๒๕ ธันวาคม ๒๕๖๐
พล.ท. สุทัศน์ จิตต์โสภา จก.สส.ทหาร ร่วมให้การต้อนรับ ผบ.ทสส. และคณะที่จะเดินทางไปตรวจเยี่ยมและบำรุงขวัญ หน่วยปฏิบัติงานในสนาม เนื่องในโอกาสวันขึ้นปีใหม่ พ.ศ. ๒๕๖๑ ในพื้นที่ทัพภาค ๑ ณ สนาม ฮ. แผนที่ทหาร (พื้นที่ สส.ทหาร)
๒๒ ธันวาคม ๒๕๖๐
พิธีอวยพรและขอรับพรจากท่าน พล.ท. สุทัศน์ จิตต์โสภา จก.สส.ทหาร โดย พล.ต.สุเมธ นิลมัย รอง.จก.สส.ทหาร (๑) เป็นผู้นำกล่าวอวยพร และท่านเจ้ากรมได้มอบของขวัญปีใหม่ให้กับ หน.นขต. ณ ห้องมุ่งทางธรรม บก.สส.ทหาร
   
๒๒ ธันวาคม ๒๕๖๐
พล.ท. สุทัศน์ จิตต์โสภา จก.สส.ทหาร ได้กรุณาให้จัดพิธีทำบุญตักบาตร เนื่องในเทศกาลส่งท้ายปีเก่าตอนรับปีใหม่ โดยมี หน.นขต และข้าราชการ เข้าร่วมพิธี จัดขึ้น ณ หน้าพื้นที่ บก.สส.ทหาร
๒๐ ธันวาคม ๒๕๖๐
พล.ท. สุทัศน์ จิตต์โสภา จก.สส.ทหาร ทำการต้อนรับ พล.อ.ธารไชยยันต์ ศรีสุวรรณ ผบ.ทสส. ตามดำริให้จัด
"การทดสอบสมรรถภาพร่างกายนายทหารชั้นนายพล"
ณ กรมการสื่อสารทหาร