๒๕ ธันวาคม ๒๕๖๐ พล.ท. สุทัศน์ จิตต์โสภา จก.สส.ทหาร ร่วมให้การต้อนรับ ผบ.ทสส. และคณะ ที่จะเดินทางไป
ตรวจเยี่ยมและบำรุงขวัญ หน่วยปฏิบัติงานในสนาม เนื่องในโอกาสวันขึ้นปีใหม่ พ.ศ. ๒๕๖๑
ในพื้นที่ทัพภาค ๑ ณ สนาม ฮ. แผนที่ทหาร (พื้นที่ สส.ทหาร)