๑๙ พฤศจิกายน ๒๕๖๐ พล.ท. สุทัศน์ จิตต์โสภา จก.สส.ทหาร และคณะ ได้เดินทางไปตรวจเยี่ยม
สถานี ปสอ.กาญจนบุรี (บ้านฟากฟ้า) ซึ่งตั้งอยู่ภายในมณฑลทหารบกที่ ๑๗ ค่ายสุรสีห์ อ.เมือง จ.กาญจนบุรี