๒๑ พฤศจิกายน ๒๕๖๐
รอง จก.สส.ทหาร ให้การต้อนรับ คณะทำงานติดตามและกำกับดูแลงานด้านสวัสดิการ บก.ทท. โดยฟังบรรยายสรุปที่ บก.พัน.ส.ฯ หลังจากนั้นตรวจเยี่ยมหน่วยฝึกทหารใหม่,
,เยี่ยมชมโรงประกอบเลี้ยงพัน.ส.ฯ ฯลฯ และกองรักษาการณ
๒๑ พฤศจิกายน ๒๕๖๐
พัน.ส.ฯ จัดกำลังพลทำความสะอาด พื้นที่รับผิดชอบ ถนนตรวจการณ์ (Bike lane) บริเวณโดยรอบ สส.ทหาร ตามคำสั่ง ผบ.ชา
   
๒๑ พฤศจิกายน ๒๕๖๐
พล.ต. ธนภัทร พละพล รอง จก.กร.ทหาร (๑) เป็นประธานปล่อยแถว จิตอาสา บก.ทท. "เราทำความ ดี ด้วยหัวใจ" ณ อาคาร ๖ กร.ทหาร โดย สส.ทหาร ส่งกำลังพล เข้าร่วมจิตอาสา จำนวน ๑๑ นาย ประกอบด้วย พัน.ส.ฯ ๗ นาย พัน.ปสอ. ๒ นาย กบก.ฯ ๒ นาย
๒๐ พฤศจิกายน ๒๕๖๐
พล.ร.ต. ปกครอง มนธาตุผลิน ร.น. รอง จก.กร.ทหาร (๒) ได้เป็นประธาน ปล่อยแถวจิตอาสา บก.ทท. "เราทำความ ดี ด้วยหัวใจ" สส.ทหาร จัดกำลังพล เข้ากิจกรรม จำนวน ๑๑ นาย ประกอบด้วย พัน.ส.ฯ ๗ นาย, พัน.ปสอ.ฯ ๒ นาย, กบก.ฯ ๒ นาย