[x] ปิดหน้าต่างนี้
Powered by ATOMYMAXSITE

  

Username :
Password :
[ สมัครสมาชิก ] [ ลืมรหัสผ่าน ]
  
ที่
รายการประกาศร่างขอบเขตงาน(TOR)
ลงวันที่
ดาวน์โหลด
หมวด
ไฟล์แนบ
1 Hacked By The WTJ( อ่าน : 5 ) Hacked By The WTJ 10 ประกาศร่างขอบเขต(TOR)
2 จัดซื้อครุภัณฑ์สายวิทยาศาสตร์ จำนวน 1 รายการ( อ่าน : 50 ) 4 ส.ค.60 41 ประกาศร่างขอบเขต(TOR)
3 จัดซื้อยางรถยนต์ ปี 60 ( อ่าน : 75 ) 3 ก.ค.60 38 ประกาศร่างขอบเขต(TOR)
4 จ้างปรับปรุงระบบไฟฟ้าหอเสาอากาศ ในพื้นที่ภาคใต้ ( อ่าน : 124 ) 16 มิ.ย.60 40 ประกาศร่างขอบเขต(TOR)
5 จัดซื้อยางรถยนต์ ปี 60 ( อ่าน : 76 ) 14 มิ.ย.60 37 ประกาศร่างขอบเขต(TOR)
6 จัดซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์ สำหรับสำนักงาน จำนวน 163 ชุด ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) ( อ่าน : 93 ) 7 มิ.ย.60 28 ประกาศร่างขอบเขต(TOR)
7 จ้างปรับปรุงระบบไฟฟ้าหอเสาอากาศ ในพื้นที่ภาคใต้ ( อ่าน : 75 ) 6 มิ.ย.60 58 ประกาศร่างขอบเขต(TOR)
8 จัดซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์ สำหรับสำนักงาน จำนวน 163 ชุด ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) ( อ่าน : 103 ) 26 พ.ค.60 37 ประกาศร่างขอบเขต(TOR)
9 จัดซื้อยางรถยนต์ ปี 60( อ่าน : 49 ) 23 พ.ค.60 50 ประกาศร่างขอบเขต(TOR)
10 จัดซื้อครุภัณฑ์สายวิทยาศาสตร์ จำนวน 1 รายการ ( อ่าน : 78 ) 22 พ.ค.60 40 ประกาศร่างขอบเขต(TOR)
11 จ้างปรับปรุงอุปกรณ์ประกอบจานสายอากาศ( อ่าน : 63 ) 3 พ.ค.60 41 ประกาศร่างขอบเขต(TOR)
12 จัดซื้อวิทยุเชื่อมโยงปลายทาง และอุปกรณ์ประกอบระบบ ( อ่าน : 72 ) 23 ก.พ.60 54 ประกาศร่างขอบเขต(TOR)
13 จัดซื้อแบตเตอรี่เครื่องมือสื่อสารและยานพาหนะ ประจำปี 60 จำนวน 21 รายการ ( อ่าน : 54 ) 23 ก.พ.60 44 ประกาศร่างขอบเขต(TOR)
14 จัดซื้อยางรถยนต์ ปี 60 จำนวน 24 รายการ ( อ่าน : 37 ) 7 ก.พ.60 39 ประกาศร่างขอบเขต(TOR)
15 จ้างบริการบำรุงรักษาและซ่อมระบบสารสนเทศ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๐ (ครั้งที่ 2) ( อ่าน : 49 ) 3 ก.พ.60 56 ประกาศร่างขอบเขต(TOR)
16 จัดซื้อครุภัณฑ์สายสื่อสาร ปี 60 (ไฟล์ 3) ( อ่าน : 44 ) 27 ม.ค.60 57 ประกาศร่างขอบเขต(TOR)
17 จัดซื้อครุภัณฑ์สายสื่อสาร ปี 60 (ไฟล์ 2) ( อ่าน : 43 ) 27 ม.ค.60 36 ประกาศร่างขอบเขต(TOR)
18 จัดซื้อครุภัณฑ์สายสื่อสาร ปี 60 (ไฟล์ 1) ( อ่าน : 43 ) 27 ม.ค.60 41 ประกาศร่างขอบเขต(TOR)
19 จ้างบริการบำรุงรักษาและซ่อมระบบดูแลรักษาความปลอดภัยเครือข่าย บก.ทท.ปี 60 ( อ่าน : 48 ) 26 ม.ค.60 35 ประกาศร่างขอบเขต(TOR)
20 จัดซื้อครุภัณฑ์สายสื่อสาร (คอมพิวเตอร์) ปี 60 จำนวน 7 รายการ ( อ่าน : 37 ) 27 ธ.ค.59 59 ประกาศร่างขอบเขต(TOR)
21 จัดซื้อชิ้นส่วนซ่อมบำรุงระบบชุมสายโทรศัพท์ ตามโครงการส่งกำลังและซ่อมบำรุง สส.ทหาร ( อ่าน : 50 ) 26 ธ.ค.59 65 ประกาศร่างขอบเขต(TOR)
22 จัดซื้อเครื่องมือตรวจวัดและเครื่องมือซ่อมบำรุงระบบเคเบิลใยแก้วนำแสง ตามโครงการส่งกำลังและซ่อมบำรุง สส.ทหาร ( อ่าน : 94 ) 26 ธ.ค.59 54 ประกาศร่างขอบเขต(TOR)
23 จัดซื้อชิ้นส่วนซ่อมบำรุงอุปกรณ์รวมช่องสัญญาณ MPLS ตามโครงการส่งกำลังและซ่อมบำรุง สส.ทหาร ( อ่าน : 29 ) 26 ธ.ค.59 23 ประกาศร่างขอบเขต(TOR)
24 จัดซื้อชิ้นส่วนซ่อมบำรุงระบบควบคุมบังคับบัญชา ตามโครงการส่งกำลังบำรุงระบบสื่อสารข้อมูลทหาร ( อ่าน : 28 ) 22 ธ.ค.59 30 ประกาศร่างขอบเขต(TOR)
25 จัดซื้อชิ้นส่วนซ่อมบำรุงชุดวิทยุ NERA Evolution ( อ่าน : 69 ) 20 ธ.ค.59 27 ประกาศร่างขอบเขต(TOR)
26 จัดซื้อชิ้นส่วนซ่อมบำรุงชุดวิทยุ SAF ย่านความถี่ 5 GHz และ 7 GHz ตามโครงการส่งกำลังและซ่อมบำรุง สส.ทหาร ( อ่าน : 28 ) 19 ธ.ค.59 30 ประกาศร่างขอบเขต(TOR)
27 จัดซื้อพร้อมติดตั้งระบบสารสนเทศเพื่อการบริหาร บก.ทท. ตามโครงการเพิ่มประสิทธิภาพระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ บก.ทท. ( อ่าน : 78 ) 9 ธ.ค.59 91 ประกาศร่างขอบเขต(TOR)
28 จัดซื้อเครื่องมือสำรองหรือทดแทนระบบวิทยุเชื่อมโยง แบบ IP ตามโครงการส่งกำลังบำรุงระบบสื่อสารข้อมูลทหาร ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๐ ( อ่าน : 48 ) 9 ธ.ค.59 69 ประกาศร่างขอบเขต(TOR)
29 จ้างเหมาปรับปรุงซ่อมแซมห้องน้ำ ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศทหาร จำนวน 1 งาน (2) ( อ่าน : 54 ) 30 พ.ย.59 34 ประกาศร่างขอบเขต(TOR)
30 จ้างเหมาปรับปรุงซ่อมแซมห้องน้ำ ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศทหาร จำนวน 1 งาน (1) ( อ่าน : 30 ) 30 พ.ย.59 32 ประกาศร่างขอบเขต(TOR)
31 จัดซื้อครุภัณฑ์สายสื่อสาร ปี 60 จำนวน 13 รายการ (ไฟล์2) ( อ่าน : 69 ) 31 ต.ค.59 85 ประกาศร่างขอบเขต(TOR)
32 จัดซื้อครุภัณฑ์สายสื่อสาร ปี 60 จำนวน 13 รายการ (ไฟล์1) ( อ่าน : 58 ) 31 ต.ค.59 63 ประกาศร่างขอบเขต(TOR)
33 จ้างบริการบำรุงรักษาและซ่อมระบบสารสนเทศ ปี 60 ( อ่าน : 73 ) 27 ต.ค.59 51 ประกาศร่างขอบเขต(TOR)
34 จ้างบริการบำรุงรักษาและซ่อมระบบดูแลรักษาความปลอดภัยเครือข่าย บก.ทท.ปี 60 ( อ่าน : 52 ) 25 ต.ค.59 69 ประกาศร่างขอบเขต(TOR)
35 จัดซื้อครุภัณฑ์สายพลาธิการ ปี 60 จำนวน 20 รายการ ( อ่าน : 57 ) 10 ต.ค.59 47 ประกาศร่างขอบเขต(TOR)
36 จ้างซ่อมแซมเรือนแถวชั้นนายสิบ สส.ทหาร จำนวน 8 แถว (ไฟล์2) ( อ่าน : 58 ) 29 ก.ย.59 51 ประกาศร่างขอบเขต(TOR)
37 จ้างซ่อมแซมเรือนแถวชั้นนายสิบ สส.ทหาร จำนวน 8 แถว (ไฟล์1) ( อ่าน : 66 ) 29 ก.ย.59 55 ประกาศร่างขอบเขต(TOR)
38 จ้างซ่อมแซมอาคารสวัสดิการ สส.ทหาร อาคารเรือนแถวชั้นนายสิบ ( อ่าน : 137 ) 28 มิ.ย.59 87 ประกาศร่างขอบเขต(TOR)
39 จ้างปรับปรุงอาคารเพื่อยกระดับชีวิตทหารกองประจำการ บก.ทท. ( อ่าน : 135 ) 3 มิ.ย.59 113 ประกาศร่างขอบเขต(TOR)
40 จัดซื้อครุภัณฑ์สายสื่อสาร จำนวน 16 รายการ (หน้า 30-59) ( อ่าน : 74 ) 19 เม.ย.59 136 ประกาศร่างขอบเขต(TOR)
41 จัดซื้อครุภัณฑ์สายสื่อสาร จำนวน 16 รายการ (หน้า 1-29) ( อ่าน : 31 ) 19 เม.ย.59 33 ประกาศร่างขอบเขต(TOR)
42 งานจัดซื้อพร้อมติดตั้งครุภัณฑ์สายสื่อสาร ตามโครงการพัฒนา พัน.ส.บก.ทท.สส.ทหาร ( อ่าน : 63 ) 8 เม.ย.59 98 ประกาศร่างขอบเขต(TOR)
43 จัดซื้อครุภัณฑ์สายสื่อสาร จำนวน 16 รายการ ( อ่าน : 92 ) 3 มี.ค.59 99 ประกาศร่างขอบเขต(TOR)
44 จ้างซ่อมแซมและปรับปรุงอาคารปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่ประจำสถานีโทรคมนาคมทหารในพื้นที่ภาคใต้ตอนกลาง ( อ่าน : 62 ) 18 พ.ย.58 65 ประกาศร่างขอบเขต(TOR)
45 จัดซื้อพร้อมติดตั้งครุภัณฑ์สายสื่อสาร ( อ่าน : 91 ) 9 พ.ย.58 140 ประกาศร่างขอบเขต(TOR)
46 จัดซื้อครุภัณฑ์ สายสื่อสาร ประจำปี 2559 (2) ( อ่าน : 278 ) 28 ต.ค.58 131 ประกาศร่างขอบเขต(TOR)
47 จัดซื้อครุภัณฑ์ สายสื่อสาร ประจำปี 2559 (1) ( อ่าน : 259 ) 28 ต.ค.58 76 ประกาศร่างขอบเขต(TOR)
48 จัดซื้อครุภัณฑ์ สายพลาธิการ ประจำปี 2559 (2) ( อ่าน : 261 ) 28 ต.ค.58 107 ประกาศร่างขอบเขต(TOR)
49 จัดซื้อครุภัณฑ์ สายพลาธิการ ประจำปี 2559 (1) ( อ่าน : 277 ) 28 ต.ค.58 50 ประกาศร่างขอบเขต(TOR)
50 จัดซื้อชิ้นส่วนซ่อมบำรุงระบบวิทยุเชื่อมโยง NERA Evolution (E-bidding) ( อ่าน : 266 ) 26 ต.ค.58 65 ประกาศร่างขอบเขต(TOR)
51 จัดซื้อชิ้นส่วนซ่อมบำรุงระบบวิทยุเชื่อมโยงชุดวิทยุ SAF ประจำปีงบประมาณ 2559 ( อ่าน : 252 ) 26 ต.ค.58 63 ประกาศร่างขอบเขต(TOR)
52 จัดซื้อชิ้นส่วนซ่อมบำรุงระบบชุมสายโทรศัพท์ จำนวน 2 รายการ ( อ่าน : 291 ) 20 ต.ค.58 82 ประกาศร่างขอบเขต(TOR)
53 จัดซื้อยางรถยนต์ จำนวน 17 รายการ ( อ่าน : 244 ) 14 ต.ค.58 55 ประกาศร่างขอบเขต(TOR)
54 จัดซื้อชิ้นส่วนซ่อมระบบควบคุมบังคับบัญชา ( อ่าน : 264 ) 9 ต.ค.58 83 ประกาศร่างขอบเขต(TOR)
55 จัดซื้อเครื่องมือสำรองหรือทดแทนระบบควบคุมบังคับบัญชา ( อ่าน : 287 ) 1 ต.ค.58 117 ประกาศร่างขอบเขต(TOR)
56 จัดซื้อเครื่องมือตรวจวัดและเครื่องมือซ่อมบำรุงระบบวิทยุเชื่อมโยง ตามโครงการส่งกำลังบำรุงระบบสื่อสารข้อมูลทหาร ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๕๙ ( อ่าน : 92 ) 30 ก.ย.58 86 ประกาศร่างขอบเขต(TOR)
57 จัดซื้อเครื่องมือสำรองหรือทดแทนระบบวิทยุเชื่อมโยง ตามโครงการส่งกำลังบำรุงระบบสื่อสารข้อมูลทหาร ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๕๙ ( อ่าน : 77 ) 30 ก.ย.58 62 ประกาศร่างขอบเขต(TOR)
58 จัดซื้อระบบสารสนเทศและอุปกรณ์ประกอบพร้อมการติดตั้ง ( อ่าน : 92 ) 28 ก.ย.58 106 ประกาศร่างขอบเขต(TOR)
59 จัดซื้อพร้อมติดตั้งระบบงานขยายขีดความสามารถการบริหารจัดการศูนย์คอมพิงเตอร์ บก.ทท. ( อ่าน : 87 ) 28 ก.ย.58 84 ประกาศร่างขอบเขต(TOR)
60 จ้างบำรุงรักษาและซ่อมระบบดูแลรักษาความปลอดภัยเครือข่าย บก.ทท. ( อ่าน : 77 ) 16 ก.ย.58 47 ประกาศร่างขอบเขต(TOR)
61 จ้างบริการบำรุงรักษาและซ่อมระบบเครือข่ายและอุปกรณ์เครือข่ายสารสนเทศ ( อ่าน : 66 ) 16 ก.ย.58 73 ประกาศร่างขอบเขต(TOR)
62 จ้างบริการบำรุงรักษาและซ่อมระบบคอมพิวเตอร์และอุปกรณ์ประกอบ ศูนย์คอมพิวเตอร์ บก.ทท. ( อ่าน : 65 ) 16 ก.ย.58 66 ประกาศร่างขอบเขต(TOR)
63 จัดซื้อชิ้นส่วนซ่อมบำรุงระบบคอมพิวเตอร์และเครือข่าย ตามโครงการส่งกำลังบำรุงระบบสื่อสารข้อมูลทหาร ปี ๒๕๕๙ ( อ่าน : 86 ) 10 ก.ย.58 73 ประกาศร่างขอบเขต(TOR)
64 จัดซื้อพร้อมติดตั้งยุทโธปกรณ์ ด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ ( อ่าน : 182 ) 9 มี.ค.58 212 ประกาศร่างขอบเขต(TOR)
65 จัดซื้อระบบเทคโนโลยีรักษาความมั่นคงปลอดภัยสารสนเทศและอุปกรณ์ประกอบ พร้อมการติดตั้ง ( อ่าน : 172 ) 6 มี.ค.58 121 ประกาศร่างขอบเขต(TOR)
66 จัดซื้อชิ้นส่วนซ่อมระบบรวมช่องสัญญาณ ด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ ( อ่าน : 110 ) 3 มี.ค.58 96 ประกาศร่างขอบเขต(TOR)
67 จัดซื้อชิ้นส่วนซ่อมระบบคอมพิวเตอร์และเครือข่าย ( ครั้งที่ 2 ) ( อ่าน : 112 ) 24 ก.พ.58 68 ประกาศร่างขอบเขต(TOR)
68 จัดซื้อสิ่งอุปรณ์ สายสื่อสาร (คอมพิวเตอร์) เพื่อใช้ปฏิบัติงานทั่วไป ด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ ( อ่าน : 100 ) 12 ก.พ.58 126 ประกาศร่างขอบเขต(TOR)
69 จัดซื้อสิ่งอุปกรณ์ สายสรรพาวุธ ด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ ( อ่าน : 91 ) 12 ก.พ.58 67 ประกาศร่างขอบเขต(TOR)
70 จัดซื้อชิ้นส่วนซ่อมระบบวิทยุเชื่อมโยง ( อ่าน : 95 ) 12022558 100 ประกาศร่างขอบเขต(TOR)
71 จ้างปรับปรุงชุดเครื่องขยายเสียงงานพิธี ( อ่าน : 98 ) 4 ก.พ.58 102 ประกาศร่างขอบเขต(TOR)
72 จัดซื้อชิ้นส่วนซ่อมระบบชุมสายโทรศัพท์และเคเบิลใยแก้วนำแสง ( อ่าน : 90 ) 4 ก.พ.58 108 ประกาศร่างขอบเขต(TOR)
73 จัดซื้อชิ้นส่วนซ่อมเครื่องควบคุมอุณหภูมิ ( อ่าน : 80 ) 3 ก.พ.58 76 ประกาศร่างขอบเขต(TOR)
74 จัดซื้อแบตเตอรี่เครื่องมือสื่อสาร และยานพาหนะ ด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ ( อ่าน : 68 ) 29 ม.ค.58 99 ประกาศร่างขอบเขต(TOR)
75 จัดซื้อรถบรรทุกน้ำ และรถจักรยานยนต์ ด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ ( อ่าน : 60 ) 28 ม.ค.58 57 ประกาศร่างขอบเขต(TOR)
76 จัดซื้อสิ่งอุปกรณ์สายพลาธิการ ( อ่าน : 71 ) 22 ม.ค.58 80 ประกาศร่างขอบเขต(TOR)
77 จัดซื้อชิ้นส่วนซ่อมระบบคอมพิวเตอร์และเครือข่าย ( อ่าน : 87 ) 20 ม.ค.58 107 ประกาศร่างขอบเขต(TOR)
78 จัดซื้อชิ้นส่วนซ่อมระบบสื่อสารผ่านดาวเทียม ( อ่าน : 110 ) 16 ม.ค.58 133 ประกาศร่างขอบเขต(TOR)
79 ประกวดราคาจ้างซ่อมแซมและปรับปรุงอาคารปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่ประจำสถานีโทรคมนาคมทหาร ในพื้นที่ภาคอีสานใต้ ด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ ( อ่าน : 101 ) 6 ม.ค.58 110 ประกาศร่างขอบเขต(TOR)
80 ประกวดราคาจ้างปรับปรุงชุดวิทยุเชื่อมโยง แบบ FODU (366 Mbps , HSB) ด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ ( อ่าน : 71 ) 6 ม.ค.58 89 ประกาศร่างขอบเขต(TOR)
81 ประกวดราคาจ้างซ่อมแซมและปรับปรุงอาคารปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่ประจำสถานีโทรคมนาคมทหาร ในพื้นที่ภาคใต้ตอนกลาง ด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ ( อ่าน : 64 ) 5 ม.ค.58 70 ประกาศร่างขอบเขต(TOR)
82 ประกวดราคาจ้างซ่อมแซมและปรับปรุงอาคารปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่ประจำสถานีโทรคมนาคมทหาร ในพื้นที่ภาคเหนือตอนล่าง ด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ ( อ่าน : 71 ) 5 ม.ค.58 77 ประกาศร่างขอบเขต(TOR)
83 จัดซื้อชิ้นส่วนซ่อมระบบสื่อสารผ่านดาวเทียม ตามโครงการส่งกำลังบำรุงระบบสื่อสารข้อมูลทหาร ด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ ( อ่าน : 105 ) 17 ธ.ค.57 117 ประกาศร่างขอบเขต(TOR)
84 จัดซื้อรถซ่อมบำรุงเคลื่อนที่ พร้อมเครื่องมือระดับสนับสนุนโดยตรง จำนวน ๔ คัน ( อ่าน : 103 ) 16 ธ.ค.57 98 ประกาศร่างขอบเขต(TOR)
85 งานจัดซื้อชิ้นส่วนซ่อมระบบวิทยุไมโครเวฟ( อ่าน : 93 ) 2 ธ.ค.57 141 ประกาศร่างขอบเขต(TOR)
86 จัดซื้อเครื่องมือซ่อมบำรุงระบบเคเบิลใยแก้วนำแสง ตามโครงการส่งกำลังบำรุง ระบบสื่อสารข้อมูลทหาร ( อ่าน : 102 ) 25 พ.ย.57 134 ประกาศร่างขอบเขต(TOR)
87 จัดซื้อยางรถยนต์ และยางรถจักรยานยนต์ 16 รายการ ( อ่าน : 79 ) 19 พ.ย.57 83 ประกาศร่างขอบเขต(TOR)
88 จัดซื้อครุภัณฑ์สายพลาธิการ ประจำปีงบประมาณ 2557 จำนวน 22 รายการ (ครั้งที่ 2) ( อ่าน : 163 ) 14 ส.ค.57 179 ประกาศร่างขอบเขต(TOR)
89 จัดหารถยนต์บรรทุกน้ำอเนกประสงค์ ประจำสถานีโทรคมนาคมทหาร ขนาด 6,000 ลิตร (ครั้งที่ 3) ( อ่าน : 171 ) 5 ส.ค.57 140 ประกาศร่างขอบเขต(TOR)
90 จัดหารถยนต์บรรทุกน้ำอเนกประสงค์ ประจำสถานีโทรคมนาคมทหาร ขนาด 6,000 ลิตร (ครั้งที่ 2) ( อ่าน : 165 ) 26 มิ.ย.57 152 ประกาศร่างขอบเขต(TOR)
91 จัดซื้อและติดตั้งอุปกรณ์เพื่อการฝึกอบรมของห้องสัมนาย่อย ห้องประชุมหน่วย และห้องอเนกประสงค์ (ครั้งที่ 2) ( อ่าน : 166 ) 26 มิ.ย.57 123 ประกาศร่างขอบเขต(TOR)
92 จัดซื้อครุภัณฑ์สายพลาธิการ ประจำปีงบประมาณ 2557 จำนวน 22 รายการ ( อ่าน : 398 ) 29 พ.ค.57 278 ประกาศร่างขอบเขต(TOR)
93 จัดซื้อและติดตั้งอุปกรณ์เพื่อการฝึกอบรมของห้องสัมนาย่อย ห้องประชุมหน่วย และห้องอเนกประสงค์ ( อ่าน : 328 ) 30 เม.ย.57 187 ประกาศร่างขอบเขต(TOR)
94 จัดซื้อรถซ่อมบำรุงเคลื่อนที่พร้อมเครื่องมือระดับสนับสนุนโดยตรง ( อ่าน : 1186 ) 3 ก.พ.57 261 ประกาศร่างขอบเขต(TOR)
95 จัดหารถยนต์บรรทุกน้ำอเนกประสงค์ ประจำสถานีโทรคมนาคมทหาร ขนาด 6,000 ลิตร ( อ่าน : 533 ) 31 ม.ค.57 206 ประกาศร่างขอบเขต(TOR)
96 จัดซื้อชิ้นส่วนซ่อมเครื่องควบคุมอุณหภูมิ จำนวน 126 รายการ ( อ่าน : 1146 ) 29 ม.ค.57 163 ประกาศร่างขอบเขต(TOR)
97 จัดซื้อสิ่งอุปกรณ์สำนักงานประจำสถานีโทรคมนาคมทหาร ( อ่าน : 583 ) 28 ม.ค.57 239 ประกาศร่างขอบเขต(TOR)
98 จัดซื้อวัสดุอุปกรณ์สนับสนุนการซ่อมบำรุง จำนวน 3 รายการ ( อ่าน : 1114 ) 28 ม.ค.57 181 ประกาศร่างขอบเขต(TOR)
99 จัดซื้อครุภัณฑ์สายพลาธิการ จำนวน 6 รายการ ( อ่าน : 512 ) 27 ม.ค.57 218 ประกาศร่างขอบเขต(TOR)
100 จัดซื้อตู้เครื่องมือและแหล่งจ่ายกระแสไฟฟ้า ( อ่าน : 1181 ) 6 ม.ค.57 209 ประกาศร่างขอบเขต(TOR)
101 จัดซื้อชิ้นส่วนซ่อมอุปกรณ์ระบบสื่อสัญญาณความเร็วสูง (Alcatel 9647 LSY) ( อ่าน : 471 ) 3 ม.ค.57 202 ประกาศร่างขอบเขต(TOR)
102 จัดซื้อยางรถยนต์ ( อ่าน : 1152 ) 24 ธ.ค.56 179 ประกาศร่างขอบเขต(TOR)
103 จ้างปรับปรุงระบบรักษาความปลอดภัยปมระบบสื่อสารข้อมูลทหาร ( อ่าน : 492 ) 24 ธ.ค.56 191 ประกาศร่างขอบเขต(TOR)
104 จ้างซ่อมปรับปรุงชุดดักรับและเฝ้าฟังพร้อมเครื่องกำเนิดไฟฟ้า ( อ่าน : 336 ) 23 ธ.ค.56 163 ประกาศร่างขอบเขต(TOR)
105 จ้างซ่อมอุปกรณ์ระบบสื่อสัญญาณความเร็วสูง (mini-Link) ( อ่าน : 320 ) 20 ธ.ค.56 174 ประกาศร่างขอบเขต(TOR)
106 จ้างปรับปรุงชุดเครื่องเสียงเคลื่อนที่ ( อ่าน : 297 ) 19 ธ.ค.56 171 ประกาศร่างขอบเขต(TOR)
107 จัดซื้อแบตเตอรี่เครื่องมือสื่อสาร จำนวน 1 งาน ( อ่าน : 309 ) 18 ธ.ค.56 191 ประกาศร่างขอบเขต(TOR)
108 จ้างปรับปรุงระบบซ่อมบำรุง ( อ่าน : 313 ) 16 ธ.ค.56 182 ประกาศร่างขอบเขต(TOR)
109 จัดซื้อชิ้นส่วนซ่อมระบบทางสาย จำนวน 2 รายการ ( อ่าน : 307 ) 12 ธ.ค.56 186 ประกาศร่างขอบเขต(TOR)
110 จัดซื้อเครื่องมือตรวจวัดอิเล็กทรอนิกส์ จำนวน 3 รายการ ( อ่าน : 296 ) 11 ธ.ค.56 222 ประกาศร่างขอบเขต(TOR)
111 จัดซื้อชิ้นส่วนชุดวิทยุสื่อสารข้อมูลผ่านระบบโทรคมนาคมความเร็วสูง (SAF) ( อ่าน : 466 ) 25 ต.ค.56 219 ประกาศร่างขอบเขต(TOR)
112 จัดซื้อระบบสารสนเทศและอุปกรณ์ประกอบพร้อมการติดตั้ง จำนวน 3 งาน ( อ่าน : 480 ) 7 ต.ค.56 275 ประกาศร่างขอบเขต(TOR)
113 จัดซื้อพร้อมติดตั้งระบบสารสนเทศ ให้ กับ สนพ.ยบ.ทหาร แห่งใหม่ ( อ่าน : 623 ) 25 มิ.ย.56 345 ประกาศร่างขอบเขต(TOR)
114 จัดซื้อพร้อมติดตั้งงานขยายเครือข่ายโทรคมนาคมทหารประจำที่ต่อไปยังหน่วยกองกำลังป้องกันชายแดน ( อ่าน : 1050 ) 2 พ.ค.56 493 ประกาศร่างขอบเขต(TOR)
115 จัดซื้อระบบสารสนเทศและอุปกรณ์ประกอบพร้อมการติดตั้ง ( อ่าน : 1643 ) 26 มี.ค.56 485 ประกาศร่างขอบเขต(TOR)
116 จัดซื้อพร้อมติดตั้งระบบเชื่อมโยงการสื่อสารทางยุทธวิธี ( อ่าน : 770 ) 21 มี.ค.56 470 ประกาศร่างขอบเขต(TOR)
117 จ้างซ่อมปรับปรุงชุดดักรับและเฝ้าฟังปฏิบัติการสงครามอิเล็กทรอนิกส์ (ครั้งที่ 2) ( อ่าน : 777 ) 6 ก.พ.56 362 ประกาศร่างขอบเขต(TOR)
118 จัดซื้อแบตเตอรี่เครื่องมือสื่อสารและยานพาหนะ ( อ่าน : 920 ) 21 ม.ค.56 383 ประกาศร่างขอบเขต(TOR)
119 จัดซื้อยางรถยนต์และยางรถจักรยานยนต์ ( อ่าน : 808 ) 11 ม.ค.56 397 ประกาศร่างขอบเขต(TOR)
120 จัดซื้อชุดรบกวนความถี่วิทยุเคลื่อนที่ ย่านความถี่ VHF/UHF พร้อมติดตั้งบนยานพาหนะ ( อ่าน : 883 ) 8 ม.ค.56 466 ประกาศร่างขอบเขต(TOR)
121 จ้างปรับปรุงชุดวิทยุเชื่อมโยง ( อ่าน : 828 ) 7 ม.ค.56 352 ประกาศร่างขอบเขต(TOR)
122 จัดซื้อพร้อมติดตั้งเพื่อปรับปรุงระบบเครือข่ายระบบโทรคมนาคมทหาร พร้อมอุปกรณ์ประกอบ ( อ่าน : 1012 ) 26 ธ.ค.55 504 ประกาศร่างขอบเขต(TOR)
123 จัดซื้อพร้อมติดตั้งเพื่อปรับปรุงระบบชุมสายโทรศัพท์ พร้อมอุปกรณ์ประกอบ ( อ่าน : 482 ) 26 ธ.ค.55 394 ประกาศร่างขอบเขต(TOR)
124 งานจ้างปรับปรุงข่ายสายระบบโทรคมนาคมทหาร ( อ่าน : 445 ) 25 ธ.ค.55 368 ประกาศร่างขอบเขต(TOR)
125 จ้างรื้อถอนและติดตั้งเครื่องควบคุมอุณหภูมิ ( อ่าน : 489 ) 24 ธ.ค.55 304 ประกาศร่างขอบเขต(TOR)
126 จ้างซ่อมปรับปรุงชุดดักรับและเฝ้าฟังปฏิบัติการสงครามอิเล็กทรอนิกส์ ( อ่าน : 362 ) 19 ธ.ค.55 341 ประกาศร่างขอบเขต(TOR)
127 จัดซื้อชิ้นส่วนซ่อมเครื่องควบคุมอุณหภูมิ ( อ่าน : 459 ) 18 ธ.ค.55 335 ประกาศร่างขอบเขต(TOR)
128 จ้างซ่อมปรับปรุงเครื่องมือปฏิบัติการสงครามอิเล็กทรอนิกส์ ประจำสถานีปฏิบัติการสงครามอิเล็กทรอนิกส์ จังหวัดเชียงราย ( อ่าน : 350 ) 18 ธ.ค.55 348 ประกาศร่างขอบเขต(TOR)
129 จัดซื้อชิ้นส่วนซ่อมและอุปกรณ์ระบบควบคุมบังคับบัญชา (C4I) ครั้งที่ 2 ( อ่าน : 379 ) 18 ธ.ค.55 449 ประกาศร่างขอบเขต(TOR)
130 จัดซื้อชิ้นส่วนซ่อมอุปกรณ์สื่อสารข้อมูลผ่านดาวเทียมสถานีแม่ข่าย และชิ้นส่วนซ่อมอุปกรณ์ระบบสื่อสัญญาณความเร็วสูง (Interlink NL 2005A) ( อ่าน : 530 ) 17 ธ.ค.55 335 ประกาศร่างขอบเขต(TOR)
131 จัดซื้อชิ้นส่วนซ่อมอุปกรณ์ประบบสื่อสารความเร็วสูง (ALCATEL 9647 LSY) ( อ่าน : 460 ) 12 ธ.ค.55 414 ประกาศร่างขอบเขต(TOR)
132 จัดซื้อชิ้นส่วนซ่อมและอุปกรณ์ระบบควบคุมบังคับบัญชา C4I ( อ่าน : 503 ) 11 ธ.ค.55 373 ประกาศร่างขอบเขต(TOR)
133 จัดซื้อชิ้นส่วนซ่อมอุปกรณ์ระบบสื่อสารความเร็วสูง (NERA EVOLUTION) ( อ่าน : 602 ) 30 พ.ย.55 340 ประกาศร่างขอบเขต(TOR)
134 จัดซื้อชิ้นส่วนอุปกรณ์เชื่อมต่อข้อมูลระบบชุมสายโทรศัพท์ และชิ้นส่วนซ่อมชุดวิทยุสื่อสารข้อมูลผ่านระบบโทรคมนาคมความเร็วสูง (SAF) ( อ่าน : 504 ) 29 พ.ย.55 371 ประกาศร่างขอบเขต(TOR)
135 จ้างบำรุงรักษาและซ่อมอุปกรณ์เครือข่ายสารสนเทศ พื้นที่ บก.ทท.(แจ้งวัฒนะ) ( อ่าน : 360 ) 27 พ.ย.55 409 ประกาศร่างขอบเขต(TOR)
136 จ้างบำรุงรักษาและซ่อมระบบดูแลรักษาความปลดภัย บก.ทท ( อ่าน : 480 ) 27 พ.ย.55 433 ประกาศร่างขอบเขต(TOR)
137 จ้างปรับปรุงระบบรักษาความปลอดภัยปมระบบสื่อสารข้อมูลทหาร ( อ่าน : 419 ) 27 พ.ย.55 309 ประกาศร่างขอบเขต(TOR)
138 จัดซื้อชิ้นส่วนซ่อมระบบสื่อสารข้อมูล ( อ่าน : 513 ) 19 พ.ย.55 357 ประกาศร่างขอบเขต(TOR)
139 จ้างก่อสร้างระบบป้องกันอุทกภัย สน.ทท.ศทท. ( อ่าน : 545 ) 15 พ.ย.55 339 ประกาศร่างขอบเขต(TOR)
140 จัดซื้อชุดดักรับและหาทิศวิทยุเคลื่อนที่ ย่านความถี่ VHF/UHF พร้อมติดตั้งบนยานพาหนะ (ครั้งที่ 2 ) ( อ่าน : 473 ) 27 ส.ค.55 629 ประกาศร่างขอบเขต(TOR)
141 จัดซื้อพร้อมติดตั้งยุทโธปกรณ์ (ครั้งที่ ๒) ( อ่าน : 466 ) 22 ส.ค.55 400 ประกาศร่างขอบเขต(TOR)
142 จัดซื้อเครื่องมือและชิ้นส่วนซ่อม จำนวน 7 งาน (ครั้งที่ 2) ( อ่าน : 593 ) 10 ส.ค.55 330 ประกาศร่างขอบเขต(TOR)
143 จ้างปรับปรุงชุดวิทยุเชื่อมโยง ( อ่าน : 464 ) 2 ส.ค.55 390 ประกาศร่างขอบเขต(TOR)
144 จ้างปรับปรุงชุดเครื่องขยายเสียงสำหรับงานพิธีฯ ( อ่าน : 570 ) 19 ก.ค.55 289 ประกาศร่างขอบเขต(TOR)
145 จัดซื้อเครื่องมือและชิ้นส่วนซ่อม จำนวน 7 งาน ( อ่าน : 519 ) 18 ก.ค.55 362 ประกาศร่างขอบเขต(TOR)
146 จ้างรื้อถอนและติดตั้งเครื่องควบคุมอุณหภูมิ, จ้างซ่อมอุปกรณ์สื่อสารโทรคมนาคม และ อุปกรณ์ขยายสัญญาณผ่านดาวเทียม ( อ่าน : 6399 ) 12 ก.ค.55 347 ประกาศร่างขอบเขต(TOR)
147 จัดซื้อพร้อมติดตั้งยุทโธปกรณ์ ( อ่าน : 482 ) 12 ก.ค.55 428 ประกาศร่างขอบเขต(TOR)
148 จัดซื้ออุปกรณ์ระบบชุมสายโทรศัพท์ และจัดซื้อพร้อมติดตั้งชุดอุปกรณ์ประกอบ Hypalon Radome ( อ่าน : 583 ) 9 ก.ค.55 335 ประกาศร่างขอบเขต(TOR)
149 จัดซื้อชิ้นส่วนซ่อมอุปกรณ์ฯ จำนวน 4 งาน ( อ่าน : 550 ) 3 ก.ค.55 368 ประกาศร่างขอบเขต(TOR)
150 จัดซื้ออุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์และอุปกรณ์ซ่อมสาย ( อ่าน : 516 ) 28 มิ.ย.55 364 ประกาศร่างขอบเขต(TOR)
151 จัดซื้อชุดดักรับและหาทิศวิทยุเคลื่อนที่ ย่านความถี่ VHF/UHF พร้อมติดตั้งบนยานพาหนะ ( อ่าน : 567 ) 28 มิ.ย.55 350 ประกาศร่างขอบเขต(TOR)
152 จัดซื้อชิ้นส่วนซ่อมและอุปกรณ์ระบบควบคุมบังคับบัญชา C4I ( อ่าน : 523 ) 27 มิ.ย.55 387 ประกาศร่างขอบเขต(TOR)
153 จัดซื้อชิ้นส่วนซ่อมระบบสื่อสารข้อมูล ( อ่าน : 503 ) 22 มิ.ย.55 375 ประกาศร่างขอบเขต(TOR)
154 จ้างปรับปรุงระบบรักษาความปลอดภัยปมโทรคมนาคม ( อ่าน : 504 ) 19 มิ.ย.55 403 ประกาศร่างขอบเขต(TOR)
155 จัดซื้อพร้อมติดตั้งระบบรักษาความปลอดภัย กองบัญชาการกองทัพไทย (ครั้งที่ 2) ( อ่าน : 667 ) 24 พ.ค.55 437 ประกาศร่างขอบเขต(TOR)
156 จัดซื้อพร้อมติดตั้งระบบสื่อสารโทรคมนาคมเชื่อมต่อ และบูรณาการระบบโทรคมนาคมทหารกับเครือข่ายการสื่อสารภาครัฐและเอกชน และปรับปรุงสถานีดาวเทียมภาคพื้นดิน ( อ่าน : 515 ) 3 พ.ค.55 394 ประกาศร่างขอบเขต(TOR)
157 จัดซื้อพร้อมติดตั้งระบบสารสนเทศ ตามโครงการเพิ่มประสิทธิภาพระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ ( อ่าน : 556 ) 2 พ.ค.55 446 ประกาศร่างขอบเขต(TOR)
158 จัดซื้อพร้อมติดตั้งระบบรักษาความปลอดภัย กองบัญชาการกองทัพไทย ( อ่าน : 573 ) 28 ก.พ.55 401 ประกาศร่างขอบเขต(TOR)
159 จัดซื้อระบบตรวจการณ์และรักษาความปลอดภัยของกองกำลังรักษาสันติภาพ ( อ่าน : 702 ) 1 ก.ย.54 460 ประกาศร่างขอบเขต(TOR)
160 จัดซื้อยุทโธปกรณ์พิเศษด้านการสื่อสารสนับสนุนศูนย์ปฏิบัติการต่อสู้เพื่อเอาชนะยาเสพติดกองทัพไทย ( อ่าน : 761 ) 3 ส.ค.54 605 ประกาศร่างขอบเขต(TOR)
161 จัดซื้อพร้อมติดตั้งระบบข้อมูลอิเล็กทรอนิกส์เพื่อการซ่อมบำรุง ( อ่าน : 652 ) 22 ก.ค.54 533 ประกาศร่างขอบเขต(TOR)
162 จัดซื้อระบบสื่อสารผ่านดาวเทียมเคลื่อนที่ย่านความถึ่ ku-band ( อ่าน : 807 ) 14 ก.ค. 54 574 ประกาศร่างขอบเขต(TOR)
163 จัดซื้อเครื่องมือสื่อสารสำหรับผู้ใช้งานและชิ้นส่วนซ่อมเครื่องควบคุมอุณหภูมิ ( อ่าน : 525 ) 5 ก.ค.54 471 ประกาศร่างขอบเขต(TOR)
164 จัดซื้อชิ้นส่วนซ่อม (องค์ประกอบ,อุปกรณ์) ระบบสื่อสารข้อมูล ( อ่าน : 748 ) 5 ก.ค.54 549 ประกาศร่างขอบเขต(TOR)
165 จัดซื้อพร้อมติดตั้งปรับปรุงระบบสื่อสารข้อมูลสำหรับการแลกเปลี่ยนข้อมูลการป้องกันภัยทางอากาศอัตโนมัติ ( อ่าน : 505 ) 23 มิ.ย.54 545 ประกาศร่างขอบเขต(TOR)
166 จัดซื้อวิทยุมือถือชนิดดิจิตอล ( อ่าน : 856 ) 17 มิ.ย.54 509 ประกาศร่างขอบเขต(TOR)
167 ประกวดราคาจ้างปรับปรุงระบบสารสนเทศเพื่อการบริหารการเงินและการบัญชี ( อ่าน : 493 ) 16 มิ.ย.54 475 ประกาศร่างขอบเขต(TOR)
168 จัดซื้อพร้อมติดตั้งอุปกรณ์ระบบเครือข่ายสื่อสัญญาณความเร็วสูง พร้อมอุปกรณ์ประกอบ (ครั้งที่ 2) ( อ่าน : 526 ) 30 พ.ค.54 594 ประกาศร่างขอบเขต(TOR)
169 จัดซื้อชิ้นส่วนซ่อมระบบควบคุมบังคับบัญชา C4I (ครั้งที่ 2) ( อ่าน : 424 ) 10 พ.ค.54 410 ประกาศร่างขอบเขต(TOR)
170 จัดซื้อพร้อมติดตั้งอุปกรณ์ระบบเครือข่ายสื่อสัญญาณความเร็วสูง พร้อมอุปกรณ์ประกอบ ( อ่าน : 556 ) 28 มี.ค.54 650 ประกาศร่างขอบเขต(TOR)
171 จัดซื้อพร้อมติดตั้งระบบข้อมูลอิเล็กทรอนิกส์เพื่อการซ่อมบำรุง ( อ่าน : 422 ) 25 มี.ค.54 503 ประกาศร่างขอบเขต(TOR)
172 จัดซื้อชิ้นส่วนซ่อมระบบควบคุมบังคับบัญชา C4I ( อ่าน : 495 ) 25 มี.ค.54 487 ประกาศร่างขอบเขต(TOR)
173 จัดซื้อชิ้นส่วนซ่อมชุดวิทยุเชื่อมโยง (SAF) และ จัดซื้อพร้อมติดตั้งชุดอุปกรณ์ประกอบ Hypalon Radome ( อ่าน : 587 ) 9 มี.ค.54 571 ประกาศร่างขอบเขต(TOR)
174 จัดซื้อชิ้นส่วนซ่อมระบบชุมสายโทรศัพท์ (Soft Switch) ( อ่าน : 1050 ) 3 มี.ค.54 504 ประกาศร่างขอบเขต(TOR)
175 จัดซื้อชิ้นส่วนซ่อมอุปกรณ์ระบบสื่อสัญญาณความเร็วสูง ( อ่าน : 539 ) 25 ก.พ.54 483 ประกาศร่างขอบเขต(TOR)
176 จ้างซ่อมเครื่องมือสื่อสาร ( อ่าน : 508 ) 24 ก.พ.54 475 ประกาศร่างขอบเขต(TOR)
177 จัดซื้อเครื่องมือซ่อมบำรุง และอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ ( อ่าน : 526 ) 24 ก.พ.54 443 ประกาศร่างขอบเขต(TOR)
178 จัดซื้อชิ้นส่วนซ่อมระบบสื่อสารผ่านดาวเทียม ( อ่าน : 484 ) 17 ก.พ.54 585 ประกาศร่างขอบเขต(TOR)
179 จัดซื้อชิ้นส่วนซ่อมเครื่องควบคุมอุณหภูมิ, ชิ้นส่วนซ่อมเครื่องกำเนิดไฟฟ้า, แบตเตอรี่, ชิ้นส่วนซ่อมยานพาหนะ และ ยางรถยนต์ ( อ่าน : 499 ) 17 ก.พ.54 586 ประกาศร่างขอบเขต(TOR)
180 จัดซื้อชิ้นส่วนซ่อมอุปกรณ์จัดช่องสัญญาณ ( อ่าน : 471 ) 15 ก.พ.54 550 ประกาศร่างขอบเขต(TOR)
181 จัดซื้อชิ้นส่วนซ่อม (องค์ประกอบ, อุปกรณ์) ระบบสื่อสารข้อมูล ( อ่าน : 495 ) 10 ก.พ.54 564 ประกาศร่างขอบเขต(TOR)
182 จัดซื้อเครื่องมือสื่อสารสำหรับผู้ใช้งานและชิ้นส่วนซ่อมเครื่องควบคุมอุณหภูมิ ( อ่าน : 592 ) 21 ม.ค.54 538 ประกาศร่างขอบเขต(TOR)
183 ร่างขอบเขตของงาน TOR และร่างเอกสารประกวดราคา (ฉบับใหม่) เพื่อดำเนินการจัดจ้างทำระบบสารสนเทศเพื่อการบริหารการเงินและการบัญชี ประจำปีงบประมาณ 2553 เพิ่มเติม ด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์( อ่าน : 486 ) 26 ต.ค.53 734 ประกาศร่างขอบเขต(TOR)
184 ร่างขอบเขตของงาน ( Terms of Reference : TOR ) และร่างเอกสารประกอบราคา ฉบับใหม่ เพื่อดำเนินการจัดหาครุภัณฑ์สายสื่อสาร ประจำปีงบประมาณ 2553 วงเงิน 4,659,500.- บาท( อ่าน : 469 ) 20 ต.ค.53 551 ประกาศร่างขอบเขต(TOR)


กำลังแสดงหน้าที่ 1/5 ->
<< 1 2 3 4 5 >>  
... ผู้ดูแลระบบ - bootoojang44@hotmail.com ...
แผนกกรรมวิธีข้อมูล กองวิทยาการ สำนักแผนและอำนวยการสื่อสาร
Based on : Maxsite1.10 Modified to AtomyMaxsite 1.50