[x] ปิดหน้าต่างนี้
Powered by ATOMYMAXSITE

  

Username :
Password :
[ สมัครสมาชิก ] [ ลืมรหัสผ่าน ]
   
 ประกาศร่างขอบเขตงาน(TOR)
      [ลงวันที่]       [รายการ]
 [ 19 พ.ย.57 ]  - จัดซื้อยางรถยนต์ และยางรถจักรยานยนต์ 16 รายการ
 [ 14 ส.ค.57 ]  - จัดซื้อครุภัณฑ์สายพลาธิการ ประจำปีงบประมาณ 2557 จำนวน 22 รายการ (ครั้งที่ 2)
 [ 5 ส.ค.57 ]  - จัดหารถยนต์บรรทุกน้ำอเนกประสงค์ ประจำสถานีโทรคมนาคมทหาร ขนาด 6,000 ลิตร (ครั้งที่ 3)
 [ 26 มิ.ย.57 ]  - จัดหารถยนต์บรรทุกน้ำอเนกประสงค์ ประจำสถานีโทรคมนาคมทหาร ขนาด 6,000 ลิตร (ครั้งที่ 2)
 [ 26 มิ.ย.57 ]  - จัดซื้อและติดตั้งอุปกรณ์เพื่อการฝึกอบรมของห้องสัมนาย่อย ห้องประชุมหน่วย และห้องอเนกประสงค์ (ครั้งที่ 2)
 [ 29 พ.ค.57 ]  - จัดซื้อครุภัณฑ์สายพลาธิการ ประจำปีงบประมาณ 2557 จำนวน 22 รายการ
 [ 30 เม.ย.57 ]  - จัดซื้อและติดตั้งอุปกรณ์เพื่อการฝึกอบรมของห้องสัมนาย่อย ห้องประชุมหน่วย และห้องอเนกประสงค์
 [ 3 ก.พ.57 ]  - จัดซื้อรถซ่อมบำรุงเคลื่อนที่พร้อมเครื่องมือระดับสนับสนุนโดยตรง
 [ 31 ม.ค.57 ]  - จัดหารถยนต์บรรทุกน้ำอเนกประสงค์ ประจำสถานีโทรคมนาคมทหาร ขนาด 6,000 ลิตร
 [ 29 ม.ค.57 ]  - จัดซื้อชิ้นส่วนซ่อมเครื่องควบคุมอุณหภูมิ จำนวน 126 รายการ

 ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง
      [ลงวันที่]       [รายการ]
 [ 29 ส.ค.57 ]  - จัดซื้อครุภัณฑ์สายพลาธิการ ประจำปีงบประมาณ 2557 จำนวน 22 รายการ (มีบัญชีราคากลาง (ราคาอ้างอิง) แนบท้าย)
 [ 15 ส.ค.57 ]  - จัดหารถยนต์บรรทุกน้ำอเนกประสงค์ ประจำสถานีโทรคมนาคมทหาร ขนาด 6,000 ลิตร (ครั้งที่ 3) (มีบัญชีราคากลางแนบท้าย)
 [ 29 ก.ค.57 ]  - ประกาศผู้ไม่มีผลประโยชน์ร่วมกัน : จัดซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์และอุปกรณ์ประกอบของงานพัฒนาระบบห้องสมุดพร้อมการติดตั้งระบบห้องสมุดอิเล็กทรอนิกส์ (E-Library)
 [ 16 ก.ค.57 ]  - จัดซื้อและติดตั้งอุปกรณ์เพื่อการฝึกอบรมของห้องสัมนาย่อย ห้องประชุมหน่วย และห้องอเนกประสงค์
 [ 15 ก.ค.57 ]  - จัดหารถยนต์บรรทุกน้ำอเนกประสงค์ ประจำสถานีโทรคมนาคมทหาร ขนาด 6,000 ลิตร (ครั้งที่ 2) (มีบัญชีราคากลางแนบท้าย)
 [ 8 ก.ค.57 ]  - ประกาศรายชื่อผู้ไม่มีผลประโยชน์ร่วมกัน : จ้างก่อสร้างอาคารที่พักเจ้าหน้าที่ สถานีโทรคมนาคมทหารนครศรีธรรมราช
 [ 7 ก.ค.57 ]  - ประกาศรายชื่อผู้ไม่มีผลประโยชน์ร่วมกัน : จัดซื้อยุทโธปกรณ์พิเศษสายสื่อสาร
 [ 4 ก.ค.57 ]  - ประกาศรายชื่อผู้ไม่มีผลประโยชน์ร่วมกัน : จ้างซ่อมระบบบำบัดน้ำเสียอาคาร สส.ทหาร
 [ 4 ก.ค.57 ]  - ประกาศรายชื่อผู้ไม่มีผลประโยชน์ร่วมกัน : จัดซื้อยุทโธปกรณ์พิเศษสายสื่อสาร จำนวน 3 รายการ
 [ 2 ก.ค.57 ]  - ประกาศรายชื่อผู้ไม่มีผลประโยชน์ร่วมกัน : จัดซื้อยุทโธปกรณ์พิเศษสายสื่อสาร จำนวน 145 ชุด

 ประกาศผลจัดซื้อจัดจ้าง
      [
ลงวันที่]       [รายการ]
 [ 11 พ.ย.57 ]  - เช่าเครื่องถ่ายเอกสาร จำนวน 3 เครื่อง
 [ 24 ก.ย.57 ]  - จัดซื้อครุภัณฑ์สายพลาธิการ ประจำปีงบประมาณ 2557 จำนวน 22 รายการ
 [ 18 ก.ย.57 ]  - จัดหารถยนต์บรรทุกน้ำอเนกประสงค์ ประจำสถานีโทรคมนาคมทหาร ขนาด 6,000 ลิตร
 [ 17 ก.ย.57 ]  - จัดซื้อชิ้นส่วนซ่อมรถจักรยานยนต์ จำนวน ๔๘ คัน
 [ 4 ก.ย.57 ]  - จัดซื้อชิ้นส่วนซ่อมยานพาหนะ จำนวน ๘ คัน (ฮัมวี่)
 [ 4 ก.ย.57 ]  - จ้างซ่อมยานพาหนะแบบบรรทุกขนาดใหญ่ (รถลากจูงช่วยรบ) หมายเลขทะเบียน กห 65071
 [ 27 ส.ค.57 ]  - จัดซื้อครุภัณฑ์ตามแผนการปฏิบัติงานและใช้จ่ายงบประมาณรายการ การพัฒนาขีดความสามารถในการพัฒนาระบบงานอุปกรณ์สื่อสารเคลื่อนที่ (Mobile Device)
 [ 25 ส.ค.57 ]  - จ้างซ่อมยานพาหนะ จำนวน 2 คัน
 [ 21 ส.ค.57 ]  - จัดซื้อยุทโธปกรณ์พิเศษสายสื่อสาร จำนวน 3 รายการ
 [ 21 ส.ค.57 ]  - จัดซื้อและติดตั้งอุปกรณ์เพื่อการฝึกอบรมของห้องสัมนาย่อย ห้องประชุมหน่วย และห้องอเนกประสงค์

 ประกาศยกเลิกการจัดซื้อจัดจ้าง
      [
ลงวันที่]       [รายการ]
 [ 30 ก.ค.57 ]  - จัดหารถยนต์บรรทุกน้ำอเนกประสงค์ ประจำสถานีโทรคมนาคมทหาร ขนาด 6,000 ลิตร (ครั้งที่ 2)
 [ 17 ก.ค.57 ]  - จัดซื้อครุภัณฑ์สายพลาธิการ ประจำปีงบประมาณ 2557 จำนวน 22 รายการ
 [ 15 ก.ค.57 ]  - จัดซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์และอุปกรณ์ประกอบของงานพัฒนาระบบห้องสมุดพร้อมการติดตั้งระบบห้องสมุดอิเล็กทรอนิกส์ (E-Library)
 [ 2 พ.ค.57 ]  - จัดหารถยนต์บรรทุกน้ำอเนกประสงค์ ประจำสถานีโทรคมนาคมทหาร ขนาด 6,000 ลิตร
 [ 20 ธ.ค.56 ]  - จัดซื้อชิ้นส่วนซ่อมเครื่องกำเนิดไฟฟ้า
 [ 25 ต.ค.56 ]  - จัดซื้อชิ้นส่วนซ่อมเครื่องกำเนิดไฟฟ้า จำนวน 3 รายการ
 [ 24 ก.ย.56 ]  - จ้างซ่อมรถยนต์บรรทุกน้ำ จำนวน 1 คัน (สน.ทท.นครศรีธรรมราช)
 [ 22 พ.ค.56 ]  - จัดซื้ออุปกรณ์เพื่อการฝึกศึกษาและวิจัยระบบส่งกำลังบำรุง ตามโครงการพัฒนาระบบส่งกำลังและซ่อมบำรุงเครื่องมือสื่อสาร ประจำปีงบประมาณ 2556
 [ 28 มี.ค.56 ]  - จ้างรื้อถอนและติดตั้งเครื่องควบคุมอุณหภูมิ
 [ 26 ก.พ.56 ]  - จ้างก่อสร้างระบบป้องกันอุทกภัย สถานีโทรคมนาคมทหาร ศูนย์การโทรคมนาคมทหาร

 สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง
      [
ประจำปี]       [ประจำเดือน]
 [ ปี 57 ]  - ประจำเดือน กันยายน 2557
 [ ปี 57 ]  - ประจำเดือน สิงหาคม 2557
 [ ปี 57 ]  - ประจำเดือน กรกฎาคม 2557
 [ ปี 57 ]  - ประจำเดือน มิถุนายน 2557
 [ ปี 57 ]  - ประจำเดือน พฤษภาคม 2557
 [ ปี 57 ]  - ประจำเดือน เมษายน 2557
 [ ปี 57 ]  - ประจำเดือน มีนาคม พ.ศ.2557
 [ ปี 57 ]  - ประจำเดือน กุมภาพันธ์ พ.ศ.2557
 [ ปี 57 ]  - ประจำเดือน มกราคม พ.ศ.2557
 [ ปี 57 ]  - ประจำเดือน ธันวาคม พ.ศ.2556

 สอบราคา
      [
ลงวันที่]       [รายการ]
 [ 20 พ.ย.57 ]  - จัดซื้อชิ้นส่วนซ่อมระบบนำเสนอภาพและเสียง (มีบัญชีราคากลาง (ราคาอ้างอิง) แนบท้าย)
 [ 19 พ.ย.57 ]  - จ้างเติมน้ำยาและผงเคมีดับเพลิง (มีบัญชีราคากลาง (ราคาอ้างอิง) แนบท้าย)
 [ 18 พ.ย.57 ]  - จัดซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ 6 รายการ (มีบัญชีราคากลาง (ราคาอ้างอิง) แนบท้าย)
 [ 12 พ.ย.57 ]  - จัดซื้อเครื่องมือประจำโรงซ่อมรถยนต์ จำนวน 30 รายการ (มีบัญชีราคากลาง (ราคาอ้างอิง) แนบท้าย)
 [ 12 พ.ย.57 ]  - จัดซื้อวัสดุก่อสร้าง จำนวน ๑๕ รายการ (มีบัญชีราคากลาง (ราคาอ้างอิง) แนบท้าย)
 [ 12 พ.ย.57 ]  - จัดซื้อเก้าอี้สำหรับคอมพิวเตอร์ (มีบัญชีราคากลาง (ราคาอ้างอิง) แนบท้าย)
 [ 10 พ.ย.57 ]  - จัดซื้อวัสดุปรับปรุงโรงประกอบเลี้ยง (มีบัญชีราคากลาง (ราคาอ้างอิง) แนบท้าย)
 [ 10 พ.ย.57 ]  - จัดซื้อพร้อมติดตั้งหอเสาอากาศ Guyed Wire (มีบัญชีราคากลาง (ราคาอ้างอิง) แนบท้าย)
 [ 29 ต.ค.57 ]  - ประกาศรายชื่อผู้ไม่มีผลประโยชน์ร่วมกัน : จ้างปรับปรุงระบบปั๊มน้ำประจำอาคาร บก.สส.ทหาร
 [ 29 ต.ค.57 ]  - ประกาศรายชื่อผู้ไม่มีผลประโยชน์ร่วมกัน : เช่าเครื่องถ่ายเอกสารพล.ท.สุภกิจ นุตสถิตย์
จก.สส.ทหาร
 
พล.ต.สุรชาติ เหลือพร้อม
รอง จก.สส.ทหาร(๑)


พล.อ.ต.กอบชัย คงปรีชา
รอง จก.สส.ทหาร(๒)

  
... ผู้ดูแลระบบ - bootoojang44@hotmail.com ...
แผนกกรรมวิธีข้อมูล กองวิทยาการ สำนักแผนและอำนวยการสื่อสาร
Based on : Maxsite1.10 Modified to AtomyMaxsite 1.50