำรุง สส.ทหาร ( อ่าน : 22 ) 26 ธ.ค.59 18 ประกาศร่างขอบเขต(TOR)
23 จัดซื้อชิ้นส่วนซ่อมบำรุงระบบควบคุมบังคับบัญชา ตามโครงการส่งกำลังบำรุงระบบสื่อสารข้อมูลทหาร ( อ่าน : 22 ) 22 ธ.ค.59 23 ประกาศร่างขอบเขต(TOR)
24 จัดซื้อชิ้นส่วนซ่อมบำรุงชุดวิทยุ NERA Evolution ( อ่าน : 63 ) 20 ธ.ค.59 21 ประกาศร่างขอบเขต(TOR)
25 จัดซื้อชิ้นส่วนซ่อมบำรุงชุดวิทยุ SAF ย่านความถี่ 5 GHz และ 7 GHz ตามโครงการส่งกำลังและซ่อมบำรุง สส.ทหาร ( อ่าน : 18 ) 19 ธ.ค.59 24 ประกาศร่างขอบเขต(TOR)
26 จัดซื้อพร้อมติดตั้งระบบสารสนเทศเพื่อการบริหาร บก.ทท. ตามโครงการเพิ่มประสิทธิภาพระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ บก.ทท. ( อ่าน : 68 ) 9 ธ.ค.59 83 ประกาศร่างขอบเขต(TOR)
27 จัดซื้อเครื่องมือสำรองหรือทดแทนระบบวิทยุเชื่อมโยง แบบ IP ตามโครงการส่งกำลังบำรุงระบบสื่อสารข้อมูลทหาร ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๐ ( อ่าน : 39 ) 9 ธ.ค.59 64 ประกาศร่างขอบเขต(TOR)
28 จ้างเหมาปรับปรุงซ่อมแซมห้องน้ำ ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศทหาร จำนวน 1 งาน (2) ( อ่าน : 31 ) 30 พ.ย.59 28 ประกาศร่างขอบเขต(TOR)
29 จ้างเหมาปรับปรุงซ่อมแซมห้องน้ำ ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศทหาร จำนวน 1 งาน (1) ( อ่าน : 18 ) 30 พ.ย.59 19 ประกาศร่างขอบเขต(TOR)
30 จัดซื้อครุภัณฑ์สายสื่อสาร ปี 60 จำนวน 13 รายการ (ไฟล์2) ( อ่าน : 53 ) 31 ต.ค.59 74 ประกาศร่างขอบเขต(TOR)
31 จัดซื้อครุภัณฑ์สายสื่อสาร ปี 60 จำนวน 13 รายการ (ไฟล์1) ( อ่าน : 51 ) 31 ต.ค.59 55 ประกาศร่างขอบเขต(TOR)
32 จ้างบริการบำรุงรักษาและซ่อมระบบสารสนเทศ ปี 60 ( อ่าน : 55 ) 27 ต.ค.59 42 ประกาศร่างขอบเขต(TOR)
33 จ้างบริการบำรุงรักษาและซ่อมระบบดูแลรักษาความปลอดภัยเครือข่าย บก.ทท.ปี 60 ( อ่าน : 42 ) 25 ต.ค.59 55 ประกาศร่างขอบเขต(TOR)
34 จัดซื้อครุภัณฑ์สายพลาธิการ ปี 60 จำนวน 20 รายการ ( อ่าน : 35 ) 10 ต.ค.59 28 ประกาศร่างขอบเขต(TOR)
35 จ้างซ่อมแซมเรือนแถวชั้นนายสิบ สส.ทหาร จำนวน 8 แถว (ไฟล์2) ( อ่าน : 44 ) 29 ก.ย.59 36 ประกาศร่างขอบเขต(TOR)
36 จ้างซ่อมแซมเรือนแถวชั้นนายสิบ สส.ทหาร จำนวน 8 แถว (ไฟล์1) ( อ่าน : 40 ) 29 ก.ย.59 42 ประกาศร่างขอบเขต(TOR)
37 จ้างซ่อมแซมอาคารสวัสดิการ สส.ทหาร อาคารเรือนแถวชั้นนายสิบ ( อ่าน : 117 ) 28 มิ.ย.59 69 ประกาศร่างขอบเขต(TOR)
38 จ้างปรับปรุงอาคารเพื่อยกระดับชีวิตทหารกองประจำการ บก.ทท. ( อ่าน : 120 ) 3 มิ.ย.59 93 ประกาศร่างขอบเขต(TOR)
39 จัดซื้อครุภัณฑ์สายสื่อสาร จำนวน 16 รายการ (หน้า 30-59) ( อ่าน : 72 ) 19 เม.ย.59 125 ประกาศร่างขอบเขต(TOR)
40 จัดซื้อครุภัณฑ์สายสื่อสาร จำนวน 16 รายการ (หน้า 1-29) ( อ่าน : 28 ) 19 เม.ย.59 29 ประกาศร่างขอบเขต(TOR)
41 งานจัดซื้อพร้อมติดตั้งครุภัณฑ์สายสื่อสาร ตามโครงการพัฒนา พัน.ส.บก.ทท.สส.ทหาร ( อ่าน : 61 ) 8 เม.ย.59 95 ประกาศร่างขอบเขต(TOR)
42 จัดซื้อครุภัณฑ์สายสื่อสาร จำนวน 16 รายการ ( อ่าน : 85 ) 3 มี.ค.59 94 ประกาศร่างขอบเขต(TOR)
43 จ้างซ่อมแซมและปรับปรุงอาคารปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่ประจำสถานีโทรคมนาคมทหารในพื้นที่ภาคใต้ตอนกลาง ( อ่าน : 60 ) 18 พ.ย.58 59 ประกาศร่างขอบเขต(TOR)
44 จัดซื้อพร้อมติดตั้งครุภัณฑ์สายสื่อสาร ( อ่าน : 88 ) 9 พ.ย.58 134 ประกาศร่างขอบเขต(TOR)
45 จัดซื้อครุภัณฑ์ สายสื่อสาร ประจำปี 2559 (2) ( อ่าน : 274 ) 28 ต.ค.58 122 ประกาศร่างขอบเขต(TOR)
46 จัดซื้อครุภัณฑ์ สายสื่อสาร ประจำปี 2559 (1) ( อ่าน : 252 ) 28 ต.ค.58 72 ประกาศร่างขอบเขต(TOR)
47 จัดซื้อครุภัณฑ์ สายพลาธิการ ประจำปี 2559 (2) ( อ่าน : 256 ) 28 ต.ค.58 103 ประกาศร่างขอบเขต(TOR)
48 จัดซื้อครุภัณฑ์ สายพลาธิการ ประจำปี 2559 (1) ( อ่าน : 259 ) 28 ต.ค.58 46 ประกาศร่างขอบเขต(TOR)
49 จัดซื้อชิ้นส่วนซ่อมบำรุงระบบวิทยุเชื่อมโยง NERA Evolution (E-bidding) ( อ่าน : 262 ) 26 ต.ค.58 61 ประกาศร่างขอบเขต(TOR)
50 จัดซื้อชิ้นส่วนซ่อมบำรุงระบบวิทยุเชื่อมโยงชุดวิทยุ SAF ประจำปีงบประมาณ 2559 ( อ่าน : 235 ) 26 ต.ค.58 58 ประกาศร่างขอบเขต(TOR)
51 จัดซื้อชิ้นส่วนซ่อมบำรุงระบบชุมสายโทรศัพท์ จำนวน 2 รายการ ( อ่าน : 273 ) 20 ต.ค.58 79 ประกาศร่างขอบเขต(TOR)
52 จัดซื้อยางรถยนต์ จำนวน 17 รายการ ( อ่าน : 240 ) 14 ต.ค.58 49 ประกาศร่างขอบเขต(TOR)
53 จัดซื้อชิ้นส่วนซ่อมระบบควบคุมบังคับบัญชา ( อ่าน : 258 ) 9 ต.ค.58 74 ประกาศร่างขอบเขต(TOR)
54 จัดซื้อเครื่องมือสำรองหรือทดแทนระบบควบคุมบังคับบัญชา ( อ่าน : 279 ) 1 ต.ค.58 110 ประกาศร่างขอบเขต(TOR)
55 จัดซื้อเครื่องมือตรวจวัดและเครื่องมือซ่อมบำรุงระบบวิทยุเชื่อมโยง ตามโครงการส่งกำลังบำรุงระบบสื่อสารข้อมูลทหาร ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๕๙ ( อ่าน : 88 ) 30 ก.ย.58 82 ประกาศร่างขอบเขต(TOR)
56 จัดซื้อเครื่องมือสำรองหรือทดแทนระบบวิทยุเชื่อมโยง ตามโครงการส่งกำลังบำรุงระบบสื่อสารข้อมูลทหาร ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๕๙ ( อ่าน : 71 ) 30 ก.ย.58 54 ประกาศร่างขอบเขต(TOR)
57 จัดซื้อระบบสารสนเทศและอุปกรณ์ประกอบพร้อมการติดตั้ง ( อ่าน : 83 ) 28 ก.ย.58 97 ประกาศร่างขอบเขต(TOR)
58 จัดซื้อพร้อมติดตั้งระบบงานขยายขีดความสามารถการบริหารจัดการศูนย์คอมพิงเตอร์ บก.ทท. ( อ่าน : 79 ) 28 ก.ย.58 78 ประกาศร่างขอบเขต(TOR)
59 จ้างบำรุงรักษาและซ่อมระบบดูแลรักษาความปลอดภัยเครือข่าย บก.ทท. ( อ่าน : 69 ) 16 ก.ย.58 43 ประกาศร่างขอบเขต(TOR)
60 จ้างบริการบำรุงรักษาและซ่อมระบบเครือข่ายและอุปกรณ์เครือข่ายสารสนเทศ ( อ่าน : 59 ) 16 ก.ย.58 62 ประกาศร่างขอบเขต(TOR)
61 จ้างบริการบำรุงรักษาและซ่อมระบบคอมพิวเตอร์และอุปกรณ์ประกอบ ศูนย์คอมพิวเตอร์ บก.ทท. ( อ่าน : 61 ) 16 ก.ย.58 62 ประกาศร่างขอบเขต(TOR)
62 จัดซื้อชิ้นส่วนซ่อมบำรุงระบบคอมพิวเตอร์และเครือข่าย ตามโครงการส่งกำลังบำรุงระบบสื่อสารข้อมูลทหาร ปี ๒๕๕๙ ( อ่าน : 79 ) 10 ก.ย.58 65 ประกาศร่างขอบเขต(TOR)
63 จัดซื้อพร้อมติดตั้งยุทโธปกรณ์ ด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ ( อ่าน : 178 ) 9 มี.ค.58 208 ประกาศร่างขอบเขต(TOR)
64 จัดซื้อระบบเทคโนโลยีรักษาความมั่นคงปลอดภัยสารสนเทศและอุปกรณ์ประกอบ พร้อมการติดตั้ง ( อ่าน : 169 ) 6 มี.ค.58 117 ประกาศร่างขอบเขต(TOR)
65 จัดซื้อชิ้นส่วนซ่อมระบบรวมช่องสัญญาณ ด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ ( อ่าน : 103 ) 3 มี.ค.58 90 ประกาศร่างขอบเขต(TOR)
66 จัดซื้อชิ้นส่วนซ่อมระบบคอมพิวเตอร์และเครือข่าย ( ครั้งที่ 2 ) ( อ่าน : 104 ) 24 ก.พ.58 64 ประกาศร่างขอบเขต(TOR)
67 จัดซื้อสิ่งอุปรณ์ สายสื่อสาร (คอมพิวเตอร์) เพื่อใช้ปฏิบัติงานทั่วไป ด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ ( อ่าน : 96 ) 12 ก.พ.58 119 ประกาศร่างขอบเขต(TOR)
68 จัดซื้อสิ่งอุปกรณ์ สายสรรพาวุธ ด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ ( อ่าน : 87 ) 12 ก.พ.58 65 ประกาศร่างขอบเขต(TOR)
69 จัดซื้อชิ้นส่วนซ่อมระบบวิทยุเชื่อมโยง ( อ่าน : 91 ) 12022558 96 ประกาศร่างขอบเขต(TOR)
70 จ้างปรับปรุงชุดเครื่องขยายเสียงงานพิธี ( อ่าน : 95 ) 4 ก.พ.58 98 ประกาศร่างขอบเขต(TOR)
71 จัดซื้อชิ้นส่วนซ่อมระบบชุมสายโทรศัพท์และเคเบิลใยแก้วนำแสง ( อ่าน : 86 ) 4 ก.พ.58 104 ประกาศร่างขอบเขต(TOR)
72 จัดซื้อชิ้นส่วนซ่อมเครื่องควบคุมอุณหภูมิ ( อ่าน : 76 ) 3 ก.พ.58 72 ประกาศร่างขอบเขต(TOR)
73 จัดซื้อแบตเตอรี่เครื่องมือสื่อสาร และยานพาหนะ ด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ ( อ่าน : 66 ) 29 ม.ค.58 94 ประกาศร่างขอบเขต(TOR)
74 จัดซื้อรถบรรทุกน้ำ และรถจักรยานยนต์ ด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ ( อ่าน : 57 ) 28 ม.ค.58 53 ประกาศร่างขอบเขต(TOR)
75 จัดซื้อสิ่งอุปกรณ์สายพลาธิการ ( อ่าน : 67 ) 22 ม.ค.58 75 ประกาศร่างขอบเขต(TOR)
76 จัดซื้อชิ้นส่วนซ่อมระบบคอมพิวเตอร์และเครือข่าย ( อ่าน : 83 ) 20 ม.ค.58 102 ประกาศร่างขอบเขต(TOR)
77 จัดซื้อชิ้นส่วนซ่อมระบบสื่อสารผ่านดาวเทียม ( อ่าน : 107 ) 16 ม.ค.58 129 ประกาศร่างขอบเขต(TOR)
78 ประกวดราคาจ้างซ่อมแซมและปรับปรุงอาคารปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่ประจำสถานีโทรคมนาคมทหาร ในพื้นที่ภาคอีสานใต้ ด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ ( อ่าน : 93 ) 6 ม.ค.58 99 ประกาศร่างขอบเขต(TOR)
79 ประกวดราคาจ้างปรับปรุงชุดวิทยุเชื่อมโยง แบบ FODU (366 Mbps , HSB) ด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ ( อ่าน : 67 ) 6 ม.ค.58 83 ประกาศร่างขอบเขต(TOR)
80 ประกวดราคาจ้างซ่อมแซมและปรับปรุงอาคารปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่ประจำสถานีโทรคมนาคมทหาร ในพื้นที่ภาคใต้ตอนกลาง ด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ ( อ่าน : 58 ) 5 ม.ค.58 65 ประกาศร่างขอบเขต(TOR)
81 ประกวดราคาจ้างซ่อมแซมและปรับปรุงอาคารปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่ประจำสถานีโทรคมนาคมทหาร ในพื้นที่ภาคเหนือตอนล่าง ด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ ( อ่าน : 68 ) 5 ม.ค.58 72 ประกาศร่างขอบเขต(TOR)
82 จัดซื้อชิ้นส่วนซ่อมระบบสื่อสารผ่านดาวเทียม ตามโครงการส่งกำลังบำรุงระบบสื่อสารข้อมูลทหาร ด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ ( อ่าน : 100 ) 17 ธ.ค.57 113 ประกาศร่างขอบเขต(TOR)
83 จัดซื้อรถซ่อมบำรุงเคลื่อนที่ พร้อมเครื่องมือระดับสนับสนุนโดยตรง จำนวน ๔ คัน ( อ่าน : 99 ) 16 ธ.ค.57 92 ประกาศร่างขอบเขต(TOR)
84 งานจัดซื้อชิ้นส่วนซ่อมระบบวิทยุไมโครเวฟ( อ่าน : 90 ) 2 ธ.ค.57 136 ประกาศร่างขอบเขต(TOR)
85 จัดซื้อเครื่องมือซ่อมบำรุงระบบเคเบิลใยแก้วนำแสง ตามโครงการส่งกำลังบำรุง ระบบสื่อสารข้อมูลทหาร ( อ่าน : 97 ) 25 พ.ย.57 130 ประกาศร่างขอบเขต(TOR)
86 จัดซื้อยางรถยนต์ และยางรถจักรยานยนต์ 16 รายการ ( อ่าน : 77 ) 19 พ.ย.57 79 ประกาศร่างขอบเขต(TOR)
87 จัดซื้อครุภัณฑ์สายพลาธิการ ประจำปีงบประมาณ 2557 จำนวน 22 รายการ (ครั้งที่ 2) ( อ่าน : 158 ) 14 ส.ค.57 175 ประกาศร่างขอบเขต(TOR)
88 จัดหารถยนต์บรรทุกน้ำอเนกประสงค์ ประจำสถานีโทรคมนาคมทหาร ขนาด 6,000 ลิตร (ครั้งที่ 3) ( อ่าน : 165 ) 5 ส.ค.57 137 ประกาศร่างขอบเขต(TOR)
89 จัดหารถยนต์บรรทุกน้ำอเนกประสงค์ ประจำสถานีโทรคมนาคมทหาร ขนาด 6,000 ลิตร (ครั้งที่ 2) ( อ่าน : 162 ) 26 มิ.ย.57 146 ประกาศร่างขอบเขต(TOR)
90 จัดซื้อและติดตั้งอุปกรณ์เพื่อการฝึกอบรมของห้องสัมนาย่อย ห้องประชุมหน่วย และห้องอเนกประสงค์ (ครั้งที่ 2) ( อ่าน : 162 ) 26 มิ.ย.57 117 ประกาศร่างขอบเขต(TOR)
91 จัดซื้อครุภัณฑ์สายพลาธิการ ประจำปีงบประมาณ 2557 จำนวน 22 รายการ ( อ่าน : 393 ) 29 พ.ค.57 273 ประกาศร่างขอบเขต(TOR)
92 จัดซื้อและติดตั้งอุปกรณ์เพื่อการฝึกอบรมของห้องสัมนาย่อย ห้องประชุมหน่วย และห้องอเนกประสงค์ ( อ่าน : 324 ) 30 เม.ย.57 183 ประกาศร่างขอบเขต(TOR)
93 จัดซื้อรถซ่อมบำรุงเคลื่อนที่พร้อมเครื่องมือระดับสนับสนุนโดยตรง ( อ่าน : 1183 ) 3 ก.พ.57 258 ประกาศร่างขอบเขต(TOR)
94 จัดหารถยนต์บรรทุกน้ำอเนกประสงค์ ประจำสถานีโทรคมนาคมทหาร ขนาด 6,000 ลิตร ( อ่าน : 527 ) 31 ม.ค.57 202 ประกาศร่างขอบเขต(TOR)
95 จัดซื้อชิ้นส่วนซ่อมเครื่องควบคุมอุณหภูมิ จำนวน 126 รายการ ( อ่าน : 1142 ) 29 ม.ค.57 158 ประกาศร่างขอบเขต(TOR)
96 จัดซื้อสิ่งอุปกรณ์สำนักงานประจำสถานีโทรคมนาคมทหาร ( อ่าน : 579 ) 28 ม.ค.57 231 ประกาศร่างขอบเขต(TOR)
97 จัดซื้อวัสดุอุปกรณ์สนับสนุนการซ่อมบำรุง จำนวน 3 รายการ ( อ่าน : 1110 ) 28 ม.ค.57 176 ประกาศร่างขอบเขต(TOR)
98 จัดซื้อครุภัณฑ์สายพลาธิการ จำนวน 6 รายการ ( อ่าน : 507 ) 27 ม.ค.57 214 ประกาศร่างขอบเขต(TOR)
99 จัดซื้อตู้เครื่องมือและแหล่งจ่ายกระแสไฟฟ้า ( อ่าน : 1178 ) 6 ม.ค.57 207 ประกาศร่างขอบเขต(TOR)
100 จัดซื้อชิ้นส่วนซ่อมอุปกรณ์ระบบสื่อสัญญาณความเร็วสูง (Alcatel 9647 LSY) ( อ่าน : 467 ) 3 ม.ค.57 199 ประกาศร่างขอบเขต(TOR)
101 จัดซื้อยางรถยนต์ ( อ่าน : 1148 ) 24 ธ.ค.56 174 ประกาศร่างขอบเขต(TOR)
102 จ้างปรับปรุงระบบรักษาความปลอดภัยปมระบบสื่อสารข้อมูลทหาร ( อ่าน : 486 ) 24 ธ.ค.56 187 ประกาศร่างขอบเขต(TOR)
103 จ้างซ่อมปรับปรุงชุดดักรับและเฝ้าฟังพร้อมเครื่องกำเนิดไฟฟ้า ( อ่าน : 334 ) 23 ธ.ค.56 159 ประกาศร่างขอบเขต(TOR)
104 จ้างซ่อมอุปกรณ์ระบบสื่อสัญญาณความเร็วสูง (mini-Link) ( อ่าน : 317 ) 20 ธ.ค.56 169 ประกาศร่างขอบเขต(TOR)
105 จ้างปรับปรุงชุดเครื่องเสียงเคลื่อนที่ ( อ่าน : 293 ) 19 ธ.ค.56 166 ประกาศร่างขอบเขต(TOR)
106 จัดซื้อแบตเตอรี่เครื่องมือสื่อสาร จำนวน 1 งาน ( อ่าน : 304 ) 18 ธ.ค.56 187 ประกาศร่างขอบเขต(TOR)
107 จ้างปรับปรุงระบบซ่อมบำรุง ( อ่าน : 309 ) 16 ธ.ค.56 177 ประกาศร่างขอบเขต(TOR)
108 จัดซื้อชิ้นส่วนซ่อมระบบทางสาย จำนวน 2 รายการ ( อ่าน : 302 ) 12 ธ.ค.56 181 ประกาศร่างขอบเขต(TOR)
109 จัดซื้อเครื่องมือตรวจวัดอิเล็กทรอนิกส์ จำนวน 3 รายการ ( อ่าน : 294 ) 11 ธ.ค.56 218 ประกาศร่างขอบเขต(TOR)
110 จัดซื้อชิ้นส่วนชุดวิทยุสื่อสารข้อมูลผ่านระบบโทรคมนาคมความเร็วสูง (SAF) ( อ่าน : 462 ) 25 ต.ค.56 217 ประกาศร่างขอบเขต(TOR)
111 จัดซื้อระบบสารสนเทศและอุปกรณ์ประกอบพร้อมการติดตั้ง จำนวน 3 งาน ( อ่าน : 475 ) 7 ต.ค.56 269 ประกาศร่างขอบเขต(TOR)
112 จัดซื้อพร้อมติดตั้งระบบสารสนเทศ ให้ กับ สนพ.ยบ.ทหาร แห่งใหม่ ( อ่าน : 619 ) 25 มิ.ย.56 340 ประกาศร่างขอบเขต(TOR)
113 จัดซื้อพร้อมติดตั้งงานขยายเครือข่ายโทรคมนาคมทหารประจำที่ต่อไปยังหน่วยกองกำลังป้องกันชายแดน ( อ่าน : 1046 ) 2 พ.ค.56 490 ประกาศร่างขอบเขต(TOR)
114 จัดซื้อระบบสารสนเทศและอุปกรณ์ประกอบพร้อมการติดตั้ง ( อ่าน : 1641 ) 26 มี.ค.56 481 ประกาศร่างขอบเขต(TOR)
115 จัดซื้อพร้อมติดตั้งระบบเชื่อมโยงการสื่อสารทางยุทธวิธี ( อ่าน : 765 ) 21 มี.ค.56 466 ประกาศร่างขอบเขต(TOR)
116 จ้างซ่อมปรับปรุงชุดดักรับและเฝ้าฟังปฏิบัติการสงครามอิเล็กทรอนิกส์ (ครั้งที่ 2) ( อ่าน : 772 ) 6 ก.พ.56 357 ประกาศร่างขอบเขต(TOR)
117 จัดซื้อแบตเตอรี่เครื่องมือสื่อสารและยานพาหนะ ( อ่าน : 916 ) 21 ม.ค.56 378 ประกาศร่างขอบเขต(TOR)
118 จัดซื้อยางรถยนต์และยางรถจักรยานยนต์ ( อ่าน : 804 ) 11 ม.ค.56 391 ประกาศร่างขอบเขต(TOR)
119 จัดซื้อชุดรบกวนความถี่วิทยุเคลื่อนที่ ย่านความถี่ VHF/UHF พร้อมติดตั้งบนยานพาหนะ ( อ่าน : 879 ) 8 ม.ค.56 461 ประกาศร่างขอบเขต(TOR)
120 จ้างปรับปรุงชุดวิทยุเชื่อมโยง ( อ่าน : 824 ) 7 ม.ค.56 347 ประกาศร่างขอบเขต(TOR)
121 จัดซื้อพร้อมติดตั้งเพื่อปรับปรุงระบบเครือข่ายระบบโทรคมนาคมทหาร พร้อมอุปกรณ์ประกอบ ( อ่าน : 1009 ) 26 ธ.ค.55 499 ประกาศร่างขอบเขต(TOR)
122 จัดซื้อพร้อมติดตั้งเพื่อปรับปรุงระบบชุมสายโทรศัพท์ พร้อมอุปกรณ์ประกอบ ( อ่าน : 478 ) 26 ธ.ค.55 390 ประกาศร่างขอบเขต(TOR)
123 งานจ้างปรับปรุงข่ายสายระบบโทรคมนาคมทหาร ( อ่าน : 440 ) 25 ธ.ค.55 362 ประกาศร่างขอบเขต(TOR)
124 จ้างรื้อถอนและติดตั้งเครื่องควบคุมอุณหภูมิ ( อ่าน : 485 ) 24 ธ.ค.55 299 ประกาศร่างขอบเขต(TOR)
125 จ้างซ่อมปรับปรุงชุดดักรับและเฝ้าฟังปฏิบัติการสงครามอิเล็กทรอนิกส์ ( อ่าน : 358 ) 19 ธ.ค.55 337 ประกาศร่างขอบเขต(TOR)
126 จัดซื้อชิ้นส่วนซ่อมเครื่องควบคุมอุณหภูมิ ( อ่าน : 455 ) 18 ธ.ค.55 331 ประกาศร่างขอบเขต(TOR)
127 จ้างซ่อมปรับปรุงเครื่องมือปฏิบัติการสงครามอิเล็กทรอนิกส์ ประจำสถานีปฏิบัติการสงครามอิเล็กทรอนิกส์ จังหวัดเชียงราย ( อ่าน : 345 ) 18 ธ.ค.55 343 ประกาศร่างขอบเขต(TOR)
128 จัดซื้อชิ้นส่วนซ่อมและอุปกรณ์ระบบควบคุมบังคับบัญชา (C4I) ครั้งที่ 2 ( อ่าน : 374 ) 18 ธ.ค.55 440 ประกาศร่างขอบเขต(TOR)
129 จัดซื้อชิ้นส่วนซ่อมอุปกรณ์สื่อสารข้อมูลผ่านดาวเทียมสถานีแม่ข่าย และชิ้นส่วนซ่อมอุปกรณ์ระบบสื่อสัญญาณความเร็วสูง (Interlink NL 2005A) ( อ่าน : 525 ) 17 ธ.ค.55 332 ประกาศร่างขอบเขต(TOR)
130 จัดซื้อชิ้นส่วนซ่อมอุปกรณ์ประบบสื่อสารความเร็วสูง (ALCATEL 9647 LSY) ( อ่าน : 456 ) 12 ธ.ค.55 410 ประกาศร่างขอบเขต(TOR)
131 จัดซื้อชิ้นส่วนซ่อมและอุปกรณ์ระบบควบคุมบังคับบัญชา C4I ( อ่าน : 498 ) 11 ธ.ค.55 369 ประกาศร่างขอบเขต(TOR)
132 จัดซื้อชิ้นส่วนซ่อมอุปกรณ์ระบบสื่อสารความเร็วสูง (NERA EVOLUTION) ( อ่าน : 598 ) 30 พ.ย.55 337 ประกาศร่างขอบเขต(TOR)
133 จัดซื้อชิ้นส่วนอุปกรณ์เชื่อมต่อข้อมูลระบบชุมสายโทรศัพท์ และชิ้นส่วนซ่อมชุดวิทยุสื่อสารข้อมูลผ่านระบบโทรคมนาคมความเร็วสูง (SAF) ( อ่าน : 499 ) 29 พ.ย.55 367 ประกาศร่างขอบเขต(TOR)
134 จ้างบำรุงรักษาและซ่อมอุปกรณ์เครือข่ายสารสนเทศ พื้นที่ บก.ทท.(แจ้งวัฒนะ) ( อ่าน : 356 ) 27 พ.ย.55 407 ประกาศร่างขอบเขต(TOR)
135 จ้างบำรุงรักษาและซ่อมระบบดูแลรักษาความปลดภัย บก.ทท ( อ่าน : 475 ) 27 พ.ย.55 430 ประกาศร่างขอบเขต(TOR)
136 จ้างปรับปรุงระบบรักษาความปลอดภัยปมระบบสื่อสารข้อมูลทหาร ( อ่าน : 414 ) 27 พ.ย.55 306 ประกาศร่างขอบเขต(TOR)
137 จัดซื้อชิ้นส่วนซ่อมระบบสื่อสารข้อมูล ( อ่าน : 507 ) 19 พ.ย.55 352 ประกาศร่างขอบเขต(TOR)
138 จ้างก่อสร้างระบบป้องกันอุทกภัย สน.ทท.ศทท. ( อ่าน : 541 ) 15 พ.ย.55 335 ประกาศร่างขอบเขต(TOR)
139 จัดซื้อชุดดักรับและหาทิศวิทยุเคลื่อนที่ ย่านความถี่ VHF/UHF พร้อมติดตั้งบนยานพาหนะ (ครั้งที่ 2 ) ( อ่าน : 470 ) 27 ส.ค.55 624 ประกาศร่างขอบเขต(TOR)
140 จัดซื้อพร้อมติดตั้งยุทโธปกรณ์ (ครั้งที่ ๒) ( อ่าน : 461 ) 22 ส.ค.55 396 ประกาศร่างขอบเขต(TOR)
141 จัดซื้อเครื่องมือและชิ้นส่วนซ่อม จำนวน 7 งาน (ครั้งที่ 2) ( อ่าน : 590 ) 10 ส.ค.55 327 ประกาศร่างขอบเขต(TOR)
142 จ้างปรับปรุงชุดวิทยุเชื่อมโยง ( อ่าน : 460 ) 2 ส.ค.55 384 ประกาศร่างขอบเขต(TOR)
143 จ้างปรับปรุงชุดเครื่องขยายเสียงสำหรับงานพิธีฯ ( อ่าน : 568 ) 19 ก.ค.55 284 ประกาศร่างขอบเขต(TOR)
144 จัดซื้อเครื่องมือและชิ้นส่วนซ่อม จำนวน 7 งาน ( อ่าน : 513 ) 18 ก.ค.55 357 ประกาศร่างขอบเขต(TOR)
145 จ้างรื้อถอนและติดตั้งเครื่องควบคุมอุณหภูมิ, จ้างซ่อมอุปกรณ์สื่อสารโทรคมนาคม และ อุปกรณ์ขยายสัญญาณผ่านดาวเทียม ( อ่าน : 6395 ) 12 ก.ค.55 344 ประกาศร่างขอบเขต(TOR)
146 จัดซื้อพร้อมติดตั้งยุทโธปกรณ์ ( อ่าน : 478 ) 12 ก.ค.55 424 ประกาศร่างขอบเขต(TOR)
147 จัดซื้ออุปกรณ์ระบบชุมสายโทรศัพท์ และจัดซื้อพร้อมติดตั้งชุดอุปกรณ์ประกอบ Hypalon Radome ( อ่าน : 579 ) 9 ก.ค.55 333 ประกาศร่างขอบเขต(TOR)
148 จัดซื้อชิ้นส่วนซ่อมอุปกรณ์ฯ จำนวน 4 งาน ( อ่าน : 547 ) 3 ก.ค.55 364 ประกาศร่างขอบเขต(TOR)
149 จัดซื้ออุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์และอุปกรณ์ซ่อมสาย ( อ่าน : 513 ) 28 มิ.ย.55 361 ประกาศร่างขอบเขต(TOR)
150 จัดซื้อชุดดักรับและหาทิศวิทยุเคลื่อนที่ ย่านความถี่ VHF/UHF พร้อมติดตั้งบนยานพาหนะ ( อ่าน : 562 ) 28 มิ.ย.55 347 ประกาศร่างขอบเขต(TOR)
151 จัดซื้อชิ้นส่วนซ่อมและอุปกรณ์ระบบควบคุมบังคับบัญชา C4I ( อ่าน : 519 ) 27 มิ.ย.55 381 ประกาศร่างขอบเขต(TOR)
152 จัดซื้อชิ้นส่วนซ่อมระบบสื่อสารข้อมูล ( อ่าน : 499 ) 22 มิ.ย.55 369 ประกาศร่างขอบเขต(TOR)
153 จ้างปรับปรุงระบบรักษาความปลอดภัยปมโทรคมนาคม ( อ่าน : 499 ) 19 มิ.ย.55 399 ประกาศร่างขอบเขต(TOR)
154 จัดซื้อพร้อมติดตั้งระบบรักษาความปลอดภัย กองบัญชาการกองทัพไทย (ครั้งที่ 2) ( อ่าน : 663 ) 24 พ.ค.55 434 ประกาศร่างขอบเขต(TOR)
155 จัดซื้อพร้อมติดตั้งระบบสื่อสารโทรคมนาคมเชื่อมต่อ และบูรณาการระบบโทรคมนาคมทหารกับเครือข่ายการสื่อสารภาครัฐและเอกชน และปรับปรุงสถานีดาวเทียมภาคพื้นดิน ( อ่าน : 509 ) 3 พ.ค.55 389 ประกาศร่างขอบเขต(TOR)
156 จัดซื้อพร้อมติดตั้งระบบสารสนเทศ ตามโครงการเพิ่มประสิทธิภาพระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ ( อ่าน : 553 ) 2 พ.ค.55 440 ประกาศร่างขอบเขต(TOR)
157 จัดซื้อพร้อมติดตั้งระบบรักษาความปลอดภัย กองบัญชาการกองทัพไทย ( อ่าน : 570 ) 28 ก.พ.55 398 ประกาศร่างขอบเขต(TOR)
158 จัดซื้อระบบตรวจการณ์และรักษาความปลอดภัยของกองกำลังรักษาสันติภาพ ( อ่าน : 697 ) 1 ก.ย.54 456 ประกาศร่างขอบเขต(TOR)
159 จัดซื้อยุทโธปกรณ์พิเศษด้านการสื่อสารสนับสนุนศูนย์ปฏิบัติการต่อสู้เพื่อเอาชนะยาเสพติดกองทัพไทย ( อ่าน : 757 ) 3 ส.ค.54 600 ประกาศร่างขอบเขต(TOR)
160 จัดซื้อพร้อมติดตั้งระบบข้อมูลอิเล็กทรอนิกส์เพื่อการซ่อมบำรุง ( อ่าน : 647 ) 22 ก.ค.54 529 ประกาศร่างขอบเขต(TOR)
161 จัดซื้อระบบสื่อสารผ่านดาวเทียมเคลื่อนที่ย่านความถึ่ ku-band ( อ่าน : 801 ) 14 ก.ค. 54 568 ประกาศร่างขอบเขต(TOR)
162 จัดซื้อเครื่องมือสื่อสารสำหรับผู้ใช้งานและชิ้นส่วนซ่อมเครื่องควบคุมอุณหภูมิ ( อ่าน : 522 ) 5 ก.ค.54 467 ประกาศร่างขอบเขต(TOR)
163 จัดซื้อชิ้นส่วนซ่อม (องค์ประกอบ,อุปกรณ์) ระบบสื่อสารข้อมูล ( อ่าน : 745 ) 5 ก.ค.54 546 ประกาศร่างขอบเขต(TOR)
164 จัดซื้อพร้อมติดตั้งปรับปรุงระบบสื่อสารข้อมูลสำหรับการแลกเปลี่ยนข้อมูลการป้องกันภัยทางอากาศอัตโนมัติ ( อ่าน : 500 ) 23 มิ.ย.54 540 ประกาศร่างขอบเขต(TOR)
165 จัดซื้อวิทยุมือถือชนิดดิจิตอล ( อ่าน : 851 ) 17 มิ.ย.54 505 ประกาศร่างขอบเขต(TOR)
166 ประกวดราคาจ้างปรับปรุงระบบสารสนเทศเพื่อการบริหารการเงินและการบัญชี ( อ่าน : 490 ) 16 มิ.ย.54 472 ประกาศร่างขอบเขต(TOR)
167 จัดซื้อพร้อมติดตั้งอุปกรณ์ระบบเครือข่ายสื่อสัญญาณความเร็วสูง พร้อมอุปกรณ์ประกอบ (ครั้งที่ 2) ( อ่าน : 522 ) 30 พ.ค.54 590 ประกาศร่างขอบเขต(TOR)
168 จัดซื้อชิ้นส่วนซ่อมระบบควบคุมบังคับบัญชา C4I (ครั้งที่ 2) ( อ่าน : 420 ) 10 พ.ค.54 405 ประกาศร่างขอบเขต(TOR)
169 จัดซื้อพร้อมติดตั้งอุปกรณ์ระบบเครือข่ายสื่อสัญญาณความเร็วสูง พร้อมอุปกรณ์ประกอบ ( อ่าน : 552 ) 28 มี.ค.54 646 ประกาศร่างขอบเขต(TOR)
170 จัดซื้อพร้อมติดตั้งระบบข้อมูลอิเล็กทรอนิกส์เพื่อการซ่อมบำรุง ( อ่าน : 419 ) 25 มี.ค.54 499 ประกาศร่างขอบเขต(TOR)
171 จัดซื้อชิ้นส่วนซ่อมระบบควบคุมบังคับบัญชา C4I ( อ่าน : 491 ) 25 มี.ค.54 482 ประกาศร่างขอบเขต(TOR)
172 จัดซื้อชิ้นส่วนซ่อมชุดวิทยุเชื่อมโยง (SAF) และ จัดซื้อพร้อมติดตั้งชุดอุปกรณ์ประกอบ Hypalon Radome ( อ่าน : 583 ) 9 มี.ค.54 564 ประกาศร่างขอบเขต(TOR)
173 จัดซื้อชิ้นส่วนซ่อมระบบชุมสายโทรศัพท์ (Soft Switch) ( อ่าน : 1044 ) 3 มี.ค.54 499 ประกาศร่างขอบเขต(TOR)
174 จัดซื้อชิ้นส่วนซ่อมอุปกรณ์ระบบสื่อสัญญาณความเร็วสูง ( อ่าน : 533 ) 25 ก.พ.54 480 ประกาศร่างขอบเขต(TOR)
175 จ้างซ่อมเครื่องมือสื่อสาร ( อ่าน : 504 ) 24 ก.พ.54 471 ประกาศร่างขอบเขต(TOR)
176 จัดซื้อเครื่องมือซ่อมบำรุง และอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ ( อ่าน : 523 ) 24 ก.พ.54 439 ประกาศร่างขอบเขต(TOR)
177 จัดซื้อชิ้นส่วนซ่อมระบบสื่อสารผ่านดาวเทียม ( อ่าน : 479 ) 17 ก.พ.54 581 ประกาศร่างขอบเขต(TOR)
178 จัดซื้อชิ้นส่วนซ่อมเครื่องควบคุมอุณหภูมิ, ชิ้นส่วนซ่อมเครื่องกำเนิดไฟฟ้า, แบตเตอรี่, ชิ้นส่วนซ่อมยานพาหนะ และ ยางรถยนต์ ( อ่าน : 494 ) 17 ก.พ.54 581 ประกาศร่างขอบเขต(TOR)
179 จัดซื้อชิ้นส่วนซ่อมอุปกรณ์จัดช่องสัญญาณ ( อ่าน : 467 ) 15 ก.พ.54 546 ประกาศร่างขอบเขต(TOR)
180 จัดซื้อชิ้นส่วนซ่อม (องค์ประกอบ, อุปกรณ์) ระบบสื่อสารข้อมูล ( อ่าน : 490 ) 10 ก.พ.54 559 ประกาศร่างขอบเขต(TOR)
181 จัดซื้อเครื่องมือสื่อสารสำหรับผู้ใช้งานและชิ้นส่วนซ่อมเครื่องควบคุมอุณหภูมิ ( อ่าน : 589 ) 21 ม.ค.54 535 ประกาศร่างขอบเขต(TOR)
182 ร่างขอบเขตของงาน TOR และร่างเอกสารประกวดราคา (ฉบับใหม่) เพื่อดำเนินการจัดจ้างทำระบบสารสนเทศเพื่อการบริหารการเงินและการบัญชี ประจำปีงบประมาณ 2553 เพิ่มเติม ด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์( อ่าน : 483 ) 26 ต.ค.53 731 ประกาศร่างขอบเขต(TOR)
183 ร่างขอบเขตของงาน ( Terms of Reference : TOR ) และร่างเอกสารประกอบราคา ฉบับใหม่ เพื่อดำเนินการจัดหาครุภัณฑ์สายสื่อสาร ประจำปีงบประมาณ 2553 วงเงิน 4,659,500.- บาท( อ่าน : 466 ) 20 ต.ค.53 548 ประกาศร่างขอบเขต(TOR)


กำลังแสดงหน้าที่ 1/5 ->
<< 1 2 3 4 5 >>  
... ผู้ดูแลระบบ - bootoojang44@hotmail.com ...
แผนกกรรมวิธีข้อมูล กองวิทยาการ สำนักแผนและอำนวยการสื่อสาร
Based on : Maxsite1.10 Modified to AtomyMaxsite 1.50