[x] ปิดหน้าต่างนี้
Powered by ATOMYMAXSITE

  

Username :
Password :
[ สมัครสมาชิก ] [ ลืมรหัสผ่าน ]
   
 ประกาศร่างขอบเขตงาน(TOR)
      [ลงวันที่]       [รายการ]
 [ 3 ก.พ.57 ]  - จัดซื้อรถซ่อมบำรุงเคลื่อนที่พร้อมเครื่องมือระดับสนับสนุนโดยตรง
 [ 31 ม.ค.57 ]  - จัดหารถยนต์บรรทุกน้ำอเนกประสงค์ ประจำสถานีโทรคมนาคมทหาร ขนาด 6,000 ลิตร
 [ 29 ม.ค.57 ]  - จัดซื้อชิ้นส่วนซ่อมเครื่องควบคุมอุณหภูมิ จำนวน 126 รายการ
 [ 28 ม.ค.57 ]  - จัดซื้อสิ่งอุปกรณ์สำนักงานประจำสถานีโทรคมนาคมทหาร
 [ 28 ม.ค.57 ]  - จัดซื้อวัสดุอุปกรณ์สนับสนุนการซ่อมบำรุง จำนวน 3 รายการ
 [ 27 ม.ค.57 ]  - จัดซื้อครุภัณฑ์สายพลาธิการ จำนวน 6 รายการ
 [ 6 ม.ค.57 ]  - จัดซื้อตู้เครื่องมือและแหล่งจ่ายกระแสไฟฟ้า
 [ 3 ม.ค.57 ]  - จัดซื้อชิ้นส่วนซ่อมอุปกรณ์ระบบสื่อสัญญาณความเร็วสูง (Alcatel 9647 LSY)
 [ 24 ธ.ค.56 ]  - จัดซื้อยางรถยนต์
 [ 24 ธ.ค.56 ]  - จ้างปรับปรุงระบบรักษาความปลอดภัยปมระบบสื่อสารข้อมูลทหาร

 ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง
      [ลงวันที่]       [รายการ]
 [ 14 เม.ย.57 ]  - จัดซื้อพร้อมติดตั้งกล้องวงจรปิด จำนวน 16 ชุด (ตารางแสดงวงเงินงบประมาณ)
 [ 3 ม.ค.57 ]  - จัดซื้อพร้อมติดตั้งเพื่อปรับปรุงเครือข่ายระบบโทรคมนาคมทหาร พร้อมอุปกรณ์ประกอบ (ตารางแสดงวงเงินงบประมาณ)
 [ 30 ม.ค.57 ]  - จัดซื้อชิ้นส่วนซ่อมอุปกรณ์ระบบสื่อสัญญาณความเร็วสูง (Alcatel 9647 LSY) (ตารางแสดงวงเงินงบประมาณ)
 [ 13 มี.ค.57 ]  - จัดซื้อรั้วไร้สาย จำนวน 16 ระบบ (ตารางแสดงวงเงินงบประมาณ)
 [ 30 ม.ค.57 ]  - จัดซื้อแบตเตอรี่เครื่องมือสื่อสารและยานพาหนะ 17 รายการ (ตารางแสดงวงเงินงบประมาณ)
 [ 6 มี.ค.57 ]  - จัดซื้อชิ้นส่วนซ่อมเครื่องควบคุมอุณหภูมิ จำนวน 126 รายการ
 [ 4 มี.ค.57 ]  - จัดหารถยนต์บรรทุกน้ำอเนกประสงค์ ประจำสถานีโทรคมนาคมทหาร ขนาด 6,000 ลิตร
 [ 3 มี.ค.57 ]  - จัดซื้อวัสดุอุปกรณ์สนับสนุนการซ่อมบำรุง จำนวน 3 รายการ
 [ 3 มี.ค.57 ]  - จัดซื้อสิ่งอุปกรณ์สำนักงานประจำสถานีโทรคมนาคมทหาร
 [ 28 ก.พ.57 ]  - จัดซื้อตู้เครื่องมือและแหล่งจ่ายกระแสไฟฟ้า

 ประกาศผลจัดซื้อจัดจ้าง
      [
ลงวันที่]       [รายการ]
 [ 21 เม.ย.57 ]  - จ้างก่อสร้างอาคารปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่ สถานีโทรคมนาคมทหารกำแพงแสน
 [ 18 เม.ย.57 ]  - จัดซื้อรถซ่อมบำรุงเคลื่อนที่พร้อมเครื่องมือระดับสนับสนุนโดยตรง
 [ 18 เม.ย.57 ]  - จัดซื้อเครื่องหาพิกัดด้วยดาวเทียม GPS จำนวน 60 ชุด
 [ 10 เม.ย.57 ]  - จัดซื้อชิ้นส่วนซ่อมอุปกรณ์ระบบสื่อสัญญาณความเร็วสูง (Alcatel 9647 LSY)
 [ 9 เม.ย.57 ]  - จัดซื้อครุภัณฑ์สายพลาธิการ จำนวน 6 รายการ
 [ 8 เม.ย.57 ]  - จ้างปรับปรุงระบบรักษาความปลอดภัยปมระบบสื่อสารข้อมูลทหาร
 [ 28 มี.ค.57 ]  - จัดซื้อแบตเตอรี่เครื่องมือสื่อสาร
 [ 26 มี.ค.57 ]  - จ้างปรับปรุงระบบงานซ่อมบำรุง
 [ 25 มี.ค.57 ]  - จ้างซ่อมปรับปรุงชุดดักรับและเฝ้าฟังพร้อมเครื่องกำเนิดไฟฟ้า
 [ 25 มี.ค.57 ]  - จัดซื้อเครื่องมือตรวจวัดอิเล็กทรอนิกส์ 3 รายการ

 ประกาศยกเลิกการจัดซื้อจัดจ้าง
      [
ลงวันที่]       [รายการ]
 [ 20 ธ.ค.56 ]  - จัดซื้อชิ้นส่วนซ่อมเครื่องกำเนิดไฟฟ้า
 [ 25 ต.ค.56 ]  - จัดซื้อชิ้นส่วนซ่อมเครื่องกำเนิดไฟฟ้า จำนวน 3 รายการ
 [ 24 ก.ย.56 ]  - จ้างซ่อมรถยนต์บรรทุกน้ำ จำนวน 1 คัน (สน.ทท.นครศรีธรรมราช)
 [ 22 พ.ค.56 ]  - จัดซื้ออุปกรณ์เพื่อการฝึกศึกษาและวิจัยระบบส่งกำลังบำรุง ตามโครงการพัฒนาระบบส่งกำลังและซ่อมบำรุงเครื่องมือสื่อสาร ประจำปีงบประมาณ 2556
 [ 28 มี.ค.56 ]  - จ้างรื้อถอนและติดตั้งเครื่องควบคุมอุณหภูมิ
 [ 26 ก.พ.56 ]  - จ้างก่อสร้างระบบป้องกันอุทกภัย สถานีโทรคมนาคมทหาร ศูนย์การโทรคมนาคมทหาร
 [ 1 ก.พ.56 ]  - จ้างรื้อถอนและติดตั้งเครื่องควบคุมอุณหภูมิ
 [ 22 ม.ค.56 ]  - จัดซื้ออุปกรณ์ประมวลผลระบบควบคุมปฏิบัติการสงครามอิเล็กทรอนิกส์
 [ 21 ม.ค.56 ]  - จัดซื้อชิ้นส่วนซ่อมวิทยุ HF/VHF
 [ 28 ธ.ค.55 ]  - จ้างก่อสร้างระบบป้องกันอุทกภัย สถานีโทรคมนาคมทหาร ศูนย์การโทรคมนาคมทหาร

 สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง
      [
ประจำปี]       [ประจำเดือน]
 [ ปี 57 ]  - ประจำเดือน มีนาคม พ.ศ.2557
 [ ปี 57 ]  - ประจำเดือน กุมภาพันธ์ พ.ศ.2557
 [ ปี 57 ]  - ประจำเดือน มกราคม พ.ศ.2557
 [ ปี 57 ]  - ประจำเดือน ธันวาคม พ.ศ.2556
 [ ปี 57 ]  - ประจำเดือน พฤศจิกายน พ.ศ.2556
 [ ปี 57 ]  - ประจำเดือน ตุลาคม พ.ศ.2556
 [ ปี 56 ]  - ประจำเดือน กันยายน พ.ศ.2556
 [ ปี 56 ]  - ประจำเดือน สิงหาคม พ.ศ.56
 [ ปี 56 ]  - ประจำเดือน กรกฎาคม พ.ศ.2556
 [ ปี 56 ]  - ประจำเดือน มิถุนายน พ.ศ.2556

 สอบราคา
      [
ลงวันที่]       [รายการ]
 [ 2 เม.ย.57 ]  - จ้างก่อสร้างอาคารปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่ สถานีโทรคมนาคมทหารกำแพงแสน (ประกาศรายชื่อผู้ไม่มีผลประโยชน์ร่วมกัน)
 [ 31 มี.ค.57 ]  - จัดซื้อวิทยุ VHF/FM แบบมือถือ และ เครื่องรับ – ส่งวิทยุ HF/SS Bแบบเคลื่อนที่พร้อมอุปกรณ์ (ประกาศรายชื่อผู้ไม่มีผลประโยชน์ร่วมกัน)
 [ 24 มี.ค.57 ]  - จัดซื้อครุภัณฑ์สายแพทย์ จำนวน 5 รายการ
 [ 21 มี.ค.57 ]  - จ้างก่อสร้างอาคารปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่ สถานีโทรคมนาคมทหารกำแพงแสน (มีบัญชีราคากลาง (ราคาอ้างอิง) แนบท้าย)
 [ 20 มี.ค.57 ]  - จัดซื้อวัสดุสำนักงาน, วัสดุคอมพิวเตอร์, วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ และ วัสดุงานบ้านงานครัว รวม 4 ผนวก
 [ 20 มี.ค.57 ]  - จัดซื้อเครื่องหาพิกัดด้วยดาวเทียม GPS จำนวน 60 ชุด (มีบัญชีราคากลาง (ราคาอ้างอิง) แนบท้าย)
 [ 17 มี.ค.57 ]  - จัดซื้อวิทยุ VHF/FM แบบมือถือ และ เครื่องรับ – ส่งวิทยุ HF/SS Bแบบเคลื่อนที่พร้อมอุปกรณ์ (มีบัญชีราคากลาง (ราคาอ้างอิง) แนบท้าย)
 [ 11 ก.พ.57 ]  - จัดซื้อแบตเตอรี่เครื่องมือสื่อสารและยานพาหนะ จำนวน 17 รายการ (ประกาศรายชื่อผู้ไม่มีผลประโยชน์ร่วมกัน)
 [ 30 ม.ค.57 ]  - จัดซื้อแบตเตอรี่เครื่องมือสื่อสารและยานพาหนะ จำนวน 17 รายการ
 [ 30 ม.ค.57 ]  - จัดซื้อวัสดุก่อสร้าง จำนวน 38 รายการพล.ท.สุภกิจ นุตสถิตย์
จก.สส.ทหาร
 
พล.ต.สุรชาติ เหลือพร้อม
รอง จก.สส.ทหาร(๑)


พล.อ.ต.กอบชัย คงปรีชา
รอง จก.สส.ทหาร(๒)

  
... ผู้ดูแลระบบ - bootoojang44@hotmail.com ...
แผนกกรรมวิธีข้อมูล กองวิทยาการ สำนักแผนและอำนวยการสื่อสาร
Based on : Maxsite1.10 Modified to AtomyMaxsite 1.50