๒๘ ธันวาคม ๒๕๖๐
จนท.กซบร.ศทท.ฯ ดำเนินการ จัดระเบียบสายเคเบิลฯ รอบบริเวณ พื้นที่ ประกอบพิธีสวนสนามฯ ตั้งแต่ หน้าแผนกการแพทย์ กบก.ฯ ถึง บริเวณข้าง ร้อย.ปถท.ฯ
๒๘ ธันวาคม ๒๕๖๐
ศทท.สส.ทหาร สนับสนุนเครื่องเสียงให้กับ ยบ.ทหาร ในพิธีส่งมอบรถยนต์เช่าฯ จำนวน 2 ชุด ณ ลาน บก.ทท.
   
๒๗ ธันวาคม ๒๕๖๐
ผอ.สผอ.สส.ทหาร พร้อมทั้งข้าราชการ สส.ทหาร .และข้าราชการ พัน.ปสอ.สส.ทหาร ร่วมงานฌาปนกิจศพ คุณพ่่อสมพร สนธิ์เจริญ บิดาของ ร.อ.ศิริพงษ์ สนธิ์เจริญ ณ เมรุวัดโพธิราษฏร์ อ.โพธิ์ทอง จว.อ่างทอง
๒๗ ธันวาคม ๒๕๖๐
พัน.ส.ฯ จัดพิธีเปิดการอบรม และจัดกิจกรรม ตามแผนการป้องกัน และแก้ไขปัญหา เรื่องโรคเอดส์ กิจกรรมจัดขึ้น ณ โรงประกอบเลี้ยง สส.ทหาร