กิจกรรมผู้บัญชาการทหารสูงสุด ๓๐ มิถุนายน ๒๕๖๐ พล.ท.สุทัศน์ จิตต์โสภา จก.สส.ทหาร ได้กรุณาเป็นประธานในพิธีประดับเครื่องหมายยศ ให้กับนายทหารชั้นประทวน ที่ได้รับยศสูงขึ้นเป็นนายทหารสัญญาบัตร จำนวน ๒ นาย โดยมี หน.นขต.สส.ทหาร เข้าร่วมแสดงความยินดีในครั้งนี้ พิธีจัดขึ้น ณ สนง.จก.สส.ทหาร