[x] ปิดหน้าต่างนี้
Powered by ATOMYMAXSITE

  

Username :
Password :
[ สมัครสมาชิก ] [ ลืมรหัสผ่าน ]
  
ที่
รายการประกาศร่างขอบเขตงาน(TOR)
ลงวันที่
ดาวน์โหลด
หมวด
ไฟล์แนบ
1 จัดซื้อยางรถยนต์ ปี 60 ( อ่าน : 1 ) 3 ก.ค.60 11 ประกาศร่างขอบเขต(TOR)
2 จ้างปรับปรุงระบบไฟฟ้าหอเสาอากาศ ในพื้นที่ภาคใต้ ( อ่าน : 4 ) 16 มิ.ย.60 20 ประกาศร่างขอบเขต(TOR)
3 จัดซื้อยางรถยนต์ ปี 60 ( อ่าน : 7 ) 14 มิ.ย.60 17 ประกาศร่างขอบเขต(TOR)
4 จัดซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์ สำหรับสำนักงาน จำนวน 163 ชุด ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) ( อ่าน : 11 ) 7 มิ.ย.60 16 ประกาศร่างขอบเขต(TOR)
5 จ้างปรับปรุงระบบไฟฟ้าหอเสาอากาศ ในพื้นที่ภาคใต้ ( อ่าน : 16 ) 6 มิ.ย.60 29 ประกาศร่างขอบเขต(TOR)
6 จัดซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์ สำหรับสำนักงาน จำนวน 163 ชุด ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) ( อ่าน : 33 ) 26 พ.ค.60 17 ประกาศร่างขอบเขต(TOR)
7 จัดซื้อยางรถยนต์ ปี 60( อ่าน : 9 ) 23 พ.ค.60 25 ประกาศร่างขอบเขต(TOR)
8 จัดซื้อครุภัณฑ์สายวิทยาศาสตร์ จำนวน 1 รายการ ( อ่าน : 11 ) 22 พ.ค.60 19 ประกาศร่างขอบเขต(TOR)
9 จ้างปรับปรุงอุปกรณ์ประกอบจานสายอากาศ( อ่าน : 20 ) 3 พ.ค.60 25 ประกาศร่างขอบเขต(TOR)
10 จัดซื้อวิทยุเชื่อมโยงปลายทาง และอุปกรณ์ประกอบระบบ ( อ่าน : 52 ) 23 ก.พ.60 43 ประกาศร่างขอบเขต(TOR)
11 จัดซื้อแบตเตอรี่เครื่องมือสื่อสารและยานพาหนะ ประจำปี 60 จำนวน 21 รายการ ( อ่าน : 32 ) 23 ก.พ.60 28 ประกาศร่างขอบเขต(TOR)
12 จัดซื้อยางรถยนต์ ปี 60 จำนวน 24 รายการ ( อ่าน : 21 ) 7 ก.พ.60 26 ประกาศร่างขอบเขต(TOR)
13 จ้างบริการบำรุงรักษาและซ่อมระบบสารสนเทศ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๐ (ครั้งที่ 2) ( อ่าน : 23 ) 3 ก.พ.60 44 ประกาศร่างขอบเขต(TOR)
14 จัดซื้อครุภัณฑ์สายสื่อสาร ปี 60 (ไฟล์ 3) ( อ่าน : 23 ) 27 ม.ค.60 41 ประกาศร่างขอบเขต(TOR)
15 จัดซื้อครุภัณฑ์สายสื่อสาร ปี 60 (ไฟล์ 2) ( อ่าน : 23 ) 27 ม.ค.60 19 ประกาศร่างขอบเขต(TOR)
16 จัดซื้อครุภัณฑ์สายสื่อสาร ปี 60 (ไฟล์ 1) ( อ่าน : 25 ) 27 ม.ค.60 25 ประกาศร่างขอบเขต(TOR)
17 จ้างบริการบำรุงรักษาและซ่อมระบบดูแลรักษาความปลอดภัยเครือข่าย บก.ทท.ปี 60 ( อ่าน : 25 ) 26 ม.ค.60 21 ประกาศร่างขอบเขต(TOR)
18 จัดซื้อครุภัณฑ์สายสื่อสาร (คอมพิวเตอร์) ปี 60 จำนวน 7 รายการ ( อ่าน : 20 ) 27 ธ.ค.59 46 ประกาศร่างขอบเขต(TOR)
19 จัดซื้อชิ้นส่วนซ่อมบำรุงระบบชุมสายโทรศัพท์ ตามโครงการส่งกำลังและซ่อมบำรุง สส.ทหาร ( อ่าน : 38 ) 26 ธ.ค.59 53 ประกาศร่างขอบเขต(TOR)
20 จัดซื้อเครื่องมือตรวจวัดและเครื่องมือซ่อมบำรุงระบบเคเบิลใยแก้วนำแสง ตามโครงการส่งกำลังและซ่อมบำรุง สส.ทหาร ( อ่าน : 81 ) 26 ธ.ค.59 45 ประกาศร่างขอบเขต(TOR)
21 จัดซื้อชิ้นส่วนซ่อมบำรุงอุปกรณ์รวมช่องสัญญาณ MPLS ตามโครงการส่งกำลังและซ่อมบำรุง สส.ทหาร ( อ่าน : 16 ) 26 ธ.ค.59 13 ประกาศร่างขอบเขต(TOR)
22 จัดซื้อชิ้นส่วนซ่อมบำรุงระบบควบคุมบังคับบัญชา ตามโครงการส่งกำลังบำรุงระบบสื่อสารข้อมูลทหาร ( อ่าน : 17 ) 22 ธ.ค.59 20 ประกาศร่างขอบเขต(TOR)
23 จัดซื้อชิ้นส่วนซ่อมบำรุงชุดวิทยุ NERA Evolution ( อ่าน : 58 ) 20 ธ.ค.59 18 ประกาศร่างขอบเขต(TOR)
24 จัดซื้อชิ้นส่วนซ่อมบำรุงชุดวิทยุ SAF ย่านความถี่ 5 GHz และ 7 GHz ตามโครงการส่งกำลังและซ่อมบำรุง สส.ทหาร ( อ่าน : 12 ) 19 ธ.ค.59 18 ประกาศร่างขอบเขต(TOR)
25 จัดซื้อพร้อมติดตั้งระบบสารสนเทศเพื่อการบริหาร บก.ทท. ตามโครงการเพิ่มประสิทธิภาพระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ บก.ทท. ( อ่าน : 61 ) 9 ธ.ค.59 76 ประกาศร่างขอบเขต(TOR)
26 จัดซื้อเครื่องมือสำรองหรือทดแทนระบบวิทยุเชื่อมโยง แบบ IP ตามโครงการส่งกำลังบำรุงระบบสื่อสารข้อมูลทหาร ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๐ ( อ่าน : 33 ) 9 ธ.ค.59 60 ประกาศร่างขอบเขต(TOR)
27 จ้างเหมาปรับปรุงซ่อมแซมห้องน้ำ ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศทหาร จำนวน 1 งาน (2) ( อ่าน : 27 ) 30 พ.ย.59 26 ประกาศร่างขอบเขต(TOR)
28 จ้างเหมาปรับปรุงซ่อมแซมห้องน้ำ ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศทหาร จำนวน 1 งาน (1) ( อ่าน : 15 ) 30 พ.ย.59 12 ประกาศร่างขอบเขต(TOR)
29 จัดซื้อครุภัณฑ์สายสื่อสาร ปี 60 จำนวน 13 รายการ (ไฟล์2) ( อ่าน : 48 ) 31 ต.ค.59 69 ประกาศร่างขอบเขต(TOR)
30 จัดซื้อครุภัณฑ์สายสื่อสาร ปี 60 จำนวน 13 รายการ (ไฟล์1) ( อ่าน : 46 ) 31 ต.ค.59 50 ประกาศร่างขอบเขต(TOR)
31 จ้างบริการบำรุงรักษาและซ่อมระบบสารสนเทศ ปี 60 ( อ่าน : 50 ) 27 ต.ค.59 38 ประกาศร่างขอบเขต(TOR)
32 จ้างบริการบำรุงรักษาและซ่อมระบบดูแลรักษาความปลอดภัยเครือข่าย บก.ทท.ปี 60 ( อ่าน : 37 ) 25 ต.ค.59 50 ประกาศร่างขอบเขต(TOR)
33 จัดซื้อครุภัณฑ์สายพลาธิการ ปี 60 จำนวน 20 รายการ ( อ่าน : 31 ) 10 ต.ค.59 23 ประกาศร่างขอบเขต(TOR)
34 จ้างซ่อมแซมเรือนแถวชั้นนายสิบ สส.ทหาร จำนวน 8 แถว (ไฟล์2) ( อ่าน : 40 ) 29 ก.ย.59 32 ประกาศร่างขอบเขต(TOR)
35 จ้างซ่อมแซมเรือนแถวชั้นนายสิบ สส.ทหาร จำนวน 8 แถว (ไฟล์1) ( อ่าน : 34 ) 29 ก.ย.59 35 ประกาศร่างขอบเขต(TOR)
36 จ้างซ่อมแซมอาคารสวัสดิการ สส.ทหาร อาคารเรือนแถวชั้นนายสิบ ( อ่าน : 111 ) 28 มิ.ย.59 67 ประกาศร่างขอบเขต(TOR)
37 จ้างปรับปรุงอาคารเพื่อยกระดับชีวิตทหารกองประจำการ บก.ทท. ( อ่าน : 116 ) 3 มิ.ย.59 87 ประกาศร่างขอบเขต(TOR)
38 จัดซื้อครุภัณฑ์สายสื่อสาร จำนวน 16 รายการ (หน้า 30-59) ( อ่าน : 67 ) 19 เม.ย.59 117 ประกาศร่างขอบเขต(TOR)
39 จัดซื้อครุภัณฑ์สายสื่อสาร จำนวน 16 รายการ (หน้า 1-29) ( อ่าน : 25 ) 19 เม.ย.59 26 ประกาศร่างขอบเขต(TOR)
40 งานจัดซื้อพร้อมติดตั้งครุภัณฑ์สายสื่อสาร ตามโครงการพัฒนา พัน.ส.บก.ทท.สส.ทหาร ( อ่าน : 57 ) 8 เม.ย.59 90 ประกาศร่างขอบเขต(TOR)
41 จัดซื้อครุภัณฑ์สายสื่อสาร จำนวน 16 รายการ ( อ่าน : 78 ) 3 มี.ค.59 90 ประกาศร่างขอบเขต(TOR)
42 จ้างซ่อมแซมและปรับปรุงอาคารปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่ประจำสถานีโทรคมนาคมทหารในพื้นที่ภาคใต้ตอนกลาง ( อ่าน : 57 ) 18 พ.ย.58 56 ประกาศร่างขอบเขต(TOR)
43 จัดซื้อพร้อมติดตั้งครุภัณฑ์สายสื่อสาร ( อ่าน : 83 ) 9 พ.ย.58 127 ประกาศร่างขอบเขต(TOR)
44 จัดซื้อครุภัณฑ์ สายสื่อสาร ประจำปี 2559 (2) ( อ่าน : 266 ) 28 ต.ค.58 119 ประกาศร่างขอบเขต(TOR)
45 จัดซื้อครุภัณฑ์ สายสื่อสาร ประจำปี 2559 (1) ( อ่าน : 248 ) 28 ต.ค.58 71 ประกาศร่างขอบเขต(TOR)
46 จัดซื้อครุภัณฑ์ สายพลาธิการ ประจำปี 2559 (2) ( อ่าน : 244 ) 28 ต.ค.58 70 ประกาศร่างขอบเขต(TOR)
47 จัดซื้อครุภัณฑ์ สายพลาธิการ ประจำปี 2559 (1) ( อ่าน : 253 ) 28 ต.ค.58 43 ประกาศร่างขอบเขต(TOR)
48 จัดซื้อชิ้นส่วนซ่อมบำรุงระบบวิทยุเชื่อมโยง NERA Evolution (E-bidding) ( อ่าน : 257 ) 26 ต.ค.58 59 ประกาศร่างขอบเขต(TOR)
49 จัดซื้อชิ้นส่วนซ่อมบำรุงระบบวิทยุเชื่อมโยงชุดวิทยุ SAF ประจำปีงบประมาณ 2559 ( อ่าน : 232 ) 26 ต.ค.58 55 ประกาศร่างขอบเขต(TOR)
50 จัดซื้อชิ้นส่วนซ่อมบำรุงระบบชุมสายโทรศัพท์ จำนวน 2 รายการ ( อ่าน : 265 ) 20 ต.ค.58 72 ประกาศร่างขอบเขต(TOR)
51 จัดซื้อยางรถยนต์ จำนวน 17 รายการ ( อ่าน : 237 ) 14 ต.ค.58 46 ประกาศร่างขอบเขต(TOR)
52 จัดซื้อชิ้นส่วนซ่อมระบบควบคุมบังคับบัญชา ( อ่าน : 253 ) 9 ต.ค.58 70 ประกาศร่างขอบเขต(TOR)
53 จัดซื้อเครื่องมือสำรองหรือทดแทนระบบควบคุมบังคับบัญชา ( อ่าน : 274 ) 1 ต.ค.58 107 ประกาศร่างขอบเขต(TOR)
54 จัดซื้อเครื่องมือตรวจวัดและเครื่องมือซ่อมบำรุงระบบวิทยุเชื่อมโยง ตามโครงการส่งกำลังบำรุงระบบสื่อสารข้อมูลทหาร ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๕๙ ( อ่าน : 83 ) 30 ก.ย.58 80 ประกาศร่างขอบเขต(TOR)
55 จัดซื้อเครื่องมือสำรองหรือทดแทนระบบวิทยุเชื่อมโยง ตามโครงการส่งกำลังบำรุงระบบสื่อสารข้อมูลทหาร ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๕๙ ( อ่าน : 63 ) 30 ก.ย.58 53 ประกาศร่างขอบเขต(TOR)
56 จัดซื้อระบบสารสนเทศและอุปกรณ์ประกอบพร้อมการติดตั้ง ( อ่าน : 80 ) 28 ก.ย.58 95 ประกาศร่างขอบเขต(TOR)
57 จัดซื้อพร้อมติดตั้งระบบงานขยายขีดความสามารถการบริหารจัดการศูนย์คอมพิงเตอร์ บก.ทท. ( อ่าน : 75 ) 28 ก.ย.58 75 ประกาศร่างขอบเขต(TOR)
58 จ้างบำรุงรักษาและซ่อมระบบดูแลรักษาความปลอดภัยเครือข่าย บก.ทท. ( อ่าน : 64 ) 16 ก.ย.58 41 ประกาศร่างขอบเขต(TOR)
59 จ้างบริการบำรุงรักษาและซ่อมระบบเครือข่ายและอุปกรณ์เครือข่ายสารสนเทศ ( อ่าน : 56 ) 16 ก.ย.58 57 ประกาศร่างขอบเขต(TOR)
60 จ้างบริการบำรุงรักษาและซ่อมระบบคอมพิวเตอร์และอุปกรณ์ประกอบ ศูนย์คอมพิวเตอร์ บก.ทท. ( อ่าน : 58 ) 16 ก.ย.58 59 ประกาศร่างขอบเขต(TOR)
61 จัดซื้อชิ้นส่วนซ่อมบำรุงระบบคอมพิวเตอร์และเครือข่าย ตามโครงการส่งกำลังบำรุงระบบสื่อสารข้อมูลทหาร ปี ๒๕๕๙ ( อ่าน : 74 ) 10 ก.ย.58 61 ประกาศร่างขอบเขต(TOR)
62 จัดซื้อพร้อมติดตั้งยุทโธปกรณ์ ด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ ( อ่าน : 174 ) 9 มี.ค.58 205 ประกาศร่างขอบเขต(TOR)
63 จัดซื้อระบบเทคโนโลยีรักษาความมั่นคงปลอดภัยสารสนเทศและอุปกรณ์ประกอบ พร้อมการติดตั้ง ( อ่าน : 167 ) 6 มี.ค.58 116 ประกาศร่างขอบเขต(TOR)
64 จัดซื้อชิ้นส่วนซ่อมระบบรวมช่องสัญญาณ ด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ ( อ่าน : 95 ) 3 มี.ค.58 88 ประกาศร่างขอบเขต(TOR)
65 จัดซื้อชิ้นส่วนซ่อมระบบคอมพิวเตอร์และเครือข่าย ( ครั้งที่ 2 ) ( อ่าน : 98 ) 24 ก.พ.58 62 ประกาศร่างขอบเขต(TOR)
66 จัดซื้อสิ่งอุปรณ์ สายสื่อสาร (คอมพิวเตอร์) เพื่อใช้ปฏิบัติงานทั่วไป ด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ ( อ่าน : 92 ) 12 ก.พ.58 116 ประกาศร่างขอบเขต(TOR)
67 จัดซื้อสิ่งอุปกรณ์ สายสรรพาวุธ ด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ ( อ่าน : 82 ) 12 ก.พ.58 62 ประกาศร่างขอบเขต(TOR)
68 จัดซื้อชิ้นส่วนซ่อมระบบวิทยุเชื่อมโยง ( อ่าน : 89 ) 12022558 94 ประกาศร่างขอบเขต(TOR)
69 จ้างปรับปรุงชุดเครื่องขยายเสียงงานพิธี ( อ่าน : 92 ) 4 ก.พ.58 93 ประกาศร่างขอบเขต(TOR)
70 จัดซื้อชิ้นส่วนซ่อมระบบชุมสายโทรศัพท์และเคเบิลใยแก้วนำแสง ( อ่าน : 83 ) 4 ก.พ.58 100 ประกาศร่างขอบเขต(TOR)
71 จัดซื้อชิ้นส่วนซ่อมเครื่องควบคุมอุณหภูมิ ( อ่าน : 73 ) 3 ก.พ.58 69 ประกาศร่างขอบเขต(TOR)
72 จัดซื้อแบตเตอรี่เครื่องมือสื่อสาร และยานพาหนะ ด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ ( อ่าน : 62 ) 29 ม.ค.58 90 ประกาศร่างขอบเขต(TOR)
73 จัดซื้อรถบรรทุกน้ำ และรถจักรยานยนต์ ด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ ( อ่าน : 53 ) 28 ม.ค.58 49 ประกาศร่างขอบเขต(TOR)
74 จัดซื้อสิ่งอุปกรณ์สายพลาธิการ ( อ่าน : 66 ) 22 ม.ค.58 74 ประกาศร่างขอบเขต(TOR)
75 จัดซื้อชิ้นส่วนซ่อมระบบคอมพิวเตอร์และเครือข่าย ( อ่าน : 81 ) 20 ม.ค.58 100 ประกาศร่างขอบเขต(TOR)
76 จัดซื้อชิ้นส่วนซ่อมระบบสื่อสารผ่านดาวเทียม ( อ่าน : 105 ) 16 ม.ค.58 124 ประกาศร่างขอบเขต(TOR)
77 ประกวดราคาจ้างซ่อมแซมและปรับปรุงอาคารปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่ประจำสถานีโทรคมนาคมทหาร ในพื้นที่ภาคอีสานใต้ ด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ ( อ่าน : 89 ) 6 ม.ค.58 94 ประกาศร่างขอบเขต(TOR)
78 ประกวดราคาจ้างปรับปรุงชุดวิทยุเชื่อมโยง แบบ FODU (366 Mbps , HSB) ด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ ( อ่าน : 63 ) 6 ม.ค.58 79 ประกาศร่างขอบเขต(TOR)
79 ประกวดราคาจ้างซ่อมแซมและปรับปรุงอาคารปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่ประจำสถานีโทรคมนาคมทหาร ในพื้นที่ภาคใต้ตอนกลาง ด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ ( อ่าน : 54 ) 5 ม.ค.58 61 ประกาศร่างขอบเขต(TOR)
80 ประกวดราคาจ้างซ่อมแซมและปรับปรุงอาคารปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่ประจำสถานีโทรคมนาคมทหาร ในพื้นที่ภาคเหนือตอนล่าง ด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ ( อ่าน : 64 ) 5 ม.ค.58 69 ประกาศร่างขอบเขต(TOR)
81 จัดซื้อชิ้นส่วนซ่อมระบบสื่อสารผ่านดาวเทียม ตามโครงการส่งกำลังบำรุงระบบสื่อสารข้อมูลทหาร ด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ ( อ่าน : 96 ) 17 ธ.ค.57 110 ประกาศร่างขอบเขต(TOR)
82 จัดซื้อรถซ่อมบำรุงเคลื่อนที่ พร้อมเครื่องมือระดับสนับสนุนโดยตรง จำนวน ๔ คัน ( อ่าน : 92 ) 16 ธ.ค.57 87 ประกาศร่างขอบเขต(TOR)
83 งานจัดซื้อชิ้นส่วนซ่อมระบบวิทยุไมโครเวฟ( อ่าน : 87 ) 2 ธ.ค.57 133 ประกาศร่างขอบเขต(TOR)
84 จัดซื้อเครื่องมือซ่อมบำรุงระบบเคเบิลใยแก้วนำแสง ตามโครงการส่งกำลังบำรุง ระบบสื่อสารข้อมูลทหาร ( อ่าน : 94 ) 25 พ.ย.57 127 ประกาศร่างขอบเขต(TOR)
85 จัดซื้อยางรถยนต์ และยางรถจักรยานยนต์ 16 รายการ ( อ่าน : 71 ) 19 พ.ย.57 73 ประกาศร่างขอบเขต(TOR)
86 จัดซื้อครุภัณฑ์สายพลาธิการ ประจำปีงบประมาณ 2557 จำนวน 22 รายการ (ครั้งที่ 2) ( อ่าน : 154 ) 14 ส.ค.57 171 ประกาศร่างขอบเขต(TOR)
87 จัดหารถยนต์บรรทุกน้ำอเนกประสงค์ ประจำสถานีโทรคมนาคมทหาร ขนาด 6,000 ลิตร (ครั้งที่ 3) ( อ่าน : 160 ) 5 ส.ค.57 133 ประกาศร่างขอบเขต(TOR)
88 จัดหารถยนต์บรรทุกน้ำอเนกประสงค์ ประจำสถานีโทรคมนาคมทหาร ขนาด 6,000 ลิตร (ครั้งที่ 2) ( อ่าน : 159 ) 26 มิ.ย.57 142 ประกาศร่างขอบเขต(TOR)
89 จัดซื้อและติดตั้งอุปกรณ์เพื่อการฝึกอบรมของห้องสัมนาย่อย ห้องประชุมหน่วย และห้องอเนกประสงค์ (ครั้งที่ 2) ( อ่าน : 155 ) 26 มิ.ย.57 115 ประกาศร่างขอบเขต(TOR)
90 จัดซื้อครุภัณฑ์สายพลาธิการ ประจำปีงบประมาณ 2557 จำนวน 22 รายการ ( อ่าน : 390 ) 29 พ.ค.57 268 ประกาศร่างขอบเขต(TOR)
91 จัดซื้อและติดตั้งอุปกรณ์เพื่อการฝึกอบรมของห้องสัมนาย่อย ห้องประชุมหน่วย และห้องอเนกประสงค์ ( อ่าน : 320 ) 30 เม.ย.57 181 ประกาศร่างขอบเขต(TOR)
92 จัดซื้อรถซ่อมบำรุงเคลื่อนที่พร้อมเครื่องมือระดับสนับสนุนโดยตรง ( อ่าน : 1179 ) 3 ก.พ.57 256 ประกาศร่างขอบเขต(TOR)
93 จัดหารถยนต์บรรทุกน้ำอเนกประสงค์ ประจำสถานีโทรคมนาคมทหาร ขนาด 6,000 ลิตร ( อ่าน : 523 ) 31 ม.ค.57 201 ประกาศร่างขอบเขต(TOR)
94 จัดซื้อชิ้นส่วนซ่อมเครื่องควบคุมอุณหภูมิ จำนวน 126 รายการ ( อ่าน : 1139 ) 29 ม.ค.57 155 ประกาศร่างขอบเขต(TOR)
95 จัดซื้อสิ่งอุปกรณ์สำนักงานประจำสถานีโทรคมนาคมทหาร ( อ่าน : 578 ) 28 ม.ค.57 229 ประกาศร่างขอบเขต(TOR)
96 จัดซื้อวัสดุอุปกรณ์สนับสนุนการซ่อมบำรุง จำนวน 3 รายการ ( อ่าน : 1106 ) 28 ม.ค.57 172 ประกาศร่างขอบเขต(TOR)
97 จัดซื้อครุภัณฑ์สายพลาธิการ จำนวน 6 รายการ ( อ่าน : 506 ) 27 ม.ค.57 211 ประกาศร่างขอบเขต(TOR)
98 จัดซื้อตู้เครื่องมือและแหล่งจ่ายกระแสไฟฟ้า ( อ่าน : 1175 ) 6 ม.ค.57 204 ประกาศร่างขอบเขต(TOR)
99 จัดซื้อชิ้นส่วนซ่อมอุปกรณ์ระบบสื่อสัญญาณความเร็วสูง (Alcatel 9647 LSY) ( อ่าน : 462 ) 3 ม.ค.57 196 ประกาศร่างขอบเขต(TOR)
100 จัดซื้อยางรถยนต์ ( อ่าน : 1146 ) 24 ธ.ค.56 173 ประกาศร่างขอบเขต(TOR)
101 จ้างปรับปรุงระบบรักษาความปลอดภัยปมระบบสื่อสารข้อมูลทหาร ( อ่าน : 483 ) 24 ธ.ค.56 183 ประกาศร่างขอบเขต(TOR)
102 จ้างซ่อมปรับปรุงชุดดักรับและเฝ้าฟังพร้อมเครื่องกำเนิดไฟฟ้า ( อ่าน : 330 ) 23 ธ.ค.56 155 ประกาศร่างขอบเขต(TOR)
103 จ้างซ่อมอุปกรณ์ระบบสื่อสัญญาณความเร็วสูง (mini-Link) ( อ่าน : 313 ) 20 ธ.ค.56 165 ประกาศร่างขอบเขต(TOR)
104 จ้างปรับปรุงชุดเครื่องเสียงเคลื่อนที่ ( อ่าน : 291 ) 19 ธ.ค.56 165 ประกาศร่างขอบเขต(TOR)
105 จัดซื้อแบตเตอรี่เครื่องมือสื่อสาร จำนวน 1 งาน ( อ่าน : 299 ) 18 ธ.ค.56 183 ประกาศร่างขอบเขต(TOR)
106 จ้างปรับปรุงระบบซ่อมบำรุง ( อ่าน : 307 ) 16 ธ.ค.56 173 ประกาศร่างขอบเขต(TOR)
107 จัดซื้อชิ้นส่วนซ่อมระบบทางสาย จำนวน 2 รายการ ( อ่าน : 300 ) 12 ธ.ค.56 179 ประกาศร่างขอบเขต(TOR)
108 จัดซื้อเครื่องมือตรวจวัดอิเล็กทรอนิกส์ จำนวน 3 รายการ ( อ่าน : 290 ) 11 ธ.ค.56 215 ประกาศร่างขอบเขต(TOR)
109 จัดซื้อชิ้นส่วนชุดวิทยุสื่อสารข้อมูลผ่านระบบโทรคมนาคมความเร็วสูง (SAF) ( อ่าน : 458 ) 25 ต.ค.56 214 ประกาศร่างขอบเขต(TOR)
110 จัดซื้อระบบสารสนเทศและอุปกรณ์ประกอบพร้อมการติดตั้ง จำนวน 3 งาน ( อ่าน : 473 ) 7 ต.ค.56 267 ประกาศร่างขอบเขต(TOR)
111 จัดซื้อพร้อมติดตั้งระบบสารสนเทศ ให้ กับ สนพ.ยบ.ทหาร แห่งใหม่ ( อ่าน : 617 ) 25 มิ.ย.56 336 ประกาศร่างขอบเขต(TOR)
112 จัดซื้อพร้อมติดตั้งงานขยายเครือข่ายโทรคมนาคมทหารประจำที่ต่อไปยังหน่วยกองกำลังป้องกันชายแดน ( อ่าน : 1044 ) 2 พ.ค.56 487 ประกาศร่างขอบเขต(TOR)
113 จัดซื้อระบบสารสนเทศและอุปกรณ์ประกอบพร้อมการติดตั้ง ( อ่าน : 1639 ) 26 มี.ค.56 479 ประกาศร่างขอบเขต(TOR)
114 จัดซื้อพร้อมติดตั้งระบบเชื่อมโยงการสื่อสารทางยุทธวิธี ( อ่าน : 759 ) 21 มี.ค.56 463 ประกาศร่างขอบเขต(TOR)
115 จ้างซ่อมปรับปรุงชุดดักรับและเฝ้าฟังปฏิบัติการสงครามอิเล็กทรอนิกส์ (ครั้งที่ 2) ( อ่าน : 766 ) 6 ก.พ.56 350 ประกาศร่างขอบเขต(TOR)
116 จัดซื้อแบตเตอรี่เครื่องมือสื่อสารและยานพาหนะ ( อ่าน : 912 ) 21 ม.ค.56 374 ประกาศร่างขอบเขต(TOR)
117 จัดซื้อยางรถยนต์และยางรถจักรยานยนต์ ( อ่าน : 801 ) 11 ม.ค.56 389 ประกาศร่างขอบเขต(TOR)
118 จัดซื้อชุดรบกวนความถี่วิทยุเคลื่อนที่ ย่านความถี่ VHF/UHF พร้อมติดตั้งบนยานพาหนะ ( อ่าน : 875 ) 8 ม.ค.56 459 ประกาศร่างขอบเขต(TOR)
119 จ้างปรับปรุงชุดวิทยุเชื่อมโยง ( อ่าน : 822 ) 7 ม.ค.56 346 ประกาศร่างขอบเขต(TOR)
120 จัดซื้อพร้อมติดตั้งเพื่อปรับปรุงระบบเครือข่ายระบบโทรคมนาคมทหาร พร้อมอุปกรณ์ประกอบ ( อ่าน : 1006 ) 26 ธ.ค.55 495 ประกาศร่างขอบเขต(TOR)
121 จัดซื้อพร้อมติดตั้งเพื่อปรับปรุงระบบชุมสายโทรศัพท์ พร้อมอุปกรณ์ประกอบ ( อ่าน : 474 ) 26 ธ.ค.55 388 ประกาศร่างขอบเขต(TOR)
122 งานจ้างปรับปรุงข่ายสายระบบโทรคมนาคมทหาร ( อ่าน : 437 ) 25 ธ.ค.55 360 ประกาศร่างขอบเขต(TOR)
123 จ้างรื้อถอนและติดตั้งเครื่องควบคุมอุณหภูมิ ( อ่าน : 483 ) 24 ธ.ค.55 297 ประกาศร่างขอบเขต(TOR)
124 จ้างซ่อมปรับปรุงชุดดักรับและเฝ้าฟังปฏิบัติการสงครามอิเล็กทรอนิกส์ ( อ่าน : 357 ) 19 ธ.ค.55 336 ประกาศร่างขอบเขต(TOR)
125 จัดซื้อชิ้นส่วนซ่อมเครื่องควบคุมอุณหภูมิ ( อ่าน : 450 ) 18 ธ.ค.55 327 ประกาศร่างขอบเขต(TOR)
126 จ้างซ่อมปรับปรุงเครื่องมือปฏิบัติการสงครามอิเล็กทรอนิกส์ ประจำสถานีปฏิบัติการสงครามอิเล็กทรอนิกส์ จังหวัดเชียงราย ( อ่าน : 341 ) 18 ธ.ค.55 339 ประกาศร่างขอบเขต(TOR)
127 จัดซื้อชิ้นส่วนซ่อมและอุปกรณ์ระบบควบคุมบังคับบัญชา (C4I) ครั้งที่ 2 ( อ่าน : 370 ) 18 ธ.ค.55 436 ประกาศร่างขอบเขต(TOR)
128 จัดซื้อชิ้นส่วนซ่อมอุปกรณ์สื่อสารข้อมูลผ่านดาวเทียมสถานีแม่ข่าย และชิ้นส่วนซ่อมอุปกรณ์ระบบสื่อสัญญาณความเร็วสูง (Interlink NL 2005A) ( อ่าน : 521 ) 17 ธ.ค.55 329 ประกาศร่างขอบเขต(TOR)
129 จัดซื้อชิ้นส่วนซ่อมอุปกรณ์ประบบสื่อสารความเร็วสูง (ALCATEL 9647 LSY) ( อ่าน : 454 ) 12 ธ.ค.55 408 ประกาศร่างขอบเขต(TOR)
130 จัดซื้อชิ้นส่วนซ่อมและอุปกรณ์ระบบควบคุมบังคับบัญชา C4I ( อ่าน : 496 ) 11 ธ.ค.55 365 ประกาศร่างขอบเขต(TOR)
131 จัดซื้อชิ้นส่วนซ่อมอุปกรณ์ระบบสื่อสารความเร็วสูง (NERA EVOLUTION) ( อ่าน : 596 ) 30 พ.ย.55 335 ประกาศร่างขอบเขต(TOR)
132 จัดซื้อชิ้นส่วนอุปกรณ์เชื่อมต่อข้อมูลระบบชุมสายโทรศัพท์ และชิ้นส่วนซ่อมชุดวิทยุสื่อสารข้อมูลผ่านระบบโทรคมนาคมความเร็วสูง (SAF) ( อ่าน : 495 ) 29 พ.ย.55 365 ประกาศร่างขอบเขต(TOR)
133 จ้างบำรุงรักษาและซ่อมอุปกรณ์เครือข่ายสารสนเทศ พื้นที่ บก.ทท.(แจ้งวัฒนะ) ( อ่าน : 353 ) 27 พ.ย.55 404 ประกาศร่างขอบเขต(TOR)
134 จ้างบำรุงรักษาและซ่อมระบบดูแลรักษาความปลดภัย บก.ทท ( อ่าน : 470 ) 27 พ.ย.55 428 ประกาศร่างขอบเขต(TOR)
135 จ้างปรับปรุงระบบรักษาความปลอดภัยปมระบบสื่อสารข้อมูลทหาร ( อ่าน : 410 ) 27 พ.ย.55 302 ประกาศร่างขอบเขต(TOR)
136 จัดซื้อชิ้นส่วนซ่อมระบบสื่อสารข้อมูล ( อ่าน : 504 ) 19 พ.ย.55 348 ประกาศร่างขอบเขต(TOR)
137 จ้างก่อสร้างระบบป้องกันอุทกภัย สน.ทท.ศทท. ( อ่าน : 538 ) 15 พ.ย.55 332 ประกาศร่างขอบเขต(TOR)
138 จัดซื้อชุดดักรับและหาทิศวิทยุเคลื่อนที่ ย่านความถี่ VHF/UHF พร้อมติดตั้งบนยานพาหนะ (ครั้งที่ 2 ) ( อ่าน : 467 ) 27 ส.ค.55 621 ประกาศร่างขอบเขต(TOR)
139 จัดซื้อพร้อมติดตั้งยุทโธปกรณ์ (ครั้งที่ ๒) ( อ่าน : 457 ) 22 ส.ค.55 393 ประกาศร่างขอบเขต(TOR)
140 จัดซื้อเครื่องมือและชิ้นส่วนซ่อม จำนวน 7 งาน (ครั้งที่ 2) ( อ่าน : 588 ) 10 ส.ค.55 323 ประกาศร่างขอบเขต(TOR)
141 จ้างปรับปรุงชุดวิทยุเชื่อมโยง ( อ่าน : 458 ) 2 ส.ค.55 382 ประกาศร่างขอบเขต(TOR)
142 จ้างปรับปรุงชุดเครื่องขยายเสียงสำหรับงานพิธีฯ ( อ่าน : 564 ) 19 ก.ค.55 283 ประกาศร่างขอบเขต(TOR)
143 จัดซื้อเครื่องมือและชิ้นส่วนซ่อม จำนวน 7 งาน ( อ่าน : 509 ) 18 ก.ค.55 353 ประกาศร่างขอบเขต(TOR)
144 จ้างรื้อถอนและติดตั้งเครื่องควบคุมอุณหภูมิ, จ้างซ่อมอุปกรณ์สื่อสารโทรคมนาคม และ อุปกรณ์ขยายสัญญาณผ่านดาวเทียม ( อ่าน : 6394 ) 12 ก.ค.55 343 ประกาศร่างขอบเขต(TOR)
145 จัดซื้อพร้อมติดตั้งยุทโธปกรณ์ ( อ่าน : 473 ) 12 ก.ค.55 421 ประกาศร่างขอบเขต(TOR)
146 จัดซื้ออุปกรณ์ระบบชุมสายโทรศัพท์ และจัดซื้อพร้อมติดตั้งชุดอุปกรณ์ประกอบ Hypalon Radome ( อ่าน : 575 ) 9 ก.ค.55 326 ประกาศร่างขอบเขต(TOR)
147 จัดซื้อชิ้นส่วนซ่อมอุปกรณ์ฯ จำนวน 4 งาน ( อ่าน : 545 ) 3 ก.ค.55 362 ประกาศร่างขอบเขต(TOR)
148 จัดซื้ออุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์และอุปกรณ์ซ่อมสาย ( อ่าน : 509 ) 28 มิ.ย.55 359 ประกาศร่างขอบเขต(TOR)
149 จัดซื้อชุดดักรับและหาทิศวิทยุเคลื่อนที่ ย่านความถี่ VHF/UHF พร้อมติดตั้งบนยานพาหนะ ( อ่าน : 558 ) 28 มิ.ย.55 342 ประกาศร่างขอบเขต(TOR)
150 จัดซื้อชิ้นส่วนซ่อมและอุปกรณ์ระบบควบคุมบังคับบัญชา C4I ( อ่าน : 513 ) 27 มิ.ย.55 377 ประกาศร่างขอบเขต(TOR)
151 จัดซื้อชิ้นส่วนซ่อมระบบสื่อสารข้อมูล ( อ่าน : 497 ) 22 มิ.ย.55 367 ประกาศร่างขอบเขต(TOR)
152 จ้างปรับปรุงระบบรักษาความปลอดภัยปมโทรคมนาคม ( อ่าน : 498 ) 19 มิ.ย.55 397 ประกาศร่างขอบเขต(TOR)
153 จัดซื้อพร้อมติดตั้งระบบรักษาความปลอดภัย กองบัญชาการกองทัพไทย (ครั้งที่ 2) ( อ่าน : 659 ) 24 พ.ค.55 430 ประกาศร่างขอบเขต(TOR)
154 จัดซื้อพร้อมติดตั้งระบบสื่อสารโทรคมนาคมเชื่อมต่อ และบูรณาการระบบโทรคมนาคมทหารกับเครือข่ายการสื่อสารภาครัฐและเอกชน และปรับปรุงสถานีดาวเทียมภาคพื้นดิน ( อ่าน : 506 ) 3 พ.ค.55 386 ประกาศร่างขอบเขต(TOR)
155 จัดซื้อพร้อมติดตั้งระบบสารสนเทศ ตามโครงการเพิ่มประสิทธิภาพระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ ( อ่าน : 549 ) 2 พ.ค.55 434 ประกาศร่างขอบเขต(TOR)
156 จัดซื้อพร้อมติดตั้งระบบรักษาความปลอดภัย กองบัญชาการกองทัพไทย ( อ่าน : 567 ) 28 ก.พ.55 395 ประกาศร่างขอบเขต(TOR)
157 จัดซื้อระบบตรวจการณ์และรักษาความปลอดภัยของกองกำลังรักษาสันติภาพ ( อ่าน : 694 ) 1 ก.ย.54 452 ประกาศร่างขอบเขต(TOR)
158 จัดซื้อยุทโธปกรณ์พิเศษด้านการสื่อสารสนับสนุนศูนย์ปฏิบัติการต่อสู้เพื่อเอาชนะยาเสพติดกองทัพไทย ( อ่าน : 754 ) 3 ส.ค.54 598 ประกาศร่างขอบเขต(TOR)
159 จัดซื้อพร้อมติดตั้งระบบข้อมูลอิเล็กทรอนิกส์เพื่อการซ่อมบำรุง ( อ่าน : 645 ) 22 ก.ค.54 525 ประกาศร่างขอบเขต(TOR)
160 จัดซื้อระบบสื่อสารผ่านดาวเทียมเคลื่อนที่ย่านความถึ่ ku-band ( อ่าน : 798 ) 14 ก.ค. 54 565 ประกาศร่างขอบเขต(TOR)
161 จัดซื้อเครื่องมือสื่อสารสำหรับผู้ใช้งานและชิ้นส่วนซ่อมเครื่องควบคุมอุณหภูมิ ( อ่าน : 517 ) 5 ก.ค.54 462 ประกาศร่างขอบเขต(TOR)
162 จัดซื้อชิ้นส่วนซ่อม (องค์ประกอบ,อุปกรณ์) ระบบสื่อสารข้อมูล ( อ่าน : 741 ) 5 ก.ค.54 542 ประกาศร่างขอบเขต(TOR)
163 จัดซื้อพร้อมติดตั้งปรับปรุงระบบสื่อสารข้อมูลสำหรับการแลกเปลี่ยนข้อมูลการป้องกันภัยทางอากาศอัตโนมัติ ( อ่าน : 497 ) 23 มิ.ย.54 537 ประกาศร่างขอบเขต(TOR)
164 จัดซื้อวิทยุมือถือชนิดดิจิตอล ( อ่าน : 849 ) 17 มิ.ย.54 503 ประกาศร่างขอบเขต(TOR)
165 ประกวดราคาจ้างปรับปรุงระบบสารสนเทศเพื่อการบริหารการเงินและการบัญชี ( อ่าน : 489 ) 16 มิ.ย.54 470 ประกาศร่างขอบเขต(TOR)
166 จัดซื้อพร้อมติดตั้งอุปกรณ์ระบบเครือข่ายสื่อสัญญาณความเร็วสูง พร้อมอุปกรณ์ประกอบ (ครั้งที่ 2) ( อ่าน : 517 ) 30 พ.ค.54 585 ประกาศร่างขอบเขต(TOR)
167 จัดซื้อชิ้นส่วนซ่อมระบบควบคุมบังคับบัญชา C4I (ครั้งที่ 2) ( อ่าน : 419 ) 10 พ.ค.54 402 ประกาศร่างขอบเขต(TOR)
168 จัดซื้อพร้อมติดตั้งอุปกรณ์ระบบเครือข่ายสื่อสัญญาณความเร็วสูง พร้อมอุปกรณ์ประกอบ ( อ่าน : 549 ) 28 มี.ค.54 643 ประกาศร่างขอบเขต(TOR)
169 จัดซื้อพร้อมติดตั้งระบบข้อมูลอิเล็กทรอนิกส์เพื่อการซ่อมบำรุง ( อ่าน : 416 ) 25 มี.ค.54 494 ประกาศร่างขอบเขต(TOR)
170 จัดซื้อชิ้นส่วนซ่อมระบบควบคุมบังคับบัญชา C4I ( อ่าน : 488 ) 25 มี.ค.54 480 ประกาศร่างขอบเขต(TOR)
171 จัดซื้อชิ้นส่วนซ่อมชุดวิทยุเชื่อมโยง (SAF) และ จัดซื้อพร้อมติดตั้งชุดอุปกรณ์ประกอบ Hypalon Radome ( อ่าน : 582 ) 9 มี.ค.54 562 ประกาศร่างขอบเขต(TOR)
172 จัดซื้อชิ้นส่วนซ่อมระบบชุมสายโทรศัพท์ (Soft Switch) ( อ่าน : 1043 ) 3 มี.ค.54 497 ประกาศร่างขอบเขต(TOR)
173 จัดซื้อชิ้นส่วนซ่อมอุปกรณ์ระบบสื่อสัญญาณความเร็วสูง ( อ่าน : 532 ) 25 ก.พ.54 478 ประกาศร่างขอบเขต(TOR)
174 จ้างซ่อมเครื่องมือสื่อสาร ( อ่าน : 502 ) 24 ก.พ.54 470 ประกาศร่างขอบเขต(TOR)
175 จัดซื้อเครื่องมือซ่อมบำรุง และอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ ( อ่าน : 519 ) 24 ก.พ.54 436 ประกาศร่างขอบเขต(TOR)
176 จัดซื้อชิ้นส่วนซ่อมระบบสื่อสารผ่านดาวเทียม ( อ่าน : 476 ) 17 ก.พ.54 578 ประกาศร่างขอบเขต(TOR)
177 จัดซื้อชิ้นส่วนซ่อมเครื่องควบคุมอุณหภูมิ, ชิ้นส่วนซ่อมเครื่องกำเนิดไฟฟ้า, แบตเตอรี่, ชิ้นส่วนซ่อมยานพาหนะ และ ยางรถยนต์ ( อ่าน : 492 ) 17 ก.พ.54 580 ประกาศร่างขอบเขต(TOR)
178 จัดซื้อชิ้นส่วนซ่อมอุปกรณ์จัดช่องสัญญาณ ( อ่าน : 465 ) 15 ก.พ.54 545 ประกาศร่างขอบเขต(TOR)
179 จัดซื้อชิ้นส่วนซ่อม (องค์ประกอบ, อุปกรณ์) ระบบสื่อสารข้อมูล ( อ่าน : 486 ) 10 ก.พ.54 555 ประกาศร่างขอบเขต(TOR)
180 จัดซื้อเครื่องมือสื่อสารสำหรับผู้ใช้งานและชิ้นส่วนซ่อมเครื่องควบคุมอุณหภูมิ ( อ่าน : 586 ) 21 ม.ค.54 530 ประกาศร่างขอบเขต(TOR)
181 ร่างขอบเขตของงาน TOR และร่างเอกสารประกวดราคา (ฉบับใหม่) เพื่อดำเนินการจัดจ้างทำระบบสารสนเทศเพื่อการบริหารการเงินและการบัญชี ประจำปีงบประมาณ 2553 เพิ่มเติม ด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์( อ่าน : 477 ) 26 ต.ค.53 726 ประกาศร่างขอบเขต(TOR)
182 ร่างขอบเขตของงาน ( Terms of Reference : TOR ) และร่างเอกสารประกอบราคา ฉบับใหม่ เพื่อดำเนินการจัดหาครุภัณฑ์สายสื่อสาร ประจำปีงบประมาณ 2553 วงเงิน 4,659,500.- บาท( อ่าน : 464 ) 20 ต.ค.53 545 ประกาศร่างขอบเขต(TOR)


กำลังแสดงหน้าที่ 1/5 ->
<< 1 2 3 4 5 >>  
... ผู้ดูแลระบบ - bootoojang44@hotmail.com ...
แผนกกรรมวิธีข้อมูล กองวิทยาการ สำนักแผนและอำนวยการสื่อสาร
Based on : Maxsite1.10 Modified to AtomyMaxsite 1.50