๒๐ กันยายน ๒๕๖๐
พลโท สุทัศน์ จิตต์โสภา
จก.สส.ทหาร ร่วมกิจกรรม
ปลูกดาวเรือง จำนวน ๓๐๐ ต้น บริเวณสวนด้านหลัง อาคาร ๓ พื้นที่ด้านหลังฝ่ายสื่อสาร ศูนย์บัญชาการทางทหาร

๕ กันยายน ๒๕๖๐
พลเอก พรพิพัฒน์ เบญญศรี รอง.เสธ.ทหาร (๑) เดินทาง
เข้าตรวจสอบความคืบหน้า
การติดตั้งระบบรักษาความปลอดภัย ภายใน สส.ทหาร. โดยมี พลโท สุทัศน์ จิตต์โสภา จก.สส.ทหาร พร้อมทั้งมี หน.นขต.บก.ทท. และ หน.นขต.สส.ทหาร ให้การต้อนรับ
   
๓๑ สิงหาคม ๒๕๖๐
พลโท สุทัศน์ จิตต์โสภา
จก.สส.ทหาร กองบัญชาการ
กองทัพไทย ให้การตอนรับ
คณะข้าราชการและ นทน. หลักสูตรปฐมนิเทศนายทหารใหม่
รุ่นที่ ๒๕ จากโรงเรียนทหารสื่อสาร กรมการทหารสื่อสาร กองทัพบก ศึกษาดูงานที่กรมการสื่อสารทหาร

๒๙ สิงหาคม ๒๕๖๐
พลโท สุทัศน์ จิตต์โสภา เจ้ากรมการสื่อสารทหาร เป็นประธานเปิดการประชุม หัวหน้าหน่วยขึ้นตรง
กรมการสื่อสารทหาร
ประจำเดือนสิงหาคม ๒๕๖๐
ณ ห้องมุ่งทางธรรม บก.สส.ทหาร