[x] ปิดหน้าต่างนี้
Powered by ATOMYMAXSITE

  

Username :
Password :
[ สมัครสมาชิก ] [ ลืมรหัสผ่าน ]
   
 ประกาศร่างขอบเขตงาน(TOR)
      [ลงวันที่]       [รายการ]
 [ 3 มี.ค.58 ]  - จัดซื้อชิ้นส่วนซ่อมระบบรวมช่องสัญญาณ ด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์
 [ 24 ก.พ.58 ]  - จัดซื้อชิ้นส่วนซ่อมระบบคอมพิวเตอร์และเครือข่าย ( ครั้งที่ 2 )
 [ 12 ก.พ.58 ]  - จัดซื้อสิ่งอุปรณ์ สายสื่อสาร (คอมพิวเตอร์) เพื่อใช้ปฏิบัติงานทั่วไป ด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์
 [ 12 ก.พ.58 ]  - จัดซื้อสิ่งอุปกรณ์ สายสรรพาวุธ ด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์
 [ 12022558 ]  - จัดซื้อชิ้นส่วนซ่อมระบบวิทยุเชื่อมโยง
 [ 4 ก.พ.58 ]  - จ้างปรับปรุงชุดเครื่องขยายเสียงงานพิธี
 [ 4 ก.พ.58 ]  - จัดซื้อชิ้นส่วนซ่อมระบบชุมสายโทรศัพท์และเคเบิลใยแก้วนำแสง
 [ 3 ก.พ.58 ]  - จัดซื้อชิ้นส่วนซ่อมเครื่องควบคุมอุณหภูมิ
 [ 29 ม.ค.58 ]  - จัดซื้อแบตเตอรี่เครื่องมือสื่อสาร และยานพาหนะ ด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์
 [ 28 ม.ค.58 ]  - จัดซื้อรถบรรทุกน้ำ และรถจักรยานยนต์ ด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์

 ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง
      [ลงวันที่]       [รายการ]
 [ 25 ก.พ.58 ]  - ประกวดราคา จัดซื้อชิ้นส่วนซ่อมเครื่องควบคุมอุณหภูมิ ด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ (มีบัญชีราคากลาง (ราคาอ้างอิง) แนบท้าย)
 [ 25 ก.พ.58 ]  - ประกวดราคา จัดซื้อชิ้นส่วนซ่อมระบบชุมสายโทรศัพท์และเคเบิลใยแก้วนำแสง ด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ (มีบัญชีราคากลาง (ราคาอ้างอิง) แนบท้าย
 [ 24 ก.พ.58 ]  - จ้างปรับปรุงชุดเครื่องขยายเสียงงานพิธี (มีบัญชีราคากลาง (ราคาอ้างอิง) แนบท้าย)
 [ 4 ก.พ.58 ]  - จัดซื้อชิ้นส่วนซ่อมระบบสื่อสารผ่านดาวเทียม (มีบัญชีราคากลาง (ราคาอ้างอิง) แนบท้าย)
 [ 22 ม.ค.58 ]  - ประกวดราคาจ้างซ่อมแซมและปรับปรุงอาคารปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่ประจำสถานีโทรคมนาคมทหาร ในพื้นที่ภาคใต้ตอนกลาง ด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ (มีบัญชีราคากลาง (ราคาอ้างอิง) แนบท้าย)
 [ 21 ม.ค.58 ]  - ประกวดราคาจ้างซ่อมแซมและปรับปรุงอาคารปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่ประจำสถานีโทรคมนาคมทหาร ในพื้นที่ภาคเหนือตอนล่าง ด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ (มีบัญชีราคากลาง (ราคาอ้างอิง) แนบท้าย)
 [ 21 ม.ค.58 ]  - ประกวดราคาจ้างปรับปรุงชุดวิทยุเชื่อมโยง แบบ FODU (366 Mbps , HSB) ด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ (มีบัญชีราคากลาง (ราคาอ้างอิง) แนบท้าย)
 [ 20 ม.ค.58 ]  - ประกวดราคาจ้างซ่อมแซมและปรับปรุงอาคารปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่ประจำสถานีโทรคมนาคมทหาร ในพื้นที่ภาคอีสานใต้ ด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ (มีบัญชีราคากลาง (ราคาอ้างอิง) แนบท้าย)
 [ 5 ม.ค.58 ]  - ประกวดราคาจัดซื้อรถซ่อมบำรุงเคลื่อนที่ พร้อมเครื่องมือระดับสนับสนุนโดยตรง จำนวน ๔ คัน ด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ (มีบัญชีราคากลาง (ราคาอ้างอิง) แนบท้าย)
 [ 29 ธ.ค.57 ]  - ประกวดราคาจัดซื้อชิ้นส่วนซ่อมระบบวิทยุไมโครเวฟ จำนวน 2 งาน (มีบัญชีราคากลาง (ราคาอ้างอิง) แนบท้าย)

 ประกาศผลจัดซื้อจัดจ้าง
      [
ลงวันที่]       [รายการ]
 [ 11 ก.พ.58 ]  - จัดซื้อเครื่องมือซ่อมบำรุงระบบเคเบิลใยแก้วนำแสง
 [ 4 ก.พ.58 ]  - จัดซื้อชิ้นส่วนซ่อมระบบบริหารจัดการเครือข่ายโทรคมนาคม (NMS)
 [ 3 ก.พ.58 ]  - จัดซื้อชิ้นส่วนซ่อมระบบสื่อสารวิทยุ
 [ 28 ม.ค.58 ]  - จัดซื้อชิ้นส่วนซ่อมระบบเครื่องมือสงครามอิเล็กทรอนิกส์
 [ 26 ม.ค.58 ]  - จ้างซ่อมแซมและปรับปรุงอาคารปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่โทรคมนาคมทหารในพื้นที่ภาคตะวันออก
 [ 20 ม.ค.58 ]  - จัดซื้อเก้าอี้สำหรับคอมพิวเตอร์
 [ 15 ม.ค.58 ]  - จัดซื้อยางรถยนต์ และยางรถจักรยานยนต์
 [ 12 ม.ค.58 ]  - จ้างซ่อมแซมและปรับปรุงอาคารปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่ประจำสถานีโทรคมนาคมทหาร และ สน.ทท.บก.ทท. (ภาคกลาง)
 [ 12 ม.ค.58 ]  - จ้างซ่อมแซมและปรับปรุงอาคารปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่โทรคมนาคมทหารในพื้นที่ภาคเหนือตอนบน
 [ 9 ม.ค.58 ]  - จ้างซ่อมแซมปรับปรุงอาคารโรงเลี้ยง และอุปกรณ์ประกอบอาคาร

 ประกาศยกเลิกการจัดซื้อจัดจ้าง
      [
ลงวันที่]       [รายการ]
 [ 30 ก.ค.57 ]  - จัดหารถยนต์บรรทุกน้ำอเนกประสงค์ ประจำสถานีโทรคมนาคมทหาร ขนาด 6,000 ลิตร (ครั้งที่ 2)
 [ 17 ก.ค.57 ]  - จัดซื้อครุภัณฑ์สายพลาธิการ ประจำปีงบประมาณ 2557 จำนวน 22 รายการ
 [ 15 ก.ค.57 ]  - จัดซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์และอุปกรณ์ประกอบของงานพัฒนาระบบห้องสมุดพร้อมการติดตั้งระบบห้องสมุดอิเล็กทรอนิกส์ (E-Library)
 [ 2 พ.ค.57 ]  - จัดหารถยนต์บรรทุกน้ำอเนกประสงค์ ประจำสถานีโทรคมนาคมทหาร ขนาด 6,000 ลิตร
 [ 20 ธ.ค.56 ]  - จัดซื้อชิ้นส่วนซ่อมเครื่องกำเนิดไฟฟ้า
 [ 25 ต.ค.56 ]  - จัดซื้อชิ้นส่วนซ่อมเครื่องกำเนิดไฟฟ้า จำนวน 3 รายการ
 [ 24 ก.ย.56 ]  - จ้างซ่อมรถยนต์บรรทุกน้ำ จำนวน 1 คัน (สน.ทท.นครศรีธรรมราช)
 [ 22 พ.ค.56 ]  - จัดซื้ออุปกรณ์เพื่อการฝึกศึกษาและวิจัยระบบส่งกำลังบำรุง ตามโครงการพัฒนาระบบส่งกำลังและซ่อมบำรุงเครื่องมือสื่อสาร ประจำปีงบประมาณ 2556
 [ 28 มี.ค.56 ]  - จ้างรื้อถอนและติดตั้งเครื่องควบคุมอุณหภูมิ
 [ 26 ก.พ.56 ]  - จ้างก่อสร้างระบบป้องกันอุทกภัย สถานีโทรคมนาคมทหาร ศูนย์การโทรคมนาคมทหาร

 สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง
      [
ประจำปี]       [ประจำเดือน]
 [ ปี 58 ]  - ประจำเดือน มกราคม พ.ศ.2558
 [ ปี 58 ]  - ประจำเดือน ธันวาคม พ.ศ.2557
 [ ปี 58 ]  - ประจำเดือน พฤศจิกายน 2557
 [ ปี 58 ]  - ประจำเดือน ตุลาคม 2557
 [ ปี 57 ]  - ประจำเดือน กันยายน 2557
 [ ปี 57 ]  - ประจำเดือน สิงหาคม 2557
 [ ปี 57 ]  - ประจำเดือน กรกฎาคม 2557
 [ ปี 57 ]  - ประจำเดือน มิถุนายน 2557
 [ ปี 57 ]  - ประจำเดือน พฤษภาคม 2557
 [ ปี 57 ]  - ประจำเดือน เมษายน 2557

 สอบราคา
      [
ลงวันที่]       [รายการ]
 [ 18 ก.พ.58 ]  - ประกาศรายชื่อผู้ไม่มีผลประโยชน์ร่วมกัน : จัดซื้อชิ้นส่วนซ่อมยานพาหนะ จำนวน 54 รายการ
 [ 11 ก.พ.58 ]  - ประกาศรายชื่อผู้ไม่มีผลประโยชน์ร่วมกัน : จัดซื้อชิ้นครุภัณฑ์สายสื่อสาร 8 รายการ
 [ 9 ก.พ.58 ]  - จัดซื้อครุภัณฑ์ สายยุทธโยธา จำนวน 6 รายการ (มีบัญชีราคากลาง (ราคาอ้างอิง) แนบท้าย)
 [ 6 ก.พ.58 ]  - จัดซื้อชิ้นส่วนซ่อมยานพาหนะ จำนวน 54 รายการ (มีบัญชีราคากลาง (ราคาอ้างอิง) แนบท้าย)
 [ 26 ม.ค.58 ]  - จัดซื้อครุภัณฑ์ สายสื่อสาร จำนวน 8 รายการ (มีบัญชีราคากลาง (ราคาอ้างอิง) แนบท้าย)
 [ 16 ม.ค.58 ]  - ประกาศรายชื่อผู้ไม่มีผลประโยชน์ร่วมกัน : จัดซื้อชิ้นส่วนซ่อมระบบสื่อสารวิทยุ
 [ 14 ม.ค.58 ]  - ประกาศรายชื่อผู้ไม่มีผลประโยชน์ร่วมกัน : จัดซื้อชิ้นส่วนซ่อมระบบควบคุมบังคับบัญชา C4I
 [ 12 ม.ค.58 ]  - ประกาศผู้ไม่มีผลประโยชน์ร่วมกัน : จ้างซ่อมแซมและปรับปรุงอาคารปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่โทรคมนาคมทหารในพื้นที่ภาคใต้ตอนล่าง
 [ 12 ม.ค.58 ]  - ประกาศรายชื่อผู้ไม่มีผลประโยชน์ร่วมกัน : จัดซื้อสิ่งอุปกรณ์สายสื่อสาร จำนวน ๓ รายการ
 [ 12 ม.ค.58 ]  - ประกาศรายชื่อผู้ไม่มีผลประโยชน์ร่วมกัน : จัดซื้อชิ้นส่วนซ่อมระบบบริหารจัดการเครือข่ายโทรคมนาคม (NMS)พล.ท.สุภกิจ นุตสถิตย์
จก.สส.ทหาร
 
พล.ต.สุรชาติ เหลือพร้อม
รอง จก.สส.ทหาร(๑)


พล.อ.ต.กอบชัย คงปรีชา
รอง จก.สส.ทหาร(๒)

  
... ผู้ดูแลระบบ - bootoojang44@hotmail.com ...
แผนกกรรมวิธีข้อมูล กองวิทยาการ สำนักแผนและอำนวยการสื่อสาร
Based on : Maxsite1.10 Modified to AtomyMaxsite 1.50