๑๙ พฤศจิกายน ๒๕๖๐
พล.ท.สุทัศน์ จิตต์โสภา จก.สส.ทหาร และคณะได้เดินทางไปตรวจเยี่ยมสถานี ปสอ.กาญจนบุรี (บ้านฟากฟ้า), สถานีโทรคมนาคมทหาร กาญจนบุรี และสถานีโทรคมนาคมทหาร กำแพงแสน
๑๘ พฤศจิกายน ๒๕๖๐
พล.ท.สุทัศน์ จิตต์โสภา จก.สส.ทหาร ตรวจเยี่ยมสถานีโทรคมนาคมทหารท่าม่วง จ.กาญจนบุรี และได้เข้าตรวจเยี่ยมอย่างไม่เป็นทางการ โดยมี พ.จ.อ.ชัยยศ งามญาติ ทำการแทนหัวหน้าสถานีโทรคมนาคมทหารท่าม่วง ให้การต้อนรับ
   
๑๗ พฤศจิกายน ๒๕๖๐
พล.ท. สุทัศน์ จิตต์โสภา จก.สส.ทหาร และคณะ ได้เดินทางไปตรวจเยี่ยมสถานี ปสอ.(บ้านรัตนะ) ต.แซร์ออ อ.วัฒนานคร จ.สระแก้ว ต่อมาในเวลา ๑๕๓๐ น. ได้เดินทางไปตรวจเยี่ยมสถานีโทรคมนาคมทหารเขาอีโต้ ซึ่งตั้งอยู่ภายในค่ายพรหมโยธี ต.บ้านพระ อ.เมือง จ.ปราจีนบุรี
๘ พฤศจิกายน ๒๕๖๐
พล.ท. สุทัศน์ จิตต์โสภา จก.สส.ทหาร เป็นประธานในการประชุม หน.นขต.สส.ทหาร ประจำเดือน พ.ย.๖๐ ณ ห้องมุ่งทางธรรม กรมการสื่อสารทหาร